Tekfen Vakfı,yeni eğitim öğretim yılında maddi desteğe ihtiyaç duyan 550 başarılı öğrenciye burs verecek. 10-28 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek Tekfen burs başvuru şartlarına ve başvuru tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tekfen Vakfı’nda burs alan bir öğrenci, okulundan, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamazlar), özel kurum, kuruluş ya da STK’dan burs alamaz. Tekfen Vakfı iki farklı kategoride burs verecektir:Kamuya açık burs fonu (Grup Dışı Burslar) ve velisi Tekfen çalışanı olan öğreciler için burs fonu (Grup İçi Burslar)

TEKFEN BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurunun temel şartı, adayların ailelerinde en fazla kazanan kişinin yıllık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 63.880 TL ve altında olduğunun belgelenmesidir.

KAMUYA AÇIK BURS FONU ŞARTLARI

Bu fonun bursları için, Türkiye’de öğrenim gören, T.C. vatandaşı olan ve Burs şartlarınıyerine getiren 4 yıllık üniversite öğrencileri başvurabilir.

Öğrencinin fotoğrafı (Vesikalık olması şart değil. Yüzün net gözüktüğü, telefonla çekilmiş güncel bir fotoğraf da kullanılabilir.)

İkametgâh Belgesi

Öğrencinin önlü arkalı kimlik fotokopisi

Ailede en yüksek gelir sahibi kişinin yıllık brüt gelirini gösteren belge (maaş ve ikramiye dahil, fazla mesai ve prim hariç)

Okulu bu yıl kazandıysa: Öğrenci belgesi, sınav ve yerleştirme sonuç belgesi

Ara sınıfta ise: Bir önceki döneme ait transkript ve öğrenci belgesi ile sınav ve yerleştirme sonuç belgesi

Adli Sicil Kaydı

GRUP İÇİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Bu Fon’un bursiyerlerini belirleme yöntemi, öğrencinin akademik başarısıyla doğru, velisinin gelir seviyesi ile ters orantılı olarak çalışan bir formüle dayanır. Yani, daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer. Bu fonun bursları için, Türkiye’de öğrenim gören, T.C. vatandaşı olan ve Bursşartlarını yerine getiren lise, meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite öğrencileri başvurabilir.

Öğrencinin fotoğrafı (Vesikalık olması şart değil. Yüzün net gözüktüğü, telefonla çekilmiş güncel bir fotoğraf da kullanılabilir.)

İkametgâh Belgesi

Öğrencinin önlü arkalı kimlik fotokopisi

Aile Nüfus Kayıt Örneği

Okulu bu yıl kazandıysa: Öğrenci belgesi, sınav ve yerleştirme sonuç belgesi

Ara sınıfta ise: Bir önceki döneme ait karne/ transkript ve öğrenci belgesi ile sınav ve yerleştirme sonuç belgesi. (LGS ile sınavsız geçiş yaptıysa bu belgelere ek olarak ortaokul mezuniyet karnesi)

Adli Sicil Kaydı

Tekfen’de çalışan 1. derece yakınınızın yıllık brüt gelirini gösteren belge (maaş ve ikramiye dahil, fazla mesai ve prim hariç) (Bu belge hakkında şirketlerin insan kaynakları departmanları bilgilendirilmiş olup, ebeveyninizin talep etmesi halinde kendisine uygun belge verilecektir.)