Konuyla ilgili Açıköğretim Sisteminden yapılan açıklamada, "Türk Yükseköğretim Sisteminde akreditasyon çalışmalarının önemi her geçen yıl daha fazla artıyor. Yükseköğretim kurumlarının çıktı odaklı ve bağımsız ajanslar tarafından akredite edilmeleri çağımızın rekabet ortamında bir gereklilik haline gelmiştir. Bu kapsamda YÖK’ün akreditasyon konusunda yükseköğretim kurumlarını tavsiye ve teşvik ettiği görülmektedir. Bu paradigmaya dayalı olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi içinde yer alan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin ilgili programları uluslararası akreditasyon ajansları tarafından akredite edilmişlerdir. 2015-2017 yılları arasında geçerli olmak kaydıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan 28 ön lisans programı “PEARSON Edexcel” kalite güvence belgesi almıştır. 2016 yılında ise Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birliği’nin (EADTU-European Association of Distance Teaching Universities) özdeğerlendirme sürecine katılmış ve ’E-xcellence Kalite Ortağı Etiketini’ Açıköğetim Sistemi içinde yer alan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri almaya hak kazanmıştır. Açıköğretim Fakültesinin Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Sosyoloji Lisans programlarının FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği ) tarafından akreditasyon için müracaat süreci başlatılmıştır. Anadolu Üniversitesi Bünyesinde yer alan pek çok fakültede olduğu gibi Açıköğretim Sistemi içinde yer alan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin temel hedefi Ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları tarafından akredite olmaktır" ifadelerine yer verildi.

ESKİŞEHİR/İHA