2018 AGİ ne kadar oldu sorusu çalışanların gündemine oturdu. AGİ ne kadar oldu binlerce kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına gelen AGİ (Asgari Geçim İndirimi ) miktarı 2018 yılında bir miktar arttı. 2018'de AGİ 152 liradan 258 liraya kadar farklılık gösteriyor. Peki, 2018 AGİ ne kadar? AGİ hesaplama nasıl yapılır?

2018 yılına girilmesi ile birlikte Asgari Geçim İndirimi de arttı. 2018 AGİ ne kadar oldu ve AGİ hesaplama nasıl yapılıyor. Asgari geçim indirimi (AGİ), 2018 yılında asgari ücretin artmasının ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Asgari ücretin artmasıyla birlikte AGİ'yi hesaplamaya çalışan vatandaşlar ayrıntıları merak ediyorlar.

AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Asgari Geçim indiriminin hesaplanmasında yukarıda yer alan bazı değişkenler yer almaktadır.

Hesaplama yapılırken ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.

Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR?

1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

2018 AGİ NE KADAR OLDU?

2018 yılının AGİ oranları, asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre en düşük AGİ oranı bekar çalışanlar için 152 lira olurken, en yüksek AGİ ise evli ve eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlar için 258 lira olarak ilan edildi.

Asgari Geçim İndirimi-AGİ 2018 Hesaplama

2017 AGİ MİKTARI NE KADARDI?

2017 AGİ TUTARI

Aylık Asgari Geçim İndirim Miktarı (TL)
Bekar
133,31
Evli + Eşi ücretli
133,31
Evli + Eşi ücretli + 1 Çocuk
153,31
Evli + Eşi ücretli + 2 Çocuk
173,31
Evli + Eşi ücretli + 3 Çocuk
199,97
Evli + Eşi ücretli + 4 Çocuk
213,30
Evli + Eşi ücretli + 5 Çocuk
226,63
Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok
159,98
Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +1 Çocuk
179,97
Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +2 Çocuk
199,97
Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +3 Çocuk
226,63

Medeni Durum Aylık Tutar

Bekar 152,21 TL
Evli eşi çalışmayan 182,66 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışan 152,21 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL

NOT: Kişilerin alması gereken AGİ tutarlarının hesaplanmasında, işçinin medeni durumu büyük önem arz etmektedir. İkinci önemli unsur ise, AGİ tutarı alacak işçinin evli olması halinde eşinin çalışıp çalışmadığı ile çocuk sayısıdır. Kişinin maaşına ilave olarak işveren tarafından işçiye ödenmekte olan AGİ tutarı, ödeme yapılan ilgili döneme ait işverenin ödeyeceği stopaj tutarından düşülmektedir.