ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ATA AÖF 2019 final sınavı giriş belgesi için tıkla!

ATA AÖF 2019 final sınavı giriş belgesi için tıklayarak belgenizi alabilir sınava gireceğiniz yerleri öğrenebilirsiniz. ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. ATA AÖF sınav giriş belgesi final sınavına girecek olan öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. ATA AÖF sınav yerleri, giriş belgesinden öğreniliyor. Atatürk Üniversitesi tarafından 19 ve 20 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak olan final sınavları için giriş belgeleri yayınlandı. Final sınavına girecek olan binlerce öğrenci sınav giriş belgelerini haberimizde paylaştığımız obs.atauni.edu.tr adresine T.C kimlik no ve şifre ile giriş yaparak alabilirler. İşte ATA AÖF sınav tarihlerini ve ATA AÖF sınav giriş belgesinin tüm detayları sayfamızda...

ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ATA AÖF 2019 final sınavı giriş belgesi için tıkla!

ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. ATA AÖF 2019 final sınavı giriş belgesi için tıklayın ve hem sınav giriş yerlerini hemde sınav giriş belgenizi alın. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre,  19- 20 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak final sınavları için giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi. Önümüzdeki hafta Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler güz dönemi final sınavına girecekler. ATA AÖF sınav giriş belgesi almak için hemen tıkla. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan ATA AÖF 2019 final sınavı hakkındaki açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz. ATA AÖF final sınavlarına girecek olan öğrenciler obs.atauni.edu.tr adresinden sınav belgelerini kolayca alabilirler. İşte 19-20 Ocak cumartesi ve pazar günü yapılacak olan ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı ve kurumdan yapılan Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler.

ATA AÖF sınavları; belirtilen sınav merkezlerinde, hafta sonları ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılmaktadır. Ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

ATA AÖF GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Bahar Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 23-24 Mart 2019 tarihinde, ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 11-12 Mayıs 2019 tarihinde, ATA AÖF Bütünleme Sınavı 15-16 Haziran 2019 tarihinde, ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapıldı.

ATA AÖF 1. DÖNEM FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF 1. Dönem final sınavları 28-29 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

19-01/14/2019-ata-aof.jpg

SINAV YÖNETMELİĞİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan sınavlarla ilgili bölüm şöyle:

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Başarının Değerlendirilmesi ve Eğitim-Öğretim Süresi

Sınavlar

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-28/6/2017-30108)(4) Her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ve almış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir kere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Bu sınavla ilgili usul ve esasları belirlemeye Fakülte Kurulu yetkilidir.

(2) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka bir sınav açılmaz. Ancak ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notu sıfır (0) kabul edilmek şartı ile yarıyıl/yıl sonu sınavına katılabilirler.

(3) (Değişik:RG-27/6/2016-29755) Sınavlar, gözetim altında olmak üzere yazılı veya uygulamalı olarak yapılır.

(4) Dersin varsa devam veya diğer koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler.

(5) Sınavlarla ilgili öğrenci cevap kâğıtları ve salon sınav tutanakları iki yıl süre ile saklanır.

Sınav kuralları

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin sınavlarda uymaları gereken kurallar Dekanlık tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci, sınavlara girebilmek için Fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Öğrenci eksik belge ile sınavlara giremez.

(3) Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir.

(4) (Değişik:RG-22/10/2017-30218) (5) Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği sınavı takip eden ilk sınav haftasındaki sınavlara giremez.

19-01/14/ata-aof-sinav-giris-belgeleri.jpg

ATA AÖF SINAVLARININ GEÇERSİZ SAYILMASI 

MADDE 16 – (Değişik:RG-22/10/2017-30218) (5)

(1) Aşağıda durumları belirtilen öğrencilerin sınavları geçersiz kabul edilir ve ilgili oturumdaki tüm derslerden o sınavda sıfır (0) puan almış sayılır:

a) Optik ortamda değerlendirilen cevap kâğıdında kitapçık türünü işaretlemeyen, yanlış işaretleyen, cevaplarını yanlış alanda işaretleyen veya soru kitapçıklarının sayfalarını eksik olarak teslim eden öğrenciler ile kendisine ait olmayan cevap kâğıdına işaretleme yaptığı tespit edilen öğrenciler,

b) Eksik belge ile sınava girdiği tespit edilen, sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan öğrencilerin ve sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım eden öğrenciler.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-22/10/2017-30218) (5) Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde yapılır.

(2) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve ilgili öğrenciye bildirilir.

(3) Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmaz ve cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Sınav ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Kısa süreli sınav, ödev veya uygulama gibi etkinliklerin yer aldığı ders/derslerde bu etkinliklerden alınacak olan puanların ara sınav puanına katkı oranı Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(3) (Ek:RG-27/6/2016-29755) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürür.

19-01/14/ata-aof-sinav-giris-belgesi-erisime-acildi.jpg

DERS BAŞARI NOTUNUN BELİRLENMESİ 

MADDE 19 – (Değişik:RG-27/6/2016-29755)

(1) Ders başarı notunun hesaplanmasında:

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

b) (Değişik:RG-20/3/2017-30013) Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı % 60, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının katkısı % 40 olarak alınır.

 

ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Fakültemizde bir eğitim – öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış  ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır.  Sınavlar ülke genelinde 81 ilde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurtdışında Azerbaycan’da sınav yapılmaktadır.

19-01/14/ata-aof-2019-final-sinavi-giris-belgesi-icin-tikla.jpg

ATA AÖF KAYIT BELGELERİ NELERDİR?

Nüfus kayıt örneği,

Ücret muafiyeti talebini belirten ıslak imzalı dilekçe.

 En az %40 engel durumu olan adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği,

Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe,

Nüfus cüzdan fotokopisi.

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

Tam teşekküllü bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını ve erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların ise 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza almadığınıza dair güncel Adli Sicil Kayıt Belgesi.

 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına kayıt yaptıracak adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir güncel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösteren belge,

Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alacağı güncel sağlık raporunun aslı.

 Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan denklik belgesi,

Diplomanın onaylı örneği ve tercüme edilmiş hali.

Kayıt evraklarını Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırabilirsiniz.

Açıköğretim Fakültesi Adresi:

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN