EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye’de kadınların, çocuk ve yaşlı bakımı nedeniyle kariyerinin başı ya da ortasında iş hayatından çekilmek zorunda kaldığı ortaya çıktı. 2015’e kadar olan beş yıllık dönemde yaklaşık 1 milyon kadının çocuk, 112 bin kadının da yaşlı bakımından dolayı işgücü piyasasından çekildiğini söyleyen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, kadınların, bakım sorumlulukları nedeniyle çalışmaktan vazgeçmeyecekleri bir sistemin oluşturulması gerektiğini vurguladı. TÜRKONFED, bu yıl sonunda üçüncüsü yayımlanacak ‘3. İş Dünyasında Kadın Raporu’nun ikinci faz sonuçlarını paylaştı.

Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ve Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz tarafından hazırlanan söz konusu rapor, Türk sosyal güvenlik sistemini, kadının çalışma hayatına girmesi ve sosyal güvenceye erişimi konularını ele aldı. Sosyal yardımların kadın istihdamı üzerindeki etkilerini de inceleyen ikinci faz raporu, kadın istihdamını artırmaya yönelik sunduğu önerilerle dikkati çekti. Raporda yer alan tespit ve önerilere göre, bu yılın mart ayı itibarıyla, yoksul hanelerde bakıma muhtaç yaşlı ya da engelliye bakan 485 bin kişiye bakım ödeneği verilmesine rağmen, bu kişilerin profesyonel bakıcı olmadığı için sosyal güvenceleri bulunmuyor.

Nitelikli bakım elemanı ihtiyacı çok yüksek olan Türkiye’de, bakım sigortasının kurulması ve etkin bir şekilde uygulanması halinde, kısa dönemde söz konusu hizmetlerde çalışacak ilave 500 bin kadın, uzun dönemde ise yaşlanan nüfusla birlikte 1 milyon kadın için ilave istihdam sağlanabilir. Evlilik ve eşinin isteği ile işten ayrılanların sayısı 2007-2015 yılları arasında yarı yarıya azaldı. 2007’de 1,2 milyon kadın eşinin isteği üzerine işten ayrılırken, bu rakam 2015’te 588 bine düştü. Kadınların yüzde 45,6’sı 1000 TL’nin altında aylık alırken, bu oranın erkeklerde yüzde 31’e düştüğü görülüyor. AB ülkelerine göre Türkiye, emeklilik ve yaşlılık harcamalarına daha fazla kaynak ayırıyor.

Yüzde 8 yaşlı nüfus oranı ile yüzde 19,2 olan AB ortalamasının çok altında olan Türkiye’de yaşlılık harcamalarına ayrılan pay yüzde 48 ile 28 AB üyesi ülkenin de üzerinde. Kadınların iş gücüne katılımını kolaylaştıracak çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerine yönelik sosyal güvenlik harcamalarına ise Türkiye’nin daha az kaynak ayırdığı görülüyor.

KADINA GECE 7,5 SAAT MESAİ SINIRI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadın çalışanların gece mesai saatlerini yeniden düzenledi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan değişiklikte, ilgili yönetmeliğin 5. maddesi, “Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” şeklinde değiştirildi.

AİLE VE ÇOCUĞA KAYNAK ŞART

* Raporda yer alan tespit ve önerilere göre, yoksul hanelerde bakıma muhtaç yaşlı ya da engelliye bakan485 bin kişiye bakım ödeneği veriliyor. Ancak bu kişilerin, profesyonel bakıcı olmadığı için sosyal güvenceleri bulunmuyor.

* Türkiye’de, bakım sigortasının kurulması ve etkin uygulanması halinde,kısa dönemde söz konusu hizmetlerde ilave 500 bin,uzun dönemde 1 milyon kadın için ilave istihdamsağlanabilir.

*Eşinin isteği üzerine, 2007 yılında 1 milyon 200 bin kadın işten ayrılırken, bu rakam 2015 yılında 588 bine düştü.

* Yeni evlenen çiftlerde, erkeklerde eşlerinin çalışmasına olumlu bakanların sayısında artış gözleniyor.

* Kadınlarınyüzde 45,6’sı 1,000 TL’nin altında aylıkalırken, bu oranınerkeklerde yüzde 31’e düşüyor. Türkiye’dekadın, erkeğe göre 1 puan daha yoksulve aradaki ücret farkı çok daha yüksek seviyede.

* Çalışan kadınların toplamdayüzde 7,2’si yarı zamanlı çalışırken, bu oran en düşük gelir grubu olan830 TL ve altındaki grupta yüzde 15,9’a kadar çıkıyor.

*Ek iş arayan kadınların yüzde 40’ının yine en düşük aylık gelir elde eden gruptan olması dikkat çekiyor.

* AB ülkelerine göre Türkiye, emeklilik ve yaşlılık harcamalarına daha fazla kaynak ayırıyor. Yaşlı nüfus oranı yüzde 8 olan AB’de yaşlılık harcamalarına ayrılan pay yüzde 19,2 olurken, Türkiye’de yüzde 48 ile yüksek düzeyde.

*Aile ve çocuk harcamalarında söz konusu payınAB ortalaması yüzde 8,55olurken,Türkiye’de bu oran yüzde 3,12’ye düşüyor.Bu durum, aileye ve çocuğa yönelik sosyal güvenlik mekanizmalarını daha etkin kullanması gerektiğinin altı çiziliyor.

ANNE, KARİYERİNİN BAŞINDA İŞ HAYATINDAN UZAKLAŞIYOR

Türkiye’de çocuk bakımının ağırlıklı olarak kadınlar tarafından sağlandığına işaret eden TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, bu durumun annenin daha kariyerinin başında çalışma hayatından uzaklaşmak zorunda kalmasına neden olduğunu bildirdi.

Kreş sayısının yetersizliği, ücretlerin yüksekliği ve hizmet kalitesine olan güvensizliğin annelere ek sorumluluklar yüklediğini anlatan Kadooğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bunun yanında yaşlı ya da engelli bakımı ile ilgilenen kadınlar da iş gücünden uzaklaşıyor. Bunun düzeltilmesi için de çocuk bakım-kreş fonu ve bakım sigortası yoluyla çocuk, engelli ve yaşlı bakım hizmetlerini finanse eden sosyal güvenlik sistemleri etkin bir şekilde kullanılmalı. Bu sistem kadının iş gücü piyasasına girişini kolaylaştırır. Bakım sigortası sisteminin kurulması halinde ilk etapta söz konusu hizmetlerde çalışacak 500 bin kadın için ilave istihdam sağlanabilir. Böylece, iş gücünden çıkan 1 milyon 112 bin kadını da geri getirebiliriz.”

YAŞLI VE ENGELLİ BAKIMINA ‘FON’ İSTİHDAMI ARTIRIR

TÜRKONFED İş Dünyası Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ise kadının doğum sonrası çalışmasını teşvik eden doğum borçlanması, sosyal sigorta prim ve istihdam teşviklerinin de kadın istihdamını artırmada önemli bir rol üstlendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “KOSGEB, nitelikli eleman çalıştıran KOBİ’lere teşvikler veriyor. Buna rağmen sigorta prim teşviklerinden 1,5 milyon KOBİ içerisinde yalnızca 14 bin KOBİ’nin yararlandığını görüyoruz. Bu da bize işverenlerin bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını gösteriyor.

Diğer yandan, genç kadın işçi çalıştıran firmalarda bu işçilerin 54 aya kadar olan primleri devlet tarafından karşılanıyor. Yeni iş yeri açan girişimci kadınlar için de primlerin belirli bir kısmının, yine işsizlik fonundan veya devlet tarafından karşılanabileceğini düşünüyoruz.” Açık, gayrisafi yurt içi hasılanın yılda sadece yüzde 1’lik kısmının yaşlı ve engelli bakımı için bir fona ayrılması halinde, engelli ve yaşlı bakımı ile rehabilitasyonu alanlarında istihdam artışı sağlanabileceğini kaydetti. İlk çocukların primlerinin devlet tarafından ödenmesinin kadının iş gücü piyasasına girmesini kolaylaştıracağını aktardı.