20.02.2020  12:40

Malatya Baro Başkanı Han’dan HSK’ya tepki

Malatya Baro Başkanı Av

+
-

Enver Han, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)’nın Gezi Davasında sanıklara beraat kararı veren hakimlere soruşturma izni vermesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Baro Başkanı Han, Gezi davasının yargılama sonucunda sanıklar hakkında beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri hakkında HSK tarafından soruşturma yapılmasına izin verildiğini anımsatarak, “Beraat kararının hemen sonrasında kararı veren hakimler hakkında böylesi bir tasarrufta bulunulması tüm yargı görevi yapanlara açık bir gözdağıdır” ifadelerine yer verdi. Anayasa’nın 138. maddesinin yargı bağımsızlığını katı bir şekilde düzenlediğini hatırlatan Han, “Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hiçbir organ, makam, mercii veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez denilmiştir. HSK’nın Anayasa’nın açık hükmüne rağmen özellikle beraat kararı sonrası böylesi bir tasarrufta bulunması benzer karar veren mahkeme hakimlerinin açık bir şekilde baskı altına alınması ve anayasanın açık ihlalidir. Hukuk Devletinden bahsedilebilmesi için; adil yargılanma hakkı, hakim ve savcı teminatı, doğal hakim ilkesi, masumiyet karinesi, düşünce ve ifade özgürlüklerinin yargı marifetiyle korunması, evrensel hukuk normları ile imzalanan uluslararası sözleşmelere uyulması gerekliğini bir kez daha vurgularız. Bu çerçevede eğer HSK tarafından sadece verdikleri karar nedeniyle hakimler hakkında soruşturma izni verilmesi kararı alınmış ise bu kararı veren HSK Üyelerini istifaya davet ediyor, bu davetimizi tarihe not olarak düşüyoruz. Kamuoyu ile saygıyla paylaşırız” ifadelerini kullandı.

MALATYA/İHA


DİĞER HABERLER
Kavgaya karışan 5 kişiye sosyal mesafe cezası
Karantinadaki öğrencilere forma hediyesi
'Telafi edilebilecek'
4 yaşındaki oğlunu uykusunda boğarak öldürdü!
Barajlarda yeteri kadar su var
Kampanyaya kinle yaklaşan hastalıklı bir zihniyet var
Egzoz emisyon ölçüm süreleri ertelendi