KARAR / ALMANYA

Elektronik istihbarat alanında işbirliği yapan ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zellanda içişleri bakanları bilgi ve iletişim teknolojileri üreten şirketlere yazılımlarında ülke güvenliği adına açık arka kapı bırakmaları çağrısında bulundu. Beş göz olarak da bilinen ülkeler söz konusu şirketlerin kontrol için daha fazla katkı sağlaması gerektiğini belirtirken, arzulanan işbirliğinin gerçekleşmemesi durumunda yaptırım tehditi uygulanacağını açıkladı.

Avustralya’da bir arayan gelen 5 devletin içişleri bakanları yayınladıkları ortak basın bildirisinde‚ "Ülkelerimizde bilgi ve iletişim teknolojisi sunan şirketleri gönüllü olarak ürün ve hizmetlerine hukuki giriş hakları tanıması için cesaretlendirmek istiyoruz. Bu arka kapı giriş imkanları her zaman yasal ve tarafsız bir komisyonunu kontrolüne açık olmalı’’ ifadesi kullanıldı.

Ortak basın açıklamasından sonunda ise ‚‘’ Eğer hükümetler engellemeye uğrarsa çözüm için muhtemelen teknik, yasal yaptırımlar ya da başka tedbirler uygulanacaktır.’’ şeklinde ifadenin bulunması tehdit olarak yorumlandı. Hükümetler gerekli işbirliğinin sağlanmadığını düşündüğü anda bir yasa çıkartarak, kodlamaların devlete açılmasını talep edebilir. İşbirliğine yanaşmayan şirketlere ayrıca satış lisansının iptali gibi yaptırımlarla gelebilir.

Somut çözüm öneriler konusunda içişleri bakanlarını bir tavsiyesi bulunmuyor. Ancak uzmanlara gör devlete bir açık kapı bırakılması ürün ve hizmetlerde güvenlik sorununu da birlikte getirecek. Çünkü kodlamalar arada boşluk bırakılmadan yapılıyor.