Evde bakım maaşı alanlar tarafından merak edilen '2018 evde bakım parası ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını bulabilirsiniz. İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı şartları ve nerelere başvuruların yapılacağına dair ayrıntılar...

Evde bakım maaşı veyaevde bakım parası şeklinde adlandırılan evde bakım parası için bazı şartlara sahip olmak gerekir.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ve evinde hastasına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı her ay düzenli olaran verilmektedir. Evde bakım parası il il verilmektedir. Bakanlık ağustos ayında evde bakım maaşı yatırılan illeri açıkladı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE DEMEK?

Devlet evde özel bir bakıma muhtaç olan vatandaşların kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için belirli miktarda bir maaş ödemesi yapıyor. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı için bazı şartların olması gerekmektedir.Evde bakım maaşı için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile evde bakım maaşı alabilmektedir.

2018 EVDE BAKIM AYLIĞI KAÇ TL OLDU?

Ülke genelinde 800 bin kişinin yararlandığı evde bakım aylığı 1 Ocak 2018 itibariyle 1.068 liraya çıktı. Evde bakım maaşının önümüzdeki Temmuz ayında 1.105 ve Ocak 2019’da 1.149, Temmuz 2019’da ise 1.207 liraya çıkması bekleniyor.

Ağustos ayındaevde bakım maaşı yatan iller:

Tokat,Hatay,Giresun,Antalya,Aksaray,Çanakkale,Adıyaman,Diyarbakır,Afyonkarahisar, Malatya,Konya,Bursa,Samsun,Zonguldak,İstanbul,Ankara,Osmaniye,Mersin,Muğla,Gaziantep,Tekirdağ,Şanlıurfa,Kırklareli,Bilecik,Manisa,Uşak,Denizli,İzmir,Balıkesir,Kocaeli,Kırşehir,Ordu,Sakarya,Bolu,Adana,Trabzon,Isparta,Kayseri,Karabük,Batman,Kastamonu,Çorum, Yozgat,Düzce'dir. Peki her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı ne kadar oldu?

EVDE BAKIM PARASI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

– Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

– Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip-soyunabilme, merdiven inip çıkabilmek.

– Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun (606.95 TL/ 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015) bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

– 30.07.2006 tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belirtilen kriterlere sahip olan vatandaşlar, bu kriterleri belgeleyerek müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Evde bakım maaşı almak için istenen evrakları tamamlayarak en yakınlarında bulunanAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıİl Müdürlükleri'ne başvuru yapabilirler. Bakımı üstlendikleri kişi yanlarında olmadan da vekaleten kişiden mesul olan yakını başvuruyu gerçekleştirebilir. İşte, başvuru için takip edilmesi gereken adımlar;

*Öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.

*İl veya ilçe idare kurulundan muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

*Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

*SGK alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

*65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

- Engelli Sağlık Kurulu raporu

- 1 adet fotoğraf

- Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi

- Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi

- Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı

- Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu İl yada ,İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi

- Boşanma halinde boşanma kararı