Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2019'a ilişkinişgücüistatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerdeişsiz sayısı, nisanda geçenyılın aynı ayına göre 1 milyon 116bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye çıktı. Aynı dönemdeişsizlikoranı 3,4 puan yükselerek yüzde 13 oldu.

İşsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre ise 1,1 puan düşüş gösterdi. Tarım dışıişsizlikoranı 3,6 puanlık artışla yüzde 15 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren gençişsizlikoranı 6,3 puan yükselerekyüzde 23,2 oldu. İşsizlikoranı, 15-64 yaş grubunda ise 3,5 puan artışla yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI DA DÜŞTÜ

İstihdam edilenlerin sayısı, nisandageçen yılın aynı dönemine kıyasla 810 bin kişi gerileyerek 28 milyon 199 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 1,9 puanlık azalışla yüzde 46 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,6'sı tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,7'si inşaat, yüzde 56,9'u hizmet sektöründe yer aldı.

Nisanda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan ve inşaatın payı 1,7 puan azalırken,sanayi sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı.

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI AZALDI, YÜZDE 52,9 OLDU

İşgücü, nisanda2018'in aynı dönemine göre 306 bin kişi artarak 32 milyon 401 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 71,8'i, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 34,5'i buldu.

Nisanda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre, 0,9 puan artarak yüzde 34,2 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artış göstererek, yüzde 23,1 olarak hesaplandı.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam nisanda bir önceki döneme göre74 bin kişi azalarak 28milyon 40 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puan azalışla yüzde 45,8 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 7 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti.İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 13,8 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,2 puan azalarak yüzde 53,1 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 84 bin,inşaat sektöründe 32 bin, hizmet sektöründe 30 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 71 bin kişi arttı.