09.02.2020  21:25

İSAM’dan her eve İslam Ansiklopedisi

İSAM’ın 10 yılda hazırladığı 8 ciltlik ‘Temel İslam Ansiklopedisi’ yayımlandı. Ansiklopedide İslami kavramlardan sosyolojiye İslam’la ilgili zor konulara dair okur-yazar herkesin kolaylıkla anlayacağı 1426 madde yer alıyor. Ansiklopedi başka ülkelerde azınlık olan Müslümanlar için Orta Asya ve Balkan dillerine de çevirilecek.

+
-

SALİHA SULTAN

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) İslam külliyatına 10 yılda 180 ilim adamı ve uzmanın çalışmasıyla hazırlanan 8 ciltlik bir ansiklopedi kazandırdı. ‘Genel okuyucu’ya yönelik, akademik terimlerin az tutulduğu, öğretici bir üslup kullanılarak hazırlanan ansiklopedide 383 bilgilendirici çizim eşliğinde okura sunulan 1426 madde yer alıyor. Ansiklopedide ayrıca hakkında fazla bilgi bulunmayan tarihi şahsiyetlere ait 353 kimlik kartı da bulunuyor. Okur-yazar herkesin anlayabilmesi için madde hacimlerinin kısa tutulduğu ansiklopedide, İslam’ın inanç, ibadet, ahlak ve insanlar arası ilişkilere dair ilkelerini işlemenin yanı sıra İslam ilimlerinin temel konu ve kavramları ile başta peygamberler olmak üzere önde gelen İslam âlimleri hakkında doğru ve yeterli bilgi okuyucuya sunuluyor. Ansiklopedi daha önce yine İSAM tarafından ilim dünyasına kaynak olarak kazandırılan TDV İslam Ansiklopedisi’nin sıradan okuyucu için sadeleştirilmiş hali olarak yorumlanabilir.

İslam dini ve İslam ilimleri hakkında uzmanlığı bulunmayan okurlara yönelik hazırlanan bu ansiklopedi İslam düşüncesinin temel meseleleri ahlak, ibadetler, helaller ve haramlar, insanlar arası ilişkiler ve toplum düzenine dair ilke ve hükümleri kuşatıcı bir şekilde ele alıyor. Dini kaynakları incelemeye ve yorumlamaya odaklanmış olan beş temel ilim dalında (Kur’an ilimleri, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf) kullanılan temel terimler ansiklopedi muhtevasında önemli bir yer tutuyor. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberler, Hz. Peygamber’in hayatı ve ilk müslüman neslin tarihi de (siyer) eserde yer alıyor. Ansiklopedide günümüzde genellikle fıkhın hitap ettiği hukuk, sosyoloji, siyaset ve ekonomi alanlarını ilgilendiren temel bazı kavramlara da yer verilmiş; mesela modern hayata dair medya, iletişim, banka, reklam ve spor gibi kavramlar madde başı yapılarak, İslam’ın, modern çağda rolü ve etkisi giderek artan bu konulara yaklaşımı özenle işleniyor. Ansiklopedinin önemli bir özelliği de özet bir ansiklopedi olmaması ve bölgesel ihtiyaç ve beklentiler çerçevesinde maddelerin sürekli güncellenecek olması.

AZINLIK MÜSLÜMANLAR DA DÜŞÜNÜLDÜ

İlk olarak Türkçe olarak yayınlanan ‘Temel İslam Ansiklopedisi’nin Orta Asya’daki çeşitli Türk lehçeleri ile Rusça, Çince ve Balkan dillerine tercüme edilmesi düşünülüyor. Çünkü ansiklopedinin yayıma hazırlanma nedenlerinden biri de farklı din ve kültürlerin yaygın olduğu toplumlarda azınlık olarak yaşayan Müslümanların dini bilgi ve eğitim ihtiyacını da karşılayabilmek. Ansiklopedinin Türkiye’deki örgün eğitimde, din hizmetlilerinin verdiği eğitimlerde ve irşad faaliyetlerinde de yardımcı kaynak olarak kullanılması bir başka amaç. Bu amaçla ansiklopedide yer alan maddeler çizimlerle açıklanıyor, ilmi gelenek ve hareketler şema ile, metin içinde temas edilmeyen veya hedef kitlenin anlamakta zorlanabileceği bazı bilgiler ise tabloyla ortaya koyuluyor. Mekanlar ve tarihi hadiseler ise harita ve krokilerle okuyucuya aktarılıyor.

 

DİĞER HABERLER
İstanbul için 'turuncu' alarm
Muğla'da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor
Türkeş'in mezarını ziyaret etti
İBB'den metro girişlerine termal kamera
Prof. Dr. Şenel bakanlıkça Bilim Kurulu Üyeliğine getirildi
Yasağa uymadılar polise yakalandılar
Ücretsiz dağıtılıyor