Back To Top
Hicri yılbaşı ne zaman? 1 Muharrem hangi güne denk geliyor? Aşure günü ne zaman? Diyanet takvimi

Hicri yılbaşı ne zaman? 1 Muharrem hangi güne denk geliyor? Aşure günü ne zaman? Diyanet takvimi

Hicri yılbaşı ne zaman? 1 Muharrem hangi güne denk geliyor? Aşure günü ne zaman? Diyanet takvimi
- A +

Hicri yılbaşı ne zaman? 1 Muharrem hangi güne denk geliyor? Aşure günü ne zaman? soruları son günlerde sıkça soruluyor. Eylül ayına girmemizle birlikte, Müslümanlar da Hicri yılbaşının ne zaman olduğunu, Muharrem ayının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde Diyanet'in bilgileri doğrultusunda Hicri yılbaşı, Muharrem ayı ve Aşure günü tarihleri hakkındaki bilgileri görebilirsiniz.

Hicri yılbaşı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman? Bir çok kişi tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Müslüman alemi için yeni yılın gelişini kutladığı Hicri yılbaşının bu sene hangi gün kutlanacağını yazımızda sizlere aktarıyoruz. Muharrem ayı içerisinde bulunan Aşure günü de en çok merak edilen tarihlerden biri. Diyanet İşlerinden alınan verilere göre, Hicri Yılbaşı, Muharrem ayı başlangıcı ve Aşure günü tarihlerini haberimizden görebilirsiniz. 

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

"Hicri yılbaşı" Diyanet İşleri'nin yayınladığı takvime göre, Muharrem'in 1'inci günü bu yıl 11 Eylül 2018 tarihine denk geliyor. Aşure günü ise bu yıl 20 Eylül tarihinde kutlanacak.

İşte 2018 Muharrem ayı ile ilgili tarihler:

1 Muharrem - 2018: 11 Eylül 201 Salı

10 Muharrem - 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe

Hicri yılbaşı - 2018: 11 Eylül 201 Salı

Aşure günü - 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe

MUHARREM AYININ BİRİNCİ GÜNÜNDE NE YAPILIR?

Muharrem ayının birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerîf okuyanları Cenâb-ı Hak lütfuyla, keremiyle bu âlemden kul borcu ile huzûruna getirmeyecek, dünyada ödemeye muvaffak kılacaktır.

Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak fazîletli ibâdetlerdendir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günlerde oruç tutmalıdırlar.

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) 9. günü seferde bulunduğundan yalnız 10. günü oruç tutmuşlar ve “Sağ olursak gelecek sene 9. günü de tutarız.” buyurmuşlardır.

Bu ayın perşembe, cuma, cumartesi günlerinde peş peşe oruç tutulursa 900 senelik nâfile oruç sevâbı verilir.

RAMAZAN’DAN SONRA EN FAZİLETLİ ORUÇ MUHARREM ORUCUDUR

Tevbe sûresinin, 36. âyet-i kerîmesinde (meâlen):

“Muhakkak ki, Allâhü Teâlâ katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günki yazılan Allah yazısında on ikidir. Bunlardan dördü haram olanlardır... ” buyrulmuştur.

Bu aylar Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarıdır. Bunlara eşhuru hurum (haram, hürmetli aylar) denilir.

Bu aylarda yapılan isyânın günahı diğerlerinden daha büyük, ibâdetin sevâbı diğerlerinden daha çok olduğundan öbür aylardan daha fazla hürmet edilmesi lâzım gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevab vardır.” buyurmuştur. Bir başka hadîs-i şerîfte: “...Ramazan orucundan sonra oruçların en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur.” buyurulmuştur.

MUHARREM AYININ 9. VE 10. GECELERİNİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİ?

Muharrem ayının 9. ve 10. geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır. Yine 9. ve 10. geceleri teheccüd vaktinde Allah rızâsı için 4 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 50'şer İhlâs-ı şerîf okunur.

Bu günlerde Hatm-i Enbiyâ'ya devâm etmelidir. Bilhassa 9. günü akşamı, (yani 10. gecesi) Hatm-i Enbiyâ yapılması çok fazîletlidir. Muharrem ayı içerisinde mümkün olduğu kadar çok istiğfâr etmelidir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü, önceki bir gün yâhut sonraki bir gün ile birlikte oruç tutmak sünnettir. Yalnız Âşûrâ günü oruç tutmak tenzîhen mekruhtur. Hadîs-i şerîfte, “Âşûrâ orucunu tutunuz ve ona dokuzuncu yâhut on birinci günü ilâve ederek Yahûdilere muhâlefet ediniz, onlara benzemeyiniz.” buyurulmuştur. (Nîmet-i İslâm)

AŞURE GÜNÜ OLMUŞ ÖNEMLİ OLAYLAR

Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Aşure gününde çok büyük ve mühim hâdiseler meydana gelmiştir.

Fakîh Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretlerinin beyânına göre Aşure günü meydana gelen hâdiselerden bazıları şunlardır:

1. Yerlerin ve göklerin yaratılması,

2. Hz. Âdem Aleyhisselâm'ın tevbesinin kabul edilmesi,

3. Hz. Musâ Aleyhisselâm'ın Firavn'ın şerrinden kurtulması ve Firavn'ın helâk olması,

4. Hz. İbrahim Aleyhisselâm'ın dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması,

5. Hz. Eyyûb Aleyhisselâm'ın hastalıktan şifâ bulması,

6. Hz. Yûnus Aleyhisselâm'ın balığın karnından kurtulması,

7. Hz. Süleyman Aleyhisselâm'a saltanat verilmesi,

8. Hz. Nûh Aleyhisselâm'ın gemisinin Cûdî dağı üzerinde durması,

9. Hz. Hüseyin Efendimizin (r.a.) şehîd edilmesi de âşûrâ günü olmuştur.

10. Kıyâmetin âşûrâ günü kopacağı da hadîs-i şerîfle bildirilmiştir.

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

• O gün, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur.

• En az on Müslümana birer selâm veya bir Müslüma-na on defa selâm verilir.

• Fakir fukarâ sevindirilir.

• O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler.

• 10 defa şu duâ okunur: “Sübhânallâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ılmi ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-arş.”


• Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra da şu salevât-ı şerîfe 100 defa okunur: “Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine’n-nebiyyîne ve’l-mürselîn. Salevâtüllâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.”

• Öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerîf, 70 salevât-ı şerîfe, 70 defa da “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyil-azîm” denilir. Sonra da ümmet-i Muhammed'in hidâyeti ve kurtuluşu için duâ edilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

AŞURE GÜNÜNÜN FAZİLETİ VE AŞURE GÜNÜ ORUCU

Aşure yani Muharrem ayının onuncu gününde itâat ve ibâdet edenlere Allâhü Teâlâ büyük sevablar ihsan eder. Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) “Her kim Aşure günü çoluk-çocuğuna cömert davranırsa, Allâhü Teâlâ senenin tamamında ona rızık genişliği verir.” buyurmuştur.

Tâbiînin büyüklerinden Süfyân-ı Sevrî (r.a.) (v. 161) “Biz bunu elli sene tatbik ettik, rızık genişliğinden başka bir şey görmedik.” demiştir.


Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) Medine'ye hicret buyurduğunda Yahûdilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü ve:

“Bu ne orucudur?” diye sordu.

“Bu gün büyük bir gündür. Bugün Allâh'ın (Azze ve Celle) İsrâiloğullarını Firavundan kurtardığı gündür. Mûsâ (a.s.) (Allâh'ın bu lütfuna şükür için) oruç tutmuştur. (Biz de tutarız)” dediler.

Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem):

“Biz Mûsâ (Aleyhisselam'ın sünnetini ihyâ)ya sizden daha lâyıkız.” buyurdu ve o gün oruç tuttu, Ashâbına da tutmalarını emreyledi. Böylece Aşure orucu vacib oldu. Ancak Ramazan orucu farz kılındıktan sonra Aşure günü oruç tutmak vacip olmaktan çıkmıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Yahudi ve Hıristiyanlara muhâlefet etmeyi emrettiklerinde Ashâbı:

“Yâ Resûlallâh! Yahudi ve Hıristiyanlar Âşûrâ gününe hürmet ediyor.” dediler.

Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem);

“Öyle ise gelecek sene -inşâallâhü Teâlâ- dokuzuncu günü(yle beraber) tutarız.” buyurdular. Ancak gelecek sene Muharrem ayı gelmeden önce Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) âhirete irtihal buyurmuşlardı.

Hicri yılbaşı ne zaman? 1 Muharrem hangi güne denk geliyor? Aşure günü ne zaman? soruları son günlerde sıkça soruluyor. Eylül ayına girmemizle birlikte, Müslümanlar da Hicri yılbaşının ne zaman olduğunu, Muharrem ayının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde Diyanet'in bilgileri doğrultusunda Hicri yılbaşı, Muharrem ayı ve Aşure günü tarihleri hakkındaki bilgileri görebilirsiniz.

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN