Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreninin ardından resmen başlayan yeni yönetim sisteminin ardından Türkiye’nin çatısı yeniden kuruluyor. Yeni sistemin yasal çerçevesi de Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle (CK) bir bir çiziliyor.

Kararnamelerle Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlandı. Savunma ve Sanayi Müsteşarlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na dönüştürüldü. Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak. Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği, Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp’ın yapıları yeniden şekillendirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura’nın yapısı yeniden düzenlendi. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı’nın başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şura’yı toplayabilecek. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. Kurula, Cumhurbaşkanı’nın katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. CK’larla gelen değişiklikler şöyle oldu:

YAŞ ÜYELERİ YENİLENDİ

YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları’ndan oluştu. YAŞ, Cumhurbaşkanı’nın başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şura’yı toplayabilecek. Şura’nın sekretarya hizmetlerini, Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci yürütecek.

MGK İKİ AYDA BİR TOPLANACAK

İki ayda bir toplanacak MGK’nın üyeleri, gerektiğinde doğrudan Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla da bir araya gelebilecek. Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları, kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanı’nın gündeme girmesini istedikleri konular, Genel Sekreter vasıtasıyla Cumhurbaşkanı’na iletilecek.

RÜTBE TERFİLERİNİ İLGİLİ BAKAN YAPACAK

TSK’da asteğmen-albay rütbeleri arasındaki rütbe terfileri, Milli Savunma Bakanı tarafından yapılacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları’nda astsubaylığa ve subaylığa terfiler, İçişleri Bakanı’nın onayıyla gerçekleşecek.

KAYMAKAMLIK ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Kaymakam adaylığı için mezun olunmasına gereken bölümlere yenileri eklendi. Mevcut kanunda belirtilen şartların yanında, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekecek.

GENELKURMAY SAVUNMA BAKANLIĞI’NA BAĞLANDI

Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakanı’na bağlandı.

Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet komutanlarından istediği zaman bilgi alabilir ve talimat verebilir.

Milli Piyango’dan ARGE’ye destek

Milli Piyango İdaresi görevleri arasında (MPİ), kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak da yer aldı.

İdarenin aylık gayrisafi hasılatının yüzde 1’i araştırma, yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik hizmetlerine ayrılacak.

Devlet TiyatrolarıGenel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü, TİKA ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ana yapısı korunarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz ve özel bütçeli genel müdürlükler olarak tanımlandı.

TÜSEBsağlığa yön verecek

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkanlar sağlayacak.

Merkezi İstanbul olan ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı bulunan TÜSEB, Cumhurbaşkanı’nın sağlık bilimi ve teknolojileri konusunda aldığı kararları uygulamak veya bu kararların uygulanmasında da eş güdüm sağlamak görevini yerine getirecek.

Yabancı uzmana onay

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, proje hazırlanması veya yürütülmesi için proje süresince ve üç yıla kadar sözleşmeli yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilecek. Bu şekilde çalıştırılacak personel sayısı 50’yi geçemeyecek.Sağlık uzmanları ve uzman yardımcıları, sağlık denetçileri ve denetçi yardımcıları ile ürün denetmenleri ve ürün denetmen yardımcıları istihdam edilebilecek.

Resmi Gazete de dijitale geçti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Resmi Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanacak.Gazete, gerek görüldüğü takdirde ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayımlanabilecek. Resmi Gazete’de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

ÖSYM şirket kurabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nın teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

ÖSYM, aynı veya farklı zamanlarda farklı sorularla yapılan ancak adaylara sağladığı haklar bakımından eşit sonuçlar veren eşdeğer sınav yapabilecek.

ÖSYM faaliyetleri ile ilgili olarak şirket kurabilecek, kurulmuş şirketlere ortak olabilecek. Yönetim Kurulu, başkan ve başkan yardımcıları dahil sekiz üyeden oluşacak.

ÖSYM Yönetim Kurulu’na bundan böyle, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’ndan en az genel müdür düzeyinde bir temsilci de olacak.

DDK TSK’yı da denetleyecek

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) de denetleyecek. Kararname, yargı organları dışında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarında, bu kuruluşların sermayelerinin en az yarısından fazlasına katılmak suretiyle oluşturulan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarda, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ile her türlü askeri okul, birlik ve birimlerde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun kendi aralarında veya üçüncü kişilerle birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısından fazlasına katılmak suretiyle oluşturulan ortaklıklarda, mevzuatta, kurul tarafından denetleneceği belirtilen kurum, kuruluş, ajans, organizasyon, fon, kaynak, muhtelif konu, iş ve işlemlerde yapılacak denetlemeler ile ilgili düzenlemeleri kapsıyor.

Kurul, gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilecek, bu talepler geciktirilmeksizin yerine getirilecek.

İvedi durumlarda, doğrudan kurul başkanının onayı ile ilgili denetim ve soruşturma gruplarınca çalışmalara başlanacak.

6 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ve 6 üniversiteyeatamalar yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yer aldı. Buna göre, YÖK üyeliğine ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Akın Levent, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı.