Back To Top
Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler | Regaip Kandili Duaları | Regaip Kandili sevap gecesidir

Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler | Regaip Kandili Duaları | Regaip Kandili sevap gecesidir

 - Son Güncelleme: 08.11.2019 Cuma 18:31
Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler | Regaip Kandili Duaları | Regaip Kandili sevap gecesidir
- A +

Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili duaları ve regaip kandili ile ilgili hadis-i şerifleri haberimizde bulabilirsiniz. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler Allah katında kabul olunacaktır. Peki Regaip Kandilini nasıl değerlendirmemiz lazım? Gönüllülerin sultanı Peygamber Efendimiz Regaip Kandilinde hangi ibadetleri yapar hangi duaları okurdu? Hepsini ve daha fazlasını karar.com'un sizler için hazırlamış olduğu Regaip Kandili haberinde bulabilirsiniz. Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmetinin ayıdır. 2020 yılında üç ayların başlangıcı sayılan Regaip Kandili tüm Müslüman alemine hayırlara vesile olsun. İşte 27 Şubat 2020 Regaip Kandili gecesi yapılacak ibadetler...

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v)' ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır. Bu Receb ayında oruç tutmanın muazzam, muhteşem sevabları var. Sizde bu önemli geceyi ve 3 ayları yapacağınız çeşitli ibadetlerle en iyi şekilde idraak edebilirsiniz. Peki mübarek Regaip Kandili gecesi nasıl değerlendirilmeli? Bu kutlu gecede yapılması gereken ibadetler nelerdir gibi sorularınızın yanıtı ise haberimizde...

Regaip Kandili, 2020 yılında 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Bu mübarek ayları Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır: “Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır."

Arifler ve din alimleri kitaplarında yazmışlar ki, bu ay ekim, ekme, ziraat ayıdır. Sevaplı işler, oruç tutmak, tevbe etmek vs. güzel şeyler yapılır. Bir mahsulün ekilmesi gibi ziraat, ekim ayıdır. Şa’ban bakım ayıdır. Ramazan biçim ayıdır, yâni mahsulün alındığı aydır demişler. Demek ki Receb ayı, bizi Ramazan ayına hazırlayan bir mevsimin ilk adımı olmuş oluyor.

REGAİP KANDİLİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ?

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

* O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

* Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;

* Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

* Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

* Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

* Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

* Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı

PEYGAMBERİMİZİZ BU AYDA YAPTIĞI DUALAR NELERDİR?

Ramazan Ayının İlk On Günü Rahmet Daha Sonraki On Günü Mağfiret, Son On Günü de Cehennemden Kurtuluş Günleridir. Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v)' ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır. Bu Receb ayında oruç tutmanın muazzam, muhteşem sevabları vardır.

Hazreti Peygamber'in bu geceye ulaştığında "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur" diye dua ettiğini aktaran Görmez, aynı duanın İslam alemi için tekrar edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Ey Allah'ım! Recep ve Şabanı bize mübârek kıl, bizi Ramazana kavuştur."
“Sana ibadet eder ve senden yardım dileriz” (Fatiha: 5/5).

Doğru yol, Allah’a giden İslâm yoludur. “Allah’a kulluk edin. Doğru yol budur” (Meryem: 44/36).

Peygamberler, insanları Allah’a ibadete çağırmışlardır. Bütün peygamberlerin davetlerinin temeli, birçok surede yinelenen şu ayette açıkça belirtilmiştir: “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka tanrınız yoktur” (Araf: 39/59, 65, 73, 85; Neml: 48/45; Hud: 52/50, 61, 84; Nahl: 70/36, Nuh: 71/3; Müminun: 74/23, 32; Ankebut: 85/16, 36).

Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,
Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.
Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!
Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak
murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat
ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Kur’ân ancak Allah’ı anmakla gönüllerin huzura kavuşacağını vurgular (87/28).

Bu söylem ibadetin gönle huzur vereceğini, sıkıntı ve üzüntüleri dağıtacağını gösterir.

Allah’ı zikir ve O’na ibadet insan ruhunu, üzüntü ve tasaların sebep olduğu streslerden kurtarır.

Gönüllerin huzur bulacağı zikrullah, Kur’ân okumak, dinlemek, subhanellah, elhamdü lillah, Allahü ekber, lailahe illallah gibi sözlerle Allah’ı anmak ve Allah’ı hep içinde tutmak, O’nu asla unutmamaktır. İşte toplumsal huzur ve barışın reçetesi budur.

“Müminler o kimselerdir ki, Allah (cc) anıldığı zaman yürekleri ürperir, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler” (Enfal: 93/2). Geceniz mübarek, ibadetiniz makbul olsun.

YA İLAHE'L-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.

EY KORUYUP KOLLAYAN ALLAHIM!

Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, Nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, Gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle ya Rabbi..

Biz kullarını; ilimde kibir ve gururdan, İbadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi!

EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN!

Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, inayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; Bizleri yara-bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım

Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider
Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver
Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..
Kalplerimizi birbirene ısındır ve
Bizleri birbirimize sevdir

Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi
Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili duaları ve regaip kandili ile ilgili hadis-i şerifleri haberimizde bulabilirsiniz. Bu gece yapacağınız ibadetler Allah katında kabul olunacaktır. Peki Regaip Kandilini nasıl değerlendirmemiz lazım? Gönüllülerin sultanı Peygamber Efendimiz Regaip Kandilinde hangi ibadetleri yapar hangi duaları okurdu? Hepsini ve daha fazlasını karar.com'un sizler için hazırlamış olduğu Regaip Kandili haberinde bulabilirsiniz. Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmetinin ayıdır. 2016 yılında üç ayların başlangıcı sayılan Regaip Kandili tüm Müslüman alemine hayırlara vesile olsun

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN