İş arama izni nedir, ne zaman kullanılır? İş arama izniyle ilgili bunları bilmeden hareket etmeyin!

İş arama izni nedir, ne zaman kullanılır? İş arama izniyle ilgili bunları bilmeden hareket etmeyin!

Halihazırdaki işinden memnun olmayı işini değiştirecek bir çok kişi iş arama izninin ne olduğunu merak etmekte. Haberimizde İş Kanunu'nda da yer alan bu konuya detaylıca değindik. Detaylar haberimizde...

Farklı bir iş koluna geçmek isteyen bir çok kişi yeni iş arama izninin ne olduğunu araştırıyor. İşte yeni iş aramayla alakalı her şey...

İş arama izni nedir?

İşçiye sosyal devletlerde tanınan bir çok farklı türde hak vardır. Bunlardan bir tanesi de İş Kanunu kapsamında düzenlenmiş olan iş arama iznidir. Bu hak basit tabirle yeni bir işe girmek isteyen işçiye iş araması için verilen süre anlamına gelmektedir.

İş arama izni işten işveren tarafından çıkartılmış olan ya da istifa ederek bildirim süresi sonunda işten ayrılacak olan işçilere günde 2 saat olarak verilmiştir. İş arama izni yalnızca ihbar zamanlarında çalışan işçileri kapsayan bir izin türüdür.

İşçi ihbar süreleri kullandırılmadan işten çıkartılırsa iş arama izni söz konusu olmaz.

Haklı sebeplerle yapılan bildirimsiz fesihlerde ihbar süreleri olmamasından dolayı iş arama izni olmaz.

İstifa eden bir işçi iş arama izni kullanabilir mi?

Burada ana mesele istifa edip etmemek değil yukarda da belirttiğimiz üzere ihbar süresidir. İş Kanunu bu konuda istifa etmekle ilgili bir ayrım yapmamıştır.

İş arama izni hesaplama

İşçiler bildirim sürelerinin başlamasıyla beraber fesih tarihine kadar her gün iş arama izinlerini kullanamaya devam edebilmekteler. İş arama izni için işçinin çalıştığı gün sayısı hesap edilecektir. Resmi tatillerde veya haftasonu gibi günlerde iş arama izni yoktur. Ama işçi hafta tatillerinde de çalıştırılmışsa o zaman yine iş arama iznini kullanabilmektedir.

Toplu iş arama izni diye bir şey var mı?

İşçilerin kendilerine verilecek olan günde 2 saatlik iş arama izinlerini toplu olarak da kullanmaya hakları vardır. İşveren yasal bir hak olan bu talebi kabul etmek zorundadır. İş arama izinlerini kullanabilmek için bu izni yazılı olarak işverene bildirmek zorunludur.

Toplu kullanımda işçinin çıkış tarihi ne olur?

İş arama iznini toplu olarak kullanmak isteyen işçilerin çıkış tarihleri, ihbar süresinin bitimindeki fesih tarihidir. İşçi izin kullandığı için işten ayrılmadan önceki günlerinde işyerinde bulunmayacak olsa dahi ücreti işçiye ödenmelidir.

Bu zamanda çalışan işçilerin ücretleri

Eğer işverenler işçiye iş arama izni vermezlerse bu sürelerde işçilerin ücretlerini %100 zamlı halde ödemek zorunda kalırlar. Kısaca işçi ihbar süresi içinde kullanmadığı her iş arama izni saatleri için yüzde yüz zamlı ücret almaya hak kazanmıştır.

İş bulan işçi iş arama iznini kullanmaya devam edebilir mi?

Bu konuyla alakalı İş Kanunu'nda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konuda bir bilgi olmadığı için etik olmasa da işçi iş bulsa dahi bu izni kullanmaya devam edebilmektedir.

İş arama izni verilmemesi cezası

Ceza değil maaşı zamlı ödeme yapma durumu söz konusu olacaktır. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi işveren işçiye iş arama izni vermezse o saatlerde işçiye maaşını %100 zamlı olarak vermek zorundadır.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN