Back To Top
Masonluk nedir, ne yapar? Mason nedir amaçları nelerdir, neye inanırlar?

Masonluk nedir, ne yapar? Mason nedir amaçları nelerdir, neye inanırlar?

Masonluk nedir, ne yapar? Mason nedir amaçları nelerdir, neye inanırlar?
- A +

Masonluk nedir, ne yapar? Mason nedir, amaçları nelerdir ve neye inanırlar? Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri de 'Masonluk' konusu oldu. Adnan Oktar'ın masonluk için 1 milyon Euro ödediği iddiası sonrasında Masonluğun ne olduğu, amaçları ve neye inandıkları araştırılmaya başlandı. İşte Masonluk hakkındaki bilgiler.

Masonluk nedir, ne yaparlar? Mason nedir, amaçları nelerdir? Masonlar neye inanırlar? Masonluk ile ilgili bir çok kişi internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle yakalanan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın Masonluk için 1 milyon Euro ödediği haberlerinin ardından Masonluk nedir, ne yapar, amaçları nelerdir ve neye inanırlar gibi sorular merak edilmeye başlandı. Sizler için derlediğimiz haberimizden Masonluğa dair tüm detayları görebilirsiniz. 

MASONLUK NEDİR, NEYE İNANIRLAR, AMAÇLARI NELER?

Dünyanın pek çok ülkesinde dışa kapalı bir örgüt olarak etkinlik gösteren, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve dayanışma temeline dayalı, ilkeleri ve kuralları ancak üyelerince bilinen, üyeleri arasında büyük bir dayanışma bulunan, 6–7 üyeden oluşan ve lonca denilen bölümlere ayrılan, üyelerinin birbirlerini masonluğa özgü imlerle, simgelerle tanıdığı, gizliliğe önem veren bir tür örgüt, dernek.

Kökleri her ne kadar 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarına kadar dayanıyor olsa da, 24 Haziran 1717 tarihinde Londra'da bir araya gelen dört locanın girişimiyle Londra Büyük Locası kurulmuştur. Masonlara göre masonluk akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur. Ezoterik ve sadece üyelerine açık olan örgüttür. Dünyanın birçok ülkesinde 5 milyon üyesi ile değişik biçimlerde mevcuttur. Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda'da 480.000; Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2 milyonu aşkın üyesi bulunmaktadır. Çeşitli ülkelerdeki mason örgütleri ortak amaç ve ülküde birleşme bakımından evrensel, kendi yurtlarındaki yönetsel kuruluşlarında ise tümüyle bağımsız ve ulusal birer kurumdurlar.

TARİHİ

Masonluğun ilk dönemlerdeki gelişimi biraz tartışmalı bir konudur ve tahminlere dayanmaktadır. İskoçya'da ilk Mason localarının 16. yüzyıl başlarında var olduğunu söyleyebilmek için kanıtlar bulunmaktadır. Bununla birlikte İngiltere'de 17. yüzyılın ortalarında var olduklarına dair kesin kaynaklar mevcuttur. Masonik Elyazması isimli şiir yaklaşık 1390 yılına tarihlenmiştir ve en eski masonik belge olarak bilinmektedir.

İlk Büyük Loca (Grand Lodge of England), Londra'nın daha önceden faal olan dört locası, akşam yemeği için bir araya geldikleri 24 Haziran 1717 tarihinde kurulmuştu. Bu yapı, çoğu İngiliz localarının katıldığı bir düzenleyici organa dönüştü. Ancak birkaç loca, yeni yapının bazı modernleştirmeleri tasvip etmesi ve Üçüncü Derece'nin oluşturulması gibi bazı kararlar almasına gücenerek 17 Temmuz 1717 tarihinde "İngiltere'nin Kadim Büyük Locası (Antient Grand Lodge of England-GLE)" isimli rakip büyük locayı kurdular. İki rakip Büyük Loca, 25 Kasım 1813 tarihinde "İngiltere'nin Birleşik Büyük Locası (United Grand Lodge of England, UGLE)" adı altında birleşinceye kadar "Modernler" (GLE) ve "Gelenekçiler (Atiens-Ancients)" diye anılan iki loca üstünlük için birbirlerine hasım oldular.

İrlanda ve İskoçya'nın Büyük Locası 1725 ve 1736 yıllarında peş peşe kuruldu. Masonluk 1730'lu yıllarda Gelenekçiler ve Modernler tarafından Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonilerine ihraç edildi. Ayrıca, İrlanda ve İskoçya Büyük Locaları pek çok bölgesel büyük localar altında organize olan kardeş localar kurdu. Amerikan Devrimi'nden sonra eyaletlerde bağımsız ABD Büyük Locaları oluştu.

FELSEFE

Masonlar arasında ortak bir felsefi tutum ve insanlık ülküsünden söz etmek mümkündür. Masonlara göre masonluk, bütün insanlar için ortak koşulan insanlık ülküsü noktasında insanlar arasında sevgi, saygı, tolerans, hak eşitliği, evrensel kardeşlik ve bilimsel gelişmenin gerekliliğini kabul eder. Yine masonlara göre masonluk, "Bütün insanlar arasında, sevgi, hoşgörü ve kardeşliğin kurulmasını hedefleyen ve çalışmalarını hakikatin araştırılması yolunda yoğunlaştırmış bir fikir üst yapı kurumudur."

Masonlara göre, bir masonun amacı her bakımdan gelişmiş, ideal bir insan olmaktır. Bu doğrultuda masonik felsefe, daha iyi bir birey olmaya odaklanmıştır. Öyle ki masonlukta, kötü bir bireyi iyi bir birey haline getirme uğraşı söz konusu değildir. Nitekim masonlara göre, masonluk bir tekâmül sürecidir. Masonlar kendi aralarında kardeşliklerini ve bağlılıklarını dile getirmek amaçlı, birbirlerine karşı birader ya da kardeş olarak hitap ederler. Bununla beraber yine kendi aralarında mesaj niteliği taşıyan birtakım mottolar da kullanırlar. Bu mottolardan biri olan: "Audi, vide, tace" yani "Dinle, Gör ve Ketum Ol" anlamına gelen Latince motto, masonların genel yaşam biçimlerini şekillendiren tavrı özetlemektedir. Masonlar arasında; dinlemek, görmek yolunda bir adım olarak kabul edilmekte ve bu eylem neticesinde kişi yaşam üzerine düşünüp gerçeği kendi içinde aramaya başlamasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Masonlar arasında sık kullanılan bir diğer motto olan V.i.t.r.i.o.l.'de ise yine aynı şekilde insanın içine bâtın bir yolculuğa çıkıp, kendi ve evren üzerine derin bir düşünceye sevk edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Masonlar benzer bir düşünce sevkini, aralarına yeni katılan adayı sadece bir mumun yandığı ve bir kitap ile kuru kafanın bulunduğu karanlık bir odada ölüm ve yaşam üzerine düşündürmek amacıyla yalnız bıraktıkları mason adayına karşı gerçekleştirirler.

Masonlukta genel olarak tanrıya Evrenin Ulu Mimarı denmesi, evrenin sistematik ve nizami bir şekilde ilerlediğini belirtmeyi amaçlar. Ancak Skoç Riti masonlarının aksine Fransız Riti'nden olan Özgür Masonlar bir tanrı arayışını ve dogmatik gördükleri birtakım görüşleri kabul etmez ve sadece bilimselliğin ışığında yaşadıklarını ifade ederler. Masonlar aralarında sıkça kullandıkları ışık sözcüğü ise farkındalığa vesile olan aydınlığın asıl kaynağı olarak ele alınır. Sonuç olarak masonlar, masonluğu dogmatiklikten uzak, akıl ve bilimin öncülüğünde belli erdem değerleri ile ideal insana giden tekâmül yolu ve de yetkinleşme sanatı olarak tanımlamaktadırlar.

ADNAN OKTAR MASONLUK İÇİN 1 MİLYON EURO ÖDEDİ

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir ayrıntıya ulaşıldı. Müşteki sıfatıyla çok sayıda mağdurun ifadesi alındı. Bu isimlerden C.Ö., Oktar’ın Mason olabilmek için 1 milyon 50 bin Euro ödediğini söyledi: “Oktar hatırladığım kadarıyla 2012’de bana daha çok güç elde edebilmek ve yurtdışında daha fazla politik görüşme yapabilmek için mason olması gerektiğini ve bu konuda araştırma yapmamı istedi.”

PARA ÜÇ PARÇADA ÖDENDİ

Dünyadaki en güçlü mason localarının İskoç Rit ve P2 Mason locaları olduğunu Adnan Oktar’a aktardığını söyleyen C.Ö., ifadesinde şu bilgileri verdi: “İskoç Rit’e üye olmak için İngiltere’de yaşaması gerektiğinden, P2 Mason locasıyla bağlantı kurmamı istedi. Ben de mail adresim üzerinden bağlantı kurarak görüşmelerde bulundum. Her defasında 350 bin Euro olmak üzere üç defa para vererek 33. dereceden mason olmasını sağladık.”

İTALYAN BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Parayı P2 Mason Locası meşrik-i azamı olan Gian Franco Pilloni ve beraberindeki ekibe elden teslim ettiklerini söyleyen C.Ö., “Adnan Oktar’ın masonluğa kabul görüntüleri zaten basına da yansıdı. Hatta 2014’te dönemin İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini Türkiye’ye gelerek sadece Adnan Oktar ile görüştü. Oktar bu görüşmede İtalya’daki politikacılarla tanışmak istediğini aktardı. Basında kendisi lehine haberler çıkmasını istediğini söyledi ve bu haberler yapıldı.

TRUMP’IN BALOSUNA KATILDI

C.Ö., Adnan Oktar’ı temsilen Oktar Babuna ve yanındaki bir kişinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığa kabul gününde hem balo, hem de başkanlığa kabul törenine katıldığını söyledi. Adnan Oktar’ın söz konusu balo ve törenin davetiyeleri için 200 bin dolar para ödediğini kaydeden C.Ö., ayrıca internet sitelerinden masonlukla ilgili kötü düşüncelerin “ateist masonlar” diye değiştirildiğini, kitapların basımı durdurularak aynı güncellemelerin yapıldığını belirtti.

 

DAĞITILDILAR: Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı ve tutuklama sürecinde grup üyelerinin birbirleriyle olan iletişimlerini engellemek için farklı bir yola başvurulması talimatı verdi. Gözaltında tutulurken ayrı hücrelerde bulundurulmalarına dikkat edilen şüpheliler, tutuklanmalarının ardından da farklı cezaevlerine gönderildi.

Tutuklu şüphelilerden Adnan Oktar Edirne, Oktar Babuna Tekirdağ cezaevlerinde tutulurken, erkek şüphelilerden 61’i Metris Cezaevinde, kadın şüphelilerden 10’u Gebze, 20’si Bandırma, 15’i de Bakırköy kapalı cezaevlerinde tutuluyor. Tutuklanan diğer şüphelilerin de beşerli ve onarlı gruplar halinde farklı cezaevlerine sevk edildiği, dağıtımlarda buna önem verildiği ifade edildi.

ŞİKAYETÇİLER ARTTI

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmanın ardından şikayetçi sayısının arttığına dikkat çekildi. Günden güne daha da kalabalıklaşan şikayetçi sayısının azımsanmayacak boyutlara çıktığı kaydedildi. Başsavcılığın 15 yaşından küçük kişilere yönelik her eylemi “cinsel istismar” suçu kapsamında değerlendirdiği belirtildi. Gruba yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 169’u tutuklandı.

 

CEHPANELİK GİBİ: Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adeta bir cephanelik bulundu. Oktar’ın kale gibi korunan Çengelköy ve Ümraniye’deki lüks villalarında 65’i ruhsatlı 70 tabanca, aralarında uzak görüş dürbünlü ve pompalı tüfeklerin de bulunduğu 17’si ruhsatlı 23 tüfek ile 20 bin mermi ele geçirildi. Örgüt üyelerinin, paravan kuyumcu ve mücevher işi yapan şirketler kurduğu, üyelerini bu şirketlere ortak ederek kolayca ruhsat aldığı tespit edildi.

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN