Back To Top
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK\'yı topladı
- A +

MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

40">" > ta-counenls">1" / lbx-caundse> > ta-coder-leno1" / href="/gunya-hk-parti-mden-istisyni-istenebaskanliga-hamaj ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/21/delipg" a dth:6682"> eight:1350"> lt="AK Parti M\'n Soistisyn izlstenebaşkanlıa-h maj > ta-coder-leno1"2/ ltle="20Kdur-ğu düzenekle ner sed' keicani-i öldürttü mg class="nolazy> ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/21/anepg" a dth:6682"> eight:1350"> lt="AKKdur-ğu düzenekle ner sed' keicani-i öldürttü > ta-coder-leno1" sta-coem3"d="11479797> href="/guncel-haberler/erdogan-baue;mpamanizly-idoy:bi-izsekil-arak aesigler/nrectbasir-tipoloji-634409 ltle="20doğan b: Te;mp manizly-ilarayı izekkillarak abdeğler/nrectbirim tipoloji mg class="nolazy> ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/21/dogan-b1-0858730814pg" a dth:6682"> eight:1350"> lt="AKdoğan b: Te;mp manizly-ilarayı izekkillarak abdeğler/nrectbirim tipoloji > ta-coder-leno1" hrsta-coem3"d="11479790> eight:1350"> lt="AKn Dadika E! Almaeya\a yabıçakl salıdırı > ta-coder-leno1"5 sta-coem3"d="11479797> ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/21/yleripg" aldth:6682"> ight:1350"> lt="AKYleri elektrikls otobüs SILEO Avrupa\a yagörücyele çıktı iv class="memaertt_xt/j_ne"> Sass="memaertt_ba"> İlk yleri elektrikls otobüs görücyele çıktısamp> şletbaşb:biitimspan>
> ta-coder-leno1"6 sta-coem3"d="11479798> href="/gudua-havarleri/seoperasyon-oel-ni-inlari-komut-bakynim-suleyniye-kyb-topehdit-etmis-6344"9 ltle="20Operasyon öel-ni İrlığ komut-b Kyn im Süleyniye KYB'yi pehdit etmiş mg class="nolazy> ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/21/adffpg" a dth:6682"> eight:1350"> lt="AKOperasyon öel-ni İrlığ komut-b Kyn im Süleyniye KYB\'yi pehdit etmiş > ta-coder-leno1"7 sta-coem3"d="11479791> href="/guncel-haberler/ak-bddnerar.-buyukelcigindaktbarkari-aciklamyni-634356title="20 BD Aerar. Byelükelçigiiti'aktb 'Rkari' açıklamynı mg class="nolazy> ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/21/-bdre-0858776447pg" a dth:6682"> eight:1350"> lt="AK BD Aerar. Byelükelçigiiti\'aktb \'Rkari\' açıklamynı > ta-coder-leno1"8 sta-coem3"d="11479788> href="/guncel-haberler/akcon-dika E-burs.-buyukhir-habelede-haskani-errecep-altepe-partesi 1unu-yaistisy-anibigir-634321title="Son Dadika E... Burs. Byelükekkr-h Belede-haşkanı ErRecep Altepe partesi 1ünü saistisy anibigir mg class="nolazy> ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/21/skaa E-0858775551pg" a dth:6682"> eight:1350"> lt="AKn Dadika E... Burs. Byelükekkr-h Belede-haşkanı ErRecep Altepe partesi 1ünü saistisy anibigir > ta-coder-leno1"9 sta-coem3"d="11479767> href="/gudua-havarleri/se-bddmet-top:-uzutopefon eight:1350"> lt="AK BD, Met-t T:-uz\'un pefon > ta-coder-leno1"10 sta-coem3"d="114797868 href="/guncel-haberler/akcocuklani sunu-luk-20-0-listr.-rarsigind-ktr.-havectba11-sure-hri-yakani de-634306title="20Çocuklanı iznülük 20-0-l str. rarı 9ğınd ktr.-h vectb 11 Sure-hri yakani dı mg class="nolazy> ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/21/-rac-0858773348pg" a dth:6682"> eight:1350"> lt="AKÇocuklanı iznülük 20-0-l str. rarı 9ğınd ktr.-h vectb 11 Sure-hri yakani dı > ta-coder-leno1"1 / href="/guncel-haberler/akcahte-ghritop:katri-aileyi-de-doni dermis-63449> ltle="20Sahte ghrit kat",ğ aileyi de doni dırmış mg class="nolazy> ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/21/adff-0858732016pg" a dth:6682"> eight:1350"> lt="AKnahte ghrit kat",ğ aileyi de doni dırmış > ta-coder-leno1"12/ eight:1350"> lt="AK BD\e ba-h ner iki oğlu-y fırın yapkak a öldürdü > ta-coder-leno1"1 sta-coem3"d="11479798> href="/guncel-haberler/akbodru"d=citokorkut-basigler/nrecme-63442> ltle="20Bodru" için korkut-bbdeğler/nrecm> eight:1350"> lt="AKBodru" için korkut-bbdeğler/nrecm> > ta-coder-leno1"1 hrsta-coem3"d="11479786> href="/guenyaomiavarleri/sekoprude-cift-yon-ucret--aciklamyni-634307title="20Köprüde çift yön ücret- açıklamynı mg class="nolazy> ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/21/kokkpg" a dth:6682"> eight:1350"> lt="AKKöprüde çift yön ücret- açıklamynı > ta-coder-leno1"15 sta-coem3"d="11479763> href="/guncel-haberler/aksamsuaki-kigisenitosuyu-kesildi-parte-:bi-inde-fatur.-=citopar.-plantak-50634098title="20Samsuaa yakigisenit suyu kesildi, parte :bi-inde fatur. için par. plantak-5 mg class="nolazy> ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/21/-bdre-0858770890pg" a dth:6682"> eight:1350"> lt="AKnamsua\a yakigisenit suyu kesildi, parte :bi-inde fatur. için par. plantak-5 > ta-coder-leno1"16 sta-coem3"d="11479777> href="/gudua-havarleri/sedua-hnitok-akyapay-ze E-bani-ergoventaskadi-5163421> ltle="20Dnüyı Enlk AK‘yapay ze â bani-ı’ görentaşladı.< mg class="nolazy> ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/21/skaa E-0858769786pg" a dth:6682"> eight:1350"> lt="AKDnüyı Enlk AK‘yapay ze â bani-ı’ görentaşladı.< > ta-coder-leno1"17 sta-coem3"d="11479800> ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/21/sirbi-0858731253pg" a dth:6682"> eight:1350"> lt="AKrkiy Tefokom Stı.<\'n ya900 milyon str.ğabderbi > ta-coder-leno1"18 sta-coem3"d="11479764> ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/21/ertertpg" a dth:6682"> eight:1350"> lt="AK36. par.l-h gi-g döndü > ta-coder-leno1"19 sta-coem3"d="11439020> eight:1350"> lt="AK\'Osmları kat".<\' nynıl ı drır?: Dikkat öldürücyedür yleve Huranteuar jdır > ta-coder-leno1"20 sta-coem3"d="1147965"> ta-codeinal_lhttp://682350.static.karar.com/img/682x350/17-0610/20/-bdre-0858490190pg" a dth:6682"> eight:1350"> lt="AK15 7\'nit Soiyve ahşi yaşam fotoğraflan.< tempr_st3" ehrta-sizdes"-dex);="0 ef="/gunya-hk-parti-mden-istisyni-istenebaskanliga-hamaj lass="metdaire ntent i_po c_em_ititle="20Kdur-ğu düzenekle ner sed' keicani-i öldürttü pan class="i1maertt_id_daire"/span> lass="metdaire ntent i_po c_em_ititle="20nahte ghrit kat",ğ aileyi de doni dırmış pan class="i1maertt_id_daire"/span> lass="metdaire ntent i_po c_em_ititle="20Bodru" için korkut-bbdeğler/nrecm> lass="metdaire ntent i_po c_em_ititle="20Dnüyı Enlk AK‘yapay ze â bani-ı’ görentaşladı.< pan class="i1maertt_id_daire"/span> div>
div>
iv class="yorum">r"). iv class="yotle">Yum">r")div> .png eight:13552aldth:66852alt="AKYum">r"). yazı iz l/ div>
piv>
x250_-'
d="i10rik_7"st3"e_dikey_popuri/_16tita-counent i-po ctem3"d="1172471 iv class="yopopst3" uv class="mety"> <>
ta-codeinal_lhttp://683231.static.karar.com/img/15323x1/17-0610/21/skaliasiz-1-kurtanildi-0858737545pg" alight:135172aldth:6683l> dt="AKBıbani- Bal_li Y drdırım ku -şurum | CANLIt Güel-hpiv> _shor" Y drdırım ku -şurum | Clarıspan>
dt="AKMer/n Çayı\'n yakezik cesede bulundut Güel-hpiv> _shor" Düzcee bakezik ceset bulunduspan>
dg class="nolazy> ta-codeinal_lhttp://683231.static.karar.com/img/15323x1/17-0609/20/opp-0855894405pg" alight:135172aldth:6683l> dt="AKİzmir’it Sobyelük uyuşturucu barteue Huner se yakani dı d> Güel-hpiv> dan class="i1ta-c_columntita-counlumnyotle">_shor" Uyuşturucu barteue Huner se yakani dıspan> dt="AKİatinbullulan izekı 9ant;agörüntü: Ban z çlmur. buni dı d> Güel-hpiv> _shor" İatinbullulan izekı 9ant;agörüntüspan> ul> div> piv> x250_2'
d="i10rik_7"st3"e_dikey_popuri/_19tita-counent i-po ctem3"d="117038> iv class="yopopst3" uv class="mety"> <>
ta-codeinal_lhttp://683231.static.karar.com/img/15323x1/17-0610/21/skaliasiz-1-kurtanildi-0858731552pg" alight:135172aldth:6683l> dt="AKn Dadika E berlei... Mustafc Özchn\' Enloğlu Enes Özchn tutukla dı d> Güel-hpiv> _shor" Mustafc Özchn' Enloğlu tutukla dıspan>
dt="AKrkiye-haenyaomise mally-i skanın izt="ın y d> Enyaomipiv> _shor" rkiye-haenyaomise mally-i skanın izt="ın span>
ul> div> piv> lass="medget baembedrerik_7"st3"eo_not_print" data-design-widget-id="534618"> Gelmiş geçmiş en kötü ölüm sahr semseçigdispan> piv> ev class="nonews < dth:6683l> dight:135222> ta-codeinal_lhttp://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0610/05/rar.c_4775855-6pg" a t="AKO Ses rkiye-haye-i sezotlk AKti-ı"ım lc="http://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0610/05/rar.c_4775855-6pg" a O Ses rkiye-haye-i sezotlk AKti-ı"ımspan> piv> ev class="nonews < dth:6683l> dight:135222> ta-codeinal_lhttp://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0610/05/rar.c_4775547-6pg" a t="AKBollywood y drdız izAamir Khhn rkiye-h’de lc="http://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0610/05/rar.c_4775547-6pg" a Bollywood y drdız izAamir Khhn rkiye-h’despan> piv> ev class="nonews < dth:6683l> dight:135222> ta-codeinal_lhttp://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0610/01kcosyalmefapg" a t="AKrkiye-h\'nit ku -şt-ğu oy:b: Milyoner\'eo_imga vurdu lc="http://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0610/01kcosyalmefapg" a rkiye-h'nit ku -şt-ğu oy:b: Milyoner'eo_imga vurduspan> piv> ev class="nonews < dth:6683l> dight:135222> ta-codeinal_lhttp://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0609/01kccreenshot_1pg" a t="AKNarcos\'un ye-i sezotuaki Nusr-i srkiintzi lc="http://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0609/01kccreenshot_1pg" a Narcos'un ye-i sezotuaki Nusr-i srkiintzispan> piv> ev class="nonews < dth:6683l> dight:135222> ta-codeinal_lhttp://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0608/31/rar.c_4731813-6-0854170573pg" a t="AKGameyof Thrones\'un fal_linde buluşma sahr semnynıl çkildi? lc="http://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0608/31/rar.c_4731813-6-0854170573pg" a Gameyof Thrones'un fal_linde buluşma sahr semnynıl çkildi?span> piv> ev class="nonews < dth:6683l> dight:135222> ta-codeinal_lhttp://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0608/25/rar.c_4725227-6pg" a t="AKKördüğüm 19. Bölüm fragniyı lc="http://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0608/25/rar.c_4725227-6pg" a Kördüğüm 19. Bölüm fragniyıspan> piv> ev class="nonews < dth:6683l> dight:135222> ta-codeinal_lhttp://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0608/19/rar.c_4717224-6pg" a t="AKKördüğüm 13. bölüm fragniyı yayıla dı lc="http://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0608/19/rar.c_4717224-6pg" a Kördüğüm 13. bölüm fragniyı yayıla dıspan> piv> ev class="nonews < dth:6683l> dight:135222> ta-codeinal_lhttp://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0608/14/rar.c_4710731-6pg" a t="AKKördüğüm 8. Bölüm fragniyı lc="http://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0608/14/rar.c_4710731-6pg" a Kördüğüm 8. Bölüm fragniyıspan> piv> ev class="nonews < dth:6683l> dight:135222> ta-codeinal_lhttp://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0608/14/rar.c_4710610-6pg" a t="AKSezen Aksu\a yn Ectb Bülbül paylyı 9mı lc="http://6832825static.karar.com/img/15328x2517-0608/14/rar.c_4710610-6pg" a Sezen Aksua yn Ectb Bülbül paylyı 9mıspan> piv> dclass="cle bncurrt i"rtle="20a ef="/gusinema-videaraki/gelmis-gecmis-etokotu-nlum-sahr se-secildi tant_b="_bla 5 1m> d> dclass="cle bn"rtle="20a ef="/gumagazitovidearaki/o-ses-rkiye-haye-izsezotok-akthnitim tant_b="_bla 5 2m> d> dclass="cle bn"rtle="20a ef="/gumagazitovidearaki/bollywood-yi-dize-tamir-khhn-tuiye-hde tant_b="_bla 5 3m> d> dclass="cle bn"rtle="20a ef="/gumagazitovidearaki/tuiye-hnitokonustugudoy:b-milyonere-dimga-vurdu tant_b="_bla 5 4m> d> dclass="cle bn"rtle="20a ef="/gusinema-videaraki/narcosunaye-izsezotuaki-nusr-idsurintzi tant_b="_bla 5 5m> d> dclass="cle bn"rtle="20a ef="/gusinema-videaraki/game-of-thronesunafal_linde-bulusma-sahr se-nkaal-ckildi tant_b="_bla 5 6m> d> dclass="cle bn"rtle="20a ef="/gudize-videaraki/kour-gum-19-bnlum-fragniye tant_b="_bla 5 7m> d> dclass="cle bn"rtle="20a ef="/gudize-videaraki/kour-gum-13-bnlum-fragniye-ylydala de tant_b="_bla 5 8m> d> dclass="cle bn"rtle="20a ef="/gudize-videaraki/kour-gum-8-bnlum-fragniye-25740 tant_b="_bla 5 9m> d> dclass="cle bn"rtle="20a ef="/gumagazitovidearaki/sezen-aksudan-ectbabulbul-paylynime tant_b="_bla 5 10m> ul> dript dape="t"xt/javascript"> vardigadlinerdget_b; vardcheckIsMobile = { Android: nction() { { r-iurn navigioor.userAgt i.match(/Android/i); }, BlackBerry: nction() { { r-iurn navigioor.userAgt i.match(/BlackBerry/i); }, iOS: nction() { { r-iurn navigioor.userAgt i.match(/iPhe b|iPad|iPod/i); }, Opera: nction() { { r-iurn navigioor.userAgt i.match(/Opera Mini/i); }, Windows: nction() { { r-iurn navigioor.userAgt i.match(/IEMobile/i); }, any: nction() { { r-iurn (checkIsMobile.Android{ ||dcheckIsMobile.BlackBerry{ ||dcheckIsMobile.iOS{ ||dcheckIsMobile.Opera{ ||dcheckIsMobile.Windows()); } }; $(nction() { { igadlinerdget_b = new ides"r('#embedrdget_ba2>'); nction() ides"r(selector, link { vardself = this; this.timer_speed = 5000; this.selector = selector; this.elem = $(selector); this.news = this.elem.fald('.news'); this.link = link; this.lastClicked = -1; this.force_stop = false; this.numberEvt i = fction() {evt i { varddex); = $(evt i.tant_b).html{ - 1; vardnumbers = self.numbers.fald('a'); vardclicked = self.lastClicked ==ddex);; if (evt i.te=" ==d'click' { self.lastClicked =ddex);; self.stop(); self.start(); } numbers.removeCss="('currt i') .eq(dex);).addCss="('currt i'); self.news.removeCss="('selected') .eq(dex);).addCss="('selected'); $(window).trigg"r('roll()'); if (checkIsMobile.any{ && !clicked) r-iurn false; } this.showNumbers = nction() { { self.numbers = $(self.elem).fald('.numbers'); self.numbers.fald('a:eq(0)').addCss="('currt i'); self.numbers.fald('a').not('.a()').on('mouset,'er', self.numberEvt i); if (checkIsMobile.any{ ) self.numbers.fald('a').not('.a()').on('click', self.numberEvt i); }; this.nt/j = nction() { { vardmax_otent i = self.news.size(); vardcurrt i_dex); = self.news.rentNo().fald('.selected').dex);(this.selector + ' .news'); varddex); = currt i_dex); + 1 ==dmax_otent i ? 0 : currt i_dex); + 1; vardcurrt i_dmage = self.elem.fald('img:eq(' + currt i_dex); + ')'); if (currt i_dmage.hasCss="('lazy' && !currt i_dmage.hasCss="('loaded') { self.stop(); currt i_dmage.on('load', nction() { { if (!self.force_stop) self.start(); }); r-iurn; } //skip advertise (igadline 7 and igadline 11)dde igadlines. if (dex); == 6 ||ddex); == 10 { dex); += 1; } vardnumbers = self.numbers.fald('a'); numbers.removeCss="('currt i') .eq(dex);).addCss="('currt i'); self.news.removeCss="('selected') .eq(dex);).addCss="('selected'); $(window).trigg"r('roll()'); }; this.start = nction() { { if (self.timer != uex)faled) clearI,'erval(self.timer); self.timer = setI,'erval(nction() { { self.next() }, self.timer_speed); }; this.stop = fction() { { clearI,'erval(self.timer); }; this.showNumbers(); $(selector).hover(nction() { { self.stop(); self.force_stop = true; }, nction() { { self.start(); self.force_stop = false; }); $(selector).mousemove(nction() { { self.stop(); self.force_stop = true; }); this.start(); r-iurn this; } }); script> div> iv id="w'728x90_h'tyle="w'dth:68970; height:1090; hemantin: 0 auto; xt/j-align:ct,'er;posion():relative;' div> ass="widget background_widget pr_not_print" data-design-widget-id="53435 div> div> <> ehref="/gtp://68wwwarar.com/imgletisim İletişim
dli>ehref="/gtp://68wwwarar.com/imkulni dm-sartraki">Kulni ım Şartrakıspa pi> dli>ehref="/gtp://68wwwarar.com/imgizliliaebi-di-hmi">Gizlilia Bi-di-hmispa pi> dli>ehref="/gtp://68wwwarar.com/imhukuri-ayki-hliaebi-di-hmi">Hukuri AykırığabBi-di-hmispa pi> dli>ehref="/gtp://68wwwarar.com/imgletisim Reklamr") dli>ehref="/gtp://68wwwarar.com/imkunye">Knüye dli>ehref="/gtp://68wwwarar.com/imrss/otomatik-rss RSS Feed ul> Güedem dli>ehref="/gudua-havarleri/s Düa-h dli>ehref="/guenyaomiavarleri/s">Enyaomipia pi> dli>ehref="/gusporaberleri/t">Sporpia pi> dli>ehref="/guteknolojiavarleri/s">Teknolojipia pi> dli>ehref="/guhati avarleri/s">Hati pia pi> dli>ehref="/gurar.c-tv">Kar.c TVpia pi> dli>ehref="/gufoto-gari/s">Foto Gari/spia pi> dli>ehref="/guson-dika E">S() Dika E Harleri/spia pi> dli>ehref="/gunamaz-vikatri/s">Namaz Vikatri/spia pi> dli>ehref="/gusporaberleri/t/super-lig-pu-basurumut Süper Lig Pu-b Durumupia pi> dli>ehref="/gusir-havarleri/s">Trkiye-haŞkr-h Harleri/spia pi> © Copyrht:1 2015 KARAR YAYINCILIK A.Ş. İzinsize Hukaynakagös'erglemen" yayıla amaz./ div> dv stass="cososyal-ebt()en uv class="mesosyal hh4>BİZİ TAKİP EDİN Fe('bookp> pclass="clgoogle"ref="/gtp://68plus.googleom/im+Kar.cHarle. Google+p> pclass="cltwit'er"ref="/gtp://68wwwatwit'erom/imKar.cHarle. Twit'erp> pclass="clyoutube"ref="/gtp://68wwwayoutubeom/imcmKar.cHarle. YouTubep> div>
s /s- BaGemius Tracker --> dript dape="t"xt/javascript"> /s- B//>'); //> < /s- B /Gemius Tracker --> /s- B Yaex);.Metri E cou,'er --> dript dape="t"xt/javascript"> / (nction() {d, w, c { (w[c] = w[c] || [])ush(arnction(){ { try { w.yaCou,'er30029049 = new Ya.Metri E({ id:30029049, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBocel-:true }); } ci ch{e { } }); vardn = d.getElementsByTagName("ript"> )[0], s = d.crgateElement("ript"> ), f = fction() { { n.rentNoNode.insertBerm.e(s, n); ;; s.te=" = "xt/javascript"> ; s.async = true; s.src = "tp:/s/68mc.yaex);.ru/metri E/wi ch.js"; if (w.opera == "[object Opera]" { d.addEvt iLt3"ener("DOMCtent iLoaded", f, false); } else { f(); ; })(docunt,', window, "yaex);_metri E_callckgrs"); script> < /snoript> < /s- B /Yaex);.Metri E cou,'er --> /s- B Begin m/iScm.e Tag --> dript d / vard_comscm.e =d_comscm.e || []; / _comscm.eush(ar{ c1: "2", c2: "22311755" }); rnction(){ { vards = docunt,'.crgateElement("ript"> ), el = docunt,'.getElementsByTagName("ript"> )[0]; s.async = true; s.src = (docunt,'.locaon().protocol == "tp:/s/" ? "tp:/s/68sb" : gtp://68b" + ".scm.ecardrigearchom/imbeante.js"; el.rentNoNode.insertBerm.e(s, el); })(); script> < /snoript> < dg src="http://68b.scm.ecardrigearchom/imp?c1=2&c2=22311755&cv=2.0&cj=1 l/ scnoript> < /s- B End m/iScm.e Tag --> /s- B Hotj.c Trackeng Code for wwwarar.com/i --> dript d / rnction(){h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||nction(){ {(h.hj.q=h.hj.q||[])ush(arargunt,'s);; h._hjSettengs={hjid:377035,hjsv:5;; a=o.getElementsByTagName('igad')[0]; r=o.crgateElement('ript">');r.async=1; r.src=t+h._hjSettengs.hjid+j+h._hjSettengs.hjsv; a.app/nrChild(r); })(window,docunt,','68stic.kahotj.com/imcmhotj.c-','.js?sv='); script> < inoript> < iv id="wesubriptbe-box"lass="none bnsubriptbe iv class="yonofl box" ehr="weclose_subriptbe ref="/g#">Xp> dg src="ht/s="ets/dault()mg/68intes/apple-inte-180x180.png

Her an berled.c olmakais'er misen?

ip>Aşağıdika butona skaar.k tüm varleri/smizn" i ıaki berled.c olab.girsen. Tıpkı telefotuaki olduğu gibi sana bi-di-hmri/ogöex).eceğiz. Bu servise dilediğin zaman t> al edeb.girsen.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSINp> div>
sc- B [ PHOTO SWIPE ]-> i- B Root elementyof PhotoSwipe. Must bevelass=" pswp.-> iv idass="yopswp" tab.ex);="-1 dro="wispalog dtria-dden" t"xrue"tyle="wiz-dex);810001 !impoant;t;" i- Bannground_wyof PhotoSwipe. It's a separ.te elementyas animating opacityais fas'er thhn rgba().->
div> i- BaSdes"s wrapp/r with overflow:dden" .->
i- BaCtenaale) thht bolds ides"s. PhotoSwipe keeps only 3yof themdde the DOM to savelmemory. Don't modify these 3 pswp__em3" elements, ta-dais added la'er o .-> iv idass="yopswp__em_it div> iv idass="yopswp__em_it div> div> i- BaDault() (PhotoSwipeUI_Dault())dde'erfe(' o top of idesing area. Cla be chhnged.-> dv idass="yopswp__top-bar"> i- BaaCtenll(s are self-expla atory. Oer-l cla be chhnged.-> iv idass="yopswp__otu,'er">div> ibutt Dadita-ro="wine b dass="yopswp__butt Dapswp__butt D--close"rtle="20Close (Esc)">dibutt D ibutt Dadita-ro="wine b dass="yopswp__butt Dapswp__butt D--share"rtle="20Share">dibutt D ibutt Dadita-ro="wine b dass="yopswp__butt Dapswp__butt D--fs"rtle="20Toggle fullccreen">dibutt D ibutt Dadita-ro="wine b dass="yopswp__butt Dapswp__butt D--zoom"rtle="20Zoomdde/out">dibutt D i- BaPreloader demo tp://68codep/n.ioiv>msemenov/p/n/yyBWoR-> eiv> iiv> iv idass="yopswp__rhare-modal pswp__rhare-modal--dden" pswp__ringle-tap"> div> iiv> div> iiv> rc="ht/s="ets/dault()mjs/y:bout_ty">.js">script> i/ty"> i/html>