9 Ağustos 2020 Pazar
BIST 100
1060.59
%2,53
DOLAR
7,2916
%0,86
EURO
8,5355
%-0,93
ALTIN
477.149
%-0,48
22°/29°
İSTANBUL
Aralıklı bulutlar
29.06.2020  00:41
SON GÜNCELLEME: 
29.06.2020  00:43
Bu durum kaygı verici
55
+
-
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Taha Akyol’un sorularını cevapladı.

Bir iktisatçı olarak mevcut ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Evvela, sürdürülebilir bir kalkınmayla müreffeh bir toplum haline gelmenin uzun vadeli stratejiler ve sağlam, disiplinli iktisadi politikalarla gerçekleşebileceği gerçeği akıldan çıkarılmamalıdır. Sadece kısa vadede konjonktürel gelişme ve dalgalanmalara birbirinden bağımsız politikalarla cevap vererek veya karşı koyarak başarılı olmuş bir tek gelişmiş ekonomi örneği yoktur. Genel bir istikametten ve belirgin bir karakterden yoksun bu tür politikalar sadece bugünün sorunlarının gelecekte daha da büyük ve girift hale gelmesine ve toplumun ödeyeceği faturanın daha büyük olmasına neden olur. Cumhuriyet dönemi iktisat tarihine baktığımızda, ülkemizin ekonomik olarak en sağlıklı büyüdüğü, büyümenin getirdiği refahın topluma en fazla ve nispeten dengeli yayıldığı dönemlerin beş senelik, önceden duyurulmuş ve herkesçe bilinen, ayrıca tutarlılık arz edip, kararlı bir şekilde uygulanan programlarla gerçekleştiği görülecektir. Maalesef Türkiye bir süredir uzun vadeli iyi düşünülmüş veriye, analize ve uzmanlığa dayalı bir stratejinin noksanlığını hissetmektedir. Bugün gelinen noktada finansal ve ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar bir geriye gidişe işaret etmektedir.  Yılların tasarrufu ile biriktirilen varlıklar ciddi miktarda değer kaybetmektedir. Bu durum kaygı vericidir.  

AB SÜRECİNDE EKONOMİ

Türkiye ciddi miktarda yabancı sermaye çeken bir ülkeydi. O başarı nasıl sağlanmıştı?

İlk AK Parti Hükümetlerini kurduğumuzda hazırlıklıydık. Öncelikle demokratik, hukuki ve ekonomik reformlar içeren bir yapısal dönüşümü başlattık. Devletin ekonomik birimlerinin başına çoğu DPT kökenli uzmanlar getirerek, daha önce onlarla beraber hazırladığımız beş yıllık Acil Eylem Planı’nı kararlı bir şekilde uygulamaya koyduk ve bu planı hükümet olarak sonuna kadar sahiplendik. Bu plan özü itibarıyla aynı zamanda AB Kopenhag ve Maastricht Kriterleri’ni Türkiye’de geçerli hale getirmeyi beraberinde getirecekti. Yapısal dönüşüm sayesinde hem yerli hem yabancı yatırımcılar indinde Türkiye’nin öngörülebilirliğini ve şeffaflığını sağlamış olduk. Uluslararası kredilendirme kuruluşları nihayet Türkiye’yi yatırım yapılabilir ülkeler kategorisine koydular. Kronik sermaye yoksunluğu çeken Türkiye’nin özellikle yabancı yatırımcılar açısından güvenilir bir ülke olması önemliydi. Bunun neticesinde yılda 1 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekemeyen ülkemiz yıllık 30 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım almaya başladı. Bir başka ifade ile özetlersek Türk toplumunun tasarruf oranının düşük olması nedeniyle arzu edilen hızlı ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilmek için kaynak ihtiyacımızı ya borçlanarak ya da başkalarının tasarruflarını ülkemize yatırım olarak çekerek karşılamamız gerekmektedir. Biz AK Parti hükümeti olarak ikincisini sağlamada başarılı olmuştuk.  

VİZYON KAYBOLDU

Ekonomi politikasındaki hangi temel hatalar krize yol açtı?

Son beş yılda Türkiye içeride bir sürü talihsiz gelişme yaşadı. Üst üste seçimler, komplolar, hain bir darbe teşebbüsü ve anayasa değişikliği ile Türkiye’nin yönetim şekli radikal bir şekilde referandumla değişti. Tüm bunlar Türkiye’yi çok sarstı, siyasi ve ekonomik istikrarı bozdu. Bugün hala ayakta durabiliyorsak bu ilk beş senemizde Türk ekonomisinde gerçekleşen yapısal dönüşüm sayesindedir. Biz, o dönem gerçekleştirdiğimiz reformlar sayesinde ülkemizin iç ve dış şoklara karşı dayanıklı sağlam bir ekonomiye sahip olmasını sağladık. Bu her yerde övündüğümüz bir husustu. Ancak, 2002’de siyasetin gösterdiği irade ileriki yıllarda bozulmaya başladı. İlk baştaki vizyon zamanla gitti; akabinde hukuki teminatlar, şahsi mülkiyet ile insan haklarını koruyan güvenceler azaldı. Bugün maalesef kamu harcamaları şeffaf değil. Ekonomik göstergelerin güvenilirliği sorgulanır hale gelmiş. Çeşitli mekanizmalarla denetim dışı tutulan kamu harcamaları Türkiye’yi sadece öngörülemez, itimat edilemez bir ülke haline getiriyor. 40 senelik enflasyon belasını sona erdirdikten sonra tekrar çift rakamlı enflasyon oranlarına geri dönüşümüz refahın topluma yayılmasını önleyen, tehlikeli bir gelişme. Gördüğüm en büyük tehlike ise borçlanma. AK Parti hükümetlerinin daha önce Türkiye’yi kurtardığı dövizle iç borçlanmanın tekrar kaynak ihtiyacı için bir yol olması ileride büyük sorun olur. Ülkenin bugünkü borçlanması yüksek maliyetlerle gerçekleşiyor. Bu da bahsettiğim bozulmalar nedeniyle Türkiye’nin risk priminin yüksek olmasından kaynaklanıyor. 

40 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin ortalama 40 milyar Dolar döviz ihtiyacı olduğu söyleniyor. 50-55 milyar dolardan bahseden iktisatçılar da var. Bu çok lüksek bir meblağ, nasıl sağlanır?

Bugün Türkiye’nin ciddi döviz ihtiyacı olduğu açık bir gerçek. Türkiye gibi büyük bir ülkenin bu ihtiyacı bulmakta zorlanmayacağı kanaatindeyim. Ama esas soru, bunu hangi maliyetle bulacağı. Dünyada faizlerin sıfıra yakın olduğu bir dönemde Türkiye’nin çok yüksek maliyetle bu ihtiyacını karşılayacak olması üzücü.

KÜRESEL VİRÜS

Ekonominin mevcut problemleri üzerine bir de virüs krizi geldi. Virüsün etkileri neler?

Küreselleşmenin somut, vücut bulmuş halini yaşıyoruz. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bir virüs kısa sürede dünyanın her köşesine yayıldı. Virüs, 2008 finans krizini de gölgede bırakacak şekilde 1929’daki Büyük Buhran’dan sonraki en derin küresel ekonomik krize neden oldu. Küresel tahminler her gün gözden geçiriliyor, her revizede rakamlar daha da karamsarlaşıyor. Dünya ekonomisinin %5 küçüleceği, Avro bölgesinin %10’un üzerinde daralacağı tahmin ediliyor. İhracatının %60’ını Avrupa’ya yapan bir ülke olarak bizim açımızdan durum kötü. Dahası virüsün neden olduğu istihdam krizine, hâlihazırda tecrübe edilen uzaktan ve esnek çalışmanın yaratacağı yeni problemler ekleniyor. Bu durum nedeniyle en çok gençler sıkıntı çekecek. Zor bir dönemden geçiyoruz ve buradan çıkış uzun vadeli planlama gerektiriyor.

MERKEZ BANKASI

Merkez Bankası’nın bağımsız olması veya siyasi iradeye tabi olması, ekonomileri nasıl etkiler?

Merkez Bankası’nın (MB) temel görevi fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyon oluşumunu engellemektir. MB’nin bağımsızlığı yasayla tevdi edilmiş bu temel görevini hakkıyla yerine getirebilmesi açısından gerekli olan bir durumdur. Türkiye’nin geçmiş yıllarda bu gerçeği anlayabilmesi için ağır faturalar ödemesi ve 2001 Krizi’ni yaşaması gerekmiştir. MB’nin bağımsızlığı hükümetlerin temel ekonomik hedeflerine ulaşmasında engel teşkil eden bir husus değil, bilakis hükümetlerin başarılarına katkı sağlayan bir faktördür. Bu gerçeği AK Parti Hükümetlerinin elde ettiği ekonomik başarılarda bizzat tecrübe etmiş bir kişi olarak dile getiriyorum. Para ve maliye politikası denge ve uyum içerisinde uygulanırken Merkez Bankası’nın araç bağımsızlığını özenle korumak gerekir. Eğer Merkez Bankası kullanacağı para politikası araçlarını ve yöntemini siyasi otoritenin tasdiki olmadan seçemiyorsa, bütçe açıklarını ve bütçe dışına çıkarılmış kamu kuruluşlarının açıklarını karşılama görevini üstlenmişse, enflasyonu kontrol edebilmesi ve ekonomi politikalarının uzun vadeli öngörülebilirliği sağlaması imkânsız hale gelir.  Fonksiyonel bağımsızlığı zaafa uğratılmış Merkez Bankaları yasal görevlerini yapamaz hale getirilmiş olurlar ve toplum eninde sonunda ağır bir maliyetle baş başa kalır. Unutmayalım ki merkez bankalarının enflasyona fırsat vermeyen politikalarının siyasi primi neticede hükümetlerin başarı hanesine yazılır.

Türkiye en az iki yıldır CB hükümet sistemiyle idare ediliyor. Siz öteden beri parlamenter sistemi savunduğunuz. Görüşlerinizde bir değişme oldu mu?

Hayır olmadı. Bu konudaki görüşlerim biliniyor. Ben kuvvetler ayrılığına dayalı, her türlü vesayetten uzak, güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu savunurum. Çünkü, ülkemizde ideal demokratik hukuk devleti ancak böyle gerçekleşir. Bu da sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temel zeminidir.

BARIŞÇI DİPLOMASİ

Sizin Dışişleri Bakanlığı tecrübeniz de oldu. Dış politika ile ekonomi arasındaki ilişki nasıl gözüküyor?

Hiçbir ülke çevresinden, dış dünyadan izole bir şekilde tek başına kendi kendine yetecek şekilde ekonomik kalkınmasını gerçekleştiremez. Ekonomik kalkınma için ticarete ve başta komşular olmak üzere diğer ülkelerle ekonomik işbirliğine ihtiyaç vardır. Bunun gerçekleşmesi için de öncelikle uluslararası barış ve istikrarın tesis edilmesi gerekmektedir. Bu durum da ülkelerin izlediği dış politikayla doğrudan alakalıdır. Yerli üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi elbette amaçlanmalıdır ancak gümrük duvarlarını tek taraflı olarak yükseltmek bu amaca hizmet etmez. Diplomasi yoluyla karşılıklı ekonomik çıkarlara hizmet edecek şekilde ülkelerin kalkınmasına hizmet etme fırsatı ve imkanları sonuna kadar kullanılmalıdır. Kapalı ekonomilerin derinliğini ve verimliliğini yitirdiği, fakirleşme ve buhranlara yol açtığı tarihi tecrübelerle sabittir. Dünyanın hangi bölgesinde barış, güvenlik ve istikrar sağlanmışsa orada ticaret, ekonomik iş birliği ve refah yükselmiştir.

ÇIKIŞ YOLU?

Nasıl bir çıkış yolu düşünüyorsunuz?

Kısa vadede yapılması gereken öncelikle siyasi zihniyet olarak özgürlükçü bir yola girerek, yatırım ortamını iyileştirip güven verecek politikaları kararlı bir şekilde uygulamaya koymaktır. Uzun vadede ise Anayasa’dan başlayarak yüksek standartlı demokratik hukuk devletini inşa edip, kurallar çerçevesinde işleyen serbest piyasa ekonomisini gerçekleştirmek gerekir. ‘İyi yönetişim’in (good governance) bütün unsurlarının uygulamasının yaratacağı iklim Türkiye’nin her alanda var olan büyük potansiyelini harekete geçirecektir. Petrol ve gaz gibi doğal kaynakları olmayan Türkiye için bu anlayışın uygulanması büyük enerji kaynağı olacaktır. Türkiye’de insan kaynağı gıpta edilecek düzeydedir, kurumsal kapasitesi de öyle. Bugünden yarına yapılabilecek en kolay iş üstün nitelikli insan kaynağını ve kurumsal yapıyı tekrar etkin hale getirmek, özellikle orta ve üst kademe bürokraside ehliyeti ve liyakati önde tutarak bürokratların devlet terbiyesi ile tarafsız ve çok çalışmalarını temin etmektir. Bunu yaparken sistemik açmazları giderecek, verimsizliğe ve israfa yol açan kısa yolları izale edecek şekilde kamu yönetiminde yapısal reformları birer birer hayata geçirmek kaçınılmazdır. Parti devleti mantığına yönelik eğilimleri besleyen mevcut atmosferden acilen sıyrılmalı, siyasetin tüm halkımızın istekleri ile azami ölçüde örtüşen, istikamet tayin eden, çözüm, refah ve mutluluk üreten yönü temayüz ettirilmelidir.
 

YORUMLAR (55)
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
ali namlı
29.06.2020 21:45
A.Gülün durumu yalancı çobanın hikayesine benziyor zamanında konuşsaydı bir faydası olurdu ,ülkeye de bir faydası dokunurdu ! Atı alan Üsküdarı geçtikten sonra konuşmanın bir hayrı yok ,kimse de zaten inanmaz .Ben şahsen yazıyı okumadım , ne yalan söyleyeyim ! Memleketin bu hale gelişinde bu açıdan onun da suçu, günahı var, kendini masum görmesin! Selam ve saygılarımla.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Sorgulayıcı
29.06.2020 21:44
Maalesef ülke bu hale gelirken sadece seyretti sayın Gül. Erdoğan'daki cesaretin %10'u olsaydı memleket bu hale gelmezdi. Hiç kendimizi yormayalım, akil adam olarak millet bize teveccüh göstersin. Böyle bir dünya yok. Sayın Davutoğlu ve Babacan'ın geç de olsa yaptığını o da yapmalıydı.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
tt
29.06.2020 21:18
Buradan anlıyoruz ki akparti 2010'a kadar Gül çizgisinde iken son on yılda Erdoğan çizgisini takip etti. Başka bir tabirle Erdoğan parti politikalarının mikrofonu iken partide tek egemen oldu. Sonuç ortada.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Muhtefi.
29.06.2020 21:01
Bu kadarrr uzun,uzadiya gerek yok-tur.Tek satir yeter..AHLAK.....2 Mahmut Celalli Padisah..Bir gun Askeriyeyi teftiş etmis Niye Lan..Asker BARUT YOK demis SUS gerisine gerek yok.!..Aynen öyle yok öyleymiş,böyleymiş, falan,Fişmanmış .tek soru, tek cevap..AHLAK var mi,yok mu..?..Bu kadar basit ve ilk once Biz aynaya bakalim Ayna söylesin bize,bizi..sonra baskalarini isaret edelim..!..Ahlak insani Mut-la-ka istikamet uzere tutar..Simdilerde Müşterisi azdir..Ornek:Arabayla Kurnazlik zikzak,ordan,burdan sonrasi Tahtali Köy..Hersey boyledir,Kurnazlık ÇIKMAZ Sokaktir...Heryerde,,Herseyde.!..
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Mutlu
29.06.2020 17:49
Ne demişler Biz eskiden eskiden su içerdik testiden. Vesselam Sn. Erdoğan ne derse o bu ülkede okadar. Bu %52 ile halkında kararı kim ne diyebilir ki. %52 yani
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
29.06.2020 15:42
Değerli bir isim ancak İmamoğlu gibi vizyonerler gerekli.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
29.06.2020 14:38
Sayın cumhurbaşkanımızın aktif siyasetin dışında olması onun ülkemizin sorunları hakkında görüş bildirmesini engellemez.Vatandaş olarak sayın cumhurbaşkanımızdan ve Dışişleri bakanımızdan her konuda görüş bildirmesini bekliyoruz.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Fahrettin Özdemir
29.06.2020 14:16
Sayın Cumhurbaşkanımız,bazı hususlarda çok tenkit edilmesine rağmen zerre kadar kimsenin fikrine aldırış etmiyor.Acaba gözünü mü perdeliyorlar?'Yoksa kimsenin fikri umurumda değil' mi diyor?
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
29.06.2020 13:55
beşiktaşımızın kongre üyesi, sn. gül abimiz yeni mi farkına varmış bu işin? cds primi 500 üzerinde olan, halkının birikimi ne kadar varsa artık tasarrufu,%60 dolarize olmuş, dış borç almış yürümüş,enflasyon oranının 4 puan altında negatif getiri veren bankalara milli paramız TL yatmazken herkes neredeydi? politik dinciler(siyasal islam değil) kontak kapatıp boş viteste yokuş aşağı giderken herkes neredeydi? şimdi, ayıkla pirincin taşını. bak, döviz için merkel den turist dilenir duruma gelmiş memleket. işsizlik tavan yaparken herkes izledi hali ahvalimizi. sn. gül doğru, fakat noksan konuşmuş.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
29.06.2020 13:45
sınıfta sürekli kalan biri okul birincisi gibi davranıyor,o ilgiyi bekliyor..sahada hiç olmayan,sahaya çıkmayan gol kralı edasında...ıhhhh..gülmüyoruz..karnımız tok böyle şeylere..yok hükmünde
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
gemide iken ne yaptın?
29.06.2020 13:43
Abdullah Gül'den dikkat çeken açıklama: Durum kaygı verici! 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ekonomisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ekonomik göstergelerin ciddi anlamda bozulduğunu, bu durumun kaygı verici olduğunu belirterek, hükümete "Kısa vadede yapılması gereken öncelikle siyasi zihniyet olarak özgürlükçü bir yola girerek, yatırım ortamını iyileştirip güven verecek politikaları kararlı bir şekilde uygulamaya koymaktır" çağrısı yaptı.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Demokrat hukukçu
29.06.2020 12:43
Sn Gül hakli.Guclendirilmis parlamenter rejim,özgürlük ve demokrasinin yeniden tesisi gerekli. Ancak Sn Gül'de eksik olan cesaret ve mücadele azmi.Her şeyin zamanında ve dozunda yapılmasi lazim.Hukuk katledilirken ve başkanlık sistemine gecilme asamasinda kendisi de güçlü iken gerekli tepkiyi gösteremedi.Şimdi atı alan üsküdari gecti tek adam rejimi inşa edilip medya ordu polis ve yargi ele gecirildikten sonra kimi nasıl duzelteceksin.Kocaman bir yürek lâzım yürek!Maddiyati, sarayciklari, korumalari brakıp sıradan insanlarla ekmek ve özgürlük mucadelesi verebilir mi? Kahramanlik zor değil mi?
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Adamın Biri
29.06.2020 12:42
A.Gül hariçten gazel okumaya devam ediyor. Ama gel elini sıcak sudan soğuk suya sok desen ortalarda yok.Refrandumda aslanlar gibi ortaya çıkıp Hayır! demesini bekledim ama....Nerdeee! Artık ne dediğini okumuyorum bile. Sadece Taha beyin sorularını okudum cevaplarına hiç bakmadım.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Takipci
29.06.2020 12:22
1) Turkiyemizin bu duruma dumesinde sn Gul'un onemli katkilari var. Gecmiste gormezden geldigi cok seyler var. 2) Sn Gul'un bu yazinin konusu olan ifadeleri yuvarlak sozler, bilgi icermiyor, benim bile bir cirpida soyleyebilecegim seyler. 3) Iddiali ise neden meydana cikmiyor, neden 'armuda pis agzima dus' politikasi izliyor?
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Barış
29.06.2020 11:51
Abdullah Gül, Türkiye'nin sorunlarını ve çözüm yollarını çok güzel ifade etmiş. Söylediklerine aynen katılıyorum. Bizim böyle siyasetçilere ihtiyacımız var.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
ülker pazarlamacısı
29.06.2020 11:49
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in soru önergesine gelen yanıt, vakıfta değerlendirilen paranın 7 ayda 38 bin TL azaldığını gösterdi. CHP’li Emir, 𔄟 aydır Hazine’nin hesabında bekleyen paranın bırakın faizle artmasını, aksine azaldığını öğreniyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
29.06.2020 11:39
harika sayın Cumhurbaşkanı ağzınıza sağlık. artık bu gidişata bu tip uyarınız la toplumu aydınlatmanızı daha çok istiyoruz. ortalık toz duman göz gözü görmüyor .topluma umut aşılama zamanınız bekliyoruz saygılarımızla
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
29.06.2020 11:35
"Sabır! Eminim dolar altın rezervi yapmış beklemektesin." yazan karar okurunu tebrik ediyorum. Olan garibanlara olur bu ülkede. Köşeyi dönmüş olanlar da hep öyle kalır. Gerisi sen mi baştasın, ben mi baştayım kavgasıdır.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Kaan
29.06.2020 11:13
Sizin yazılarınızı okuyarak büyüyenler, şu an en sıkıntılı dönemini yaşıyor. Para hep ikinci planda kalmıştır. Para kazanmak, parasız yaşamak bir şekilde çözülüyor. Ama sihirli sözcüklere, haksızlıklara karşı adil adelet, şeffaflıklık, doğruluk, iyilik, güzellikleri aramak çok zor ve yılları alıyor. İnsan ömrü kısa ve değerlidir. Halbuki doğru birdir. İnsan kazanmak para kazanmaktan iyidir. Zor mu? Kurullar, kurumlar, komisyonlar, imza atan, parmak kaldıranlar yasalara, yönetmeliklere, yönergelere uygun olarak çalışsın yeter. İnsanımız başka bir şey istemez. Yunus Emre, mevlanayı konuşuruz...
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
BağımsızYORUM
29.06.2020 11:09
Ekonomi nasıl bilmiyorum, haklı da olabilir ama Türkiye ve dünya 3-4 aydır büyük bir badire yaşıyor, bu bağlamda pek çok tartışma yaşanıyor, eski Cumhurbaşkanı olarak tek kelamı duyulmuyor çık şimdi ekonomi kötü de... Haklı bile olsa bu sözlerin hiç bir kıymeti yok. Devlet adamlarının ne söyledikleri önemlidir ama ne zaman söyledikleri de çok önemlidir. Söylediklerini ve yazdıklarınızı kahvedeki arkadaşlarım da söylüyorlar zaten.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Yönetişim
29.06.2020 11:07
YÖNETİŞİM işte bu! Yönetim Kafalı liderlerin artık siyaset sahnesinden silinmesi gerek. Kim neyi kimi Yönetiyor? Makinamıyız, hayvanmıyız biz? Yönetim kavramı yasaklanmalıdır. Yönetici diye seçilenler sistemi kurallarına göre sürdürülebilirliğini işlerliğini işlevselliğini denetlemek izlemek adına sorumlu yetkili emanetçilerdir. Yöneticiler değil.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
29.06.2020 10:50
komonizim donemimi başliyor ...eski russiya gibi iş yapacaksan akp li olacaksın...mi..?
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Hakkı Söyler
29.06.2020 10:48
Tebrik ediyorum sayın cumhurbaşkanımızı sağduyulu devlet adamlığını demokrasiye sahip çıktığı için Türk burjuvazisi iş adamı ihale korkusunu aşmalı ülkenin demokrasisine sahip çıkmalı yoksa bütün varlıkları bir adamın iki dudağı arasında olur En çok Türk demokrasisine onlar sahip çıkmalı Özgür medyayı desteklemeli ihaleci kara porapaganda şarlatan medyaya ders vermeli biraz onurları Şeref’leri haysiyetleri varsa
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
AK-Pak katakulli partisi (!)..
29.06.2020 10:18
Ekonomik batigin en büyük sorumlusu Damat.ENTÜBE durumundaki ekonomi bir sürü palavralarla ve oksijen(!) destegi ile ayakta tutulmaya calisiliyor.Neredeyse üflesen yikilacak.Isin özeti bu..
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
mehmet duran
29.06.2020 09:48
Turkiye resmine ortak payda da baktigimizda altina bende imzami atarim.Aklin yolu bir.Destekliyorum.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Taha Güven
29.06.2020 08:52
Çok güzel bir değerlendirme olmuş, teşekkür ederim. Maalesef iktidar hırsı nedeniyle, iktidar partisi mensupları kimseyi dinlemiyor, kendilerini bile dinlediklerini zannetmiyorum. Ülkenin Ekonomik, siyasal, hukuk ve eğitim olarak uçuruma gittiği kesin. Uçurumdan yuvarlanmadan halkımızın durumu kavrayacağına ihtimal vermiyorum, umarım yanılırım...
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
29.06.2020 08:43
AKP nin ilk beş yılı Kemal Derviş in hazırladıgı planı eksiksiz uyguladıgı icin basarılı oldu. Sonrasında bocalamayı hep beraber görduk.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Ahmet
29.06.2020 08:19
Abdullah gülün cb adaylığı açıklandığında ben ağlamıştım başarılı olması için de çok dua ettim ama şu anki düşüncem o güzelim duygularımı israf etmişim Abdullah Gül tüm Türkiyenin kendisine göstermiş olduğu sevgi ve teveccühün karşılığını vermek borcunu ödemek istiyorsa eğer halkın önüne çıkıp yüksek sesle yapılan yanlışları doğu perinçek hayranlığını anlatması lazım öyle bir iki demeç ve tv programıyla olmaz bu iş perinçek hemen hemen her gece televizyona çıkıyor aldığı oy zannedersem binde beş
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
karar okuru
29.06.2020 07:28
Sabır eminim dolar altın rezervi yapmış beklemektesin.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
29.06.2020 06:15
Sayın Taha bey,aklın yolu birdir.S.Abdullah beyin tes bitleri çok doğru,dağdaki çobana da anlatsan anlar. Ülke yönetmek (eş,dostla, bilgisiz...)kişilerle olmaz.Biz C.B sistemine oyumuzu işler çabuk yürüsün diye verdik. Her işe karışılsın diye değil. Olumsuzluklarda karışıktır. Bitkilere de fazla müdahale (hormon)kimyasını bozuyor.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
29.06.2020 05:35
Esas eğitim bitti.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
29.06.2020 05:34
Teğet geçmedi. Deldi geçti. Bugünden bahsediyorum.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Karar okuru
29.06.2020 05:03
Böyle şikayet ettiği zeminin oluşmasına en yüksek perdeden katkı vermiş tutarsız kişileri çıkartan ve destekleyen toplumlar medeniyet treninin son vagonunda 3. Mevkide bile seyahat edemez. Bir yandan ülkelerinden kaçıp medeni ülkelere çalışmaya giderken diğer yandan yeni geldikleri yeri de eski kaçtıkları yere benzetmeye çalışan kafadan kurtulamaz!
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Karar okuru
29.06.2020 04:53
Sözde liberallerinde Bir zaman destek verdiği ve şimdi eleştirdikleri bu zihniyetin temeli ne yazıkki gelişme konusunda kısır kalmış bir sosyal yapı öyleki kendi içinden çıkmış biraz daha donanımlıları bile içinden attı. Bu saatten sonra atı alan üsküdarı geçti ama atın da mecali kalmadı. Özetle her alanda dökülme var. Bu boş da olsa serzenişi duyabilecek zemini birlikte yok ettiniz!
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
sabır
29.06.2020 02:43
Meral hanımın dediği gibi,son baharda tsunami var diyorsun.Bakalım göreceğiz.Son bahara 2-3 ay kaldı.3 ay sonra konuşacak sözünüz kalır mı görelim.Ben bugüne bakarım.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Karar okuru
29.06.2020 01:46
Kaygiya gerek yok....... Bugun yaşananlar konuşmasi gerekenlerin Konuşmamasinin eseridir......harab el bağdat....deme hakkina sahip değilsoniz...sn.gül
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Enteresan
29.06.2020 01:32
"Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganının en acılı figüranıdır Abdullah Gül. Tamam sustu beyefendiliğini kaybetmedi ama Türkiyem çok şey kaybetti. Konuşsaydı net tavrını ortaya koysaydı gönüllerde itibarı yüksek iken pozisyon alabilseydi büyük ihtimal saray menfaatçileri bu kadar şişmez ve halkına zulme varan haysiyetsizce uygulamalar yapamazdı. Sosyal demokrat belediye başkanları daha itibarlı ve güven telkin ediyor artık çünkü dik duruyorlar ve mücadele veriyorlar. Biz mücadele edeni severiz ve onaylarız. Kof ropörtajlara karnımız tok...
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
29.06.2020 01:08
Kendi kurduğu partisi içinden kendini ve haddini bilmezler "hain" demekten utanmadılar ve çekinmediler.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
29.06.2020 01:07
Bu toprakların yetiştirdiği "âkil adamlardan" Allah ondan razı olsun.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
SON DAKİKA HABERLERİ
 • Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi
  17:22
 • Sosyal Medya Müzesi'ne giriş ücreti ne kadar?
  17:20
 • Torununun düğününden dönerken öldü
  17:12
 • Konya'da doğalgaz patlaması
  17:06
 • ABD'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 165 bini aştı
  17:05
 • Koronanın akciğere verdiği zararı böyle anlattı
  16:58
 • Yanan otobüsle yola devam!
  16:54
 • Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural son yolculuğuna uğurlandı
  16:50
 • Bu sefer kuyumcu vatandaşları soydu
  16:42
 • Özel harekat polisinin sır ölümü
  16:27
 • Yere düşerek bayılan simitçinin foyası ortaya çıktı!
  16:21
 • Dolar, euro cirit atıyor ortada kimse yok
  16:18
 • Irmağa giren iki çocuk boğuldu, baba kayıp
  16:16
 • Demirtaş'la ilgili 'buzdolabı' iddiasına yalanlama
  15:59
 • Bakan Akar ve komutanlar sınırda
  15:57
YUKARI