Back To Top
Osmanlı’da okuryazarlık ve harf devrimi

Osmanlı’da okuryazarlık ve harf devrimi

 - Son Güncelleme: 12.11.2019 Salı 08:37
- A +

Siyaset için Osmanlı’yı veya Atatürk’ü yüceltmek veya kötülemek amacıyla yapılan ideolojik değerlendirmeler bizi tarihin karmaşık gerçekliğinden koparıyor, zihnimizde ak-kara şablonları oluşturuyor.

Böyle bir zihinle günümüzün karmaşık sorunlarına da “biz” ve “onlar” kutuplarından bakıyoruz, heyecanlı partizanlar oluyoruz. Fakat çok ihtiyacımız olan rasyonel ve analitik düşünme, müzakerelerle karar verme gibi melekelerimiz yeterince gelişmiyor.

YÜZDE 10 CİVARI

Osmanlı’da okur yazarlığın çok düşük olduğu konusunda yaygın bir kanaat vardı. 10 Kasım konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihçi Kemal Karpat’a referans yaparak “geçen asrın başında Osmanlı’da okuma yazma oranının nüfusun yarısından fazla olduğunu” söyledi. Savaşların ardından harf devrimi ile okuryazarlık “sıfırlanmışı”tı.

Merhum hocamız Karpat’ın Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan çıkan “Osmanlı Nüfusu” adlı kitabına tekrar baktım. Okuma yazma bilmeyenlerin oranının ortalama yüzde 46 olduğunu gösteren bir tablo var. Demek ki, 10 yaşın üstündeki nüfusun yüzde 54’ü okuryazarmış. (s. 254)

Fakat hayır, aynı kitabın 252. sayfasındaki tabloya göre, 1894 yılında okula giden öğrenciler hiçbir ilde yüzde 10’u geçmiyor: İstanbul’da yüzde 9.82, Edirne’de yüzde 7.46, Diyarbakır’da yüzde 6.96, Sivas’ta yüzde 4.14, Van’da yüzde 3’ten ibaret...

Öğrencilik çağında yüzde 10’a yakın olursa, tüm halkın yarıdan fazlası okuryazar olabilir mi?

Karpat Hoca “Osmanlı Modernleşmesi” adlı kitabında 1870’li yıllarda okul çağındaki Müslüman çocukların “yalnızca yaklaşık yüzde 15-20’sinin” okullaştığını, Birinci Dünya Savaşı arifesinde Ortadoğu’da okuryazarlığın yüzde 10’dan ibaret kaldığını yazıyor. (sf. 106-107)

Harf devriminden önce yapılan 1927 sayımında tespit edilen okuryazarlık oranı yüzde 10’dur; en sağlıklı rakam budur.

 

NAMIK KEMAL YAZIYOR

Osmanlı’da Hıristiyanların eğitimli ve zengin, Müslümanların eğitimsiz ve yoksul olmaları bütün aydınların ve Abdülhamid’in dikkatini çekmiştir.

Tanzimat’ın birinci ilkesi “maarif“ti.

Aydınlanma tarihimizin öncülerinden Namık Kemal, 27 Temmuz 1860 günlü Hürriyet gazetesinde geri kalmamızın sebepleri hakkında çok önemli bir makale yazdı. Makalenin başlığı çok ilginçtir:

“Türkistan’ın esbab-ı tedennisi!”

Türkistan dediği Osmanlı’dır; “esbab-ı tedenni” yani geri kalma sebepleri.

Şöyle yazıyordu:

“Millet-i İslamiye’nin yüzde 2’si yazı bilir çıkmaz, diğer milletlerin yüzde 20’si okuryazar bulunur.”

Diğer milletler dediği, Ermeniler ve Rumlardır:

“Onların içinde on yaşında çocuk az bulunur ki okuma yazma bilmesin ve gazete okuyamasın.

Bizimkilerin içinde onbeş yaşında çocuk pek nadir bulunur ki Türkçe iki satır bir tezkere yazabilsin”

Abdülhamid zamanındaki modern eğitim hamlesiyle okuryazarlık yüzde 10 civarına çıkabilecekti.

 

MÜSLÜMANLARIN DURUMU

Osmanlı’da Hıristiyan azınlıklar askerlik yapmıyor, ticaretle uğraşıyorlardı. Batı’daki Aydınlanma ile çok erken temasa geçmişlerdi. Bu özgüven onlarda ayrılıkçı milliyetçiliği güçlendirecekti.

Müslümanlar büyük çapta “köylü” idiler, uzun yıllar cephelerde üretim ve eğitimden mahrum kalıyorlardı.

İmparatorluk, Müslümanların sırtında ağır bir yüke dönüşmüştü.

Hıristiyanları orduya alma projesini Abdülhamid de benimsemiş ama uygulanamamıştı.

Müslümanlara hızlı okuma yazma öğretme konusunda, “sesli harfler” bulunmayan ve “bitişik” yazılan Arap harflerinin nispi bir zorluğu vardı. Bu zorluk sürekli tartışılıyordu.

Alfabe değişimine karşı olan Namık Kemal de bu zorluğu yazmıştır.

Enver paşanın “bitişik olmayan” yazı tecrübesi sonuç vermemişti.

 

KÜLTÜR DEVRİMİ

Latin harflerinin daha kolay olduğu bir gerçektir. Ancak İsmet Paşa’nın Abdi İpekçi’ye söylediği gibi harf devriminin amacı, “kolay alfabe”den ziyade Batılılaşma amaçlı kültür devrimiydi.

Yeni nesiller rejimin kontrolü altında yeni alfabe ile yazılanları okuyarak yetişecekti.

Bunun bir kültürel kopma yarattığı, Meşrutiyet devrindeki kuvvetler ayrılığı düşüncesinin ve zengin fikir hareketlerinin unutulduğu da bir gerçektir.

1939’da İsmet Paşa “Maarif Şurası”nı topladığında, Hukuk Fakültelerindeki “kitap yokluğu” ağır bir sorun olarak dile getirilmişti. Halbuki sırf anayasa hukuku dalında bile Babanzade İsmail Hakkı, Celalettin Arif, Osman Sermet gibi hukukçuların kitaplarıyla kütüphaneler doluydu.

Bugün bu sorunlar geride kalmıştır; hele günlük siyasetin hiç konusu değildir.

Eski Türkçedeki binlerce eser de yeni alfabeyle yayınlanmıştır.

Bugünkü vahim sorun şudur: Ne kadar okuyoruz?!!

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Eyup Tamdoğan 14 Kasım 2019 14:21
1894 ile 1927 arasında ülke nüfusu, sınırları, demografik yapısı hepsi değişmiş. Ülke nüfusu bu iki tarih arasında 32 milyondan 13 milyona inmiş. Savaşlarda 15'liler, öğrenciler, iyi eğitim almış askeri okul mezunu subaylar, yani çok sayıda okur yazar olanlar şehit olmuşlar. Buna rağmen 1927 yılı (2- Umumi Nüfus Tahriri, 28 Ekim 1927, Sayfa: 22) nüfus verilerine göre 6 yaş üstü okuryazarlık oranı 10,8. Yani o kadar azalmaya rağmen sahip olduğumuz %10,8 okuryazar var. Basit matematik yapılsa bile 1894 ve öncesinde okuryazarlık oranının %10'un çok üstünde olması gerektiği anlaşılacaktır.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 12:51
Babaannemin babası hem köyün imamı, hem de mahalle mektebinin ve aynı zamanda babaannemin hocası imiş. Babaannem bir gün bana Hac'dan gelen şişenin üzerine Arap harfleri ile Zemzem yazılı bir etiket yapıştırmamı söyledi. Ben de dediğini yaptım. Sonra da neden kendisinin yazmadığını sordum. "Hacı babam kızlara yazmayı öğretmedi." dedi. Öğrenirlerse erkeklere mektup yazarlarmış!
Okurun Biri 13 Kasım 2019 03:05
Evvela Osmanlı'nın son döneminden kalan insanlar üzerinden okur-yazar nüfusunu tespit etmek mümkün değildir zira Osmanlılarda okurun ekserisi erkektir ve 1. babadan oğula öğretme 2. yol ise medreseler kanalıyla okur-yazarlık öğretimi yapılırdı. Ancak ne hazindir ki bu insanların çoğu savaşlarda ve cephelerde yitirilmiştir. Kalanlarda fakirlik ve zorunlu göçler, sürgünler sebebiyle okuma şansı bulamamıştır. Dolayısıyla son dönem Osmanlı coğrafyasında 10 çocuktan 9 u babasını dahi tanıyamadan ve okuyamadan büyümüştür. Bu durumda dedeniz ya da dedenizin babasının okur-yazarlığı gerçeği yansıtamaz
Okurun Biri 13 Kasım 2019 02:51
Arkadaşlar harf devirimi*nin 3 temel sebebi vardır. Ayrıca bu bir kişinin tek başına verdiği bir karar değildir ve coğrafyamizin gördüğü malesef en büyük manipülasyondur. Çünkü; 1-Bu etkileme ve yönlendirme sonucu insanlar davranış değişikliği ya da kanaat-inanç değişikliği gösterebilirler. Osmanlıcılık-muslumanlik vb. 2-Cumhuriyet döneminde temelleri atılan Türk-Kürt ayrılıkçılığı gibi, en önemli sebeplerinden bir diğeri de konjonktürel olarak de Türk-Arap birliğinin yokeldimesine yöneliktir. 3-Ulusal kimlik bunalımı ve tarihsel birikimlerin rafa kaldırılması icabı yapılmıştır
Haydar Ercan 12 Kasım 2019 22:18
Herzamanki gibi konulara bilimsel ve rasyonel yaklaştığınız için sağolunuz. Saygılarımla
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 21:44
Bırakın bu çağdaş, mağdaş ayaklarını. Kur'an Latin alfabesi olsaydı, Atatürk Arap alfabesine geçerdi... İşin hikayesi bundan ibaret...
ali namlı 12 Kasım 2019 21:29
Batıda matbaa 1451 de kullanılmaya başlandı ; bizde ise 1730 ! İlk basılan birkaç kitap rağbet görmeyince matbaa işi aşağı yukarı 1800 lere kadar kendi kaderine terk edildi . Aradaki fark tam 350 senedir . Hangi okuma yazma oranından bahsediyorsunuz ; hepsi boş !
KARAR OKURU EK 12 Kasım 2019 21:26
Ecdadımızın ayrısı gayrısı yoktur' a cevap... Kızma birader. Tek kelimeye bile tahammülünüz yok. İç ve dış güçler diyeceksiniz. İyi de, insan ecdadının- kardeşinin anadilini yasaklar mı ? Bir milletin dilini yasaklamak olur mu? Kürtçeden başka hangi dili yasakladınız ? Azınlıklara verdiğiniz hakların yarısını bize vermemişsiniz. Köy yakmalar, faili meçhul cinayetler niye aydınlatılmıyor? 96 yılda Kürtler bir Alay Komutanı bile olmamış. Şu anda bir müsteşar büyükelçi general amiral Kürt var mı ?
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 02:54
2
Kürtçeyi yasaklayanlar daha önce de Kur'an'ı ve Arapçayı yasaklamışlardı. Bu yasakçılar imdi PKK ve türevleri ile birlikte hareket ediyor... Anlayana sivrisinek saz, anlamayana PKK az...
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 21:25
Ahmet Altan hakkinda tekrar yakalama karari cikarildi. Hukuka aykiri olarak Altan'in avukatina karar bildirilmedi.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 07:17
0
21.25, Ahmet Altan Osmanlııca mı yargılanıyor.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 21:17
Yüzde on yüzde sıfırdan büyük değil mi?
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 20:21
Kur'an, Latin alfabesi ile yazılmış olsaydı bu gün Latin alfabesi ile Tükçe okuyup yazanların tamamı aynı zamanda Kur'an da okuyabilirdi. Aynı şekilde Osmanlı döneminde Kur'an okuyanlar da, Kur'an alfabesi kullanılan Osmanlı Türkçesini okuyabilyorlardı. Harf deverimi Kur'an'ı unutturmak için yapılmıştır. Lafı daha fazla eveleyip gevelemnin lüzumu yok.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 21:14
1
20.21 de. Yazan arkadaş.Bilmeden konuşmak ne kadar zevkli.. O zevki bende bilirim. Ama sonunu cahilliğin mahcubiyeti oluyor. Sende tat eyi olur. Kardeşim Osmanlıca başka Arapça başkadır. Anlaman için anlatayım. Bak biz Latin harfleri ile yazıyoruz. İngiliz de öyle. Ama ben İngilizce bilmiş olmuyorum. O da Türkçe.bu kadar.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 23:54
0
21.29, Bak kardeş, bu dediklerinde haklısın. Ama Latin alfabesine geçiş sebebimiz keşke bu olsa. Ama bil ki Arap alfabesinin günahı bunlar değil. Kur'an Latin alfabesinde olsaydı biz başka alfabeye geçerdik. Kaldı ki matbaayı geç kullamamızın sebebi de Arap alfabesi değil.
Ali rıza 12 Kasım 2019 20:19
Oku emriyle başlıyan bir kitabın dinin ümmeti , okumadı yazmadı , kitabı anlamadı anlamak istemedi , şıhlar , idareciler halkın okuyup gözünün açılmasını istemedi , kuranı kerimi duvara astı sakın dokunmayın çarpar ha dediler millet okumadı , halatakunyacılar kızları okula göndermek istemiyor , hiç islamı bilip anlasalar böyle olurmuydu ? Sadace islam ümmeti kuranı kerimden bir feyz alamadı mezhepçilik ve tarikatlardan dolayı birbirini yemekten başını kaldırıp ne oluyor diyemedi , bu böyle devam eder. Arapçada üç tane z harfi var a harfi yok nasıl türkçe yazacaksın hiç düşünen yok
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 03:07
0
20.19, Osmanlı Türkçesi konusunda cahilliğin belli oluyor. Osmanlı Türkçesinde A harfi vardır. Latin alfabesinde ş, ğ, ç gibi harfler yoktur. Aynı şekilde Arapçada olmayıp Osmanlı Türkçesinin alfabesine ilave edilen nef, gef gibi harfler vardır.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 18:34
Sadece Kur'an okuyabilen biri bu gün için okur yazar sayılmaz. Çünkü geçerli alfabe Latin alfabesidir. Ama Kur'an alfabesinin geçerli olduğu Osmanlı döneminde Kur'an'da Arapça "vahdet" olarak okuduğu bir kelimeyi Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bir kitapta "birlik" olarak okuyup anlayabiliyordu.
Tanıdık bir aile üzerinden bir örnek vereyim. Osmanlı dönemi yetişkini olan bir karı-koca. Tamamı Cumhuriyet döneminde doğan yedi çocukları vardı. Anne ve bir çocuk hariç ailenin tamamı hem Kur'an hem de Osmanlı Türkçesi ile yazılmış Muhammediye isimli Osmanlıca bir kitabı okuyabiliyorlardı. Sadece baba Osmanlıca yazabiliyordu. Bu aile köyde yaşayan bir aile idi. Ve yaşadığı köyde herkes benzeri durumdaydı. Bu durumdan nasıl yüzde iki buçuk okur oranı çıkar anlamak mümkün değil..
Osmanlı döneminde Kur'an okuyan herkes Osmanlıca da okuyabilirdi. Çünkü alfabe aynı alfabe idi. Mesela o alfabe ile Arapça "vahdet" okuduğu zaman manasını belki anlayamıyordu ama Türkçe "birlik" okuduğun zaman gayet net anlıyordu. Yazma konusu ise erkekler arasında kadınlardan daha yaygındı. Kur'an okuma oranı yüzde 10'dan çok yüksekti. Bu gün sadece Kur'an okuyabilen, Latin alfabesini bilmezse okur yazar sayılmaz. Ama Osmanlı döneminde alfabe zaten Kur'an alfabesi olduğu için Kur'an okuyan herkes okur sayılırdı... Millet Kur'an okuyamasın diye alfabe değiştirilmiştir.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 20:30
3
Kuran latin harfleri ile de var? Sadece Arap harfleri ile yazılacak diye bir kural mı var?
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 21:46
3
20.30, Bilmediğin mevzuya bulaşma...
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 17:38
Taha bey, sizi biz milliyetçi ve muhafazakâr biliriz. Ta 1970'lerde sağ görüşlü gençler, solcuların hakim olduğu illerde, sizinde yazarı olduğunuz Tercüman gazetesini bile korkarak alırdı. Hangi haklı gerekçeyle kendinizi laik ve kemalistlere beğendirmeye çalışıyorsunuz, anlamış değilim. CHP Atatürk'ün Partisi. Bu müslüman millete ettiği eziyeti benden iyi bilmelisiniz. "Ey Müslüman Türk:Titre ve kendine gel!"
ahmet Efe 12 Kasım 2019 17:33
taha akyol gibi bir yazara şöyle veya böyle iftira atmak dürüst insana yakışmaz.İmam-I Azam (DELİLSİZ KONUŞANIN SÖZÜ DİNLİNMEZ DER) Akyol hep delilli uzmanlara dayanarak konuşur. herkes önce kendini eleştirsin.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 17:26
Bizi yoktan var eden Allah'tır. Bizi halihazırda yaşatan, nimetlendiren, rızıklandıran Allahtır. Kemalistler ve radikal lâikler Atatürk'e karşı hissettikleri minnettarlığın kaçta kaçını Allah'a karşı hissediyorlar. Biz insan olan, Ali Rıza Efendi ve Zübeyde hanımdan olma Mustafa Kemal Atatürk'e karşı değiliz. Günahlarıyla, sevaplarıyla tarihimizin önemli simalarından birisidir. Bizim itirazımız ilahlaştırılan Atatürk, o doğmamıştır hiç bir zaman yaşamamıştır. Aklını şeytana satanların hayalinde ürettikleri Atatürk'ü bilmiyoruz. Ondan haberimiz yok. Bizim tek bir İlahımız var. O da Allah!
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 16:39
Çok değil 110-120 senelik geçmişimizden bahsediyoruz. Sanırım arşivlerde o tarihlere ait gazetelerin basım ve satış miktarları, basımı yapılmış her türlü kitap (lisanları da belirtilerek) ve basım miktarları, okullardaki eğitim programları kullanılan kitap, araç ve gereçlerin dökümü vardır. Taha Akyol ve Murat Bardakçı bu dökümanlara ulaşıp bize en doğru bilgiyi verebilir. Böylece en sağlıklı bilgiye ulaşırız. Eğer böyle bir arşiv yoksa ve/veya ulaşılamıyor ise vay halimize.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 18:28
0
16.39, Bunları öğrenerek Osmanlı okur yazar oranı hakkında bir fikir edinemezsiniz. Bu gün de tamamı okur yazar seksen milyonluk ülkede sekiz yüz bin gazete satılmıyor... Mesela büyük çoğunluğun okuyabildiği Kur'an ve Hz. Muhammedin hayatını anlatan Osmanlıca basılmış Muhammediye ile yine Osmanlıca basılmış Mızraklı ilmihal kitapları ne kadar satılmış. O bir fikir verebilir. Hatta imkansızlık yüzünden bir çok çocuğun bir mushaftan Kur'an öğrenildiğini düşünürsek bu bile doğru ölçü olmaz...
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 19:42
0
Bu üniversitelerin tarih bölümlerinin işi. Gazetecilerin değil
bozbey 12 Kasım 2019 16:36
Allah'ın ilk emri: İkra', Oku..ama hiç okumayan bir topluluğuz malesef..Burada kastedilen, sadece Kur'an oku da değildir, oku; yani, araştır, öğren, bilgi sahibi ol, düşün, sorgula,anla, yorum yap, fikir üret. Biz ise, her ramazan anlamını bilmeden Kur'an'ı hatim indirmeyi müslümanlık sanırız..Sadece kendi görüşümüzdekileri okuruz okursak da..diğerine ait olanı okumaz, dinlemez, anlamaya çalışmayız.Halbuki, diğerine ait olanı okumadan,onu tanımadan onunla mücadele edemeyiz ve aslında diğerini tanımak,kendi eksiğini görmeyi,durumunu analiz etmeyi, yani KENDİNİ DE TANIMAYI sağlar. :)
bence 12 Kasım 2019 16:33
Birincisi ve en önemlisi mesele alfebenin kolaylığı zorluğu değil mesele İsmet İnönünün dediği gibi Biz harf devrimini kolay olsun diye yapmadık batılılaşmak için yaptık demesi konun özetidir. İkincisi, amaç yeni devletin istediği yönde eğitim verilerek yeni model bir nesil yetiştirmek yani eski düsünce ve anlaıışı at yeni,yenilikçi, modern avrupai nesil.Bu açidan bakınca laik kesim için herşey doğru ve tamam, olması gereken yapıldı. Dindar ve muhafazakar, milliyetçi kesim ise bu işe pek sevinmedi Çünkü dini uygulamalar, bu avrupai, modern duruma uymayı uygun görmedi. yeniyi yücelt eskiyi gö
Suudi Arabistan başta olmak üzere bütün Arap ülkelerinde Anadil Arapça ve tahminen Kur-an eğitimide müfredatta vardır. Dinimizin kokenide Suudi Arabistan.Arap milletinin ve ülkelerinin hali ortada. Düne kadar ehliyet bile alamiyorlardı,Sokağa erkeksiz adım atamıyorlardı.İranda stadlara kadın sokmuyorlar.Ya bunlar okuduklarını anlamıyorlar, Ya biz Türkler Kuranı ya okumuyoruz yada Araplardan farklı anlıyoruz.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 19:05
1
16.31, Bu yoldan bir yere varamazsın.Ebucehil de Araptı. İslam'ı anadilinden, hem de Hz. Muhaamedden dinliyordu. Ama gavurların başı olarak öldü.
Okurun Biri 13 Kasım 2019 02:23
0
Dünya da 23 Arap ülkesi bulunuyor ve toplam Arap nüfusu ortalama 400 milyon civarında. Bunların yaklaşık 40 milyonu hristiyan, 5 milyon kadarı da ateist, diğer dinlerden vs. Ancak sizin tahmin ettiğiniz gibi iyi derece de Fusha ve Kur'an ilimlerinde derinleşen Müslüman Arapların da %5 i dışında kimse Kur'an'ı anlamıyor.
KARAR OKURU EK 12 Kasım 2019 16:27
Bugüne bakalım... Sayın Erdoğan dönemindeki bizler, ecdad diyorduk, başka bir şey demiyorduk. Oysa ben Türk bile değildim. Ama, modaydı. Çok sonra yanlışı farkettik. Sonra, öğrencilerime ve çevreme şunları tavsiye ettim. Her gün bir sayfa K. Kerim ve mealini, ayrıca, her gün bir kelime İngilizce öğrenseniz , üç yılda konuşacak seviyeye ulaşabilirsiniz. Hele Kürtler, az gayretle Farsça da öğrenebilir. Dünya klasikleri de okumalı. Ama önce, kendi anadilinizi öğrenin... Bir de, bugünkü problemlerin çaresi, bütün okullarda ikili öğretime son vermektir. Ve âdil olmaktır. Selamlar.
16.27, Lozan'a göre Osmanlının Müslüman tebaası yeni devletin kurucu asli unsurudur. Sadece gayrimüslimler azınlıktır. Müslüman tebaa etnik nedenle azınlık sayılamaz. Ben Türküm. Çanakkale'de bu vatan için şehit düşmüş bir Kürt asker benim ecdadımdır... Lozan'a göre de öyledir... Bu gün aptallıklar yüzünden birbirimize düştük. Ecdadımızı rahat bırakalım... Ecdadımızın ayrısı gayrisi yoktur.
neden 12 Kasım 2019 16:00
Hem boyle: Siyaset için Osmanlı’yı veya Atatürk’ü yüceltmek veya kötülemek amacıyla yapılan ideolojik değerlendirmeler bizi tarihin karmaşık gerçekliğinden koparıyor, zihnimizde ak-kara şablonları oluşturuyor.'' Diyecek, hem de iki bir Turk/islama yapilan darbeyi ''harf, kultur devrimi'' diye kutsayacasin, gecmisini asagliyacaksin! yazma o zaman! iki de bir neden yaziyorsun? Turk/islam'in gecmisini asagliyiorsun?
Şerif 12 Kasım 2019 15:42
ben 57 yaşında biriyim ailemin en küçük çocuğuyum babam ve annem okur yazar değildi. emsalleri arasında bazı okuryazar erkekler vardı bunların tamamına yakını. Askerde okuryazarlığı öğrendi. tabiiki onlar karadeniz de kırsal da yaşıyorlardı.okullu olan %1 bile yoktu. belki belli başlı şehirlerde okuryazarlık %10 lara varabilir. Zaten nüfus çoğunluğu kırsalda yaşıyordu. şehir yoktu.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 15:30
demogojik bir yazı!!!!!!
Sorgulayan 12 Kasım 2019 15:03
İslamiyet tüm insanlar için gelmiştir. Müslümanca yaşamak için Kuran'ı anlamak ve anladıklarını uygulamak gerek Sadece okumak ve anlamamak maymun gibi yaşamaktır. Çin, Rus, İngiliz, vd. Kuran'ı okuyup anlamak için Kuranca (veya Arapça) bilmeleri mi gerekir? Harf devrimiyle bir gecede cahil olduk düşüncesi eksik. Osmanlıca eserlerde o zamanın güncel bilim ve tekniği adına ne vardı? Bence hiç! Kuran okunmaması için eski harfleri iptal ettiler düşüncesi eksik. Şimdi Kuranca'yı isteyen herkes öğrenir ve Kuran'ı okuyabilir. Ya sonra? Okuduklarını anlayabilirlermi? Osmanlıda anlamaktamıydılar?
elbette 12 Kasım 2019 16:07
4
15.03 ''Osmanlıca eserlerde o zamanın güncel bilim ve tekniği adına ne vardı? Bence hiç!'' o gunki yapilan harf/kultur darbesi oyle basarili olmus ki, bugun hic gormedigi okumadigi sisteme, o sistemin ''ATA''sini yetistirms olmasina ragmen ''hic'' hukmu verebiliyor!? Seni bu kadar angut mankurt yetistiren bir sistemden sikayet edemezsin elbette
Sorgulayan 12 Kasım 2019 17:05
0
16.07 Osmanlı’nın son zamanlarında gerçekleşen en önemli teknik yapı Hicaz Demiryolu’dur. Alman tekniği ile yapılmıştır. Projenin başlangıcında ve ilerlemesinde Alman, İtalyan, Fransız, vd. yabancı mühendisler yoğun olarak çalışmışlar. Onların bilgi birikimi bizimkilere aktarılmış mı? Osmanlı’nın Çanakkale Savaşı’nda kullandığı uçaklar ve tüfekler Alman yapımıdır. Bunların yapımı için Osmanlı’da hangi bilgi birikimi olmuştur? Daha sayayımmı? Bu arada, 1923-2019 arası sisteme eleştiriyi vazife bilirim.
KARAR OKURU Mürsel 12 Kasım 2019 14:57
1969 da köyümüze yeni cami yapılınca; eski caminin eskimez yazılı kitaplarını hocamız topluca bir tepede yaktırdı. Çünkü hoca bu kitapları okuyamıyor okusa anlayamıyordu.1928/ 1969 arası gerçeğin bir yüzü bu.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 17:35
0
Kuran okumak, Okur yazarlık mıdır? kuran okumak dediğin eylem, yalnızca kur'anın lafzını seslendirmektir. Anlamını zerre kadar anlamadığın bir seslendirme nasıl dil olabilirki. Seslendirme yeteneğidir. bir dil bilmek değildir. osmanlıca dediğimiz şey de ne alfabedik olarak ne gramatik olarak, ne kelime haznesi olarak bağımsız bir Dil değildir. içinde farsça, arapça, ibraniçe, rumça, vb azınlıkların kelimelerin bulunduğu bir yapı idi.Ağırlıklı olarak Türkçe sözlü edebiyat ürünlerini kelimelerini içeriyordu. Elma Türkçe bir sözdür. Bunu latinçe alfabe ile veya arap alfabesi ile sembolize etmek
Muhtefi. 12 Kasım 2019 19:04
1
Hocanın isine gelmemis. :)).tembellik,.yatmak varken .İstese/sek hiçte zor değildi o gun ve bugün ogrenmek Osmanlı Türkçesini...(ilme meraklı olsa saklardi ) .ayrıca günlük konuşmalarda kullanabiliriz Dedemizin dilini. Zihin Dibacesi önemli. Tanıdıgim bir avuç insan bir araya geldi 7'den 70'e çatır, çatır öğrendiler Osmanlicayi. .hatta Rika yazisi neymis diye incelemeye,konusmaya basladiar.:)) isteyince oluyor..Tembele bahane çoktur. Eskinin hataları bugünün TEMBELLIGIYLE ÖRTÜLEMEZ. *.politik, iç siyasi maksad yoksa *.:)).
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 20:39
0
17.35, Bu gün nasıl Latince bilmeden, Latin alfabesi ile Türkçe okuyup yazabiliyorsak, Kur'an alfabesi ile Türkçe okuyup yazmak için de Arapça bilmek şart değildir. Not: Osmanlı Türkçesi hakkında söylediklerinin hepsi cahillikten ibarettir.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 00:03
0
19.04, Şimdi de biri Latin alfabesini yasak etse, seksen sene bu yasak sürese, seksen sene sonra biri gelip Latin alfabesi ile Türkçe okuyup yazmak serbest dese aynı şeyleri söyleyerek rahatlayabirir miydin?
Yorumlara bakiyorum da gercegin ne oldugunu anlama cabasi goremiyorum. Ha dedem okurdu, cevresi bilirdi vb. argumanlarla kendini/ideolojisini/onyargilarini hakli cikarma cabasi. Dedeniz okuyor olabilir, ama okuma yazma konusunda butun Turkiye olceginde en gecerli veri harflerin degismesinden once 1927 de yapilan nufus sayiminda toplanmis verilerdir: okuma yazma bilen nufus orani yuzde 10. Not: o donemde birakin batmakta olan Osmanli'da dunyayi fethetmekte olan Ingiltere gibi yukselen ulkerde bile okuma yazma orani yuzde 60 degildi.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 15:38
6
14.50, 1927 de yapılan nüfus sayımında okuma yazmayı okulda öğrenenlerin verisidir. Bu oran doğru da olabilir. O dönem büyük bir çoğunluk okuma yazmayı ve Kur'an okumayı okul dışında cami, ebeveyn vs gibi yollardan da öğrenebiliyordu. Her köyde okul yoktu ama imamı olan aktif bir veya bir kaç cami vardı. Müslümanlar Kur'an okumanın faziletine inanırlar. Bu yüzden Osmanlı toplumunda okuma oranı çok yüksekti. hem okuyup hem yazmak da erkeler arsında çok yüksekti. Bunun bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Şu anki kuşağın dedesi ya da dedesinin babası Osmanlı dönemi yetişkinleriydi.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 16:36
0
15.38. Bir kere nufus sayimi alfabe degisikliginden once yapildi. Nufus sayiminda sorunun nasil sorulduguna bakilirsa en dogru cevabi buluruz. Ama genel olarak okula gittiniz mi diye sorulmaz, okuma yazma biliyormusunuz diye sorulur. Bu tur genel sayimlarda okuma yazmanin nerede ogrenildiginden cok bilinip bilinmedigi sorulur. Benim annem surekli Kur'an okur, ama anlamini bilmez. Cunku anlamak icin dilin bilinmesi gerekir. Yani Kur' an okumak okuma yazmanin bilindigi anlamina gelmez herkes icin.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 00:06
0
16.36, Kur'an okuyan Osmanlı zamanında alfabesi Arapça olan Osmanlıcayı da okuyabilirdi. Bu gün Latin alfabesini okuyamaz.
KARAR OKURU Mürsel 12 Kasım 2019 14:46
Toplum olarak sözlü/ görüntülü öğretime yatkınız.Bu da yüzeyde kalmaya sebep oluyor.Bugün kabaca halkın 3 te 2si; siyaset/ spor/ kadın programı/ dini tartışma ile yoğun ilgili.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 13:58
Neymis demekki sn cumhurbaskani dogruyu soylemiyormus halkina.Sadece kendi tabanini siyaseten tatmin etmek icin soyledigi dogru olmayan beyanlarmis.Oldumu simdi bu.Adamlarda gercekten bunlara inaniyorlar.Okumuyorlarki arastirmiyorlarki.Cikarci biat kulturunun gelecegi nokta her zaman bu olacaktir.Son kelaminiza tamamen katiliyorum.Okumuyoruz okumaliyiz.Bu nasil bir peygamber ummeti anlamak mumkun degil.Gozlerimi kaparim vazifemi yaparim ummeti bence bu.Sonrada dunya siralamalarinda rezil rusva bir durum.Sanki bizi osmanli kurtaracakmis gibi.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 13:32
Anlaşılan Erdoğanın danışmanları iyi özetleyememişler kitapları, inşallah bu yazıyı okurlar. Anıtkabiri ziyaret edip, saygı ve minnet yazısı yazdıktan sonra durmuş, oturmuş bir uygulamayı tartışmaya açmak hiç yakışıklı almadı. Ne yazık ki Sayın Başkan bunu hep yapıyor. Ben son yapılan anket sonuçlarının bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Akp düşüşe geçtikçe daha da hırçınlaşacak....
Neo 12 Kasım 2019 13:26
İngilizce, ister beğenelim ister beğenmeyelim, küresel dil oldu. Herhangi bir meslekteki kişi, özellikle bilimciler, kendini geliştirmek, dünyadan haberdar olmak istiyorsa İngilizce bilmek zorunda. Bundan 20-30 yıl önce bu bir zorunluluk değildi. Artık öyle. Türkiye İngilizce bilme oranı sıralamasında sonlarda yer alıyor. Bu değişmeli. İngilizce eğitimine ağırlık vermeliyiz.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 00:11
1
13.26, Bu mevzuda yanılyorsun. Dil bilmek iyidir. Ama bilgi sahabi olmak için yeterli değildir. Sömürgeler ana dillerini bile unuttu hepsi İngilizce konuşuyor. Ama yine sömürgeler...
Thales 12 Kasım 2019 13:20
PISA'da ilk 5'e girmeliyiz. İlk 500'e 7 üniversite sokmalıyız. Bunları nasıl yaparızı konuşalım. Sadece bakanlığa bırakmayalım. Konu derin ve karmaşık. Ortak akıla ihtiyaç var. Vakit kaybetmeyelim.
Süheyl CALISKANOGLU 12 Kasım 2019 14:44
1
PISA'da ilk 5'e girmek icin,bir degil bir kac "mucizeye'ihiyaci var Türkiye'nin..Imamlarin ,ögretmenlerden daha cok aylik kazanci oldugu bir ülkede!..
Thales 12 Kasım 2019 16:02
3
Bence de öğretmenlere daha yüksek aylık verilmeli. İlk 5 hedefi mucizevi değil. Kararlılık, odaklanma, sabır yeterli.
karar okuru 12 Kasım 2019 17:27
2
pısa 15 yaşındaki lise ve dengi okulları sınava tabi tutuyor üniversiteyle alakası yok
Thales 12 Kasım 2019 20:37
0
Evet PISA'nın üniversite ile alakası yok. PISA'da ilk beşe girmeliyiz. Ayrıca ilk 500 içine 7 üniversite sokmalıyız.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 12:39
İkincisi:Atatürk bir devlet kurucusu takdiri hak ediyor. Allah'a şükür bir devletimiz ve vatanımız var. Hata ve kusurları hakkında oldukça çok malumat var. Onları aklınıza havale ediyorum. Atatürk ne bir Peygamberdir, ne bir İlahtır. Hatta evliya bile değildir. Sigara ve alkole düşkündür. Bu onun şahsi tercihidir, saygı duyarız. Ama devletin resmi toplantılarının içkili olmasının yolunu açması onu günahkâr eder. Devletin başı olması hasebiyle bütün günahlar onun omuzundadır. Bu yolu açtığı için. Cumhuriyet resepsiyonu yapılıyor ve kadehler tokuşturuluyor.Bu olmaz, olmamalı, olmammalıydı.
Cidden mühim şahsiyet 12 Kasım 2019 13:54
0
Feto hiç içki içmezdi. Bu onu gunahkarliktan arı mi kilar
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 14:11
1
Ben icki kullanmam. Devletin resmi toplantilarinda da her turlu icecek bulunmali. Isteyen serbestce istedigini icebilir. Herkesin gunahi kendisine...
Turan 12 Kasım 2019 14:45
1
Karar Okuru; bomboş bir yorum yapmışsınız. Sözüm ona Osmanlı'nın itibarını yalan yanlış bilgilerle, hamasi nutuklarla, hayallerle, masallarla yükseltemezsiniz. Geçmişimizdeki hiç bir lider, yönetici, kahraman hatasız değildir elbette ama bu sadece Cumhuriyet değil Osmanlı ve öncesi için de geçerli. Sen ve senin gibi düşünenlerin ağzından bugüne kadar Atatürk'e yapılan eleştirilerin onda birini padişahlar için duymadım. Bu açıdan hepiniz çiute standartlısınız. Son olarak; ilah, peygamber, evliya gibi kavramlar sadece ve sadece bir inanç sisteminin kavramlarıdır. İnanç yani iman. Ve bu da tamamen kişise
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 20:43
2
14.41, Dileyen içsin. Bize ne? Ama devlet prptoklü kafa çekmek yeri değildir.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 12:30
Lütfen biraz insaflı olun. Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet okullarındamı eğitim aldı? Ya silah arkadaşları hangi okullarda yetiştiler? Mehmet Akif, Namık Kemal ve daha niceleri, Osmanlı talim ve terbiyesinden geçtiler. Atatürk şüphesiz dahi bir kumandan, siyaset ve devlet adamı. Yanlış olan onu insanüstü gösterme çabalarıdır. Mütedeyyinlerin itirazı buradadır. İsmet Paşada dindarlara mesafelidir. Niçin onun hakkında fazla polemik yapılmaz. Çünkü kimse onu insanüstü görmez. Atatürk bir çok konuda takdiri hak ediyor. Birincisi; İstiklâl harbinin muzaffer Başkumandanıdır.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 12:19
taha bey, muhalif olacağım diye kemalist bataklığa saplanıyorsunuz farkında mısınız? onların propagandasına bilimsel kılıf bulma gayretine kapılmışsınız gibi... yakışmıyor size. eğriye eğri doğruya doğru.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 13:21
3
İşinize gelmeyince muhalif, düşman, hain, şer güçleri! Bilimsel konuşmak, doğruyu söylemek, araştırmak, artık bu memlekette kabul görmüyor. Yazık. Taha Bey gibi nadide yazarlarımıza kötü söz söylemeye ne hakkınız var? Önce bir aynaya bakmanızı şiddetle tavsiye ederim.
Harf darbesi 2 12 Kasım 2019 12:14
Harf darbesi 2. Oyuzdendir millet başsız tavuk gibi ne yaptigini, nereye gittigini bilmez olmuştur! Yok olma pahasina butun varligini, canini vermis MUZAFFER bir milleti, cephede yendigi düşmanina benzemeye zorlayacak, düşmanin kiyafetini giyecek onun gibi yasayacaksin diye millete dayatacaksin! Bin yildir savastigi düşmanına bezemeyi dayatirken harflerini degistirip, geçmişine söyvmeyi öğütleyip dününü unutturmaya calisacaksin!? Millet kendisine verilen bu zehirin, afyonun etkisinden uyanir bir gun. Farkina varir, kendisini öldürmeyen uyutan zehir devrim midir darbe midir.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 13:18
4
Bahsettiğin değişen harf arap harfi, Türk harfi değil. Zırvalarının ciddiye alınacak tarafı yok.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 14:19
4
13;18 kullandigin Turk harfi mi, Latin harfi degil mi ?
Muhtefi. 13 Kasım 2019 00:10
0
2.Mahmut Merhum lakabı Gavur padişahtı. 1360 li yıllarda kurulan Yeniçeri Ocağını 1826 da TOPA TUTMUŞTU. 466 yıl sonra. İstanbul Fethi,Mohaç, Varna, Belgrad, Bağdat, Mısır vd yerlerden Zaferle Dönen Ordu. Topa tutuldu. (Bozulmustu) !.İslahatlar,Tanzimatlar,Mesrutiyetler , ardı, ardınca Fesler vb geldi.Bilimsel olmak lazımdir. İsterdim Osmanlı Türkçesi kalsaydı Arab aiafabesi ve Latin Alfabe de okunsaydı .ama öğrenebiliriz bugün. Tembel olmayalım yeter.*iç politik amaç yoksa* isteyenlere yol açıktır.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 12:03
Taha Bey yaşınız gereği, Osmanlı döneminden kalan yetişkin son kuşağı tanırsınız. Onların okuma yazma oranı yüzde ikibuçuk muydu? Hakkaniyetli düşünün ve bu malalenizi tekrar yazın.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 13:08
1
Benim çocukluğumda 1970’lerde hem de Marmara bölgesi köyü olmasına karşın köyün yarıdan çoğu okuma yazma bilmiyordu. Demek ki Taha beyin bilgileri doğru.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 21:50
1
13.08, Yanlış anladın. Latin alfabesinden bahsetmiyorum.
ati 12 Kasım 2019 12:03
hayır! ''vahim soru'' o değil sayın yazar... ''biz kimiz, kendimizi nereye koymalıyız'' olacaktı. ülkemde bir grup insan için, ülke, sadece 1923'ten yani cumhuriyetten sonrası, öncesi yok. bir grup için osmanlı bizim ülkemiz... bir başka grup için de orta asya'dan itibaren, günümüze... aidiyetler en azından bu temellerde şekillenmiş. karma olanlar da var. neyi sahiplenip neyi dışladığımız bununla ilgili. ama, bence bu, en büyük sorun alanı. ben bir yere koyamıyorum kendimi. dünyalıyım diyorum o yüzden.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 11:54
Hocam olan olmuş; Latin harfleri ile de bir birikimimiz var. Latin harflerini yasaklasak, eski hatayı tekrarlayıp bunca birikimi çöpe atmış oluruz. Hata eski harfleri yasaklamak idi. Japonlar üç alfabeli yazıdan vazgeçmediler. Çin, Güney Kore... Bence yapılması gereken Latin harflerine devam; ama çocuklarımız Osmanlıcayı da rahatça okuyabilmeli. Korkmayalım bundan; zenginliktir. Solcusu da Abdullah Cevdet'i orijinalinden okusun.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 15:07
0
çin pratikte latin alfabesi kullanıyor. bilgisayarda kelimeleri latin harfleri ile yazıyorlar, program onları klasik çin harflerine çeviyor.
Muhtefi. 13 Kasım 2019 00:12
0
15.07, Mizah mı yapıyorsun...
Harf darbesi 12 Kasım 2019 11:48
"Devrim" mi Darbe mi? 100 yıl evet tam yüzyıl hic durmadan savasan cepheye asger yetistirmeye calisan bir millet!! Öyle bir millet ki: Hey 15'li onbeşli, Çanakkale yollari taşlı" Diye Çanakkale cephesine asgere gönderdiği 15 yaşindaki çocuklarina ağıt yaksın! Soyu kurumasin diye 13-15 yasinda cocugundan birini saklasin! Okuldaki öğretmen, tezgahta tarlada çalışan, dağdaki çobana kadar kurtuluş savasinda gitsin! Ve birileri ciksin boyle bir milleti cahil, okur yazar olmamakla suclayip harflerini degistirsin!? Bu ne kadar alçak bir iftiradir, özrü kabahatinden buyuk hainliktir iblisliktir!
Cidden mühim şahsiyet 12 Kasım 2019 13:50
1
Türküde 15 ile kastedilen hicri1315 tarihinde doğan gençlerdir ve o zamanlarda yaklaşık 17 ila 18 diye hatirimda kalmış
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 21:24
0
"Tokat yollari taşli " olacak CANAKKALE değil.Eyyy benim bilmeyen, okumayi zul addeden ve her konuda ahkam kesen din kardeşlerim; ayrica sırf ritminden dolayı cühela tarafindan oyun havasi olarak kullanilan bu ağıtın kıymeti harbiyesi yoktur sizlerce.AYRICA yazarin insafli olarak verdiği rakamlar gerçekten daha düşüktür(siz gibileri üzmemek için).Sadece araştır ve düşün.... o us varsa......
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 11:48
Osmanlı toplumunda Müslümanların yüzde yetmişi Kur'an okumasını bilirdi. Kur'an okuyabilen kendi kendine bile Osmanlı Türkçesi öğrenebilir. Harf inkılabı ile latin alfabesi mecbur edilirken, Osmanlı Türkçesi yasaklamıştır. Bu yasaktan da anlaşılacağı gibi maksat okuma yazmayı yaygınlaştırmak değildi..
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 14:51
1
Yahu bu rakamları nereden biliyorsunuz arkadaş? Hangi kaynak yazmış, hangi araştırmada tespit edilmiş? Hadi okul sayısı ve öğrenci sayısı bir istatistiki bilgi verir diyelim ama az ama çok. Anadolu'nun kendi halinde yaşayan halkının ne kadar Kur'an okuduğu okumadığı bilgisini kim, nasıl tespit etmiş? Kuru sıkı hamaset. Yahu siz bu yalan yanlış bilgilerle Osmanlı'nın itibarını yükselttiğini falan mı zannediyorsunuz?? Bu yalan yanlış bilgilerle öyle bir zehir saçıyorsunuz ki hadi kendinize acımıyorsunuz bari genç kuşakların yakasından düşün be kardeşim. Bir düşün, bir gidin be ey cahiller be!!!
Bozoklu 12 Kasım 2019 11:43
"Bugün bu sorunlar geride kalmıştır; hele günlük siyasetin hiç konusu değildir."Tamam günlük siyasetin konusu yapmayalım ama Tek parti döneminde kültürel alanda yapılan tahribatı matah bir şey gibi sunanlara sessiz mi kalalım? 1924'le beraber çıkarılan Takriri Sükun yasasıyla getirilen sansürü, baskı ortamını, yazar- çizerlerin kalemlerinin kırılmasını, demokratik cumhuriyeti savunanların İstiklal Mahkemelerinde darağaçlarına yollanmasını bize Asr-ı Saadet gibi sunanlara hiç mi itiraz etmeyelim? Her cazgırlık yapana aman bize ne mi diyelim? Bunu mu istiyorsunuz?
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 11:33
Taha Bey, Osmanlı döneminde okuma yazma istatistiğini okula bağlamak hatadır. O dönem toplumun büyük bir kısmı Kur'an okumasını bilirdi. Kur'an okuyabilen erkeklerin tamamı Osmanlı Türkçesi ile yazıp, okuyabilir, kadınlar da yazamasa bile okuyabilirlerlerdi. Bu gün bile Kur'an okumasını bilen biri, her hangi bir eğitim almadan, biraz gayretle, kendi kendine Osmanlı Türkçesi ile basılmış Mızraklı İlmihal kitabını okuyabilir. Not: Osmanlı Türkçesi ile okuyup yazmak zordu demek aslı olmayan bir propagandadır. Bunu yaymak size yakışmaz.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 11:31
DEVAM EDİYORUM. SN.AKYOL, SİZDEN BİRAZ DAHA GENCİM. ÖLMEYEN HÜCRELERİM SİZDEN BİRAZ FAZLA. OKUMAK DİYORSUNUZYA, İNANIN KÜLTÜR ÜSTÜNE, EDEBİYAT ÜSTÜ- NE, HUKUK ÜSTÜNE YILLARDIR OKUDUM, OKUYORUM. BATININ HUKUKU, ADALETİ HEP SÖMÜRÜ, HEP ÖLDÜRME ÜSTÜNE DEĞİL Mİ? NURİ PAKDİL'İN BATI NOTLARI'NI HİLMİ YAVUZ'LARI, ATTİLA İLHAN'IN HANGİ BATI'SINI OKUYACAK KADAR HÜCRE VAR SİZDE. BATI'YA BAKA BAKA ŞAŞI OLDUK. BU TOPRAĞIN "İNSANI" OLUN. LİMANDAN GEMİ KALKMAK ÜZERE.ATLAYIN LÜTFEN. KAMARADA YERİMİZ VAR. LÜTFEN BUYURUNUZ EFENDİM.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 11:15
Osmanlıcılık yapacaz diye iyice suyunu çıkardılar. %63 okur yazarlık ha?! Değil Kemal Karpat hocamız, hataları ile meşhur futbol yorumcusu Bülent Karpat bile iddia etmez bunu!
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 12:06
8
11.15, Önce yalanları öğrenen doğruları kabul etmez.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 12:43
1
Allah aşkına %63 rakamının neresi doğru. Diyarbakır a 1895 de %90 vermiş. şimdi yani yuzyirmi yıl sonra yörede nerede ise bir kaç yüz okul ihdas edildikten sonra %91 yahu.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 17:08
3
12.43, Latin alfabesine geçildiği zaman Osmanlıca bilen okur yazar sayılmıyordu.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 11:05
İSMET İNÖNÜ, ABDİ İPEKÇİ'YE DEMİŞKİ "HARF DEVRİMİNİN ESAS AMACI 'KOLAY ALFABE' DEN ZİYADE BATILILAŞMA AMAÇLI KÜLTÜR DEVRİMİYDİ. SN.AKYOL, GENEL KABUL GÖRMÜŞ BİR SAV VAR ÖNÜMÜZDE.BELİRLİ BİR YAŞTAN İTİBAREN BEYİN HÜCRELERİ ÖLDÜKÇE İNSAN AKLI DA ÖLÜYOR. YUKARIDAKİ ALINTININ BELGESİ VAR MI BİLMİYORUM. ÖĞRETMENLERİMİZ BİR ÖNGÖRÜ, BİR OKUMADAN DEM VURURDU. KISACA DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİ- REN AKILLAR DA, BATIYI YANLIŞ OKUMUŞ VE ÖNGÖRÜLERİ ÇÖK- MÜŞ. DÜŞÜNCE TARİHİMİZE OL- OLSUN,KÜLTÜR TARİHİMİZE OL- SUN, İKTİSAT TARİHİMİZE OLSUN BATININ KATTIĞI BİR "DEĞER" BİR "FAYDA" VAR MI?
"karar'lı" 12 Kasım 2019 10:42
tarihimizi,tarihi şahsiyetlerimizi övgü/yergi alanından çıkartıp, ibret/ders alınacak alan haline bir getirebilsek, gereksiz çatışma ve didişmeden kurtulup daha önemli işlere odaklanacağız ama olmuyor işte. yapamıyoruz.
Gazete okuru 12 Kasım 2019 10:40
Osmanlının yıkılış döneminde eğitim seviyesi ve okullaşma çok kötüydü bunu anladık. Eskinin kötü olması cumhuriyet döneminde uygulanan eğitim politikalarının çok doğru olduğu anlamına gelmez. Kültür devrimi eskiyi kötüleyerek, hakaret ederek olmamalıydı. Sanki Atatürk dönemi politikaları tabu eleştirilemez...
muhammed 12 Kasım 2019 10:33
bizim köyde rahmetlik topal musa amca vardı 1982 de 114 yaşında vefat etti onu dinlemeyi çok severdik eski yazıyı çok iyi bilirdi bize anlattığı bi hikayede köydeki hemen hemen herkesin okur yazar olduğunu gayri müslüm ailelerinde köyde olduğunu onların çocuklarının yeni yazıyı harf devriminden önce öğrendiklerini şaka yollu musa amcaya alim musa sana yakında okuma yazmayı biz öğretecez diye takıldıklarını harf inkılabından sonra köyün hepsinin cahil kaldığını(gayri müslümler hariç) anlatır çok hayıflanırdı onun yalancısıyım Allah rahmet eylesin
KARAR OKURU Hakkı Sever 12 Kasım 2019 12:42
11
Benim dedemde Bilecikte 500 civarı kisiden ancak 3-4 kişinin eski yazı okuyup yapabildiğini söylerdi. Demek ya sizin Musa amca ya benim dede üfürmüş. Ben Haci dedemin yalan soyleyecegine ihtimal vermiyorum.Ayrica Gayri Müslimler genelde köylerde olmazdı.
muhammed 12 Kasım 2019 13:23
2
hakkı bey cümlenin sonunda belirttim onun yalancısıyım ilavetenşunuda söyleyim köydeki eski evin tamiratında çıkan defterler vardı araştırdığımızda okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilere ait olduğu söylendi ben bilmem benim bildiğim ha arap ha latin alfabesi farketmez ama senin olmayan bir alfabeden senin olmayan başka bi alfabeye geçiş hafızayı sıfırladı aynı alfabe üzerinden okuma yazmaya devam edilse çok farklı olurdu bence sizin köy okuma yazmaya bağnazlık olarak bakyodu tıpkı günümüzde okuma yazma oranları çok düşük olan köyler gibi şuan abartısız söylüyorum köyün yeni neslin %70 i üniver
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 13:50
0
Anakroni (zamanın ve olayların bir birini tutmamasi) ye bak harf devrimi esnasında yani 1929 da Anadolu'da tek hane gayri müslim kalmamıştı. En geç 1924 te mübadele ile hepsini gondermistik.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 21:58
1
Sayin Hakki Sever "gayrimuslumler genelde koylerde olmazlardi" demissiniz. Osmanli Ermenilerinin cok buyuk bir cogunlugu koylerde yasardi. Ben Ermeniyim, dedelerim ve buyukannelerim koyde dogmus buyumus, tehcirde istanbula kacarak kurtulmuslardi. Ermeni tehciri Anadolu'nun koylerinde, kasabalarinda yasayan Ermenilere yapilmistir. Mesela 1914de Osmanli Ermeni nufusunun 1 milyon 600 bini Anadolu'da, 80 bini istanbulda yasardi.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 10:32
Bu alfabe tartışmasının arkasında yatan sebep muhafazakar kesimin kültür ve entelektüel alanlardaki hezimetinin sindirilememesidir. Bunu anlamak mümkündür. Her alanda başarısız olup kabahati kendinden başka herkeste aramak. Yüz yıldır böyle, bakalım daha ne kadar gidecek. Bence çok kalmadı.
Vehamet 12 Kasım 2019 13:35
5
10;32 Senin, "kultur ve entellektuel hezimet" Dedigin, bin yildir cephede savastigin düşmanina benzetilmen faaliyetidir! Vehamet senin bunu başarı gibi görüp bayram diye kutlamandir
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 15:06
0
Herşey çok net...
zuhuri yaman 12 Kasım 2019 09:11
Okuma yazma farklı bir şey , okullu olmak farklı bir şey. Ben 1959 Doğumluyum. Köyümüzün Osmanlı döneminde yaşayan -özellikle erkekleri- okula gitmemişler ama arap harfleriyle osmanlıca yazmayı biliyorlardı. Kemal Karpat'ın kitabını biliyorum. Kemal Hocam da ona dikkat çekmişdir. Camideki hocanın tedrisatından geçen herkes arapça harfleri bilir. Ki o zaman ki toplumda da bu oranın %54 olması normaldır.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 11:30
1
Kadınlar????
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 09:03
Enflasyonu, işsizliği gönlüne göre bir kalemde düşürenler, okuma-yazma oranını da bir kalemde yükseltmiş. Öğle işlerine geliyor. Şaşılacak ne var?
Metin 12 Kasım 2019 08:51
Türküyede ortalama egitim orta 2 den terk,yenmemiz gereken budur.Ekonomide,demokraside herşey egitimi düzeltip artırmamızla ilgili.Herşey degişime ayak uydurmakla ilgili.Degişim yeni beceriker,yetenekler istiyor.Egitim olmassa degişemez,zora girersiniz.Osmanlıda sanayi devrimine uyamamıştır.
Isa 12 Kasım 2019 08:38
Gazi mustafa kemalin harf inkılabı yapması ve ezanı tüm dünyada uygulanan asli şeklinden türkçeye çevirmesini anlamak , anlatmak kolay olmasa gerek . Keşke bunları sakin sakin konuşabilse toplum .
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 10:27
0
Evet bunları konuşabilecek olgunlukta değiliz. Nitekim ezan çoğu yerde rahatsız edici derecede yüksek desibelde hoparlörlerden okunuyor. Bunu olumsuz bir şey olarak söyleyince bile tepki gösteriliyor. Çünkü bizim muhafazakarlığımız şekilcilikten ibaret. Alfabe tartışması da öyle.
Muhtefi. 13 Kasım 2019 00:16
1
10.27, Namazda gözü olmayana her desibel ezan vatar. Bu böyledir.
Bayram ZENGİN 12 Kasım 2019 08:35
Latin harflerinin daha kolay olduğu bir gerçektir demişsiniz Taha bey. Bu sizin tespitiniz ve bir gerçek değildir. Varsayımınızdır. Bununla ilgili elinizde bilimsel veriler varsa bizimle paylaşınız. Yoksa susunuz ve okurlarınızı yanıltmayınız.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 09:45
0
Bayram Zengin: Arap alfabesi aşkınız nereden geliyor anlamıyorum. Belli ki Latin alfabesi gayet güzel uymuş Türkçe’ye. Muhafazakar kesim elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi bu alfabe konusunda. Sanki öcüler geldi kopardılar özlerinden. Degerlerinizi(mizi) koruyamıyorsunuz kardeşim. Bak ezan Arapça, hoparlörle sesi sonuna kadar açıp koruyorsun değerlerini.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 11:26
1
Yahu eski harflerle hiç ugrasmadiginiz anlaşılıyor. Eski harflerle okur yazarım. Sesli harfler yoktür. Çoğul son eki lr yazılır "ler" veya "lar" okumak sizin ferasetinuze kalmış. Bununla boğuşan bir çocuğu düşünün. Latin alfabesi türkçeye tam uyarlanmıştır. Teknik olarak türkçeye en uygun hale getirilmiştir. Teknik olarak kıyas kabul etmez. Ön yargilarim yoktur. Batı iyi doğu kötü demem. Eski yazıyı kendi hevesimle öğrendim. Severim o da ayrı konu. Ama latin alfabesi Türkçeye en uyan alfabe olmustur. Çünkü Türkçenin bütün sesli harflerinin hakkını verir.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 12:08
6
9.45, Arap alfabesi aşkı belli ki Kur'an'dan geliyor. Latin alfabesi aşkı nereden gelmişti?...
Turan 12 Kasım 2019 15:05
0
12:08 İlk olarak; Her şıkıştığınızda Kur'anı öne sürmeyin lütfen. Kur'an sizin tekelinizde olan bir kitap değil. Senin gibi düşünmeyen milyonlarca müslüman var bu ülkede. İkincisi; Kur'an bir inanç sisteminin kitabı. Adı üstünde "inanç". Yeryüzündeki tek geçerli, tek doğru kitap olması sadece inanlar için bir gerçekliktir. Sen sadece kendin inanıyorsun diye senin gibi düşünmeyen herkesin alfabesini değiştirmek zorlamadır, baskıdır. Senin öğrenmenin önünde bir engel yok ki. Bir ton kurs var, kurum var. Amaç sadece dil mi acaba? O zaman dönelim Göktürk alfabesine. Uyar mı?
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 00:22
1
15.05, Bu sözlerin muhatabı Müslümanlar değil. Bu ülkede millet istiyor diye Latin alfabesine geçilmedi. Aksine millet istememsine rağmen geçildi. Binde biri bulmayan bir grup istiyor diye milletin 1000 yıllık alfabesi değişti. Onlar o zaman çok isiyordu ise kurs alıp latin alfabesini öğrenselerdi. Koskoca milletti neden mecbur ettiler.
bilal. 12 Kasım 2019 08:24
geçmişi bilelim kesinlikle, neler oldu neler yaptılar bize ama. son söz de dogru : maalesef ki OKUMUYORUZ....
İbrahim Mekki 12 Kasım 2019 07:33
Düzeltme Okur yazarlık okula gitmek ile alakalı değil. Benim babam ve annem okula gitmemişlerdi. Ancak ikisi de gazyet güzel Arapça'yı okuyup yazabiliyorlar. Çünkü İslamda ilk verilen emir "OKU" emridir. Müslümanlar çocuklarına evde, camide hatta bir ağacın dibinde Arap harflerini ve Kuran-ı Kerim dört-beş yaşlarında okutmaya başlarlar ve böylece okula gittiklerin Kuran çocukları diğer öğrencilere nazaran daha çok başarılı oluyorlar. Ben Arap memleketlerinden bahsediyorum ve Osmanlı'nın ekseriyeti Araptı. Arap olmayanlar da Arap harflerini kullanarak Türkçe, Kürtçe, Arnavuça... vb. yazarlard
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 08:43
0
İbrahim Mekki arkadaşım! İslamın ilk emri OKU, okuma yazma bilmeyen peygambere idi!.Nasıl olacak peki!Bunun anlamı,sadece yüzünden oku,anlayarak,kavrayarak okuma mı oluyor!?Yani arap harflerini okuyabilmek arapçayı bilip anlamak demek mi! Ben latin harfleri bildiğim ve ingilizce, fransizca, almanca vb metni,okuduğum zaman ingiliz,alman,fransızca anlamış olmam ki.
Muhtefi 12 Kasım 2019 09:32
3
Doğru bu. Mesela Balkanlarda koylerde Hocalar köylülerin ortak gayreti ile çocuklara temel İslam ilimleri.ogretti . Küçük Şehirlerde Medreseler vardı. Fakat Akademik,Müspet eğitim yoktu. Kuran Ayetleri okunuyordu. Kevni Ayetler Arastirilmiyor.Incelenmiyordu. Kuran'da var sadece diyorduk/ruz...Batı arastirdi Elektrik, Makina sanayi vb gelistirdi. Müşteri olduk. :)..
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 07:19
Ne kadar okuyoruz?!! Bir kesim var hiç okumuyor. Bir kesim var çok okuyor. Birde okumak istediği halde parasızlıktan okuyamayanlar var. Benim gibi 2100 lira emekli maaşı olan biri her ay elli, yüz lirayı kitaba yatıramıyor. Kitap pahalı da denilebilir, maaşlar düşük de. Sonuç aynı. Kitaba para ayıramıyorum. Ayda yirmi lirayı zor kıyıyorum. Çocukluğum da ve gençliğim de yüzlerce kitap sahibi oldum, okudum. Bu günümüde anlattım. Bakanlık kitapların yarı fiyatını finanse etmeli. Tabi ki sadece bakanlıkça onaylı olanları değil hepsini, satış gerçekleştiğinde, basıldığında değil. Önerim bu.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 07:07
Hadi canım koskoca Osmanlı’da okuryazarlık yok denilebilecek kadar düşüktü nitekim matbaa bile 18.yy da gelmiş Ancak kayda değer eser basılmamıştır.bana bir tane Türk asıllı bilim adamı söyleyin yok işte..Bütün bilimsel çalışmalara eğitime hep engel olunmuştur...gerçeği benzerini günümüzde yaşamıyor değiliz
İvedikli Recep 12 Kasım 2019 06:15
Elif Ba okumayı okur yazarlık sayarlar,İslam taciri(İSLAMCILAR).Bir şey söylerler ne anlam geldiğini de düşünmezler,bilmezler.Büyük yalanımız bir gece de cahil bırakıldığımızdır.(Bende bunu çok söyledim) Nasıl oluyor dersin! Alfabe değişimi ile deriz!Lan aslanım, şimdi sen okuyup yazıyorsun diye alim mi oluyorsun? deyince .Bön bön bakardık! Recep beyde sallıyor. Birde Osmanlı'da kaç okul vardı dersin BİLMEZ. Devlet dili ile halk dili ayrıydı.Türkler askerlik,tarım ile uğraşırdı.Avrupalı sanayi devrimi yaptığında %50 okur yazarı yoktu ki!.Araplar harf devrimi yapmadı bak aya gidiyorlar YA!
Hanif müslim 12 Kasım 2019 10:17
9
Senin atan harf devrimi yaptı da ne oldu Aya mı çıktın. Bak çin japon Koreli en zor alfabelerini değiştirmediler şimdi bizden fersah fersah ilerdeler. Devrimlerin tek gayesi İslam'la bağlarımızı tamamen koparmaktı. Hâlâ anlamadınız mı
İvedikli Recep 12 Kasım 2019 11:50
2
Hanif müslim, Japonlar değişmediği için ilerlemiş değil.Eğer değişmemiş olması ilerleme nedeni ise Araplar da ilerleme,gelişme olurdu değil mi MAL ORTADA.Çalışmak,üretmek gerek. Araplar harf devrimi yapmadı maşallah, islamla irtibatları çok iyi değil mi! Lütfen biraz araştırın,olguyu kavrayın,karşılaştırın,analiz edin,ezberlenmiş sözleri tekrar etmeyin.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 05:59
Sayın hocam, maalesef herkes konuşuyor. Araştırma yok, inceleme yok, emek yok. Salla gitsin, bahtına ne çıkarsa. Toplumun kahir ekseriyetinin ne kıvamda olduğunu söylemeye gerek var mı? Yalan, dolan, ihanet, küfür, vs... Gerçek müslümanlıktan çok çok uzaklaştık. Aklıma hep merhum M. Akif'in dizileri gelir. Ne kadar veciz sözler.
Sorgulayan 12 Kasım 2019 14:31
0
M.Akif'in veciz sözlerinden bir iki tanesini yazarmısınız.
Kararlı KARAR OKURU 12 Kasım 2019 01:56
İyi ki varsınız Taha Bey. Sayenizde gerçekleri emin olarak kaleminizden öğreniyoruz. Ne yazıktır ki muhafazakar kesimimiz sizin gibi bir entelektüeli bile dinleyemeyecek kadar gerçeklerden kopmuş, boşlukta savruluyor.
ZD 12 Kasım 2019 01:35
Bir diğer sorun da okuyanlarımızın bir çoğunun alavere dalavere, karşı ki dağları ben yarattım havasındalar maalesef. Belki birinci sorun 'ahlak', ikinciye 'eğitim' geliyor...
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 01:34
Sultan Abdulhamit'in gayrimuslum vatandaslardan "onlar", musluman vatandaslardan da "bizimkiler" diye soz etmesi manidar. Gayrimuslumlerin askere alinmadigini yazmissiniz. Osmanli'da Yeniceri Ocagi askerden sayilmiyor mu Sayin yazar? 7 - 10 yaslarinda Hristiyan cocuklari ailelerinden zorla alip muslumanlastirarak Yeniceri yapiyorlardi. Yeniceriler hayat boyu kislalarda yasarlardi. Evlenmeleri yasakti...Birkac gun once bu gazetede islamci bir kose yazari da 1890da Osmanlida okur yazar oraninin %60 oldugunu yazmisti. Bunun dogru olamayacagini herhalde kendileri de biliyor ama yine de yaziyorlar.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 11:22
0
Devşirmelik Birinci Murat'tan İkinci Murat'a kadar, önce genç esirlerden başlanarak geliştirilmiş, İkinci Murat zamanında kanunlaşmış ve kurumlaşmıştır. Esin kaynağı Selçuklu gulamhaneleridir. Sistem 16. YY'ın ikinci yarısından itibaren tavsamaya başlamış, son devşirme, yanlış hatırlamıyorsam, 1751'de yapılmıştır. 1826'da Yeniçeri Ocağı'ı ocağı yok edildiğinde, mensupları artık devşirme değildir. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin son bir buçuk asrı boyunca Hristiyanlar, Birinci Dünya Harbi'nde cephe gerisindeki görevlendirmeler dışında, askerlik yapmamışlardır denebilir. Yazının bağlamı Osmanlı D
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 12:58
1
11:22...Cihan Harbinde Hristiyan vatandaslar (Ermeniler, Rumlar, Suryaniler) seferberlikte askere alinmis ve buyuk cogunlugu cephede savasmistir. Bazilari subay olarak da gorev yapmislardir. Bunlarin arasinda doktorlar ve muhendisler cephe gerisinde gorev yapmislardir. Ermeni tehciri basladiktan sonra cephede savasan Ermeni askerler amele taburlarina nakledilmistir. Balkan savaslarinda da Osmanli vatandasi Hristiyanlar cephede savasmislardir.
hakki 12 Kasım 2019 14:43
0
01;34 Haklisiniz, Selcuk, Osman da haricilere her turlu hakkini verip yasatmasa, sizin Avrupalilar gibi cevre temzligi yapip yok etseydi. bugun parazitlerle ugrasmiyor olurduk
Kasitli yalan 12 Kasım 2019 14:51
2
11;22 gayri muslimler asgere alinmiyordu! Turk/islam asgeri cephedeyken millet arkadan vuran savunmasiz yasli kadin cocuklari katleden ERMENiLER degilmiydi? sen NEDEN yalan soyluyorsun? Sayin editor kasitli yalani siz NEDEN yayinliyoprsunuz?
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 21:45
0
14:51...Bu konuda hicbirsey bilmedigin yazdigin yorumdan belli. Cihan Harbinde ilan edilen seferberlikte 18-45 yas arasi gayrimuslumler de askere alinmisti. Ermeni dedemin 19 yasindaki abisi de seferberlikte askere alinmis, cephede can vermistir. Balkan savasinda da askere alinan gayrimuslum askerlerden savasirken can verenler olmustur. Bir bilene sor, ogren.
Bilimsel veri nedir? 12 Kasım 2019 00:50
Siyasal islamcilar bilimsel zihniyet ve methodlardan yoksun olduklari icin herhangibir konuda gecerli verilerin nasil olusturulacagini acikca bilmiyorlar. Bu ortamda biryerlerde kendi onyargilarini dogrulayan, islerine gelen bir "veri" duyarlarsa hemen onu "ilahi gercek" ilan edip seviniyorlar. Bu cocuklarin egitilmesi lazim, yoksa Turkiye yol alamaz..
usak seni 12 Kasım 2019 14:47
1
00;50 ''siyasal islam'' ifadesi Sionistlerin uydurdugu bir ifadedir! 'Siyasal Yahudi veya Siyasal Hristiyan' diye bir ifade duydunuz mu hic?
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 18:44
0
14:47 Sen hiç Hristiyan bir hükümet üyesinin kilise çıkışında veya seçim meydanlarında incilden alıntılar yaptığını duydun mu? Ben 40 yıldır Avrupa’da yaşıyorum ne duydum ne gördüm. Dini devlet yönetimine karıştırdığınız sürece siyasi islamcısınız.
Ailemizin dört yüz yıl geçmişini bilmekteyiz. Son iki yüz yıla ait büyüklerimizin hikayeleri de bilinmektedir. Okul imkanı olmasa da erkelerin büyük bir kısmı okuma yazma bilmekteydi. Hepsi yazamamakla birlikte okuma oranı kadınlarda da yüksekti. Ayrıca Osmanlı Türkçesinin zor olduğu iddiası çok komiktir. Osmanlı Türkçesiyle çok daha kolay okur yazar olmak mümkündür. Hele sesli harf yoktu demek harbiden cahilliktir. Latin alfabesi bir kolaylık olsun diye değil, Türklerin kökleriyle bağları kesilsin diye dayatılmıştır.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 01:30
6
masal anlatma, bilmediğin konularda konuşma çok ayıp bişey bu yaptığın. yazar bu çıkarımları kahvehanede konustugu arkadaslarının anlattığı hikayelere göre yapmamış. bulguları sıralamış. komiktir, öyledir böyledir diyerek bilgiden yoksun ithamlarda bulunmak toyluktur.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 07:32
4
Belli ki sizin aileniz Osmanlı’nın elit tabakasındanmış. Yoksa siz son dört yüz geçmişi bilemezdiniz. Sorarım size, kaç aile vardır geçmişte sizin aileniz gibi kaydı, kuydu olan?!! Hele Taha beye cahil demeye getirmek hiç yakışık değil. Belli ki siz sadece okur/yazarsınız! Orda kalmışsınız.
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 10:55
1
Madem Türklerin kökleriyle bağı kopmasın isteniyor, o zaman Göktürk alfabesine dönelim...
KARAR OKURU Hakkı Sever 12 Kasım 2019 12:44
2
Türklerin kökleri değil arkadaşım Arap kültürü deseydin doğru olurdu
Kalinti 12 Kasım 2019 14:38
4
Turk/islam milletinin bin kusur yildir kullandigi harfleri ''Arabca'' diye asaglarken, Latin harflerini Turkun harfi gibi gosterip sahiplenenler elbette Turkler degil, sadece Bizasn kalintilaridir
1
10.55, Türkler Arap alfabesini Göktürk alfabesinden daha uzun süre kullanmışlardır. Ve 1000 yıllık yazılı arşivi bu alfabe ile yazılmıştır. Latin alfabesine geçeler sözde Turancı idiler. Neden Göktürk alfabesini değil de Latin alfabesini tercih ettiler... Japonlar teknolojik olarak gayet iyi durumdalar. Japonca, Osmanlıcadan daha mı kolaydı. Alfabe değişikliğinin bilimle alakası yoktur. Yalandan kendinizi kandırmayın...
gölgeler... 12 Kasım 2019 00:19
işte bu yüzden birisi taha akyol olup yol alırken, birileri o yollarda yaya kalıyor. iyi geceler üstad, var ol...
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 08:41
12
Duymak istediğinizi söyleyen üstad olur.
Melek 12 Kasım 2019 10:01
5
Benim ailemin 200 senelik kaydi cikiyor. Giresununda fakir bir köydür, benim dedem köy çocuklarına kuran oğretirdi iyi öğrenen okur yazar olabiliyordu ben 68 yaşındayım ve hiç okula gitmedim. Ve bunları sadece bilgi olsun diye yazdım
gölgeler... 12 Kasım 2019 10:54
0
siz neleri duymak istiyorsunuz mesela ? size onları anlatsın, yalanlar söylesin, sayılarla oynasın. bir yere kadar tahammül edersiniz yanlışlara, sonra gelir sizi de rahatsız eder, eder ve gitmez... artık inanmışsınızdır buna. birileri sizi uyandırana kadar... sadece satıraralarını bilin istemiştir birileri... biz anafikri bilelim ( tümden gelim) denir ona...
KARAR OKURU 12 Kasım 2019 11:43
0
melek hanım yanlış yoruma yazmışsınız, bir üst yorum olacaktı. eh olsun, arif olan anlar.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN