Diyanet, merkez teşkilatında açık bulunan genel idari hizmetler sınıfındaki kadroya, yapılacak sözlü sınav ile 10 kişilik açıktan atama yapacak. Bu ilanın ardından gözler alım şartlarına çevrildi. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı açıktan alım başvuru şartları ile ilgili detaylar…

BAŞVURU ŞARTLERI NELERDİR?

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

· Prodüktör, Kameraman, Montajcı, Ses kayıtçı kadroları için yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinin birinden mezun olmak.

· Prodüktör kadrosu için lisans mezunu ve “Radyo ve Televizyon/Radyo Televizyon ve Sinema/Film Tasarım ve Yazarlık/Film Tasarım ve Yönetmenliği/Film Tasarımı” bölümlerinden mezun olmak.

· 2 adet Kameraman kadrosu için lisans mezunu ve “Radyo ve Televizyon/Radyo, Televizyon ve Sinema/ Fotoğraf ve Video” bölümlerinden mezun olmak; yine 2 adet Kameraman kadrosu için ön lisans ve “Radyo ve Televizyon Programcılığı/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık/Radyo ve Televizyon Teknolojisi” bölümlerinden mezun olmak.

· Montajcı kadrosu için ön lisans mezunu ve “Radyo ve Televizyon Programcılığı/Radyo ve Televizyon Teknolojisi” bölümlerinden mezun olmak.

· Ses kayıtçı kadrosu için ise ön lisans mezunu ve “Radyo ve Televizyon Programcılığı/Radyo ve Televizyon Teknolojisi” bölümlerinden mezun olmak gerekir.

· Öğrenim durumuna göre 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını 10 ile 24 Aralık 2019 tarihleri arasında yapacaklardır. Başvurular, https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

NOT: İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

· T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

· Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

· Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.

SINAV YERİ VE ŞEKLİ

· Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacak.

· KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılacaktır.

· Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

· Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

· Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirilecektir.

a) Adayın mesleki bilgi, beceri ve uygulaması, (70 puan)

b) Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (15 puan)

c) İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti (15 puan)

NOT: Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

· Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.

· Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana,

· KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,

· Yaşı büyük olana ve KPSS puanı yeni olana öncelik verilecektir.

· Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.