Back To Top
Allah’ın mülküne hissedar, rahmet hazinesine ortak mıyız?

Allah’ın mülküne hissedar, rahmet hazinesine ortak mıyız?

 - Son Güncelleme: 19.10.2019 Cumartesi 09:30
- A +

Nisâ 4/53. ayette tehekküm (ince alay) üslubuyla Medine Yahudilerine şöyle bir göndermede bulunulur: “Yoksa onlar Allah’ın mülküne hissedar mıdır?! Eğer böyle bir imkân sahibi olsalardı insanlara lütuf ve nimet namına zırnık koklatmazlardı”… İsrâ 17/100. ayette ise Kureyşli müşriklere atfen şöyle buyrulur: “[Ey Peygamber!] De ki onlara: “Rabbimin rahmet (rızık ve nimet) hazineleri elinizde olsaydı, harcamakla tükenir korkusuyla hiç kimseye zırnık koklatmazdınız. Doğrusu [nankör] insan çok hasis, nekestir”… İnsanoğlu çoğu zaman nalıncı keseri gibi hep kendine yontan, yani hemen her zaman kendi çıkarını gözeterek adım atan bir varlık cinsidir. Bu yüzden de çoğu insan hem hasis ve nekestir hem de hunhar, gaddar ve merhametten nasipsizdir. Hatta kimi insanlar Allah’ın lütuf ve rahmetini taksim/tevzi hususunda kendilerini yetki sahibi gibi gördüklerinden olsa gerek bu engin rahmeti başka insanlardan esirgeyecek kadar da ben/biz merkezcidir. Bu vesileyle üzülerek söyleyeyim ki “İlahi Hitabın Tefsiri” adlı eserimin mukaddime kısmının sonunda yer alan “bana, anne-babama, tüm mümin kardeşlerime ve hatta insanlığa hizmet için çalışmış ama bir şekilde hidayetle buluşamamış diğer bütün kullarına da af ve mağfiretinle muamele etmeni niyaz ederim” şeklindeki dua ve niyaz ifadelerime kafayı takacak kadar gaddarlıktan nemalanmış müslüman kardeşlerimizin varlığından haberdar olmak kendi namımıza en yeni müjdedir.

***

İnhisarcı bir yaklaşımla ilahi rahmeti sırf kendi dindaşlarına tahsis etmeyi hassas dindarlık olarak görenlere naçizane tavsiyem, Kelâbâzî ve Gazâlî gibi mutasavvıflarca da nakledilen, “Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın” (Allah’ın ahlakını kendinize örnek alın) mealindeki rivayet üzerine düşünüp adamakıllı bir vicdan ve insaf muhasebesi yapmalarıdır. Fakat şundan eminim ki şimdi yine birileri çıkacak, bu rivayette işaret edilen derin mana mesaj üzerine düşünmek yerine katıksız bir Selefî mantıkla ve tam da İbn Teymiyye’nin ifade ettiği tarzda “Allah insan mı ki ahlakı olsun ve O’nun ahlakıyla ahlaklanılsın” gibi demagojik yorumlar yapacaktır. Oysa  “Allah’ın ahlakı” kavramını anlamak gayet kolaydır; yani Allah’ın “Rahmân”, “Rahîm”, “Ğafûr”, “Halîm”, “Vedûd”, “Şekûr” olması neyse, ahlakı da odur. Kaldı ki hadislerde “Allahım! Sen affetmeyi seversin, beni affet”; “Allah güzeldir, güzel olanı sever” buyurulur ki ilâhî ahlak en azından bir yönüyle budur; bir diğer yönüyle de şudur: İnsanların çoğu kendilerini yaratan ve sayısız nimetle donatan Allah’a karşı nankörlükte adeta yarışır. Fakat Allah bunca nankörlüğe rağmen lütuf ve keremini insanoğlundan esirgemez.
Tûr 52/28. ayette geçen “Ber” ve “Rahîm” isimlerine yaraşan da budur. Allah’ın “Ber” ismi esmâ-i hüsnâ üzerine yazılan eserlerde “kullarına çokça iyilik ve ihsanda bulunan” anlamında “muhsin” diye açıklanmıştır. Hattâbî gibi bazı âlimler ise “Ber” ismini “kullarına karşı hem çok şefkatli olan hem de da tüm mahlûkatı kapsayacak şekilde lütuf ve ihsanda bulunan” diye açıklamıştır. Kısacası, Allah’ın lütuf, kerem, ihsan, inayet ve rahmeti tüm insanlığı kuşatır. Bu konuda özcü ve inhisarcı yaklaşımlar sergilemenin gaddarlıktan başka bir manası yoktur. İnsanlığa hizmet için çalışıp çabalamış ama bir şekilde hidayetle buluşamamış insanlar için Allah’tan rahmet ve mağfiret dilemek, Bakara 2/62 ve Mâide 5/69. ayetleri anakronistik (zamandışı) tarzda ele alıp “Cennet müminlerin tekelinde değildir” gibi bir sloganla inhisarcı yaklaşımın tam tersi istikamete savrulmakla aynı kapıya çıkmaz ve aynı amacı taşımaz.

***

Biz Allah’ın mülküne hissedar değiliz; dolayısıyla O’nun rahmetini taksim ve tevzi etmek gibi bir hak ve yetkiye de sahip değiliz. Biz ancak O’na dua ve niyazda bulunabiliriz. İman-inkâr konusunda yargılama yetkisi Allah’a aittir; kullarını affedip affetmemek de kuşkusuz Allah’ın bileceği bir iştir. Ayrıca “İlahi rahmet sırf biz müslümanlara tecelli etsin; diğer insanlar bu engin rahmetten hiçbir şekilde nasiplenmesin” demek yerine, “Allah bütün insanları cennete koyarken sadece beni cehenneme soksa, ben buna rıza gösteririm” (Ebû Süleyman ed-Dârânî) diye düşünmeyi engin gönüllü insan kıvamına erme çabasının bir gereği olarak telakki ederiz. Patagonya coğrafyasındaki penguenlerinden guanako sürülerine kadar bütün âlemdeki sayısız canlının rızkını gözetip tüm mahlûkata lütuf ve keremiyle muamele eden Allah hem Rahmân hem Râhîm’dir. O’nun sınırsız merhamet ve mağfiretinin ne şekilde tecelli edeceği hususunda ahkâm kesmek hiçbirimizin haddi değildir. Allah’ın rahmeti konusunda bile nekeslik yapanlara son bir not olarak şunu iletmek isterim ki Batı dünyasında “kapitalizmin peygamberi” diye de anılan, yaklaşık 46 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin adamlarından biri olan Warren Buffett servetinin kahir ekseriyetini Bill ve eşi Melinda Gates tarafından kurulan ve sıtma, açlık gibi küresel sorunları çözmeyi amaçlayan vakfa bağışlayacağını ilan etmiştir. Uzun yıllar boyunca dünyanın en zengin adamı unvanını taşıyan Bill Gates ise 2016 yılında “Kendi çocuklarımıza servet bırakmayacağız; bizim paramız en fakir insanlara yardım etmek için kullanılacak” demiştir. Buffet ve Gates örnekleri, Allah’tan sırf kendileri için rahmet ve merhamet talebinde bulunmayı has müslümanlık zannedenlere umarım bir şeyler söyleyecektir.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Skopjanéc 28 Ekim 2019 10:35
Hocadan yine yerinde ve harika bir yazı olmuş. Hocanın dine olan hakimiyeti de ortaya çıkıyor.
Takipçi 23 Ekim 2019 21:32
Billy Gates interneti icat etmiş olabilir. İnternet faydalı işlerde kullanılabilir.. Servet sahibinin hayır yapması eğer kendi kibrini artırıyorsa ve Allah'ın kendisine bahşettiğini görmesini sağlamıyorsa servetin büyüklüğü veya küçüklüğünün, yapılan hayrın büyüklüğünün veya küçük olmasının bir ehemniyeti yoktur. Yeryüzünde bulunanların bir sineğin kanadı kadar değeri olsaydı onu kafirlerden esirgerdim. Hadis... Onların sînelerinde, kendisine ulaşamayacakları bir kibirden (sana üstün gelme arzusundan) başka bir şey yoktur. Mümin40
Hmm 25 Ekim 2019 10:40
0
Bill Gates böyledir olsa olsa mı diyorsunuz?
Takipçi 23 Ekim 2019 21:06
Ben size işin doğrusunu söyleyeyim beyler. Olay hiçde bildiğiniz gibi değil. Edison ampulu icat etti doğruda bunu yapmak onu cennetlik yapmaz. Çünkü o ampulle ilgili çalışmayı nasıl yaptı. Beyniyle, gözleriyle , elleriyle, kollarıyla. Peki bu uzuvları kendisine veren kim. Eğer inkar ediyorsa yaptığı icat çok faydalı bile olsa dünyada sadece kendisine ün kazandırır. Ahiretini kurtarmaz. Diğer bir insan herhangi bir icat yapmak kendisine nasip olmasa dahi,, eğer kolları, aklı, gözleri için şükretmişse onun için kurtuluş olabilir.
can 31 Ekim 2019 09:47
0
şükretmeyi araştır bence...
Murat 23 Ekim 2019 12:41
Hocam ne anlatsanız boş. Korkarım ki meleklerin Bakara 30' daki insanoğlu hakkındaki serzenişi doğru çıkacak. Allah bizleri affetsin, rahmetiyle muamele etsin. Sizin gibi insanların varlığı bir nebze ümit veriyor yüreğime.
Karar okuru 22 Ekim 2019 16:07
Hocam gerçekten size imreniyorum. Şunun için: Şu alîl ve melûl hâlinizle hâlâ bir şeyleri düzeltmeye çabalıyorsunuz ya, işte size gıpta edişim tam da bundan dolayıdır. Halbuki -Allah beni affetsin- ben, kendimin de içinde bulunduğu müslümanlardan çoktan ümidimi kestim de ondan. Çünkü bırakın insanlık adına dindaşları için bile ömrü hayatında zerre kadar iyilik yapmamış biri, kişisel inancı ve ameli ile cenneti parselleyebiliyor ama her şeyini insanlığın hayrına adamış biri için orada 1 metre karelik yeri bile layık görmüyor ve ona yakıştıramıyor. Allah semi', basîr, alîm, hâkim ve âdildir.
KARAR OKURU 21 Ekim 2019 18:07
İmam Hatip lisesi orta kısmında yedinci sınıftaydım. Birtakım yerlere beni davet eden arkadaşlarım bir gün bana Edison ampulü buldu. Şu Hıristiyan bunu buldu. Bu Yahudi insanlık için şu keşfi yaptı seklinde örnekler verdikten sonra bunlar şimdi cehenneme mi gidecekler diye sormuştu. Ben de Allah bilir de inanmamışlarsa öyledir demiştim. Sonradan bu arkadaşların gittikleri abiler tarafından yönlendirildiklerini ve malum yapının dinler arası diyalog projesine altyapı oluşturmak için bu soruları gençler arasında sorduklarıni öğrendik. Onun için bence onların hidayete etmeleri için dua etmek gerek
Muhtefi. . 22 Ekim 2019 10:21
2
Aynen öyle.Bizler Merhamet Ehli olacağız. Haddimizi bilerek.! Ceza Haktır. Cehennem sadece Sicaklik yanma'midir.? Soğuk mesela yakmaz mi. ?..Özlem yakmaz mi. ?..Görüpte ulaşamamak Azap degilmi ? ..Nasıl ki Cenneti Tasavvur edecek Takatimiz yoksa. ?..Cehennemide öyledir.! Peygamberimizin var bu konuda (inanmayan fakat Comert ve iyi insan icin) Hadis i Serifi..arastiralim...! Sevgili Peygamberimize ulaşmayan, bütün yollar KESİNLİKLE kapalıdır. Ne yaparsa yapsın kişi. İMAN, TEVHİD ŞARTTIR. .vesselam.
KARAR OKURU nedim 22 Ekim 2019 11:00
1
Allah CC Kuran'da,peygamberi aracılığıyla sünnetle ve müslümanların nisa 115 gereği icma("müslümanların yolundan ayrılan") su ile kimin kâfir kimin münafık, müşrik ve müslüman, mümin olduğunu belli etmiştir.Allaha göre şirk, küfür ve makbul iman da (çünkü Yusuf 106 da şirk dolu imandan) bellidir.Allah CC daha merhametli,adaletli kimse olamaz.sana göre,bana göre değil İslam dini.. kafirun süresi Mekke'de inmiştir.
KARAR OKURU 21 Ekim 2019 09:57
Son cümlemizin üzerine söylüyorum. soylemez hocam soylemez! Bosuna cirpiniyorsunuz o okyanusta.
Ebu Meryem 20 Ekim 2019 23:06
Çok güzel bir ders.
Çok tuhaf... 20 Ekim 2019 17:01
Dinle imanla pek işi olmayanlar dini en iyi kendilerinin anladığını iddia ediyor. Yani bunlara göre Tanrı dinle ilgenmeyin demek için din göndermiş. Çok tuhaf...
KARAR OKURU 20 Ekim 2019 15:49
Hocam bu ifadeler de size ait) Hiç şüphesiz İslam’dan başka din ve inanç sistemlerine mensup bulunan veya kendisini İslam dairesinde görmekle birlikte dinî duyarlılığı yoğun olmayan sayısız insan da onur, şeref, haysiyet gibi değerlere sahiptir; ancak Kur’an’ın beyanları esas alındığında bu değerlerin gerçek manada değer hükmü taşıması için Allah nezdinde kabul görmesi gerekir. Bu kabulün temel şartı iman, ille de imandır.
Murat 23 Ekim 2019 12:46
0
Ayrıca küfrün en büyük zulüm olduğunu kitap beyan ediyor.
KARAR OKURU 20 Ekim 2019 15:27
Eğer bir insan dürüstlük, adillik, ahde vefalılık gibi sıfatlara sahipse, bizim için onurlu, şerefli ve haysiyetlidir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi ahlakî potansiyelini Allah ve insanlarla ilişkisinde aktüelleştiren kimseler hem Allah hem de insanlar nezdinde onurlu ve şerefli olur; ahlâkî potansiyelini salt insanlarla ilişkisinde aktüelleştiren kimseler ise sadece insanlar nezdinde şeref ve onur sahibi addolunur.
KARAR OKURU 20 Ekim 2019 13:59
Eyvallah hocam sağolun.
Halil 19 Ekim 2019 23:43
Mustafa hoca her yazı yazdığında okuyucular birbirleriyle didişiyor.Niye böyle oluyor?
Ahmet Melik 19 Ekim 2019 22:29
Sayın Öztürk , Resulullah buyurdu ki kim Allah tan başka ilah yok derse cennete girer. Insan fıtratı gereği hayatının bir döneminde acziyetinin farkına varır ve yaratıcıya iman eder. Bu ister manitu, ister köktengri, ne adda olursa olsun. Îşin özü zilzal süresi ayetlerinde. Her kim zerre kadar iyilik yapar karşılığını görür, her kim zerre kadar kötülük yapar karşılığını görür. Diger ayette ,Dualariniz olmasa Rabbim size niye değer versin buyrulur .Orada kastedilen dua ettiklerinden ziyade aldığın dualardır. O da Allah ın verdiği nimetleri vermedikleriyle paylaşmakla olur.
KARAR OKURU 20 Ekim 2019 08:36
0
En sonunda dediğine göre Allah kimine nimet veriyor kimine vermiyor öylemi. Haksızlık değilmi.
Ahmet Melik 19 Ekim 2019 22:13
Sayın Öztürk , Bana ne alemden ! Beş vakit namaz, makbul hac, ömür boyu her ramazan oruç , kuruşun hesabı zekat , hepsi bir tarafa kul hakları en önemlisi bir ömrü paylaştığın Havva kızının hakları. ben nasıl verecegim bunca hesabı ? 1.5 milyar Çinliyi , bir o kadar Hindliyi ettik Cehenneme odun. Müslümanız ya günah karşılığı bir dönem Cehennem sonra ebedi Cennet. Keşķe yoğurt bu kadar bol olsa ! Hiç umamıyorum! Dedik ya Yalan kötüdür de en kötüsü insanın kendi yalanına inanmasıdır! En güzeli her kes için rahmet taleb etmek. Kabul edilirse aradan sıyrılırız belki .
Zafer Kıran 19 Ekim 2019 20:30
Yüzün gibi kalbinde berrak saygılar hocama
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 18:22
nihayetinde alemlerin Rabbi...siz daha önce neredeydiniz Sayın Hocam...
KARAR OKURUMürsel 19 Ekim 2019 17:50
Değerli hocam üzülmeyin.Dil sürçer kelime oturmaz olabilir ama niyet asıldır.Hifayetsizlere hidayet dilemek daha doğru olurdu.1-Ehli fetret ki bu devirde zor bulunur.Ki imam azam'a göre;'bir yaratıcı olmalı' fikrine akıl ve fikriyle varmalı. 2-İnsanlara faydalı kimselerin asgari şartı da; "Rab tektir Muhammed asv; hz İsa gibi bir peygamber ve Kuran; Rabbin kutsi kitabıdır" deyip inanmalı. Üstad Said Nursi; Fener Rum Patriğine bu şartla hidayete ereceklerini demişti. Öbür türlü Edison Galile vb kimseler; hem hayatta hem öldükten sonra; tanınma övünmeyle mükafatlarını alıyor.
KARAR OKURU 20 Ekim 2019 08:34
0
Said Nursi Cennetin kapısındamı görevli. Onun dediği herşey mutlak doğrumu yani. İnsanları bu kadar kutsamayın....
İbrahim Erdoğan 19 Ekim 2019 16:54
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ İşte tam da bu...
Sivasi 19 Ekim 2019 16:10
Kuran'dan alıntılarınızı okuyanın artık bu dinin Allah"tan geldiğine inanması zor.
METİN P. 19 Ekim 2019 15:26
HENÜZ HAYATTA İKEN BÜTÜN KAFİR MÜMİNLER İÇİN ALLAHTAN RAHMET DİLEMEK MEŞRUDUR.KAFİRLERİN AFFINI DİLEMEK ONLARIN İMANA GELEMELERİ DUA ETMEDİR.ANCAK TEVEBE SURESİNDEKİ BİR AYETİN DE BUYURDUĞU GİBİ KÜFÜR ÜZERİNE ÖLMELERİ KESİNLEŞMİŞ OLANLAR İÇİN AF DİLEMEK KESİNLİKLE CAİZ DEĞİLDİR.BU DURUMDA ALLAHIN KAFİRLER İÇİN HAZIRLADIĞI CEHENNEM TAKDİRİNİ BEĞENMEMEK(ALLAH MUHAFAZA)ANLAMINA GELİR Kİ BU KÜFÜRDÜR.DÜNYA HAYATINDA ONLARIN İYİLİĞİ İÇİN DE DUA EDİLMELİDİR.ÖZELLİKLE BUFFET VE GATES GİBİLERİ İÇİN.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 17:04
0
Ne diyorsun kardeş. Herşeyi hallettim kâfirler için af dilemenin hükmü mü kaldı. Zaman; rutubet, karanlık ve ortaçağ kokan defterinizi dürüp attı atıyor atacak.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 21:09
0
17.04, Kafirlere af dilemenin hükmünü bilmek için her şeyi halletmek mi gerekiyor? Kafirleri düşündüğün kadar, Müslümanları düşünsen huzur bulurdun.
KARAR OKURU 20 Ekim 2019 08:47
0
Müslümanları düşündüğüm için öyle söyledim. Müslümanların hali ortada. Tabi sen anlamak istersen
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 15:06
Güzel bir yazı.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 13:48
Değerli hocam, günümüzde İslamcılık hastalığının etkisiyle İslamı bir din olmaktan ziyade siyasi sistem olarak gördüğümüz için bırakın gayr-ı müslimleri, İslamcı olmayan müslümanları bile (mesela CHP'lileri) cennete yaklaştırmak istemiyoruz. Bu meseleleri tartışabilmek ve Mevlanaların, Yunusların insan merkezli anlayışına sahip olabilmek için önce sığ İslamcı bakış açısından kurtulmamız gerekiyor.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 13:35
ah be hocam ...O adamlardan(kapitalizmin peygamberi) bile bahsetmeniz yeterli ,siz gerçekten bu camiayı, hatabi,şiir,cedel ve safsata dışındaki beş sanatın en etkili yolu olan BURHANi yolu talep eden grupmu zanettiniz. Oysa Akisyomatik olarak kelimeleri kullanıp Müslüman beyni anaında hareket geçirmek çok kolay değil mi?Mütefekkir dedikleri adamlar bötye yapmadı mı sizde bu yolu deneyin,risk sıfırdır
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 13:16
Onu bunu bilmem ama, ahirette kimin cennete kimin cehenneme gittiğini gördükçe çok büyük sürprizler yaşayacağımızdan eminim. “Aaa o da mi cehenneme gitmis? Bu adam nasıl cennete gider, hayret!” diyeceğimiz çok kişi olacak. Nasıl mi eminim bundan? Çünkü, “kalplerde olanı hakkıyla yalnız Allah bilir.”
KARAR OKURU nedim 19 Ekim 2019 12:33
Dinin üç esası Allah'a iman , risalet ve son olarak ta ahiret inanışı...Hepside Allah CC 'a Kur'an'a,İslam'a uygun olmalıdır.Cunku Yusuf 106 da imanlarina şirk bulaştıran insanların çoğundan bahsedilmekte ve aynı şekilde Ahirete imanın yahudilerin,hristiyanların,hintlilerin müşriklerin inanışında n farklı olduğu da unutulmamalıdır.İslamin risalet anlayışı da farklıdır.iste yazarın karıştırdığı yerde böyle bir yanılsama örneğidir.Genelleme yapması da İslami ve ilmi değildir.kafirlere hidayet dilenebilir fakat rahmet okunamaz.Cehennem onlara kapalıdır.Allaha iman,ahirete iman ve risalet inanışla
KARAR OKURU nedim 19 Ekim 2019 13:31
0
cennet kapalıdır olmaliydi lütfen..
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 14:26
1
Bill gates bildigim kadarıyla Allaha inaniyor, bagnaz olmadigindan Hz Muhammedin peygamber olmadigini inkar etmiyor, öbur dunyanin varliginada inaniyor (ise). Ne olacak simdi? Her hristiyan veya batili Hz Muhammedin peygamberligi ile problemi yok. Sen nasil Hz isaya kabul ediyorsan o da senin gibi kabul ediyor. Ama sonucta kendi dinini yasiyor
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 15:03
0
Bahsini ettiğiniz bilinen şeyler. Yazarın kaçırdığı birşey yok. Rahmet dilemek yanlış değil. Niye hidayete eremediği önemli. Müslümanlar dünyaya çok güzel örnek oldular da onlar mı istemedi hani. Kolaycılığa kaçmamalı. Bu konuda sadece onlara değil müslümanlara da çok ödev düşüyor. Aksi takdirde peygamber efendimiz çokca mağfiret dilemezdi.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 17:15
0
Din senin tekelinde değil. Allah sadece senin değil. Diğerlerini de o yarattı. Kendini ayrıcalıklı görüp kibir yapmak sana yakışmıyor. Dinin üç esası diye bir hikaye yok. Nereden uydurdun. O bahsettigin haricinde Emirlere yasaklara uymak var. Adam olmak var. Doğru olmak dürüst olmak güzel ahlaklı olmak var. Adam gibi adam olsun isterse inanmasın banane...
Ebucehil de öyleydi... 19 Ekim 2019 21:21
0
14.26, Müslüman, Hıristiyan ya da Musevi olmak için Allah'ın bütün peygamberlerine iman etmek lazım. Bu yüzden Museviler Hz. İsa ile Hz. Muhammed'in, Hıristiyanlar da Hz. Muhammed'in peygamber olduklarını kabul etmezler. Sen ise Batılıların Hz. Muhammed'le bir problemi yok diyorsun. Ebucehil'in de Hz. Muhammed'le peygamberliğine itiraz etmekten başka problemi yoktu.
KARAR OKURU nedim 19 Ekim 2019 12:27
mumtehine 1 ve 4 ayeti gibi nasslar la Müslüman olmayanların Allah'ın dostu olmadıklarını ve onları aynı şekilde dost edinmememiz onları düşman beklememiz gerektiği buyrulmaktadır.Yazar işi nasslarin dışına çıkarıp cimbizlama metoduyla humanizme kayici bir duruş sergilemiştir.islam dini delil,hüccet dinidir.yorum dini değildir.Allah ve Resulü in muradı sahabe ve onların yolunda olan dört mezhep imamı gibi alimlerin yaşadığı, söylediği islamdir.Kast edilen itilaf, inanç alanıdır.Dinin aslını oluşturan üç meselede(Allah'a iman,uluhiyet,risalet(Allah'ın razı olduğu İslam'ın pratiği, Kur'anyaşayış
İsa (a.s) da sizin gibi düşünüyor olsa gerek hocam. "Eğer onlara azab edersen, onlar senin kullarındır, eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen daima üstünsün, hikmet sahibisin."
Muhtefi. . 19 Ekim 2019 11:44
Bu Teymiyye denilen Adamı hiiiiic Sevmeeeem. Sevmedim Sevemeyecgim, Sevmeyeceğim. ATIP, TUTMUŞ. .DOKTRINCI, İDEOLOJİK KAFA. ..ISID, EL.KAİDE, VEHHABI. vd .Teorisyen Babası. .Bize ANADOLU İRFANI yeter. Bedevi Baldırı Çıplak Lakirdilarina ZERRE İHTİYACIMIZ YOK -TUR. ..Olmadı .olmaz, olamaz, olamayacak. .Biz,Bize özgü Yolla Dünyaya Nefes, Derman olduk. Yine oradan başlamalıyız. .Reçetemiz var. Uygulayacak Bilgeler lazım. Vesselam. .
KARAR OKURU nedim 19 Ekim 2019 13:39
3
Kur'an,sünnet ve icma ya itikad, inanç alanında uyan bütün müslümanları sevmek zorunluluğu var.ancak Kur'an,sünnet ve uçmaya göre yani Allah'a göre kafirleri sevemeyiz.mesala Hint panteizminden,tarikatciligindan,Yahudi kabalizm tarikatciligindan ve Hristiyan mistisizm tasavvufundan etkilenen farabiler,ibn simalar,ibn arabiler,şeriat devletince küfür,şirk le İslam'a uymayan peygamber ve ashabın islamina aykırı inancından dolayı Tevbe etmediği için idam edilen hallacı mansuruda sevemez müslüman.zaten iman gazali İslam Devleti'nin verdiği görevle bu tür insanların üç noktada küfrün u ortaya çıkar
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 17:25
1
Karar okuru Nedim; bende o kutsadığın herkesi kâfir ilan eden gazaliyi sevmedim sevemedim sevmiyorum. Hiç kimse başka birini kâfir ilan edemez. Eğer ibni Sina kâfir ilan edilmişse ben o kâfir ilan edenlerin dinine inanmıyorum.
Muhtefi. . 19 Ekim 2019 18:25
1
13:39..Sevmeyeceğim Mecbur da değilim. İMAN ŞARTI da DE-GIL-DIR. ..Tam Olmuşsun .!.:)..Tasavvufu nerelere Bulamissin. :))..Kafandaki utopyalara. .Köle değilim. KELİME ı TEVHİD. ..Bayrağım. .ÖZGÜRÜM. .Cüz ı İradem kadar. Lavrensin Vehhabı vb uydurmalarini Sevmeyecegiz. MERDIVEN ALTI Kuran Kurslarda Militan kafalı İnsanlar bize ASLA ve ASLA Doktrin dayatamaz. Hz.Hallaç ı Mansur, Nesimi.Yunus Emre, Mevlana, İbn Arabiler vd Feyiz Kaynağımız. Teymiye sizin olsun.** Kişi Sevdiği ile Beraberdır. .**..Anadolu Alperenler Yolumuz. Sevgi, Saygı Neşemiz. HABIBI ILAHI ŞAH ı RESUL. Yolumuzdur. Eyvallah.
KARAR OKURU 20 Ekim 2019 07:07
1
17.25, Küfür ve iman dinin konusudur. Din ise bu iki konuyu çok açık izah etmiştir. Bana göre kafir, sana göre mümin diye bir şey olmaz. İslam'a göre biri kafir ise ona kafir denir. Müslümanlara, kafire kafir demeyi yasaklayan Tanzimat kafasıyla konşuyorsun. Oysa aydınlanmış Batı kiliseleri için Müslümana kafir demek yasal değildir... Not: Gazali herkesi kafir ilan etmez. Sadece kafire kafir der.
KARAR OKURU 20 Ekim 2019 08:57
0
Karar okuru Nedim (Gazali kâfir dedi diye) sen ibni sinaya hala kafir demeye devam ediyorsun. Bunu yapma yazıktır günahtır ayıptır. Bana göre kâfir sana göre kâfir diye bir şey yok diyorsun. Sonrada Gazaliye göre ibni Sina kâfirdir diyorsun. Kendi söylediğinle çelişiyorsun. Bana göre de her kim ibni sinaya kâfir diyorsa en büyük kâfir odur. Ayrıca gazalinin ibni sinaya kâfir diyebileceğini zannetmiyorum. Eğer demişse benim için bitmiştir. Demez diyemez dememeli. Birine kâfir hele de ibni sinaya kâfir demek senin gazalinin ve kimsenin haddine değil...
Muhtefi. . 20 Ekim 2019 20:32
0
Nedim Bey ve Diğer Vatandaş. Sanırım BOYUMUZDAN BÜYÜK işlere bulaşıyoruz.VEBALİ var. Hz Gazali ve Ibn Sina Bizim Büyüklerimiz. Katilmiyorsan Sayfayi çevir geç. Dilimizi ,Ruhumuzu kirletmeyelim. !...Teymiyeyi Sevmiyorum, çünkü butun MILITAN Kafaların Beslendiği DOKTRİN. .Teorisi Kuşatıcı, Birleştirici değil. Sevgide, Gönülde bir olmayan TEVHIDE yakın olmazlar. Ayrılık, Gayrilik çıkar ,cikiyor. Isid, El.Kaide. Nusra vb ALLAH MUFAHAFAZA ETSİN. .ŞERLERİNDEN. .!..
KARAR OKURU nedim 21 Ekim 2019 03:13
1
imam Gazali in üç noktadan tekfir ettiği konular,1-Alem,madde Allah CC gibi ebedi ve ezelidir ki bu Aristo ya dayanır b-Allah haşa külliye, bütünü bilir fakat cuz'iyyi, parçayı bilmez, uğraşmaz insanlara bırakır c- cehennemde,kabirde azap bedeni değil ruhi dur.yani bedenler yanmayacak,azap görmeyecek ruhsal bir etki olacak işte gördünüz dün, bugün yarında böylesi İslam dışı Resulullah sav söylemediği, getirmediği İslam'ı kirletenleri ancak siz meşru değilsiniz,inkarcisiniz böyle yapmayın demek ayrımcılık mı adam olun demek mi
Hocam Allah Razı Olsun , Yılmak yok mücadeleye devam, ne zamanki üç ayet üç hadis okuruzda bu ayet ve hadislere uyan Müslüman sayısı; Bir Alman ,Bir Japondan fazla olursa , Kuran anlaşılmaya başlanmış demektir
KARAR OKURU nedim 20 Ekim 2019 00:31
0
mutavatir 73 fırka hadisinde ve bunu destekleyen nisa 115 ayetinde"peygber ve müslümanların yolundan ayrılan" ayetinde inancı,itikadı,İslam anlayış ve yaşayışı peygamber ve ashabı olmayanların cehennemde oldukları buyrulmaktadır.yunus 100 ayetinde "Allah'ın iman etmelerine izin verdikleri"(amelleriyle,arayislariyla,dünyaya yapmamaları vb Salih amellerde) geçmesinden benim,senin,onun sevip sevmemesi ,kâfir, müslüman demesi veya dememesi değil rabbil aleminin demesi önemlidir.kuran ve sahih sünnetle ortaya konmuştur.ahzab 36 gereği"Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği de Müslüman erkek ve kadının
KARAR OKURU nedim 20 Ekim 2019 10:51
1
Osmanlı gibi İslam devletlerinde "din emniyetini"sağlamak açısından toplumun ve toplumun vurucu gücü olmasından Kur'an, sünnet ve icmaya aykırı İslam iddiasında olanlara mudahele etmek zorunda olduğu gibi imam Gazali de o zaman ki nizamulmulk önderliğindeki devlet Erkan'ın verdiği vazife ile müslüman iddiasında olan ve tahribat,fitne yapan filozofları n din anlayışını (müslüman olduklarini iddia etmezlerse iş başka) Kur'an,sünnet ve hadis uçmaya göre değerlendirip üç noktadan küfürde 17 noktada ise küfür değil fakat İslam dışı ameli bidat içinde olduklarını ortaya koydu.kiyamete kadar küfür ol
KARAR OKURU nedim 21 Ekim 2019 03:03
0
sayın muhtefi. söylediklerinize bir bakın tefrika yapan,onu bunu Kur'an'a, sünnete ve icmaya göre İslam'a göre değil kendi din anlayışına göre yaftalayan, ayıran sizsiniz.esasen risk alan sizsiniz.Allah CC adına konustugunu zun farkında mısınız?IŞİD,el kaide gibiler Batı'nın oluşturduğu ve sahih İslami, yaşanmış ve adalet ,huzur dağıtmış İslami kirletmek için kullanıyorlar.ona bakarsanız yok şu alim yok bu değil direk Resulullah a sav ve Kur'an'a da militan yetiştiren diye iddia sahipleri de var.olcut Kur'an,sünnet ve ondort asır yaşanmış İslam olmalı değil mi
Muhtefi. . 21 Ekim 2019 22:14
0
Nedim Bey. Haddimi bilirim. !.:).İslami Bize Anlatan Allahin Kulu ve Elçisi Sevgili Peygamberimizin KAPISI Dışında BÜTÜN KAPILAR kapalidir. $$$.çok dağıtmış, Elektrik, Ampul bulmuş, falan; filan İMAN yoksa İslam Hukukunda Gecersizdir. Alemlerin Rabbi bilir ne yapacağını Ahirette. Ayrıca İbn Teymiye Sadece Klasik manada ANLADIGI kadar Hukucudur yine Mesela Hz Mevlana DEVRİNDE EN BÜYÜK HANEFİ. HUKUKCUSUDUR. Nafakasi bundandir. Bizler Onun Yolunu Tercih ediyoruz. Şeyh İbn Arabi, vd bizim Kalbimizi ısıtan Bu Mübareklerdir. Sonra Asla Maskeli giremez bu Sahaya. Soytarılar hariç. :))..Doktrin Mant
KARAR OKURUm 19 Ekim 2019 11:25
Hristiyanlıkta Protestanlar, İncil dışında tüm kaynakları reddettiler. İncil'in milyon katı, bazen taban tabana zıt yorumları din adamları yazmıştı. Kuranı Kerim'i, birebir, eksiksiz ve fazlasız İngilizcesi'nden okuyorum. Türkçeleri manipülasyon amaçlı eklemelerle dolu. En çok güvenilen Sahih-i Buhari, Peygamberimizin vefatından 200 yıl sonra yaşayan bir hadisçi. 16 yıl gezmiş, yaklaşık 600 bin hadis dinlemiş ve uygun gördüğü 7397 hadisi kaleme almış. İslam'ın şartının, 200 yıl sonra 5 ritüel olarak belirtilmesi bu hadislerde yer alır. Allah'a inanıyoruz ama hadislere inanmak ne kadar doğru?
Okuyucu 19 Ekim 2019 10:24
Sayın Hocam bu kadar merhametsiz, zalim. nekes, yani kötü bir varlığı Allah niçin yaratmış, ona ruhundan üflemiş, ona bütün isimleri öğretmiş, onu yeryüzünde Halife’si kılmış ve meleklere secde ettirmiştir?
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 18:59
0
Hz Adem'in de buna inanıp günah işlemesi cabası. Peygamber bile şeytana uymuşsa ahali ne yapacak acaba?
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 10:14
Allah kur’an da helak edilen zalim kavimlerden bahsederken “zalimlerin canı cehenneme”, “o zalim kavmin altını üstüne getirdik” gibi ifadeler kullanır, lokman a.s. oğluna verdiği öğütte şirk koşmamasını, şirkin büyük zulüm olduğunu söyler, o halde kur’ana göre zalim durumunda olan, Şirk koşan insanlara biz müslümanlar ancak hidayeti ve doğru yolu bulmaları için dua edebiliriz, yoksa Allah’ın onları bağışlamasını değil, münafıkların reisi için hz peygamberi Allah uyarmış, “onun için af dileme” der, “Allahın şaşırttığını siz doğru yola iletmek mi istiyorsunuz” şeklindeki ayetleri nasıl anlıcaz?
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 19:05
3
Beni özene bezene yaratan kim? Sen! Ne yapacağımı da yazmışın önceden. Demek günah işleten de sensin bana: Öyleyse nedir o cennet cehennem?
KARAR OKURU 20 Ekim 2019 09:04
0
Yukarda Ömer Hayyamın dörtlüğünü yazdım. Başka tarafa çekmeyin herşeyi Allah'a bağlamak böyle bir yoruma sebep oluyor. İnsan ne yaparsa kendine yapar. Kendi ifadesiyle yapar. İradesi dışında yapılanlardan sorumlu değildir. Hayyam onu demek istiyor.
Erol AKMAN 19 Ekim 2019 09:52
İyiler cennete, kötüler cehenneme gider.Allah sadece bizim mahallenin, bizim coğrafyamızın Allah ı değil, tüm mahallelerin, tüm coğrafyaların Allahıdır.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 19:06
0
İşte bu doğru yoldasın kardeşim
KARAR OKURU 20 Ekim 2019 07:25
0
9.52, İyi ve kötüyü kim belirleyecek? Tanrı mahalle tarif etmiyor, bana ve elçime inanmayan kötüdür diyor.
Kadim 19 Ekim 2019 08:45
İtikadi fikirler hakkında yorum yapmayacağım, çok yetkin yorumcular vardır. Ama kafama takılan şu soruyu da sormadan edemeyeceğim. Buffet ve Gates kapitalist sistem içinde onca serveti biriktirirken nasıl yaşadılar , nelere yol açtılar ve bu aşırı zengin kodamanların insanlık yararına hasrettikleri paralar Dünya'nın fakirlerine ne zaman ulaşmış da bizim haberimiz olmamış.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 14:29
0
Adam melek degil, heleki hicbir is adami puru pak degil (musluman dahil). Fakat ne yaptigini gormek istiyorsan Bill gates bloguna bakiver
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 19:07
1
Senin zenginlerin ne yapmış. Önce ona bak.
Henüz tefsir kitabınızı almadım ancak duanızı gerçekten samimi buldum. Tabi başka bir yerde doğsa bu zihniyetle farklı bir inanç sistemine mensup olacağının farkında bile olmayan ya da farkında olup yüzleşmek istemeyen kimseler bundan rahatsızlık duymuş olabilir. Çok normal.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 06:53
Merhabalar Hocam, yorum ve değerlendirmelerinizi herzaman değerli buluyor ve faydalanıyoruz. Bu yazınızda oldukça faydalı. Buna ek olarak, yazılarınıza yapılan yorum ve değerlendirmeleri çok aşırı ciddiye alıp değerlendiriyorsunuz, buna gerek yok, bu durum potansiyelinizi sınırlıyor, hiçbir şeye takılmadan doğru bildiğiniz bilgileri paylaşmaya devam edin lütfen, kimseyi ikna etmeye çalışmayın. Yazılarınızı her zaman büyük bir merakla bekliyoruz. Teşekkürler
Sivasi 19 Ekim 2019 06:28
"Senin elinle bir kişinin hidayete ermesi dünya ve içindekilerden(kızıl develerden) daha hayırlıdır." Büyüksünüz hocam NOKTA
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 06:27
Bilmem hangi şehirde yaa da dağın basinda bir kiliede kendisini Rabbine adamış, ömrü boyunca kiliseye hizmet etmiş rahibe teyzyi cehenneme; bir tarafta da ömrü kötülük haset ve etrafina kötülük yapmış ama kimlliğinde islam yazan birini Cennete ha!!. Allah " şimdi kimi cehenneme atsam " diyen zabıta memur degildir..Hocanın dediği gibi O Rahmandır.ve bence de sadece Müslumanlara Rahim değildir...
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 14:11
0
Peygamber efendimiz ile kendinden önceki dinin şeriatı bitmiş artık kıyamete kadar islam şeriatı başlamış oldu. Yani İslamiyet. Bunda anlamiyacak bişey yok. Cennete girmenin yegane yolu müslüman olmaktır. Her müslüman cennet garanti diye bsy yok ama cennete girmenin başka yolu da yoktur müslüman olmaktan başka. Çok merak ediyorsak cenneti ( ki tüm Müslümanların amacidir), ehli sünnet ve cemaat yolundan ayrılmayacağız. Bu kadar basit.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 19:11
1
14.11 Şeriatmı??????? Bizim ülkemizde de yok. O zaman bizde Müslüman değiliz öylemi. Hangi ülkede var şeriat.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 22:01
0
6.27, Eğer semavi bir din üzere isen bunu açıkla, dinine göre Tanrı kimlere rahmet ediyor bilelim. Yok eğer dinlere inanmıyorsan hariçten gazel okuma.
Muhtefi. . 20 Ekim 2019 00:02
0
Elbette Rahimdir. Dusunemiyecegimiz kadar Af ve Mağfiret Sahibidir.Dileğinde, Muradında, Hükmünde, Hikmetinden SUAL SORULAMAZ .Madem İMAM i ENBİYA ,HABIB I KIBRIYA ŞAH ı RESUL .Gelmiş ve Incilde Haberi Verilmiş. MÜHÜR ONDADIR. .ve Butün PEYGAMBERLERE İMAN EDERIZ.....Kul olmak demek IRADENLE Kabul etmektir. .Yaradılmis başka. Şey. KUL OLMAK BASKA ŞEY. .Her Yaradilan Kul değildir. Her Kul yaradilmistir. .!...?..Tabi ki MÜSLÜMANA yakışan Kendinde Merhameti Galip gelmesidır. .Saygılar.
DoğrucuDavut 19 Ekim 2019 04:51
Yalnızca biz Müslümanlar cennete gideceksek, dünya nüfusunun %80'i cehennemlik demek. Bir gayrimüslim hakkın rahmetine kavuştuğunda, rahmet dilemektense "toprağı bol olsun" demek, vicdansızlık örneği. Kötülüğü, vicdansızlığı, gaddarlığı, ahlaksızlığı, nobranlığı dinine monte etmeye çalışırsan, kitabına uydurmaya uğraşırsan, pisliğe battığını fark etmezsin, bütün dünyanın seni nasıl bir mahluk olarak gördüğünü de fark etmezsin.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 13:35
0
Az yazmışsınız.İslamcılara kalsa dünyanın yüzde seksenden daha çoğu cehennemlik.Yüzde yirmi Müslüman nüfusun hepsini Müslüman saymıyor çoğu,kendileri gibi düşünmeyenlerin,örneğin laik Müslümanların direkt cehennemlik olduğunu düşünüyorlar.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 19:13
1
İslamcı edebiyat, islamcı manifesto bayraklaşan simalarıyla birlikte birer birer çürüyor. Siyasal islâmcılık ideolojik zeminini kaybetti. O romantizm bitti bitiyor bitecek.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 03:34
kendisine inanmayanlari sonsuza kadar yakan bir ahlak ile ahlaklanmak istemiyorum
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 06:10
3
Tabi, tabi siz kendi kendinizi yarattığınız için kimseye ihtiyacınız yok. Yazdığınız şu cümleleri size düşündüren beyninizi siz var etmişseniz haklısınız.
KadiMKARAR OKURU 19 Ekim 2019 10:43
3
Bu dünyada sözleşme yaptığı çalışanları , kendisini tanmayıp ,çalışmayı reddedip , hakarete varan sözler sarfederken işten çıkarmayan bir tâne işveren gördünüz mü? Evine, işine, parana, eşine, ayakkabına, canına herkesin ortak olup sâhip çıkmasına rıza gösterir buna sebep olanları hoş görebilir misin? Hiç düşünmez misin?
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 19:12
1
10.43 Biz yaradanla iş sözleşmesi mi yapmışız. O patron biz işçimiyiz... Böyle bir inanç mı olur. Yazık çok yazık...
Ya vicdan ya Kuran 19 Ekim 2019 01:56
Sağ olasınız Mustafa Hocam, ufuk açıcı, iç sızlatan, idrak gerektiren değerli yazınız için.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 01:43
Yaratılmış ve yaratılacak bütün insanlar Rablerini tek olarak bilecek kapasitededir zira kendilerine sorulmuş ve hepsi de " bela" demişlerdir. Öyleyse tebliğ ulaşmamış demek insanı aşağılamak ya da " kişi ile kalbi arasına giren Allah " kullarını mahrum bırakıyor demektir ki böyle bir şey asla mümkün olamaz . Mutlaka ama mutlaka Allah kuluna kendisini hatırlatır . Öte yandan içlerini bilmediğimiz ama mümin ve Muvahhid olarak tanimadigimiz insanlar paralarını insanlık için harciyorsa onlara"thank you very much" demek yerine gıyaben dua etmek te neyin nesi? Mülk elbette Allah'indir.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 01:08
Bence siz demagoji yapıyorsunuz sayın yazar, sanki ve haşa Allah'tan daha merhametli bir eda içindesiniz, elbetteki Allah (cc) dilerse kıyamet günü bütün herkesi affedebilir, firavunları ve ebu cehilleri bile kimse de bunu niye yaptın diye sormaya haddi olamaz, ama Allah teâlâ Kuran'da şirki bağışlamam diye buyurmuşsa, Sevgili Peygamberimiz de bana inanmayan cennete giremez demişse ve senin selefi ve inhisarci dediğin ulema da bu hal üzere ölen bu hükümlere göre cennette giremez diyorsa, demagoji yapan kim oluyor, bu alimlerden hiçbiri Allah teâlâ bunlara rahmet ederse kabul etmeyiz dememiş ki
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 19:24
1
Peygamberimiz bana inanmayan Cennete giremez demişse, onu görenlere dinleyenlere yani çevresindekilere demiştir. Şu anda Çin'de yaşayan birine dememiştir heralde. Çin'de yaşayanıda kastetmişse yanlış yapmış. Çin'deki adamın peygamberimizin bu sözünü duyması çok zor ihtimal. Ben bile yeni duydum.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 21:14
0
19:24. Bunu dediğini kim, ve ne zaman uydurmuş?
KARAR OKURU 20 Ekim 2019 07:36
0
Beyler, dinden bahsediyorsunuz kitaptan haberiniz yok. Tanrı kitabında defalarca "Bana ve elçime inanmayan mümin olamaz" diyor. Dinden haberdar olmayanlar ne olacak diye merak edenler kuş beyinlerine göre ahkam kesmesin. Biraz araştırsınlar bakalım din bu konuda ne diyor?
Ya vicdan ya Kuran 19 Ekim 2019 00:47
M. Öztürk kendi kendinizle çelişiyorsunuz. Kitabinizda Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumu açıkça belirtilmiştir. İlahi rahmet sırf dindaslar için değilse de, aynı zamanda dindaslarin duasına da kalmadı. Duanizin altında yatan egonun farkında değilsiniz. Doğru dinin sahibi biziz de o güzel insanların ahireti bizim duamiza mı kaldı?
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 12:53
1
Freud’u hasede boğacaksınız, zira müthiş bir psikanaliz yapmışsınız. Niyet okuma kabiliyetiniz de çok kavi... Hocanın duasının altında meğer ne büyük kibir varmış... Sağolasınız bizi aydınlattınız, ama bu arada hüsn i zanndan uzaklaştırıp sui zanna da yaklaştırdınız. Bence niyet okumakla hiç iyi yapmadınız.
Bilimsel Bakış 18 Ekim 2019 23:42
Sayın Öztürk, bu kez yazınızı bir okurunuz olarak çok beğendim. Ne olur artık "yorumlarınızı" mutlak bir tespitmiş gibi yapmayın da, hep böyle istifade edelim. Kuran işte sizin yukarıdaki tespitlerinizden dolayı "Tarihsel Değil" dir ve sizin duygunuza da, ilk zamanki sahabelere de cevap verdiği için Zaman Üstüdür.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 19:34
5
Zaman üstü zaman ötesi o ne demek yani. Yani bu zamana değilde gelecek zamanamı gelmiş. Bu kadarda abartmayın isterseniz...
KARAR OKURU 20 Ekim 2019 20:12
0
19.34, Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği, M.S. 610 senesinin kadir gecesinden sonraki bütün zamanlar için Tanrının son mesajı Kur'an'ındır. Müslüman olmak buna inanmanın adıdır. Ama inanmak için bir zorlama yoktur.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN