Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru yapma işlemi bakanlık bünyesinde yaklaşık 5 bin personel alımı yapılacağı haberlerinden sonra aranmaya başlandı. İŞKUR Girişi yapan vatandaşlar personel alımına başvuru yapabilecekler. Bakanlığın personel alımı ilanına başvurmayı düşünen vatandaşlar 'Sağlık bakanlığı personel alımı son tarih ne zaman?' diyede merak ediyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili yapılan son dakika duyurularını ve elaman alımındason tarihini yazımızdan takip edebilirsiniz.

İŞKUR GİRİŞİ: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl 5 bin yeni personel alacağı haberlerinden sonra garantili bir iş için başvurmayı düşünen vatandaşlarSağlık Bakanlığı personel alımı ve İŞKUR başvuru yapma işlemi hakkında araştırmalara başladılar. Bakanlık bünyesinde işe girmek isteyen vatandaşların öncelikle İŞKUR Girişini yapmaları ve internet üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Sürekli işçi kadroları İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurular www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecek.

İş – Kur tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İŞKUR GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

İŞKUR Girişi yapılarak internet üzerinden Sağlık Bakanlığı personel alımına başvuru yapılabilmektedir. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İş–Kur üzerinden kura usulü ile en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurular 04 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İşkur başvuru nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı'nın binlerce personel alımı yapılacağını duyurması bu soruyu gündeme getirdi. Çünkü bakanlık personel alımını İŞKUR üzerinden yapacak. Bu dur kurumun şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Peki internet üzerinden başvuru nasıl yapılır? Belgeler nelerdir? Tüm detaylar haberimizde. İşte İŞKUR başvuru yapma hakkında merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye geneli 5 bin kişi alınacağını açıklayınca İş-Kur Diyarbakır İl Müdürlüğü kapısında sıra izdihamı oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye geneli 5 bin kişi alınacağını açıklaması üzerine Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumları Müdürlüğü önünde sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığımerkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurmuştu. Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sayfasında yayınlanan personel alımı ilanına göre, İş–Kur üzerinden kura usulü ile en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı yapılacak. Peki İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı tarafından alınacakpersoneller için şartları neler? Kimler müracat edebiecek?

MÜRACATLAR 4 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Sürekli işçi kadroları İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak.Sağlık Bakanlığı personel alımıbaşvurular 04 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.

d) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

ENGELLİLER İÇİN ÖZEL MADDE

2. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan;

BU SUÇLARI İŞLEYENLER BAŞVURAMAYACAK

a) Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı 5298 personel alımı yapacak. 2018 personel alımı kapsamında İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda şartlar da belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? Hangi tarihlerde müracaatlar yapılabilecek? Haberimizde sizler için derledik...