Back To Top
2019 LGS'de hangi ders kaç puan olacak? LGS soruların derslere dağılımı ve puan katsayıları

2019 LGS'de hangi ders kaç puan olacak? LGS soruların derslere dağılımı ve puan katsayıları

2019 LGS\'de hangi ders kaç puan olacak? LGS soruların derslere dağılımı ve puan katsayıları
- A +

2019 LGS'de hangi ders kaç puan olacağı ve LGS soruların derslere dağılımı ve puan katsayıları haberimizde. LGS başvuruları 1 Haziran Cumartesi günü yüz binlerce öğrenci yurt genelinde düzenlenen olan Lise Geçiş Sınavına katıldı. Öğrenciler ders çalışırken hangi derslerden ne kadar soru çıkacağını ve hangi dersin kaç puan olduğunu merak ediyor ve araştırıyordu. İşte LGS'de soruların derslere dağılımı ve puan katsayıları ile ilgili ayrıntılar...

2019 LGS'de hangi ders kaç puan olacak? Hangi dersten kaç soru sorulacak? LGS soruların derslere dağılımı ve puan katsayıları ile ilgili detaylar haberimizde. 1 Haziran'da 8. sınıf öğrencileri Lise Geçiş sınavına girdi. LGS sınavı 2 oturum olarak yapıldı.  Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluştu. Bu bölümde 20 Türkçe ile 10’ar tane TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. Bu bölümün süresi 75 dakika oldu. Sınavın ikinci oturumu da sayısal alan olacak. Bu bölümde de Bu bölümde 20 Fen Bilimleri ile 20 Matematik olmak üzere 40 soru yer aldı ve 60 dakika cevaplama süresi oldu. İşte LGS'ye hazırlana öğrencilerin arama motorlarında araştırdığı 2019 LGS soruların derslere dağılımı ve puan katsayıları...

19-04/16/lgs-2019-1555397575.jpg

 

2019 LGS'DE HANGİ SORU KAÇ PUAN OLACAK?  

Sınavla öğrenci alan liseler ile Türk ve yabancı özel okullar için kullanılacak olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Sınava 8’inci sınıfta okuyan yaklaşık bir milyon öğrenci katıldı. 

Sayısal ve sözel olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak LGS’de en fazla puan katsayısı 4 olarak belirlenmiştir. Türkçe, matematik ve fen sorularını 4 puan olarak hesaplanacak. Din, inkılap tarihi ve yabancı dil testlerinin ağırlıkları ise yalnızca 1puan olacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek LGS puanlarıyla fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına girilecek. Bakanlığın yayımladığı listeye göre geçen sene toplam 1367 lise sınavla öğrenci aldı. Bu liselerin kontenjanı da 126 bin 510 kişi oldu. B

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) iki oturumlu olarak gerçekleşecek.

Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak. Bu bölümde 20 Türkçe ile 10’ar tane TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Bu bölümün süresi 75 dakika olacak.

Sınavın ikinci oturumu ise sayısal alan olacak. Bu bölümde de 20 Fen Bilimleri ile 20 Matematik olmak üzere 40 soru yer alacak ve 60 dakika cevaplama süresi olacak.

LGS'DE EN FAZLA KATSAYI HANGİ DERSLERDEN? 

2019 LGS sınavında öğrencilere en fazla puan kazandıracak testler 

Türkçe

Matematik

Fen soruları olacak.

Bu üç dersin puanı 4 olacak ve doğru yapılan her soru 4 ile çarpılacak.

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Yabancı Dil sorularının katsayıları ise 1 puan olacak. 

19-04/16/lgs-sorularin-derslere-dagilimi-ve-puan-katsayilari.jpg

LGS'YE GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLER TÜRKÇE’DEN BAŞLAYIN

Sözel alanda ise öğrencilerin en fazla zamanı diğer derslerden artırarak, Türkçe’ye ayırmaları avantajlarına olacak. Çünkü bu bölümde diğer 3 testin katsayısı 1 iken, 20 soruluk Türkçe’nin katsayısı 4 olacak. Yani en fazla puan Türkçe sorularından gelecek. İkinci bölüm ise katsayıları eşit 2 dersten yapılacağı için zamanı ikisine eşit bölmek gerekiyor.

DİNDEN MUAF ÖĞRENCİ 15 DAKİKA ÖNCE ÇIKACAK

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) merak edilen sorulardan biri de din dersinden muaf olan öğrenciler için “sınav süresinin” nasıl ayarlanacağı oldu. Çünkü sınavın sözel bölümündeki toplam 50 sorunun içinde 10 tane Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden soru bulunuyor. Sınavın süresi ise 75 dakika. LGS’de öğrencilere soru başına düşen süre 1.5 dakika. Ancak sözel bölümdeki din sorularını bu dersten muaf olan öğrenciler yanıtlamayacak. Bu durumda da “10 din sorusunun 15 dakikalık süresi ne olacak?” sorusu yöneltiliyordu.

Çünkü öğrenciler bu süreyi kullandıkları takdirde soru başına düşen süre 1.875 dakika olacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sorunu din dersinden muaf 509 öğrenciyi sınavdan 15 dakika erken çıkarma kararı alarak çözdü. Bu öğrencilerin sınav süresi 50 dakika olacak. 50 dakikadan sonra sınav görevlileri bu öğrencileri salondan çıkaracak. Öğrencilerin sınava giriş belgelerinde de din dersinden muaf oldukları belirtiliyor.

19-04/16/lgs-sorularin-derslere-dagilimi.jpg

LGS'DE MUSEVİ VE ERMENİ ÖĞRENCİYE AYRI SORU

TEOG sınavlarında olduğu gibi bu yıl da Musevi ve Ermeni okullarında okuyan öğrencilere kendi dinlerinden 10’ar soru yöneltilecek. 36 Musevi, 201 Ermeni ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi de kendi dinlerinden olan soruları yanıtlayacak. Onlar için sözel bölümün süresi 75 dakika olacak.

2019 LGS SINAVINDA SORULARIN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

BİRİNCİ BÖLÜM: SÖZEL ALAN

- Türkçe: 20

- TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10

- Yabancı Dil: 10

- Toplam: 50

İKİNCİ BÖLÜM: SAYISAL ALAN

- Matematik: 20

- Fen Bilimleri: 20

- Toplam: 40

LGS'DE 3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Önceki sistemde yanlışlar doğruları götürmediği için öğrenciler cevabından emin olmadıkları sorularda, şıklar üzerinden eleme yaparak en yakın seçeneği işaretliyordu ve boş soru bırakmıyordu. Yeni sistemde ise yapılan her 3 yanlış 1 doğruyu götürecek

2019 LGS PUAN HESAPLAMA NASIL OLACAK? 

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır. 

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirleni

b. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. 
c. Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir. 
ç. Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.
 
d. Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu -2019 Sayfa | 13 f. Yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır. 

Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2’de verilmiştir.

 19-04/16/lgs-katsayilari.jpg

 

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

19-04/16/lgs-puan-hesaplama.jpg

 2019 LGS'de hangi ders kaç puan olacağı ve  LGS soruların derslere dağılımı ve puan katsayıları haberimizde. LGS başvuruları 1 Haziran Cumartesi günü yüz binlerce öğrenci yurt genelinde düzenlenen olan Lise Geçiş Sınavına katıldı. Öğrenciler ders çalışırken hangi derslerden ne kadar soru çıkacağını ve hangi dersin kaç puan olduğunu merak ediyor ve araştırıyordu. İşte  LGS'de soruların derslere dağılımı ve puan katsayıları ile ilgili ayrıntılar...

 

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN