Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığıgenelgesiyle,2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı KHK ile kaldırılan 19kurul, komisyon ve komiteye mevzuatta tanımlanan görev ve yetkiler bazıkurum ve makamlara devredildi.

21 BAŞKANLIK GENELGESİ KALDIRILDI

Bu arada, söz konusugenelgeyle, çeşitli tarihlerde yayımlanmış 21 Başbakanlıkgenelgesi de yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılangenelgeler arasında Başbakanlık tarafından 2016 tarihinde yayımlanan 17 numaralı olağanüstü hal (OHAL) ile ilgiligenelgede yer aldı.

Genelgeyle, KHK ile kaldırılan kurul, komisyon ve komitelerin mevzuatta yer alan görev ve yetkilerin verildiği kurum ve makamlar şöyle:

- Yüksel Planlama Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu,Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili bakan

- Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Ticaret Bakanlığı

- Özelleştirme Yüksek Kurulu: Cumhurbaşkanı

- Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu: Cumhurbaşkanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

- Bölgesel Gelişme Komitesi:Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

- Kalkınma Araştırmaları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu:Hazine ve Maliye Bakanlığı

- Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

- Finansal İstikrar Komitesi:Hazine ve Maliye Bakanlığı,Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu

- Mesleki Eğitim Kurulu: Milli Eğitim Bakanlığı

- Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu: İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu

- Siber Güvenlik Kurulu: Cumhurbaşkanı

- Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Tarım ve Orman Bakanlığı,Hazine ve Maliye Bakanlığı

- Biyogüvenlik Kurulu:Tarım ve Orman Bakanlığı

- Yüksek Çevre Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu: Cumhurbaşkanı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu

- Ahıska Türklerinin Kabulü Üst Komisyonu: İçişleri Bakanlığı

- Araştırma Altyapıları Kurulu: Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ile Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekilleri, Strateji ve Bütçe Başkanından oluşan Araştırma Altyapıları Komisyonu

- Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

- Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu:Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı

ANKARA/AA