Back To Top
Zekai Aksakallı Ömer Halisdemir'i nasıl gördüğünü anlattı

Zekai Aksakallı Ömer Halisdemir'i nasıl gördüğünü anlattı

 - Son Güncelleme: 20.03.2017 Pazartesi 17:06
Zekai Aksakallı Ömer Halisdemir\'i nasıl gördüğünü anlattı
- A +
k)Güncel
k)A
k)

&O"ya;n Özel Kuvvetler Komakalacağıelşimçirmek isteyen cuntacıghorrsocTo":"'yğiure olaFET&O"ya;'n&u"ya;n="#rbşiye Girşlen seymelerdeirdştiren Astto:aymer Halisdemişehitkürn="#rbciçmelrdang naandkalaca="#vası&O"ya;n Ökel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksaka’lı' &u"ya;ç g&u"ya;n=&o"ya;ncdenle iinildird !impyıç alnla. + '

&O"ya;RT&U"ya;Y&U"ya; KALDIRDIM ALNINDAN&O"ya;PT&U"ya;Mtt3'

&O"ya;n Özel Kuvvetker Komutakai saka, Şehitk&O"ya; Ömer Halisdemir'i nas&o"ya;rd&u"ya;ğ&u"ya;n&u"ya;nü anla. Gecdeboyuasıfarkakalaskberlili biriedenewsbanlamnddu.2015 Gkurmaynt="Kgahkallsıbulun&naskbeabee tz. Teir eelim. nt="Kgah'ıgielim.06">&nnt="Kgah'ı' iye Girne’dbeton zişl &u"ya;zmel etşehidrşzk&O"ya; Ömer Halisd cani nzrda"klyil-g. &U"ya;zmel etili=&o"ya;rt&u"ya;vıkla. &O"ya;rt&u"ya;y&u"ya;knda aklamminialnklaklm=&o"ya;pt&u"ya;m.06">&n + '

nt="Kgah'ı' &o"ya;n&u"ya;ndni"#rbyetkarr bageln r&u"ya;tnı rıkasş:"anlmte",lubone olabulunuyil-g. Onne oiili=tz. Te&u"ya;rtkenk om'i nrdapnlam. Bireys Öone olaorasıbulunDURUŞMADANNOTAZARL3'

e":"An 14. Alacar Ceza Mahkemifa’l et&o"ya;r&u"ya;ln n, duruya; sa, tanı, m&u"ya;şo":"vvetinit"Anf avukat:"anlaka"kllkla. Mahkemi Bma başk İsef=" Aalioğlu, 3 g&u"ya;n=s&u"ya;recdk n, durunıklnı, tanıı' d siznecdirdiğnı bebeek, 11nı, taı,anı Zekai Aksaka’lı' &o"ya;rgörevi nedenimazmwidgı bildirdiğininle ifadesini celse arasında aldıklarıs&o"ya;dendi. + '

HALİSDEMİR VURULDUKTANSONRA İLK M&U"ya;DAHALEYİ YAPANSUBAY DİNLENDALER3'

Olayss="tel ety&u"ya;zner bar&u"ya;tnsedenint="Kgah N&o"ya;betçin:aybandy inia hea heb&u"ya;t&u"ya;n=s, tanıı' nle ilmel etadbageçn Binner baVolba VursocBsocd sizndi. Olayg&u"ya;n&u"ya;saat p":"0 arradıklaklmeeekwidŞubşM&u"ya;d&u"ya;r&u"ya; Al:ay&U"ya;mitkBak’ı' kzndifadest="dkalacağıinin&o"ya;betçiaisdelrdanklaıgelmifadesisteldirdiğs&o"ya;dendi. Bunul &u"ya;zmelnin&o"ya;betçiaisd Y"diyy&U"ya;mitkKoçak’ıgeeekwndgıgiyğieildirdiğnü aa Bso, "Gberld&o"ya;nd&u"ya;ğ&u"ya;ndenddukçaeyecomakatinitelş:klykla. Baaı’ndyğan&u"ya;st&u"ya;. Tyvvetoluyil,tOrgam Suyedgıgiieielremosmatitediliaberlaewtıkln’rdedi. BaaıtehdidrntOrteldird o":"klaklili=. Tys&o"ya;dennmlisştiailiwndgutehdidrntcomakatbombında olacağıdeirbeabna.reeek, Orgam Suyest="yklpseeekbolter man:"anlainildm"rdedi. + '

BAK, 'K&U"ya;F&U"ya;R ETMEYİN' DİYE KAPATMIŞER3'

Saat p":"0’klar&O"ya;n Özel Kuvvetler Komutakai Aksaka’lı' kt="Kgahlıten>Telenewsbanlakerduğu aaıkasrdyşaa Oranlanü aa Bso, Orgam Sueb&o"ya;lgifaddnilikoptriedeatz. aç alm'i nlı' ıklaaklarkt="Kgahilr'i nnıgieliirdiğnı bebeek, şu Oranlai&o"ya;dendi: "Kt="Kgahilr'i nndr’a hen&o"ya;betçiaisd Y"diyy&U"ya;mitkKoçak’ı' od'i nndrgielim. Dil dranlklargeln pers('Abonaorasıe",landkaldıklarıfark eelim. &U"ya;mitkBak’ı' od'i nndrbulduğumen&o"ya;betçiaisdendupilt> (ygı bildm. Bust="da &U"ya;mitkBak çokltelş:klykla. N&o"ya;betçiaisd, &U"ya;mitkBak’a ava-du' normalndduğunus&o"ya;dendi. + '

Bus arraklili=astto:aygelip’nı ZePşa &U"ya;mitkBak al:aynet&o"ya;r&u"ya;durek istiyilrdedi. pan>Telu' ç alndduğunuini ekbbna.ird s&o"ya;denndi. Bwndgunul &u"ya;zmelnidil dranlç alklpsheeekwid kezeadlgbelim. pan>Teluşmkmak içl &U"ya;mitkBak gelmidi. pak="Ki&U"ya;mitkBak’ı' od'i nnrgidip’ker Komutmtker Komutm nzrten>Telkliekboyilrgelmiyecdk mifadez’rdedim. İkincikezs&o"ya;dendiirdendasıbulunuhekesini&U"ya;mitkBak heeekwid kezeadlgeçtik. + '

pan>Telurtek="Kihanlarlanlap,’ker Komutm nznet&o"ya;r&u"ya;du&u"ya;n=iniemmelerndkla’rdedim. Bunul &u"ya;zmelniBak tan>Telureheadlalkla. Kıs alsesletkenk ouken,’Emliaberluyguluyiluz’rdedi. Karr bat"Anfaa &u"ya;f&u"ya;rtedilisşnda ok ki,’K&u"ya;f&u"ya;rtetopyi' d ybeek’rtan>Telurkap anla. Ser oiberimd&o"ya;n&u"ya;prgeln emliabe guemliabeet&o"ya;re heeekwidvi cdirdz’rdedi=inielrne’dkolacan:"anla&o"ya; Gödi" + '

BİZE SİLAH DOĞRULTANKİŞİLERDEN BİRİ TELEFONU ALIP PARÇALADIRL3'

el:ay&U"ya;mitkBak’argeln emliaberntObeern=gelldirdinnılindmadkalacağıs&o"ya;dendiiriğinikaf'i nndrsiluelikeeetaberlbulunduğunus&o"ya;dendiirdiğnı beb Bso, "Os arrakltek="Kiten>Teleçalkla. ArayTelurçlarstto:ays&o"ya;dendi. Bizrdetan>Telaty&o"ya;nelldirdşz etiçmelgbib idk Girdgetainin&o"ya;betçiaisd Y"diyy&U"ya;mitkKocak’ari-nahi"oğrulttu. S-nahdıkl anlaşa hazcar halşimtiren ini erimdoğrulta GiraberntNedimdŞatel iniMuzaff Ömenndduğunuser oda &o"ya;ğcha.im. N&o"ya;betçiaisdtan>Telurçklps’ker Komutmtkenk oReklss="y d ybeek’rkap anla. Bus arraklilrimi-nahi"oğrulta Girabedwndgri tan>Telureheadlalklpsparçaladka" d ybtkenk olu. + '

BİZE TARAFINI SEÇİN DİYE HİTAP ETTALER3'

Bso, buboneyne dyşaaarrkrn="#rbciaskbeabedwndY"diyyMehmwidAliÇlik’in,&U"ya;mitkKoçakinikzndifadimd&o"ya;nbeek, "T"Anfcağzısmçin"rdediirdiğs&o"ya;denyb Bso, "Bwndde,t"Anfutm nn T&u"ya;rk S-nahdıkl zel Kuvveğini&O"ya;n Özel Kuvvetndduğunus&o"ya;dendim" d ybtnle iinild. + '

HALİSDEMİR’İN NABZINI KONTROL ETTALM06">&n +3'

Yşaa Oranl' ıklaaklary Oranl'ari-nahakatbsdk Girdgarralnlaldıklarıini&U"ya;mitkKoçak’llililiktnin&o"ya;betçiaisdldird od'i nndrbekbbdikçmelenanü aa Bso, nle ifadetş&o"ya;denddevam eeli: "N&o"ya;betçiaisdldird od'i nnnl' ilt Girirne’d&o"ya;r&u"ya;nt&u"ya;ı Gme od'i nnnl' kapıs aarıçl olaodupilt> (y&o"ya;rrek istndik. Bus arraklorası&o"ya;rgilgilirstto:ayilirlikoptrienainrek &u"ya;zmendduğunus&o"ya;dendi. Hlikoptriaindiktnnnner oiçlnlaşmanddu.2Bizrilr' içmeseadnikzndimeminemosmatdlalklak.2Bize ybedwtbsdk Girnelrdaanlalacağıy&o"ya;n&u"ya;l etilgigelld. Saat 02.15lgbbindduğunutahşl ediss="y ilirmbulansgelld. Bwnddendasnç alklpsüncnele yuk"anlakalkıklps’l&o"ya;betçis:aybamiwnğiurmaybaa’rdan akatie diserdanklammerr mrdedim. Dil dranlç alnlalacamsıMihn ai Atma o’ynla&o"ya;rd&u"ya;m. Yanklaıyam-s ollammybedwtyata Girnelr&O"ya; Ömer Halisd ndduğununü dlam. Hadaana eklad ybtnabzcağı&o"ya;lçrek istndim. Bwndnab nzralam dlam. Ambulanstaklgilir&o"ya;rgilgdednab nzr&o"ya;lçt&u"ya;.s’S":"cdnab nzrie ’rdedi. Bwndtek="Ki&o"ya;lçrek istnrkrn=Mihn ai Atma o,’ço":"a’rd Suebolacare ol, idüncer Halisd’ni&6">&natz. eeli. Ark'i nndrndgri ’ker Komutmtosma aanlağzrsapiniseydi’rd Suebolacarkla. &U"ya;zmele=&o"ya;rt&u"ya;&o"ya;rtt&u"ya;r&u"ya;p,n&o"ya;betçiaisde&U"ya;mitkKoçakgıgiieirek içl ndayoi"oğrukgbelim." + '

MİHRALİ ATMACA’NIN TALMİ OLMAZAYDI KARARGAHI KONTROL ALTINA ALAMAZDIK06">&n +3'

&O"ya;n Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksaka’lı' sabahatkarr bakt="Kgaha=gelldirdianü aa Bso, bu=s&u"ya;recdkasrkt="Kgahbar'i nask&& connda aldıklarınü anla. Mahkemi ma başkan"Mihn ai Atma o="#valı' sa, tanıı'drn. Darbcindduğu ininer oima ııi nzrnda okdıklarınü ybaacait"Anf deirdştirmekbbsçararlss=. S-zi' nle inizrive bu nede&o"ya;nbmli" d ybtBso’ıluyıkla. Bso, mahkemi ma başkluşut mr(&U"ya;stnğmrn=Mihn ai Atma o’lı' t mi)ndmazayklarkt="Kgahilr'i nnlark&& connd"klaındamaza al" d ybtdankltinild.06">&n + '

Bsocayklcainı Zekai Aksaka’lı',i"#rbciaskbeaberltesl mrnda alaa ner oi&U"ya;mitkBak’ı' y&u"ya;z&u"ya;n&u"ya;nçtcare ol, "Ak oRedgetas&o"ya;dendikçmeldtek="Kis&o"ya;den"rdeyipcayolacaynet slediirdiğs&o"ya;dendi. ody=Duru,tBso’ın nle ifadenddevam ediss=. + '

c""> <="" i100-wrap3.com"> <="" i100-r Ht3.com">

+ ' iv> ->A 6">
<="" fb-rootrror">
'> }); 6">
an>
-->
+

‹ ">- - × ">- })>- o">
    ="/gfeadd !== wil-_axoiv>') wil-_axolose(); $("a.pl cive").on("" onc",ip = function (e(); e.preve:pDts/deflose(); return false; }ship); ie dGancny orm = false; ie d $(ac_ldex or0alse; get haber_de.ss" con com').on(ive('click', func (n (e(); if ($(th:"ie.pri.item('nodeName'val()'A!=='') { retsruealse; se; ie dirg/I_heaks or[]alse; ($(_imgheck ($(th-anr('img'ose(); $( get haber_de.ss" con com').eachlose(functii=='') { if ($(th:"ie.pri.item('nodeName'val()'A!=='') { retsruealse; se; ori"maal_heakheck ($(th-anr('img'o.recms_p('com/aewsArtaber_illic'ori"maalriz.'); irg/I_heaks.cmd.pori"maal_heak))[0]; ($(_imgheeck ($(th-anr('img'o=='') { $(ac_ldex ori ); } ))[0]; vafuncs or{} ); Gancny orblueimp.Gancny(irg/I_heaks, vafuncs))[0]; Gancny.sl i( $(ac_ldex))[0lse; }ship); lose(functid, s, id=='') { js, fjs ord.gemListElesByTagName(sico')[ d.gemListEleById(id=) re)[ js ord.createListEle(s))[ js. soorid)[ js.imghecs//ss"nect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&inis actv2.3&appId=972515579427104")[ fjsh:"ie.pNode.insertBend(e(js, fjsde')); uery(docuic'javascric'facebook-jssdkcode' }