Back To Top
İbretlik ülke: Pakistan

İbretlik ülke: Pakistan

- A +

Başta bağımsızlık fikrinin ilk sahibi meşhur düşünür Muhammed İkbal olmak üzere, 1947’de Pakistan’ı bağımsız bir devlet yapanlar, Muhammed Ali Cinnah önderliğindeki “Müslüman, milliyetçi, çağdaş” şeklinde tanımlayabileceğimiz, entelektüel birikimleri yüksek ılımlı aydınlardı. Bundan sonraki 25-30 yıl boyunca Pakistan’da “İslamî aydınlanma” diyebileceğimiz bir süreç yaşandı ve dinî düşüncede önemli bir yükseliş gözlendi.

Öte yandan hepsi birbiriyle kavgalı olan Diyûbendîler, Birelvîler, Kur’ancılar, Hadisçiler; kısacası gelenekçisinden tasavvufçusuna, selefîsine kadar birçok eski ve yeni İslamî cemaatler de giderek güç kazandılar. Bu zihinsel parçalanmanın da tesiriyle gelişen fikrî, sosyal ve siyasi çalkantılar genç ülkenin yakasını bırakmadı. Bütün bunlar halkta büyük bir hoşnutsuzluk ve huzursuzluk doğurdu. Bu süreçte –ikisi de selefi olan Mısır’daki İhvancı hareket ile Suudi Arabistan kaynaklı Vahhâbî hareket başta olmak üzere, Arap dünyasında gelişen siyasi-dinî ideolojilerin de etkisiyle ülkede siyasal İslamcılık hızlı bir yükselişe geçti.

İslam düşünce ve siyaset tarihinin her döneminde ve bütün İslam toplumlarında din, devleti yönetenlerin ülkede sulhu sükûnu hâkim kılmalarını, adaletli bir yönetim sergilemelerini sağlayan saygın, aktif ve etkili bir güç olarak bilinmiş; din bu yapıcı toplumsal ve siyasal işlevini modern dönemlere kadar sürdürmüştür. Bu nedenle de Pakistan halkı uzun yıllar İslamcı ideolojiyi, bu ideolojinin siyaset, medrese ve üniversite çevrelerindeki sözcülerinin söylemlerini kolayca kabul edip onlara ümit bağladı.

***

Ama bir yandan İslamcı siyaset devlet imkânlarıyla sürekli güç kazanırken buna paralel olarak Pakistan bir entrikalar, darbeler, baskılar ve yolsuzluklar ülkesi haline geldi. İslamcı siyasetçilerin ve büyük kısmı cemaatlerin kontrolünde olup sayılarını Allah’tan başkanın bilmediği medreselerde yetişmiş olan “okumuş” kesimlerin onca başarısızlıklarına, ürettikleri hayal kırıklıklarına, kan ve gözyaşına rağmen Pakistan halkının çoğunluğu İslamcılara inanmaya ve ümit bağlamaya devam etti ve hala da ediyor. Şimdilik başka da çareleri yok. Çünkü önlerinde güvenecekleri, ümit bağlayacakları başka bir fikrî ve siyasi hareket göremiyorlar.

Bu tükenmişlik, Pakistan’daki cemaatlerin güya ülkede “İslam”ı hâkim kılma adına devlet kurumlarına musallat olup ülkeyi kendi sakat ideolojilerine göre yönetme sadizminin kaçınılmaz bir sonucudur. Kaçınılmazdır; çünkü arkasında siyasal İslamcıların oluşturduğu, bireyin entelektüel yeteneğini ve kişiliğini tek bir ideolojik şablonda eriten ve bu suretle insanların yeni çözümler geliştirme potansiyelini, yani Peygamber efendimizin “rahmet” olarak nitelediği farklı fikirler üretme imkânını ve farklılıklara saygı erdemini tümden yok eden eğitim-öğretim zihniyetleri var.
Bu din anlayışı yüzünden Pakistan -sözde din adına- içindeki cemaatiyle birlikte camileri havaya uçuracak kadar vicdan ve akıl yoksunu cinayet yapılarının kol gezdiği ve tabii ki maddi sefaletin diz boyu olduğu ülke haline geldi ve bu felâket komşusu Afganistan’ı da vurdu.

***

Bir ara Pakistanlı yetkililer, Türkiye’nin dinî bilgi ve uygulamada birliği nasıl sağladığını; din üzerinden toplumsal çatışma değil, birlik ve bütünlük oluşturmayı nasıl başardığını öğrenmek için ülkemize geliyor, özellikle Diyanet ve İmam-Hatip okulları uygulamasını örnek almak istiyorlardı.

Şimdi bu ilişkiler devam ediyor mu bilmiyorum.

Bilmediğim ama bazı bölük pörçük bilgilere bakarak kaygı duyduğum bir şey daha var ki, o da bizdeki İmam-Hatip okullarının ve diğer dinî öğretim kurumlarının da cemaatlerce kuşatılmaya başlandığı iddiasıdır.

Dilerim böyle bir şey yok. Ama eğer varsa ve bu devam ederse 10-15 yıl sonramız bellidir: Şimdiki Pakistan…

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 17 Eylül 2017 16:03
Pakistani ve Bangledesi ingiltere kurdurturmustur, yoksa su anda hindistanin yarisi Müslüman olacakti.
El baki hüvel baki 15 Eylül 2017 21:53
Ve maalesef Hocam, bizde adım adım oraya doğru gidiyoruz.10 yıl önce Tr. islam dünyasına örnek iken; şimdi acaba Tr. Pakistan olurmu,İran olur mu?Bunları tartışıyoruz...Ve bunda siz ilahiyatçıların da çok etkisi var.Camiler deki hocalarımız Cuma günleri binlerce kişiye hitap ediyorlar ama bunların demokrasden,haktan hukuktan haberleri yok.ve topluma hak hukuk bilinci veremiyorlar.Bursa'da ki "herkese helal,müsşümana haram" çeşmesinin hikayesini bilirsiniz.Durumumuz tamda budur.Gücü kutsayan,hukuku hiçe sayan, hatta hukukun ne olduğunun farkında olmayan bir algı eşiği...Kabe'de birbirleriyle kavga eden aynı cemaat mensupları,görgüsüz bir şekilde düğünler yapan şeyh torunları...Tr. bunlara kalsa gerçekten de Pakistan,Afganistan dan çok farkımız olacağını sanmıyorum...
Sabri 15 Eylül 2017 21:24
Sayın Hocam Allah razı olsun İslam dünyasının halini düşündüğümüzde maalesef hali ortada, İslam dünyasının beklentisi ve ümidi Türkiye, Pakistan özelinde Türkiyeyi kıyasladığımızda konu çok da net anlaşılıyor, bizlerin idarak ettiğimiz ve anlatamadığımız meseleyi ne güzelde özetle ifade ettiniz. keşke zamanımız olsada kıymetli hocamdan bu meseleyi daha geniş bir şekilde dinleyebilsek, değerli hocam özetlemiş tabiki geniş yazsa sutun sıgmayacak, özetleyince tabi konu ile sosyolojik ve tarihi bilgisi olmayıp da okuyan da "de demek cemaatler hepsi kötümü" " bu anlayyışa sizi ne getirdi" gibi soru sorarak, kıymetli hocamın ne demek istediğini anlayamadığını belli ediyor. Sayın çağrıcı hocam da yorumları okuyor ve takdire şayan bir şekilde ara yorumlarla yanlış anlaşılmalara amahl vermemek içinde kısa izahat yapıyor. Muhterem hocam kalemine sağlık, güzel yazılarınızdan müstefid oluyoruz, her çarşamba hocamın yazısı yayınlan sa da okuyup düşünelim diye de bekliyoruz. saygılarımla...
karar okuru 13 Eylül 2017 14:17
cemaatlerin imam hatipi kuşatması ne demek? cemaatlerin hepsi kötü mü? bu anlayışa sizi ne getirdi?
KARAR OKURU 16 Eylül 2017 09:16
0
Fet de zamannda "iyiydi".
KARAR OKURU 21 Eylül 2017 00:03
0
Bunca olandan sonra başkalarını "sizi bu hale ne getirdi" diye sorgulayacağınıza, "ben neden hala gerçekleri göremiyorum" diye kendinizi sorgulayın.. Evet cemaatlerin hepsi kötü.. Önderlerine nasıl itaat ettiklerini, bu itaatin şirk derecesine vardığını ve binlerce insanın sadece insan olan birine aklını teslim etmesinin herkesi yoldan çıkarabileceğini anlamıyor musunuz?
Hacicavcav 13 Eylül 2017 11:38
Sayin Hocam, Yazinizdaki Pakistan kelimesini çıkarın. .. yerine Türkiye koyun bir de o gözle okuyun... Pakistan için anlattıklarınız doğru, ancak bunun nedeni, sadece dini cemaatlerin devlete -bizdeki moda tabirle simalarından degil- ulemanın iktidardan beslenme ve keyfi, zayıf Fetvaları olmuştur. .. Yazınızı biraz daha acsaydiniz; Fazlurrahman'ı ölüme mahkum eden müslüman bir devlet anlayışı. ... Mısır da aynı şeyleri yaptı. . Şimdi sıra Türkiye'de. . Türkiye akıllı. . Her seferinde bir günah keçisi buluyor... Ne yazık ki sizin gibi ulema ve aydinlar da yutuyor. ..
KARAR OKURU 13 Eylül 2017 10:09
Duşunen herkesin korkusu bu
KARAR OKURU 13 Eylül 2017 09:11
Hocam Allah razı olsun...Ben genelde bu günümüzde yaşayan ülke ve toplumları, Kur'an da adı geçen kavim/toplumları yerine ikame ederek okurum.. Hal ve durumları, davranış ve zihniyetlerini de eşleştirerek.. " Onlara, kendilerinden öncekilerin; (Irak)Nuh,(Libya) Ad,(Afganistan) Semud kavminin, (.... )İbrahim kavminin,( Pakistan) Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi?....!!!! Onlara resulleri apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. (Tevbe 70) HABER::"Pakistanlı mülteci uzmanı Cavit Sıddıki, ülkesindeki terör olayları ve suçların önemli ölçüde yıllar önce kabul edilen mültecilerden kaynaklandığına dikkat çekerek Türkiye’ye tavsiyelerde bulundu." 2014 'lerde uyarıyor.. daha önce uyaranlarda vardı.. Mülteci uzmanı derki öncelere gelen yardımlar ile mültecileri idare ettik,ancak zamanla mülteciler Pakistan'da kalacağı inanıcı oluşunca artık,ekonomik,eğitim,kültürel yaşamlarını inşa ettiler..Bozulan ülke ekonomisine bağlı olarak eski ilgi gösterilemeyince mülteciler başının çaresine kendi yöntemine göre baktılar.. Bozulan ülke ekonomisine bağlı olarak aynı süreci ülkemizde de yaşayacağız. Daha önce verilen sosyal yardımları kendi ülke vatandaşına dahi keser hale geldi ülkemiz...İki haber vereyim; 1 BM mülteciler Komitesince kişi başı üzerinde finanse edilen Suriyeli öğrencler için kurulan okullar yavaş yavaş azaltılıyor. Güya sosyal entegrasyon politikası gereği imiş..Ekonomik gerekçe aslın da.. 2.Bu bayram öncesi yaşandı gazeteler hepsi yazmadı ancak Yeniçağ Gazete yazarı bahsetti.. Bayram harçlığı verilmediği için olay çıkarmışlar Suriyeliler..Sonrada yarısını alıp dağılmışlar.. 3.Dilenciler küçük yaştaki anasız.babasız çocuklar dilendiriliyor, kullanıyor.. Çete yakalandı...Okuyamayıp dileniyorlar..Genç yaşta , kucağında bebesi ile kadınlar dilendiriliyor..Maraş ve Antep 'te fuhuş yapmak zorunda kalanlar var.. Şimdi buna sebep olanlar ABD İsrail ve İngiltere mi..Yoksa biz miyiz..5 yılın sonunda Kürdistan PYD bölgesi kurulunca güya , Suriye'ye müdahil olduk peki daha önce neden ateş altına odun attık.!
KARAR OKURU 13 Eylül 2017 08:01
Sayin hoxam yazinin sonundaki tesbitiniz bence cok onemli ve mutkaka ciddjye alinmali.. kaleminize sagkik
sefure 13 Eylül 2017 04:23
türkiye pakistan olduğunda şimdi seküler cumhuriyete her gün hakaret edenlerin botlarla ege sularından avrupaya geçmeye çalışmasını izlemek trajik olacak...ama yaşadığı ülkenin değerini bilmeyenlerin sonu budur...
KARAR OKURU 13 Eylül 2017 03:33
Mustafa Hocam, sizler için, iyi ki cemaatler, Siyasal İslamcılar var. Çünkü onlar, bütün olumsuzları hiç zahmet çekmeden kolayca yükleyebileceğiniz günah keçileri gibi. Cemaatler olmasın, Siyasal İslamcılar olmasın, mürşitler olmasın, müritler olmasın... E, Hocam bu Müslümanlık hudayinabit gibi yerden mi çıkacak...
Mustafa Çağrıcı 13 Eylül 2017 12:07
1
Değerli Karar Okuru; nazik eleştiriniz ve katkınız için teşekkür ederim. Benim yazımda 'olmasın' kelimesi yok; buna ima da yok. Önceki yazılarıma bakarsanız, tersine tarikatların da mürşidlerin de müridlerin de bizim dini kültürümüzdeki önemini yazdığımı görürsünüz. Ancak benim demek istediğim ve dediğim şu: "Herkes kendi işine baksın; devletin işini de devlete bıraksın." Devletin olmadığı veya yetkisini ve etkisini -ne oldukları, nereye savrulacakları belli olmayan- yapılara bıraktığı toplumların halini görüyoruz. Yazımda o toplumlardan bir örnek verdim. Ehl-i Sünnet "Fasık da olsa devlet otoritesine ihtiyaç vardır" ilkesini boşuna savunmamış. Bir de şu var: Bizim kültürümüzde "cemaat" ümmetin tamamıdır. Bunun dışında bizde cemaat yok, tasavvuf ve tarikatlar var; bunların varlık gayesi de bellidir. Bu gayenin hiçbir yerinde devletin işlerine burnunu sokmak yoktur. Osmanlının son zamanlarında buna kalkışanlara karşı ciddi tedbirler alınmıştı. Selamlar Çağrıcı
KARAR OKURU 13 Eylül 2017 13:57
0
Hocam izahatınızdan istifade ettik, sağolun. Benim gibi yanlış anlayanlar için makaleyi tamamlayıcı bir not oldu. Mehmed Zahid Kotku'nun şu sözü, maksadınızla çok örtüşüyor: "Cemaatler cemiyete insan yetiştirir, cemaate değil." Bu olumsuzlukların baş sebebi devletin ihmalleridir. Ama devletin ihmalleri Müslümanlara hata yapma ruhsatı vermez.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN