Back To Top
Sürdürülemez büyüme yüzde 7.36

Sürdürülemez büyüme yüzde 7.36

 - Son Güncelleme: 12.06.2018 Salı 11:42
- A +

Yeni yıla yüksek büyüme ile başlayan Türkiye, bu büyümeyi taşımakta zorlanmaya başladı bile. Yüksek cari açığın oluşturduğu döviz ihtiyacının yanına bir de yükselen faizler eklendiğinde, yılın sonlarına doğru büyümenin sürdürülemeyip bitmesi bile beklenebilir.

Türkiye, 2018 yılına da büyüme açısından oldukça hızlı giriş yaptı. 2017 yılını yüzde 7.42 büyüme oranı ile kapatan ülkemiz, 2018 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 7.36 oranında bir büyüme oranı yakaladı.

Büyümenin sektörler arasındaki dağılımına bakıldığında ilk dikkat çeken sektör yüzde 9.35 büyüme ile imalat sanayi oldu. Kısaca üretim açısından yadsınamayacak bir büyüme oranı yakalandı. 2017 yılının tamamında yüzde 7.42 GSYH büyümesine karşı, yüzde 8.84 imalat sanayi büyümesi olmuştu. Şimdi fark imalat sanayi lehine daha da açıldı.

Öztle 2018 ilk çeyreğinde eskiye oranla daha fazla ‘üreterek büyüdük’ diyebiliriz.

Büyümeye katkı sağlayan diğer sektörler ise şunlar:

Tarım %4.56

İnşaat %6.92

Hizmetler %10.03

Bilgi işlem %5.79

İnşaatta yatırım çok hasıla az: Hasıla yönünden Türkiye büyümesinin (%7.36) bile gerisinde kalan inşaat sektörü (%6.92), yatırım açısından adeta büyümeyi katladı. 2017 yılının tamamında yüzde 7.42 büyüme oranına karşılık, nerede ise aynı oranda (yüzde 7.31) büyüyen sabit sermaye yatırımları, 2018 yılı ilk çeyreğinde büyüme hızı kazandı. Türkiye yüzde 7.36 büyüme gösterirken, sabit sermaye yatırımları yüzde 9.65 artış gösterdi.

Sabit sermaye yatırımlarında yaşanan bu pozitif ayrışmanın detayına baktığımızda daha ilginç bilgiler geliyor. Mesela inşaat yatırımlarının yüzde 12.28 arttığını görüyoruz. Oysa sektörel hasıla artışlarında inşaat sektörünün sadece yüzde 6.92 büyüdüğü görülüyordu. Kısaca inşaat sektöründe yatırımlar artmış ama hasıla yatırımların nerede ise yarısı kadar artabilmiş. Ama her şeye rağmen inşaat sektörünün onca şikayete rağmen hasıla yönünden de yüzde 6.92 büyümesi çok büyük bir başarı olsa gerek…

Makine yatırımı yok: Geçen yıl yüzde 7.42 reel büyümeye karşılık makine teçhizat yatırımı (kısaca fabrika yatırımı diyebiliriz) sadece yüzde 0.69 artış göstermişti. Makine teçhizat yatırımında 2017 yılının ilk iki çeyreğinde yüzde -12.07 ve -9.20 küçülme göstermişti. Son iki çeyrekte ise 15.65 ve 8.31 artış göstermesine rağmen yıllık artış sadece yüzde 0.69’da kalmıştı.

2018 yılının ilk çeyreğinde büyüme yüzde 7.36’ya ulaşırken, makine-teçhizat yatırım artışı da baz etkisi ile yüzde 7.0’ye ulaştı. Fakat hala 2016 yılının gerisinde kalan bir yatırım var. Mesela, Türkiye ekonomisi 2016 yılının ilk çeyreğine göre 2018 yılın ilk çeyreğinde yüzde 12.99 büyüme göstermiş oluyor. Ama aynı dönemde makine teçhizat yatırımları yüzde 5.91 azalmış durumda.

Tüketim çok canlı: Geçen yıl 7.42 büyümeye karşılık tüketim harcamaları yüzde 6,11 artış göstermişti. Oysa bu yılın ilk çeyreğinde 7.36 büyümeye karşılık, tüketim harcamaları yüzde 10,99 artış gösterdi. Böylece GSYH’nın yüzde 63.4’ü tüketim harcamalarından kaynaklanmış oldu. Oysa geçen yıl ilk çeyrekte tüketim harcamalarının payı yüzde 61.4 düzeyindeydi. Cari, fiyatlarla bakıldığında ise durum biraz daha değişik oluyor. Yüzde 21.9 oranında artan GSYH’ya karşılık tüketim harcamaları yüzde 22.7 artıyor. Kısaca cari fiyatlarla bakıldığında tüketim artışının da çok fazla arttığını söyleyemeyiz.

18-06/11/ekran-resmi-2018-06-11-202420.png

İthalat coştu: Büyüme verilerine göre yılın ilk çeyreğinde ihracatımız sadece ve sadece yüzde 0.46 oranında artış gösterdi. Oysa aynı dönemde ithalat reel artışı tam yüzde 15.57’ye ulaştı. Böylece 2014 sonrasında ilk kez ihracatın ithalatı değer olarak karşılama seviyesi yüzde 90’ın altına düştü ve 86.7 düzeyinde gerçekleşti. Bu sonuçlar toplandığında 2018 yılı ilk çeyrek büyümesinin yine iç talep ağırlıklı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tüketim ekseninde sürüklenen bir büyüme coşkusu yaşanmış oldu. Hatta büyüme oranının nerede ise tamamına yakınının da özel tüketimden geldiğini, devletin tüketim harcamalarının da daha sınırlı kaldığını söyleyebiliriz.

DIŞ ÖDEMELER DENGESİ DAĞILDI

Merkez Bankasının “ödemeler dengesi” verilerine göre 2018 yılının ilk 4 ayında cari açık 12 milyar 104 milyon dolardan, 21 milyar 799 milyon dolara yükseldi. Kısaca yılın ilk dört ayında cari açık tam yüzde 80.1 artış gösterdi. Cari açıkta yaşanan bu artışın nerede ise tamamı dış ticaret açığındaki artıştan geliyor. Geçen yılın ilk dört ayında 12 milyar 146 milyon dolar olan dış ticaret açığı, bu yıl yüzde 86.4 artışla 22 milyar 638 milyon dolara yükseliyor. Böylece cari açık nerede ise ikiye katlanarak 4 ayda 21 milyar 799 milyon dolara ulaşıyor. Son 12 aylık cari açık ise 57 milyar 073 milyon dolara çıkmış oluyor. Geçen yıl Nisan ayında yıllık cari açık sadece 34 milyar 053 milyon dolardı. Kısaca aradan sadece 12 ay geçti ve yıllık cari açık 23 milyar 020 milyon dolar artış gösterdi ve 34 milyar dolardan 57 milyar doların üzerine çıktı.

Dış açık borçla kapatıldı: Bu yılın ilk dört ayında 21.8 milyar dolar cari açık verilmesine rağmen, ülkemize 20 milyar 046 milyon dolar yabancı sermaye girişi gerçekleşti. Geçen yıl cari açığın dermanı olan sıcak para yatırımları, bu yıl yerini dış borçlanmaya bırakmış durumda. Nisan ayında 1 milyar 280 milyon dolar sıcak para ülkemizden çıkış yaptı. Ocak-Nisan döneminde ise sıcak para bakiyesi 1 milyar 663 milyon dolarda kaldı. Geçen yıl bu bakiye 7 milyar 420 milyon dolardı. Başta bankalar olmak üzere yapılan dış borçlanmalar yolu ile ülkemize ilk dört ayda 10 milyar 874 milyon dolar sermaye girişi gerçekleşti. Ve cari açık büyük ölçüde kapatılmış oldu. Yılın ilk dört ayında 3 milyar 780 milyon dolar kaynağı belirsiz sermaye girişi ile beraber düşünüldüğünde cari açığın kapatıldığı, hatta fazladan 2 milyar 052 milyon dolar da rezerve para eklendiğini söyleyebiliriz. Böylece kurlarda yaşanan hareketin döviz ihtiyacından olmadığını, tersine nerede ise tamamen yurt içi nedenlerle yaşandığını çok açık söyleyebiliriz.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Tirak 22 Temmuz 2018 02:16
takdirim doktora gider Brad, gözyaşlarımı silen en iyi doktor. Yıllar geçtikçe internette çok fazla gönderi görüyordum ama güvendiğim insanları göremedim ve bir gün bu facebook mesajını facebookta gördüm, çünkü internette hiç yayınlamadı ve ben size bildirmediğini bildirmek istiyorum. Başarısız, sözlerine devam ediyor. amerika birleşik devletlerine geldiğimde, yaklaşık% 60'ının böbrek hastalığı olduğu yönündeydi ve böbrek fiorlarını arkadaşlarına ve ailesine bağışta bulunamıyorlardı. Ben onunla temasa geçtim ve o bana herşeyi hatırlat
Faruk 12 Haziran 2018 23:34
Mississippi nehrinde ilk motorlu tekne yüzdürme çalışmalarında olumsuz düşünen bir adam sürekli "yüzdüremeyecekler yüzdüremeyecekler" diyormuş.teknenin yuzdugunu görünce aynı adam bu seferde "durduramayacaklar durduramayacaklar" demeye başlamış.
KARAR OKURU 13 Haziran 2018 08:14
0
Bekleyelim görelim siz mi haklı çıkacaksınız o mu
Ehl-i İrfan 12 Haziran 2018 19:53
Sağlıkta, eğitimde ve sosyal alanlara yapılan transfer harcamaları ile altyapı yatırımlarında dünyanın en iyi kalkınan ülkelerinden biri olduk. Alt yapı derken, herkes yol ve köprü anlıyor, neredeyse bütün vilayetlere doğalgaz götürmenin, kesintisiz elektrik hizmetini sağlamanın önemi göz ardı ediliyor. Sağlık ve sosyal yardımda iki İskandinav ülkesi ile birlikte dünyada ilk üç ülke içinde olan bir ülkeyiz.Bütün bunlar ne zaman gerçekleştirildi,son 15 yılda..öylese hizmetsiyasetinedevam..Dahagüzel,daha mürehfeh daha güclü ülke için...bu millet
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 23:40
4
Ehl-i Irfan... 453 milyar dolar borç var, rantçılar almış yürümüş, devletin sahip olduğu ne varsa satılmış, iktidar her gün ayrımcılık yapıyor, devletin parasıyla harcama yapıyorlar, asker ve danıstay siyasete bulaşmıs, iceride 250 bin insanimiz var, küçük esnaf kan ağlıyor (2 kiracım var 6 aydır kira ödeyemiyorlar), eğitimde halimiz duman, dış politikada diken üstündeyiz. Neyin devamından bahsediyorsunuz? ALLAH göstermesin, yazık batıyoruz yahu.
Cem R 17 Haziran 2018 17:42
0
453 milyar dis borctan bahsediyorlar sanirsin ondan istiyorlar var tabiki petrol ve hammaddeyi disradan aldigi surece dis borc olucak, en buyuk dis borcu olan ulke amerika, dis borcu azaltmak icin enerji sorununu cozmek lazim ki yapiliyor nukleer santral onada karsiniz eger bir gun RTE denizin ustunde yururken gorseniz sizin soyleyeceginiz tek sey yuzme bilmiyor bak 2 kiracin varmis sanirim kendi evinde var ki cok guzel bir sey Allah bizede versin
karar okuru 12 Haziran 2018 17:51
Bu adam Laz King. Hem dobra; karnından konusmuyor, hemde cesur; iste toplumda bulunan nadirattan bir gazeteci
Ercan 12 Haziran 2018 16:02
Mekanik saat yapamayan bir ülke söz konusu. Mekanik saat yapamıyorsan makine de yapamazsın.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 17:56
5
Ercan Saatçi dedikleri sen olmalısın.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 15:15
Dolar artiyor büyümede artiyor. Yani..
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 15:06
Öyle-böyle dopingle de olsa büyümüşüz.Peki soruyorum hem büyümesi hızlanmış,hem de işsizliği artmış başka bir ekonomi var mı dünyada?
Osmanlı Devleti 12 Haziran 2018 15:03
Buyrun işte kendi ağzınız ile gerçekleri itiraf ediyorsunuz. Her alanda büyümüş ve gelişmişiz. Üretim ve fabrika yok diyenler buyrun bakın o alanda da muazzam büyüme sağlanmış. Ülke her alanda çağ atlıyor ve büyük bir dönüşüm yaşıyor, paşalar hala beğenmiyor. Her sene çift emekli ikramiyesi, ücretsiz sağlık, lüks hastaneler, işsizlik maaşı gibi sosyalist uygulamaları da bu iktidar yapıyor. Siz ne gazel okuyorsunuz ? Amerikan ambargosuna rağmen Türkiye çağ atlıyor çağ. Tüm şer odakları bir olmuş ülkenin başını yemeye çalışırken geline
Halid 12 Haziran 2018 16:29
1
Osmanliya benzedigimiz dogru olabilir ama insaallah cokus donemine benzemeyiz....Eglence yerleri hoslananlar icin hostur guzeldir ama bi kotu yani var gecenin sonunda zebellah gibi garsonlar, bir asama sonrada body guardlar hesabi getirir yiyip icenleri onune hesabi koyarlar...Eger odemezsen yermisin yemezmisin seyreyle gumburtuyu...Audi bilmemkaclar iyidi ama,basinca gaza ucardi...lakin...Parsini vermezsen gazda alamazsin bu kis nazik kiclar usuyebilir,simdiden vezuv soba derdine dusse herkes iyi olacak gibi
Cem 14 Haziran 2018 01:22
0
Osmanlı Devleti, bu büyüme üretime değil, tüketime dayalı. Diğer bir deyişle çocukluktan gençliğe geçişteki normal büyüme yok. Aksine vücuttaki bir organda urun oluşmasına neden olan sağlıksız bir büyüme söz konusu. Haliyle bu büyüme sürdürülebilir değil. Öncelikle ameliyatla urun alınıp, ardından kemoterapiye başlanması gerek. Yani önce OHAL'i kaldırmayı, ardından ekonominin yavaşlayı, en son da gider azaltıcı ve gelir artırıcı yapısal reformları hayata geçirmeyi uygulamak şart. Aksi halde 2. kez Düyun-u Umumiye'ye mecbur kalacağız.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 14:20
“Büyüme nedir, nasıl ölçülür? Enflasyondan dolayı parayla ölçülen herşey zaten “büyümüyor” mu? Lütfen bilgilendirir misiniz?
hamza akyol 12 Haziran 2018 14:33
0
çok güzel soru olmuş. tebrik ederim. büyüme rakamlarına işin esas bu yönünden de bakılmalı. ayrıca bir de nüfus artış hızı denilen bir kavram da var. büyüme kavramı ile birlikte dikkate alınması gereken rakam. İbrahim bey bu konuları açıklarsa herkes bir miktar bilgi sahibi olur.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 17:05
0
Benik bildigim buyume rakamları enflasyondan arındırılmış rakamlardir. Yani enflasyon orani düşülür. Geriye kalan hesaplanir. Diger türlü zaten anlamli olmaz.
Abdulkadir 12 Haziran 2018 13:37
Sanayiden gelen %8.8'lik büyümenin nicelik yanı sıra niteliğinde de olağanüstü iyileşme olduğunun kanıtı değil midir? Sanayi katkısından kapasite kullanımına dek nitelik sergileyen büyümeyi "küçümseme" algınızı kınıyorum.
musto 12 Haziran 2018 12:21
Cumhuriyeti kuranlar büyük insanlarmış yüz yıl önce devlet üretme çiftliklerini kurmuş kaliteli tohum ve hayvan yetiştirmişler şimdide bir kişinin hayalleriyle çağı yakalamaya çalışıyoruz köylerde çalışacak eleman bulamıyoruz planlama yok proje yok köylü canı ne istiyorsa ekiyor seneye ürün para etmiyor ak parti milletvekili listelerine bakarsanız birinci sınıf deneyimli ziraatcı bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete.
.....bakış..... 12 Haziran 2018 13:44
1
ideal cumhuriyet köyü projeleri geliştirdiler, üreten ,yetiştiren köylü hedefleriydi. kendine yeten modern TÜRKİYE istediler, 46 fabrika kurdular, 3 tanesi şeker fb. idi, SATILDILAR. 7200 km. demiryolu yaptılar, köylü çocuklarını yurtdışına eğitime yolladılar, gölcük tersanesinde gemi yaptılar, 1929 da, otomobil montajı yaptılar istanbulda... uçak yaptılar 1936 da adı NUD. EVET, BÜYÜK İNSANLARMIŞ...
Halit Bülbül -yazar 12 Haziran 2018 11:23
Fabrika, liman, Telekom... ne varsa satıp çoğu yandaş kasasına, bir kısmı da kömür makarna olarak yoksul kesime aktarıldı.Fetöcü dedikleri nin götürdüğü asıl facia.Toki binaları ile dağı taşı bina ile doldurdular. 2.5 milyon ihtiyaç dışı ev varmış.Çürümeye terkedilmiş durumda.Tarım hayvancılık bitti.453 milyar dolar borç, ve her geçen gün artıyor.Büyüme işte bu. Artık kahve de pinekleyip beleş çay kek bekliyenler arttıkça,tabiki büyüme de artacak. Üretmeden, borç alıp ithal tüketerek büyüyen Türkiye nin haline,24 haziran sonunda bakın,
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 11:17
Borçlarının artış oranı o.
türkoglu 12 Haziran 2018 10:40
sayın kahveci kardeşim size hiç yakışmayan bir yazı analizi yapmışsınız 16 yıldır uygulanan neo liberal ekonomik model çıkmaz sokaktır akape halka masal anlatıyor bütün tvler basın tamamına yakını kotrolleri altında ama gerçekte bu degil 450 milyar dış borçu halk anlamaz ama emekli,asgari ücretli ,fakirler için hayat pahalılıgı işsizler için iş ekmek sorunu vardır ohal den hiç bahsetmeyelim akape70 milyar dolarlık özelleştirme yaptı işsizlik cari borç bittimi hayır şimdi neyi satacak veya verecekki ingiltereden borç alacak 25 haziranda kim gelirs
Muzaffer Polat 12 Haziran 2018 10:28
Sen emperyalist’erin adamı’mısın başkaları için çalışana ne denir?
musto 12 Haziran 2018 12:52
1
Türkiyenin tekel fabrikalarını sn yazar sattı tütün ekenleride yerinden yurdundan etti.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 19:03
0
Muzaffer Bey nasıl olurda böyle bir ithamda bulunuyorsunuz! Herkesi fikri kendine. Ekonomiyi övse o zaman iyi mi olacak! Rakamlarla açıklamış daha ne istiyorsunuz? Insanlara zan ile isnatta bulunmak bize yakışmaz. Katılmıyorsanız, tenkit edin ama iftira atmayin lütfen. Bizim saygıya ihtiyacımız var. Birbirimizi ALLAH için sevmeye. Rica ederim biraz da böyle düşünseniz. Selamla kalın.
Ekonomist Cihan 12 Haziran 2018 10:25
Commerzbank araştırma ekibi Almanya'da çok saygındır. Almanya'nın 2. büyük bankası ve aktiflerinin toplamı Türk bankacılık sisteminden büyüktür. İşte bu bankanın başekonomisti TÜİK verilerini gülerek okuduklarını söyledi. İnanmayan google'da aratır.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 10:13
Büyüme denilen olgu tek ayaklı bir süreç değil ...Aldatıcı bilgi büyümenin teknik detayında ...Devlet harcamaları buna ne kadar katkı sağlamış,bu büyüme karşısında nasıl olur da işsizlik azalmaz.Borçlanarak yapılan büyüme gerçek büyüme midir?İhracat artarken ithalat dahada artmış ise bu büyüme tek taraflı rakamsal oyundur.Özellikle devlet destekli büyük yatımlarla da büyüme gerçekleşir ama o yatırımların marjinal fayda ve marjinal maliyette leri ne sağlar.
KARAR OKURU 13 Haziran 2018 09:01
0
"Her şeyden önce büyümenin istihdam oluşturup oluşturmadığı önemli. 1.2 milyon vatandaşımıza iş bulmuşuz. Son 1 yılda çok önemli. 512 milyonlu Avrupa'da komple 2 milyon kişiye iş bulundu. Son 10 yılda 8,8 milyon vatandaşa iş bulundu.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 10:11
Geçen yıl ve bu yıl ki büyüme yüzde oranlarındaki benzerlik, büyümedeki ve ülke yönetimindeki İSTİKRAR'dan kaynaklanıyor. Demek ki Güven ve İstikrar var. Provakatörler kararlar bağlasın, yarasalar gibi karanlığa gömülsün..
ilbeyhan 12 Haziran 2018 14:08
1
Oradan oyle gorunuyor demekki,oyle guzel uyuyordunuzki uyandirmaya kiyamadim diyor vatandas...Haa 7 degil 70 buyuyende var inkar etmeyelim ancak ekonomi kisilerin degil ulkenin toplam ekonomisini baz alir kardesim...15 yil cok guzel yiyip ictiniz hanimlarinizda 700 liralik ayakkabilar,burberrys,louis de vitton ,wakko giysiler aldi saclarinin telini gostermediler mahrem diye ..Ama gecenin sonunda simdi hesap vakti, omur boyu bulasik yikasaniz bu hesap odenmez kardesim..fonda ver coskuyu ver mehteri ama ne yazikki,.Cocuk pek okuyacak gibi gorunmuyor kaardisim...
Abdullah hasan 12 Haziran 2018 10:06
Dışarıdan borç alip, bunu da bol bol harcayıp içimizde buyumusuz. Dışarıdan borç almamız bile bizim tüketim hızımızı dururememis bence en dikkat çekici noktası burası. Borç parayla Çaka satmak sanki.
engineer 12 Haziran 2018 10:04
şeytanın imparatorluğu büyüme emrediyor, gelecek iki üç neslin istifade edeceği dünya kaynaklarının şimdiden tüketilmesi ile büyüme dünyanın ve gelecek nesillerin felaketini hazırlıyor, büyüme yarışı aslında insan neslinin sonunun hızlandırlması demek oluyor, ruh yok, insaf yok,merhamet yok, bizden sonrası tufan ekonomisi, ahlak maneviyatta büyüme ise hiçbir platformda dile getirilmiyor, eldeki kaynakların adil bölüşümü ise şeyteanın düzeninde söz konusu bile değil,yeryüzü balon gibi büyüye büyüye patlayacak,adım adım kıyamete..
G.Gonul 12 Haziran 2018 09:26
56 yaşındayım ve ölçü etiketse 3 (yazıyla üç)adet de hatırı sayılır lisansım mevcut sn Kahveci kardeşim.Millet sözünü şu veya bu sebeple yuvarlıyor,net şekilde söylemiyor ah ada ben soyleyeyim; borç artışını büyüme olarak anlayan ve an itibarıyla vatandaşa bir şekilde bunu yedirmeye çalışan iktidarın,çok değil seçimden iki ay sonra memleketi getirdiği nokta 2001 krizindeki durumdur.Şu saatten sonra bunu kimseler de engelleyemez.Seçimlerin daha 18 ay varken de öne alınması sebebi budur,başka şeylerin de..
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 12:11
0
Aynen de öyle;borç artışını "BÜYÜ-me" diye yediriyorlar millete.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 09:05
Bildiğim kadarıyla büyüme ülkede yapılan harcamalar toplamına göre hesaplanıyor. Yani ben bankadan kredi çeksem; araba alsam, kıyafetler alsam, tatillere gitsem ekonomik olarak büyümüş oluyorum. Sonra yine kredi çeksem, kredinin bir kısmıyla eski kredinin faizlerini ödesem kalanını yine harcasam, ekonomik olarak biraz daha büyümüş oluyorum. Bu büyüme modeli sonunda duvara toslar. Bizim de toslamamıza az kaldı. Belki de tosladık bile.
Erdem 12 Haziran 2018 08:47
Benim bildiğim yerli piyasaya çalışan bir çok fabrika üretimlerini azaltmışken bu nasıl büyüme gerçekte gördüğüm manzara ile bu rakamlar pek örtüşmüyor. Kaldı ki dolar kaç para oldu? Büyüme rakamları TL ile dolara vurduğunuzda daha çok küçülme eğilimindeyiz.
Takipci 12 Haziran 2018 07:47
Rakamlar TUIKden, ben almayayim.
Yani İbrahim bey diyorki Reis ne yapıp edip "kaynağı belirsiz de olsa" bir şekilde para bulup cari açığı kapatmış. İşte lider böyle olur. Zaten önemli olan ekonomidir. Para biterse aşk biter. Eğer kriz istemiyorsak reisle devam. Herkes akıl almaz şekilde harcıyor. Herşey bol. Rabbime şükürler olsun.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 07:06
buyuduk diye coşanlar niye sadece buyumeye bakiyorsunuz? Dolar kaç ,enflasyon kaç ,cari açık kaç, işsizlik yuzde kaç, genç işsizlik yuzde kaç,, saglikli buyumuş olsaydik bunlar bu şekilde yuksek olurmuydu? Bu buyume neye benziyor biliyormusunuz hani mercimek yersin az yersin karnin daha actir ama gaz yapar mide şişer ac olsanda yiyemezsin bizim mide aç ama yiyemiyoruz mide de gaz var yemek degil.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 04:22
Yüzde 7.36 oranında büyümüşler...Keşke bize de haber verseydiniz, biz de büyüseydik.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 04:13
Buna kargalar güler yalanla büyüme ne sattınız ne ürettinizde büyüdük. Masabaşı büyüme kendinizi kandırın kimse inanmıyor.
Ali Hakan 12 Haziran 2018 04:04
Cumhurbaşkanıadaylarındanbazılarının "Benseçilirsemherşeyidurdurup, eskisistemedönerim"içerikli konuşmaları,belleklerdeki"Gezikalkışması"günlerini canlandırmaya başladı. Hatırlanacağı gibi6Haziran2013'te"TaksimPlatformu"diyebilinenkalkışmatemsilcileriBaşbakanVekiliBülentArınç'abirmuhtıravermişlerdi. O dönemde Başbakan Tayyip ErdoğanKuzeyAfrikaülkeleriniziyaretediyordu.Taksim Platformu, AKM'nin yıkımından vazgeçilmesi yanında 3'üncü Köprünün, 3'üncü Havaalanının, Kanalİstanbul'unvebarajlarınyapımlarındanvazgeçilmesini istiyordu. Onlara gö
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 02:58
Hangi büyüme şaka mı bu oturup masa başında veriler ile oynayarak şöyle büyüdük böyle büyüdük hayat pahalılığınindan çarşıda ki pazardaki fiyatlardan haberleri var mı bu büyüme masalları anlatanlarin
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 02:57
Üretmek , kazandığını yemek , iktisat etmek , kanaat etmek , bazen kuru bir parça ekmeği yoğurtla beraber yemek , Rabbim bütün bu lezzetleri devletimizin yönetim kademesinde olanlara da nasib etsin .
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 02:54
Arkadaş cebimizde ne çok para varmış da memleketi 7 büyütüyoruz. Ama unutulmasın bu faiz akrep gibi olacak. Elimizi cebimize sokmamızı engelleyecek. Sonrasında gerçek rakamlar şak der yapışır yanağa tokat gibi. Umarım vay anam vay demeyiz.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 02:19
Madem bu kadar büyüdük 1.600 TL asgari ücret neden buyumedi endusuk emekli aylığı 840 TL neden buyumedi velhasıl dar gelirliler büyümeden pay alamadiktan sonra yüzde 20 büyüsen ne yazar
Suleyman 12 Haziran 2018 01:53
Sekerleme tesisim var, agirlikli ihracat yapiyoruz, son uc senedir, nerdeyse 100 de bir kar marjiyla calisiyorduk, bu senenin agustos ayinda kapatmaya karar verdik, 90 kisiye yakin insanin tazminatini odeyip kurtulacagim insallah, imalathanemin oldugu yere imar cikti, muteahhitle 20 villayla anlastik, bir ben mi kerizim ? calisip vergi odeyecegim? siz yazmaya devam edin inrahim ama isin asli oylee degil, su iktisatcilar hayatlarinda bir sey uretsinler de gorelim, 30 senedir ayni isi yapiyordum artik yeter. rantla gittigi yere kadar gitsin zaten herkesin colugu cocugu yurt disinda ...
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 04:20
3
Çok doğru bir karar vermişsin şekerleme de bir şey değil yani otuz yıl sonra gelen doğru karar tebrik ederim
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 09:10
0
Süleyman bey adınıza üzüldüm. Insanın ömrünü verdiği bir şeyden vazgeçmesi ne demek bilirim. Bizim de bir şirketimiz vardı, tasfiyeye karar verdik. Siz hiç olmazsa kıdem tazminati niyetine 20 villa alıyorsunuz. Huzurlu emeklilikler dilerim size.
Abdullah hasan 12 Haziran 2018 09:59
0
İbrahim bey üreticinin işinin zorluğunu anlatmaya çalışıyor sende ona söz söyleyeyim diye uğraşıyorsun.
okur 12 Haziran 2018 10:12
0
Yanında çalışanları düşünmüş yıllarca.Süleyman bey gibi insanlara iş aş saglayanlar da bööyle düşünmeye başlarsa vay ülkemin gariban emekçi insanlarının haline..
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 17:00
0
04.20 bunu süleyman beyin yanında çalışırken şimdi işsiz kalan 90 kişiye de söylüyorsunuz değil mi. ne ara bu kadar vicdansız, bu kadar empati yoksunu olduk.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 01:10
Rakamlar yorsa da, ekonomik analiz değil polisiye roman gibi okudum. Anladığım şu, tüketim çılgınlığı devam ediyor. Bizim olmayan parayı bize harcattırıyorlar. Sonrasında ne olacak hep birlikte göreceğiz. Iktidar değişmese de aynı politikalar devam edilirse 2018 son çeyreğiyle birlikte kriz herkes tarafından hissedilecektir.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 00:19
Dünya bir kişi tarafından yönetilmeyeceği için sürdürülebilir büyümenin ekonomik bir karşılığı yok.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 00:17
Hayret yüzde 7.36 büyümeyi inkar edemedin, sürdürülemez diyerek küçümsemeye çalışıyorsun.
Aklı basında vatandas 12 Haziran 2018 02:16
1
sence onu da demis olsaydı başına ne gelirdi. Her seyin yalan oldugu yerde dogru soyleyeni ne yaparlar.
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 02:23
0
Sen ne kadar büyüdün. Maaşının alım gücü yükseldi mi? Yoksa seni teğet mi geçti ?
Lancelot 12 Haziran 2018 02:25
5
Ne ekonomi biliyorsun,nede matematik
KARAR OKURU 12 Haziran 2018 03:24
3
Hayret, memleketin bir sorunu varsa, nasıl katkıda bulunabilirim demek yerine sorunu ve soruna işaret edenleri küçümsemeye çalışıyorsun.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN