2023 Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Miraç Kandili ve 2023 Dini günler takvimi

2023 Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Miraç Kandili ve 2023 Dini günler takvimi

Müslüman aleminin pek çok mübarek günü vardır. Bunlardan birisi de Miraç Kandili’dir. Tüm Müslüman alemi tarafından 2023 yılında Miraç Kandili’nin hangi güne denk geldiği merakla araştırılıyor. Peki, 2023 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? İşte 2023 Dini günler takvimi…

Müslüman alemi tarafından bugün kandil mi? sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Kandil gününün ne zaman olduğu herkes tarafından merakla araştırılıyor. Peki Miraç Kandili ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

2023 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

2023 yılında Miraç Kandili 17 Şubat Cuma gününe denk gelmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Sözlükteki anlamı, yukarı çıkmak, yükselmek, anlamında olan urûc kökünden türeyen ism-i âlet olan mi’râc kelimesi ^yukarı çıkma vasıtası, merdiven’ anlamına gelmektedir. Terim anlamıyla Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade etmektedir. Yaşanan olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir. İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir. Sery (geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapma) kökünden türeyen isrâ' Kur'an'da mâzi sîgasıyla yer almış ve sûreye ad olmuştur. Buna göre Allah, kudretinin işaretlerini göstermek için kuluna (Hz. Peygamber) Mescid-i Harâm'dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ'ya geceleyin bir seyahat yaptırmıştır (el-İsrâ 17/1). Mi'rac kelimesi Kur'an'da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan meâric "yükselme dereceleri" mânasında Allah'a nisbet edilmiştir (el-Meâric 70/3). Ayrıca "merdiven" anlamında meâric bir âyette ve urûc kökünden türemiş fiiller çeşitli âyetlerde yer almaktadır (M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, "?arc" md.).

2023 Miraç Kandili

Semaya yükselik benzetmesi eski Hint ve İran mitolojileriyle diğer dinlerde de bulunuyor. Yahudi geleneğinde İdrîs,İbrâhim, Mûsâ ve İşâyâ gibi peygamberlerle bazı tarihi şahsiterlerin yeryüzünden ilahi alemlere çıktığın inanışı vardır. Özellikle melek Yahoel tarafından semavi bir vasıtayla bulut içinde göğe yükseltilen Hz. İbrahim’in rabbinin tahtını müşahede edişiyle ilgili tasvirlere sonraki yahudi literatüründe rastlanmaktadır. Hıristiyanlık inancına göre Hz. Îsâ çarmıha gerildikten sonra mezarından çıkıp ilâhî âleme yükselmiştir (Matta, 28/1-7; Markos, 16/19). Ayrıca Pavlus'un Kudüs'e doğru giderken melek eşliğinde göğe yolculuk yaptığı rivayet edilir (Gündüz v.dğr., s. 59-60).

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN