Kiralık işçi nedir? Kiralık İşçi ne iş yapar? Kiralık işçi çalıştırma şartları

Kiralık işçi nedir? Kiralık İşçi ne iş yapar? Kiralık işçi çalıştırma şartları

Herkes tarafından merakla araştırılan konular arasında kiralık işçinin ne olduğu ve ne iş yaptığı araştırılıyor. Peki, Kiralık işçi nedir? Kiralık işçi ne iş yapar? Kimler kiralık işçi çalıştırabilir? Kiralık işçi çalıştırma şartları neler? İşte kiralık işçi çalıştırma şartları ve detayları…

Herkes tarafından merak edilen konular arasında kiralık işçinin ne olduğu ve neler yaptığı bununla beraber kiralık işçi çalıştırma şartlarının neler olduğu araştırılıyor.

KİRALIK İŞÇİ NEDİR?

Kiralık işçi çalıştırma koşulları, doğum sonrası yarı zamanlı çalışmada, mevsimlik tarım işlerin de, ev hizmetlerinde, günlük işlerden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işler, iş sağlığı ve güvenliği açısından acil olan işler, işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin öngörülmeyen şekilde artması durumunda ve dönemsellik arz eden iş artışlarında kiralık işçi çalıştırılabilir.

KİRALIK İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI NELER?

İşverenler en fazla 8 ay süre zarfında kiralık işçi çalıştırabilecek. Geçici işçi çalıştıran işverenler, belirtilmiş olan sürenin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe yeniden kiralık işçi çalıştıramayacak. Kiralık işçi ile yapılacak olan iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre çağrılmazsa haklı sebep gösterilerek iş sözleşmesinin fesih edilebileceği belirtilmek zorunda olacak. Bu belirtilen süre 3 ayı geçemeyecek. Ayrıca kiralık işçi sayısı, iş yerinde bulunan işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek. Ancak, 10 ve daha az işçi çalıştıran iş yerleri bu kapsamında ayrı tutulmuş durumda. Bu iş yerleri 5 kişiye kadar kiralık işçi çalıştırabilecek. Kiralık işçiler çalışmış oldukları dönem zarfında, sosyal hizmetlerden diğer çalışanlar ile eşit olarak yararlanacaklar. Geçici işçi çalıştırmakta olan işveren, işçilerin maaşlarının ödenip ödenmediğini çalıştığı süre zarfında her ay kontrol etmekle yükümlü olacak. Özel istihdam büroları her ay geçici işçi maaşlarının ödendiğine dair belgeyi, işverene ibraz edecek.

KİRALIK İŞÇİ

KİRALIK İŞÇİ KİRALAMA ZAMANI NE ZAMAN?

• İşçinin doğum öncesi ve sonrası ücretli izinleri, ücretli izinlerden sonra alınabilen 6 aya kadar ücretsiz izinleri ve hatta günde 1,5 saatlik süt izinleri nedeniyle çalışamadıkları dönemler için geçici işçi alınabilir.

• İşçinin askerlik görevi için işten ayrıldığı ve çalışmadığı dönemde geçici işçi alınabilir.

• Hangi nedenle olursa olsun, işçinin iş sözleşmesinin askıya alındığı hallerde geçici işçi temin edilebilir.

• Mevsimlik tarım işlerinde çalıştırılmak üzere geçici işçi istihdam edilebilir.

• Ev hizmetlerinde; bakıcı, temizlikçi vb. işlerde, geçici işçi temin edilebilir.

• İşletmenin günlük olarak yapılmayan ve aralıklı işlerinde geçici işçi alınabilir.

• İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil bir iş varsa bu işi gerçekleştirmek üzere geçici işçi alınabilir.

• İşletmenin ortalama mal ve hizmet kapasitesi önemli ölçüde ve öngörülemeyecek şekilde artmışsa geçici işçi temin edilebilir.

• Dönemsel olarak bir iş artışı varsa geçici işçi alınabilir. (Mevsimlik işlerde olmaz)

KİRALIK İŞÇİ

KİMLER KİRALIK İŞÇİ KİRALAYABİLİR?

Kamu kurumları ve yer altı maden iş yerleri dışında kalan bütün iş yerleri ve işverenler kiralık işçi kiralayabilirler.

KİRALIK İŞÇİNİN MAAŞI VE SİGORTASI KİM TARAFINDAN VERİLİR?

Özel istihdam büroları, kiralık işçilerin ücretini ve sigorta primlerini ödemekle yükümlü olacaklar. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi işverenler bu ücretlerin ödenip ödenmediğini takip etmekle yükümlü olacaklar. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği bakımından da ana sorumluluk özel istihdam bürosunda olacaktır.

KİRALIK İŞÇİ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Kiralık işçiler çalıştıkları iş yerinin işçisi olmadıklarından dolayı kıdem tazminatı, sendika tazminatı, ihbar tazminatı ya da işe iade tazminatı alamazlar.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN