10 Temmuz 2020 Cuma
BIST 100
114173
%-1,4
DOLAR
6,8662
%0,06
EURO
7,7556
%0,06
ALTIN
398.805
%0,22
22°/27°
İSTANBUL
Çoğunlukla güneşli
26.02.2020  00:23
Müceddid beklentisi
28
+
-
Hadis profesörü ve düşünce insanı Mustafa Ertürk’ün Sünnet’in Güncelleştirilmesi – Nebevî Sünnetin Dinamizmi: Tecdid ve Sünnet İhdası başlıklı önemli kitabını yeni okuyabildim.

Kitapta özetle, dinî ve dünyevi alanlarda bireyin ve toplumun yararına olacak yeni kurallar, kararlar, uygulamalar üretmenin (ihdas) dinen mümkün ve meşru olduğu anlatılmakta, buna tarihten örnekler verilmektedir. Ertürk’ün ihdas’ın meşruiyetine delil olarak değerlendiği iki hadisten biri, kendisinin “tecdid hadisi” dediği, “Allah her yüzyılın başında bu ümmete, kendileri için dinlerinde yenileme yapacak (yüceddidü lehâ dînehâ) birini gönderir” anlamındaki metindir. 

Ancak, ilk olarak hicrî III. asrın sonlarına ait bir eserde (Ebû Dâvûd’un Sünen’inde) yer alan bu hadis -anlayabildiğim kadarıyla- müteakip zamanlarda -bazı tikel örnekler dışında- sistematik bir yenilik zihniyeti ve hareketi üretmemiş; aksine, bozulduğu düşünülen eski “sünnetler”i tekrar yerine oturtma, böylece geleneği koruma amacı için değerlendirilmiştir. Nitekim, sonraları III./IX. asrın müceddidi kabul edilen İmam Şâfiî, -yenilikçilik şöyle dursun- koyu muhafazakârlığın ilk ve en etkili temsilcisidir. “İkinci bin yılın müceddidi” diye tanınan İmam Rabbânî de öyledir. Her ikisi de müceddid sayılmalarını, “yeni sünnetler ihdası”na karşı mücadele açmalarına borçludurlar. 

***

Zannımca, Sünnî gelenekten yola çıkılırsa yukarıdaki müceddid hadisinden, gerçekten “yenilikçilik” manasıyla “tecdid” değil, klasik düşüncedeki muhtevasıyla “müceddidlik” anlamı çıkar. Bu iki kelime (tecdid ve müceddidlik) aynı kökten gelseler ve sözlük anlamları aynı olsa da kültürel anlamlarının farklı, hatta zıt olduğu kanaatindeyim. Olağanüstü ilmî birikim sahibi Celaleddin es-Süyûtî bu tezimiz için iyi bir örnektir. TDV İslam ,Ansiklopedisi’ndeki “Tecdid” maddesini yazan değerli bilim insanı Tahsin Görgün’ün kaydettiğine göre Süyûtî, kendisinin “müceddidlikle ‘meb‘ûs (gönderilmiş!) olması’ ümidini dile getirmektedir.” Onun “müceddidlik”ten ne anladığını görmek için el-Hasâisu’l-Kubrâ adlı eserine (Beyrut ts.) bakmak yeterlidir. Eserin bazı başlıklarında ve aktarılan bazı rivayetlerde (mesela I, 116-122) -Yüce Kur’an’ın ahlak ve haya numunesi olarak gösterdiği- aziz Peygamberimize öyle özellikler isnat edilir ki, okurken yüzünüz kızarır, mideniz bulanır. Gerekçe açık: “Rivayetlerde öyle söyleniyor.” Böyle bir anlayıştan “yeni sünnetler ihdası” beklenebilir mi?

***

Hasılı, sırf Peygamberimizden asırlar sonra ona, “Allah her yüzyılın başında bir müceddid gönderir” mealinde bir söz nispet edildi diye, neredeyse bütün okumuşlarımız 1100 senedir nelere kafa yormuşlar! 

 Her asırda sadece bir müceddid mi gelecek, birden fazla mı gelecek?

 Ulemadan mı, tasavvufçulardan mı, yoksa siyasetçilerden mi çıkacak?

 Müceddid her asrın başında mı, bitiminde mi gelecek?

 İslam dünyasının bir bölgesine mi, tamamına mı gelecek?

 Bütün işleri mi düzeltecek, bazılarını mı?

  Şu özellikte mi olacak, bu özellikte mi?

 Şia’dan mı çıkacak, Ehl-i Sünnet’ten mi? 

  Şia’dan çıkarsa müceddid olarak tanımalı mıyız?

 Geçmişte hangi müceddidler gelmişti?

 Şu asrın müceddidi falan mıydı, filan mıydı?...

Eski kültürlerde böyle şeyler vardı. Mesela Hıristiyan dünya 1500 sene “Ha geldi, ha gelecek” diye Mesih bekledi; “Ha koptu, ha kopacak” diye kıyamet bekledi. Bizde ise III. asından beri ulemasından tarikatçısına, ilâhiyatçısına, gelenekçisine, Selefîsine kadar neredeyse herkes yukarıdaki sorulara cevap aradı durdu; kendisinin yapması gerekenleri müceddidden, evliyadan bekledi. Bugün artık, “Peygamberimiz böyle bir söz söylediyse bile, biz kendi çocuklarımızın her birini birer müceddid yapalım; yani dinî, ahlâkî, bilimsel ve maddî alanlarda gerçekten yenileştirici, dönüştürücü, geliştirici olarak yetiştirelim” diyen seslere, eğitimcilere, din âlimlerine ihtiyacımız var. 

YORUMLAR (28)
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Ayşe Akkale
07.03.2020 10:24
Muhteşem sorularla akılları işletme usul ve tekniğiniz çok değerli.Umarım muhataplarına ulaşır.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
İsmail Atak Cebecili
27.02.2020 01:56
Yanlış isimler ve uygulamalar üzerinden, büyük insanlara ve İslamın temel müesseselerine saldırmak, kimin işine yarar? İmam-ı Azam, İmam-ı Rabbani hangi Fakülteleri okumuş? İlahiyat F.de okumadıkları için cahil mi kalmışlar? Yoksa, bu büyük yol göstericiler, 90 yıllık ömürlerinin 80-90 yılını hep okuyarak mı geçirmişler? Lütfen dindarlık maskesi ile, bu derece cahil olup, sağa sola, bu zeminlerde saldırmayınız. Bediüzzaman Said Nursi 83 yılının 80 yılını okumakla geçirmiş, devirler yaşamış, yüzlerce kitabı ezberlemiş, tahlil etmiş, yaşadığı devirlerin içinde yer almış, Savaşmış, esir yaşamış.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 01 31'E CEVAP
26.02.2020 21:42
1- Bediüzzaman Said Nursi için üç yıl eğitim hayatı olmayan birisi diyorsun. Nereden biliyorsun. Tarihçe-i Hayat'ı ortadadır. Yedi yaşından 24 yaşına kadar ilim tahsil etmiştir. Birinci İstanbul seyahatinde yolda Kamus'u Okyanus'u ezberlemiştir. Daha sonra Van'a dönüşünde hem Van hem de Bitlis Valilerin Kütüphanelerinde 90 adet ilmi kitap ezberlemiştir. Medresesinde yüzlerce öğrencisine ders vermiştir. Bediüzzaman'ın hayatı hep kitap okumak ve ders vermekle geçmiştir. Ne zannediyorsun?
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Abdullah ÖĞÜTÇEN
26.02.2020 17:51
Hain fetoyu son yüzyılın müceddidi ilan edeceklerdi kursallarında kaldı.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Ali Poyraz FERSAHOĞLU
26.02.2020 17:08
Hoca’m! Allah selamet versin. Yazınızın altına imzamı atarım.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
karar okuru
26.02.2020 16:54
"Bugün artık, “Peygamberimiz böyle bir söz söylediyse bile, biz kendi çocuklarımızın her birini birer müceddid yapalım yani dinî, ahlâkî, bilimsel ve maddî alanlarda gerçekten yenileştirici, dönüştürücü, geliştirici olarak yetiştirelim” diyen seslere, eğitimcilere, din âlimlerine ihtiyacımız var." Ucu açık bu kelamla İslamiyete hangi badirelere sürekliyeceği meçhul.....
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
karar okuru
26.02.2020 15:13
Dünya Müslümanlarının en büyük problemi her kafadan bir ses çıkmasıdır. Her ülkeden etkili, hür düşünceli İslam alimleri toplanmalı, meseleleri müzakere etmeli, vuzuha kavuşturmalı, bütün dünyada aynı düşünceler seslendirilmelidir. Yoksa bana göre, sana göre ilimden haberi olmayan halka göre diye bin türlü İslam çıkar.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
26.02.2020 15:12
Tebrikler hocam! Taşın altına gerçek ilim sahipleri elini iyi niyetle sokmalı,mollalarda kimseyi tekfir cihetine gitmemeli...
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
karar okuru
26.02.2020 15:09
Bazıları müsteşriklerin görüşlerini gerçekmiş gibi yazıyorlar. Ashabdan Abdullah bin Amr bin As hadis yazmıştır. Ebu Hureyre Hemma bn Münehhih'e hadis yazdırmıştır. Hz Ali'nin elinde hadis yazılı olan kitap vardır. ilk siyer kitabının yazarı Hz Aişe'nin ablası Esma'nın oğlu Urve bin Zübeyr'dir. onlarca misal yazabilirim. bu konuda Muhammed Mustafa el-Azami'nin Hadis-i Nebeviye dersleri ve tedvin tarihi kitabını tavsiye ederim. 1. el kaynaklara inmiş ve yazmıştır.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Karar okuru
26.02.2020 13:43
IslamTevhid'tir..Ama bizler birbirimizi iterek,tekmeleyerek, oldurerek vb Allaha Yakin olmaya çalışıyoruz. :))..Komik ötesi. Neymis En iyi Musluman benim diyerek.oburu kafir,fasık vb isimler ile tekmeliyiruz.ŞEYTAN 'da ayni seyi yapmiyormu Hakka yaklastirmamak icin Kiyamete kadar izni var.!. Adam sakal,şalvar, Sarık birkaç kitap okudumu Allame i Cihan Tip,Astronomi,Tarih,Dipolmasi vb Otorite. :)).Lutfen once Aklımızı basimiza alalım.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Mürsel
26.02.2020 12:10
"Yâ Rab! Şu Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın bereketi hürmetine, bize ihsan ettiğin maddî ve manevî rızkımıza bereket ihsan et!" (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
26.02.2020 11:30
"Yeni sünnetler ihdas etmek nedir?" yahu.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Abdullah yIldız,
26.02.2020 11:05
Şu anda yoldayım. Kısaca çok yerinde ve isabetli bir tespit. Alla H razı olsun.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
26.02.2020 10:39
Kim inanır bugün bunlara? Biraz elif, cim okuyan herkes kendini müceddid sanıyor. Hepsi masal!
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Av.Abdurrezzak Karaköse.Kayseri.
26.02.2020 10:33
Ben sizin dönem arkadaşınızım.Yazılarınızı büyük ilgi ve zevkle okuyorum.Vizyon sahibi ve cesaretinizden dolayı sizi tebrik ediyorum.Allah razı olsun
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
26.02.2020 10:23
Kulaktan kulağa oyunu oynayanlar bilirler bir söz asıl anlamındaan sapıp ne hallere gelir. Hadis denen şeyler ancak peygamberin vefatından 300 sene sonra kaleme alınmış. Geriye doğru nerede ise 5 ila 10 ravi gerekiyor. Buradan artık ne beklersin?! Hepsini kelam-ı kibar olarak kabul edip yolumuza bakalım. Bunların üstüne din inşa edilmesi çok sakıncalı.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
ariy yolcu
26.02.2020 10:06
müceddidilikten gaye dine yeni manalar üretmek değil asr-ı seadetten bu yana ortaya çıkan bid'atleri ortadan kaldırmaktır imam_Rabbani-kudduse sirruh- bidatleri bazıları hasene ve seyyie diye ayırıyor Sünneti ortadan kaldıran hiçbir bidat hasene olamaz zamanımız eğitimiyle doğru dürüst din adam yetişmezken siz her kesi müceddid olmasını öneriyorsunz öğle bir halde dinin ne hale geleceğini düşünüyormusunz bugün prof. ünvanı olan sünnet tanımayan Kur'an- kerime bile dil uzatanları her halde görüyorsunuz bunlardan kabir süalini,haşrı neşri inkar ednler bile var
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Bekir Demirkol
26.02.2020 09:47
Biz müslümanlar olarak, tarih boyunca d Yazarın dile getirdiği sorulara doğru yaklaşıp,doğru cevaplar verseydik, bu hallere düşmezdik. Ne yazık ki halen işin farkına varmıyor, farkına varanlarıda paylamaktan geri durmuyoruz. Sorun çözen değil, sorun çıkaranları daha çok takdir ediyoruz. Biz bu halimizi değiştirmedik Çe, Allah bizimle ilgili hükmünü değiştimeyecektir.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
26.02.2020 09:08
Hocam yazınızın özü son paragraf. Öncesi uzun bir giriş olmuş. Kendi çocuklarımızı dinini bilen anlayan yorumlayan şahıslar olarak yerleştirmeli, onları kerametleri kendinden menkul hocaların eline düşürmemeliyiz. Bir yandan islamda ruhban yoktur diyip diğer yandan en çok şeyhi hocayı biz çıkartıyoruz ve bir kısım hocaların resmen şirk olan anlatılarını huşu içinde dinliyoruz.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Said
26.02.2020 08:38
Bu sıralar yeni yetme sözde kendini alim zanneden tıp türedi. Eskiden yaşamış ve İslam adına büyük hizmetler o kutlu şahsiyetleri küçümseyip kendilerini bir halt zannediyorlar. Yeni moda bu
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
26.02.2020 08:26
01 31 Said Nursi hangi eserinde onaylayarak mürtedin hakkı ölümdür dedi.Bunun gereği olarak eylemde bulundu? Duyduğun şey eski içtihatta mürtedin hakkı ölüm denmiş.Çünkü mürted a- yeni kurulan son dinden çıktığı için, dine darbe vuruyordu b- dinden çıkınca kabilesiyle birlikte dine taaruz ve ihanette bulunurdu amma bugün buşartlar yoktur mürted irşat ve ikna edilmeli değilse kaderine bırakılmalı der.Manevi cihat, müsbet hareket, müsbet milliyet, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekten maksat kalben Tasdik etmemek..vb sayısız içtihat ve tecdit yapan 1.Büyük savaşta gönüllü milis albayına...
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Mürsel
26.02.2020 08:15
Bu ilahiyatçılar sarkaç gibi.Ne sevdiği belli ne sevmediği.Araftaki adamlar. Şafi Rabbani Suyuti kaç yüzyıldır müslümana rehber insanlar.Adı müceddit olsa ne tecdit yapsa ne?İşler hizmetler belli.Suyuti'de utanılacak şeyleri söyleyim peygamberin tükrüğü kapışanlar varmış, yemek su artığını kapışanlar.. Bugün dünyada yok mu bunlar? Diyelim bedevi Arap örfü geleneği.Dört halife aşerei mübeşşere yapmış mı? Türk' ten kaç yüzyıldır kaç küresel din alimi çıktı sayın Çağrıcı? Said Nursi müceddid değilse kim müceddid? Sizin gibiler deccal radyasyonu yediniz, şifalar diliyorum.Devam faale fiile...
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Aliş
26.02.2020 04:17
Hocam kızmayın lütfen, ama Allah'ın dini elimizde oyuncak oldu! Libya, Suriye,Afganistan, Somali, Yemen VS. Müslüman Müslümanı öldürüyor! Ama iki tarafta şehit oluyor! Bu toplumlara müceddid ne yapsın! Kendi ellerimiz le ürettiğimiz pislikte boğuluyoruz! Utanmadan daha konuşuyorlar! Ana baba kuzularını beyinsizliklerimize kurban ediyoruz, bunu şeytan bize güzel gösteriyor! Tıpkı çocuğunu diri diri toprağa gömene gösterildiği gibi!
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
ibrahim hanif
26.02.2020 02:23
Bütün kötülüklerin anası olan emevi sünniliği ve safevi şialığı ümmet-i muhammedi bu lağım çukurunun içerisine düşürdü... Elimizden Kur'an'ı alıp, cahiliye kültürünü "din" diye tutuşturdukları gün, bizim kıyametimiz koptu... Yeni bir ba'sü ba'del mevt için önce içten gelen bie "LAé ile atalarımızdan tevarüs ettiğimiz bütün cahiliye putlarını kırıp, sonra da daha yeni inmiş kadar taze ve diri olan Allah'ın İpine yani, Kerim Kitab'a "eyvallah" demenin tam zamanıdır vesselam...
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
26.02.2020 02:21
az yakında tümden bir format yiyecek bu din. başka yolu yok.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
26.02.2020 01:55
Sayın hocam, beklenen Müceddit 'in geldiği söyleniyor. Hatta bunu geçenlerde Azerbaycan devlet erkanı dile getirdi, yeni akit yazarları da tasdik mahiyetinde makaleler yazdı. Türkiye' deki önemli bir siyasi lideri işaret ediyorlar. Halkın ekseriyeti de Büyük İslam Meliki olarak isimlendiriyorlar.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
26.02.2020 01:31
Üç yıl bile eğitim hayatı olmayan,bu çağda "Mürtedin hakkı ölümdür"diyen said nursiyi "Müceddid"ilan edip peşine binleri takdılar,yetmedi yenisinin peşine yüzbinleri taktılar memleket uçurumun kenarından döndü.Gavslarıyla,seydalarıyla,müceddidleriyle,mehdisiyle bu bir ruhban sınıfı,dahası yandan dolanarak peygamberlik iddasıdır,hatta cebraili bile ortadan kaldırarak direk Allahtan yetki almaktır,pakistandan fasa kadar binlerceside mevcut
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
SON DAKİKA HABERLERİ
 • AÖF diplomaları için gözler üniversitede
  12:23
 • 'Pelikan'ı eleştirdi ifadeye çağrıldı
  12:22
 • 2 ayda çiftçiye 23 kilometrelik sulama borusu desteği sağlandı
  12:21
 • MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı kapatıldı
  12:16
 • Aski Genel Müdürlüğü'nden basın açıklaması
  12:13
 • Van Gölü'nden 3 ceset daha çıktı
  12:11
 • Pelikan Örgütü'ne Pelikan Örgütü demeyelim mi?
  12:06
 • Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
  12:03
 • İnşaat maliyetleri artmaya devam ediyor
  12:02
 • 18 yaş altı velisiz seyahat edebilecek
  11:59
 • 9 milyon Hint keneviri ele geçirildi
  11:57
 • 15 Temmuz, millet tarafından yazılmış bir destandır!
  11:55
 • Bir günde bin 464 vaka tespit edildi
  11:46
 • Fenerbahçe’den Diego Perotti bombası
  11:46
 • ABD'de tedirgin eden rakam
  11:44
YUKARI