04.01.2020  11:26

HSK'dan seri muhakeme usulü için yeni düzenleme

HSK, 1 Ocak 2020 itibarıyla uygulamaya konulan seri muhakeme usulünün etkin bir şekilde uygulanabilmesi için mahkemelerin görevleriyle ilgili yeni düzenleme yaptı.

+
-

Belirli suçlarda muhakeme süresini kısaltmayı amaçlayan seri muhakeme usulü, ilgili yasada yapılan değişiklikle 1 Ocak 2020’den itibaren uygulanmaya başlandı.

Bu kapsamda adliyelerde Seri Mahkeme Usulü Soruşturma Bürolarının kurulmasının ardından HSK, bu kapsama giren suçlarda görev yapacak mahkemelerle ilgili görevlendirme yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; bu tür suçlara, bir asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkeme, iki veya üç asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2 numaralı, dört veya daha fazla asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde 4 numaralı, otuz veya daha fazla asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde 4 ve 5 numaralı, elli veya daha fazla asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde 4, 5 ve 6 numaralı mahkemelerin bakmasına karar verildi.

Kararda görevlendirmenin, 3 Ocak 2020 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan mahkeme sayısına göre yapılmasına, bu tarihten sonra kurulacak mahkemelerin ise dikkate alınmayacağı belirtildi.

ÇALIŞMA USULLERİ BELİRLENDİ

Kararda, ihtisas mahkemesi olarak belirlenen asliye ceza mahkemelerinin çalışma usulleri ise "İş bu ihtisas kararınca tevziden gelecek işlerin, bu mahkemelere gelecek diğer işlerden mahsup edilmesine, mahsup işlemi yapılırken ihtisas mahkemesi olarak belirlenen asliye ceza mahkemelerine gelecek bu işlerin genel tevziye karşılık gelen tevzi puanının yüzde 20’si oranına tekabül edecek şekilde dosya puanı olarak hesaplanmasına, ondan fazla asliye ceza mahkemesinin faaliyette bulunduğu yerlerde, seri muhakeme usulü kapsamında kalan işlere bakmak üzere ihtisas mahkemesi olarak belirlenen asliye ceza mahkemelerinin, bu işler dışında (arşiv, kanun yolu incelemesi gibi nedenlerle gelecek işler hariç olmak üzere) tevziye kapatılmalarına, bu çerçevede bu mahkemelere belirtilen işler dışında herhangi bir esas, değişik iş veya talimat evrakının tevzi edilmemesine, kararın 03 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmasına, bu kapsamda görülmekte olan dava ve işler bakımından mahkemelerin dosyalarını iş dağılımına dayanarak ilgili mahkemelere göndermemesine, 03 Ocak 2020 tarihinden itibaren gelecek yeni işlerin ise belirtilen mahkemelere tevzi edilmesine" şeklinde belirlendi.

ANKARA/DHA

 

DİĞER HABERLER
18 bin sağlıkçının ataması yapıldı
Gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza yazın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Sosyal yardım bütçesini iki katına çıkardı
67 personelde koronavirüs çıktı
İkinci bilim kuruluna Okyay da davet edildi
EBA şifresi almak çok kolay