Görüşler
Trump gitti! Trumpizm yaşayacak mı?
Trump gitti! Trumpizm yaşayacak mı? Hasan Kösebalaban Uluslararası gündemin öne çıkan başlığı ABD seçimleri ve sonrasındaki Kongre baskını. Hasan Kösebalaban, “Asıl mesele bu noktadan sonra Trumpizmin belki daha da çıldıracak ve büyüyecek olması. Biden’ın bir sonraki Trumpist dalgayı savuşturmak için Büyük Buhran’dan sonra 1930’lu yıllarda Franklin D. Roosevelt’in yaptığı gibi ekonomiyi yeniden rayına oturtması şart" diyor.
Amerika yanıyor, ya biz?
Amerika yanıyor, ya biz? Özgür Ünlühisarcıklı Özgür Ünlühisarcıklı, “Kutuplaşmanın sorumlusu kim? Benim, sizsiniz ve onlar, yani hepimiziz. Kutuplaşmaya katkıda bulunmak için mutlaka kitlelere hitap eden bir siyasal lider olmak gerekmiyor” diyor.
Resmi tarihler savaşıyor
‘Resmi tarih’ten ‘Karşıt resmi tarih’e Taha Akyol ile Eğrisi Doğrusu Princeton Üniversitesi Tarih Profesörü Şükrü Hanioğlu, Taha Akyol’un sorularını cevapladı - 2
Atatürk’ü tarihselleştirmek gerek
Neo-Osmanlı imajından sakınmak gerekir Taha Akyol ile Eğrisi Doğrusu Princeton Üniversitesi Tarih Profesörü Şükrü Hanioğlu, Taha Akyol’un sorularını cevapladı.
Türkiye’de siyaset sevdası ve hukuk nisyanının politik-teolojik genetiği
Türkiye’de siyaset sevdası ve hukuk nisyanının politik-teolojik genetiği İlhami Güler ‘Politik Teoloji Yazıları’ kitabının yazarı İlhami Güler “Hukukun, onun yapıcısı egemen irade tarafından “kanun” yolu ile yozlaştırılması veya kanunlara riayet edilmemesi, insanların vicdanlarındaki adalet ve adaletsizlik ayrımını siler ve yok eder” değerlendirmesinde bulunuyor.
2021 ve yönünü arayan Türkiye’nin jeopolitiği
2021 ve yönünü arayan Türkiye’nin jeopolitiği Taha Özhan Taha Özhan, “Trump’ın Amerikan kurumsal yapısını iptal eden yaklaşımlarına uygun bir şekilde ilişkileri kişiselleştirmeyi başaran Ankara’nın, Biden’la tekrar dirilmesi beklenen Washington kurumsal aklıyla pozitif bir gündem oluşturmak istemesi doğru bir strateji olacaktır” diyor.
Pandeminin ikinci yılı: Küresel jeopolitik
Pandeminin ikinci yılı: Küresel jeopolitik Taha Özhan Taha Özhan, “Görünen o ki, önümüzdeki yıllarda da 2020’nin ne zaman biteceğini konuşmaya devam edeceğiz. COVID-19 darbesinin devamı, pandeminin ikinci yılı, tam anlamıyla küresel salgın fenomeninin etkisi altındaki bir seneye merhaba diyoruz. İşin daha hazini, pandemi yıllarının bitip bitmeyeceği de ne kadar süreceği de belli değil” diyor.
Büyük ev
Büyük ev Muhsin Altun ‘Dindarca Öldürmek’ kitabının yazarı Muhsin Altun “Antik krallar da güç uygulama konusunda günümüz liderleri kadar iddialıydılar. Ancak modern devlet daha çok insan üzerinde daha büyük güç uyguluyor” diyor.
İspanya İç Savaşı ve Cumhûriyetçilerin Hatâları
İspanya İç Savaşı ve Cumhûriyetçilerin Hatâları Görüşler Kültür tarihi araştırmacısı Taner Ay, İspanya iç savaşına ilişkin “Demokrat subaylar erken emekliye ayrılmamış ve monarşi yanlısı subaylar yeniden birliklerin komutasına atanmamış olsaydı, orduya dayalı bir kalkışmanın başarıya ulaşması asla mümkün değildi” diyor.
2020 biterken Kürt meselesi: Ufukta yeni bir şey var mı?
2020 biterken Kürt meselesi: Ufukta yeni bir şey var mı? Mesut Yeğen Mesut Yeğen “Kürt meselesinin akıbetine aktörlerin niyetleri ve tahayyülleri üzerinden değil de üzerinde eyledikleri zemini koşullandıran dinamikler üzerinden bakıldığında görünen şu: Ufukta yeni bir çözüm süreci durumu değil, ‘Kürt meselesi bitti’ modundan ‘Kürt meselesinde normalleşme’ moduna geçme ihtimali var” diyor.
MEB’in rutin ısrarı, evren genişliyor veya ehem mühimme müreccahtır
MEB’in rutin ısrarı, evren genişliyor veya ehem mühimme müreccahtır Abdulbaki Değer Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer “Süreci rafine bir ‘genel eğitim' yaklaşımına öncelik ve ağırlık vererek götürmek gerekirken MEB ‘normal dönemlerin pratiklerini anormal dönemde aksatmadan sürdürme’ gibi bir stratejiyle yol alarak hem kendisini, hem öğretmenleri, velileri ve öğrencileri giderilmesi mümkün olmayan bir gerilim girdabına sürükledi, sürüklemeye devam ediyor” diyor.
Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir sayfa arayışı
Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir sayfa arayışı Selin Nasi Boğaziçi Üniversitesi’nden Selin Nasi “Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye yönelik atacağı adımlar, Ankara’nın “bağımsız dış politika” yöneliminde batıyla ilişkilerin daha dengeli bir zemine oturtulması ve aynı zamanda kimlik temelli dış politikadan, çıkar temelli, realist bir dış politikaya dönüşün işaretleri olarak değerlendirilebilir” diyor.
Hükümet Türkiye'nin önünde engel
18 yılda ödediğimiz faiz 492 milyar dolar Taha Akyol ile Eğrisi Doğrusu Plan ve bütçe uzmanı İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Taha Akyol’a konuştu.
Asgari ücret soğuk rakamlar ve insanca yaşam beklentisi
Asgari ücret soğuk rakamlar ve insanca yaşam beklentisi Abdulbaki Değer Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer “Milyonlarca insanın hayatını ve kaderini şekillendiren bir faaliyete ilişkin rakamların, istatistiklerin soğuk ve manipülatif penceresinden bakmak yerine insanların hak ve hukukunu, izzet ve onurlarını gözeten bir sorumluluk bilinciyle yaklaşmak durumundayız” diyor.
Kılıçdaroğlu’nun strateji arayışı
Kılıçdaroğlu’nun strateji arayışı Roj Esir Girasun Roj Esir Girasun, “Kılıçdaroğlu’nu uzlaşmacı ve ikna edici bir moderatör olarak önümüzdeki dönem siyasetinde görmeye devam etme ihtimalimiz, muhalefetin diğer aktörlerinin de beraber yol yürüme isteğiyle paralel olacak” diyor.
Orban’a karşı ‘gökkuşağı koalisyonu’
Orban’a karşı ‘gökkuşağı koalisyonu’ Işın Eliçin Macaristan gündemini takip eden gazeteci Işın Eliçin, ülkenin en büyük altı muhalefet partisinin aralarındaki sağ-sol çekişmesini bir yana bırakarak, Orban rejimine karşı ‘gökkuşağı koalisyonu’ altında birleşmesini değerlendiriyor.
Karl Marx’ın Hindistan sorunu yazıları
Karl Marx’ın Hindistan sorunu yazıları Taner Ay Kültür tarihi araştırmacısı Taner Ay “Doğu Hindistan Şirketi, hükûmetleri parayla satın alarak kazandığı gücünü hep rüşvet vererek koruyordu” diyor.
Manastır düzeni ve kapitalist toplum
Manastır düzeni ve kapitalist toplum Halil Turhanlı ‘Gerçekliğe ve Geleneğe Karşı’ kitabının yazarı Halil Turhanlı “Mumford endüstriyel kapitalizmin gelişmesini buhar motoruna borçlu olduğuna dair düşünceyi paylaşmaz. Mekanik saatin bu açıdan daha fazla ve daha önemli bir rol oynadığında ısrar eder” diyor.
Fransa ve yumuşak  güç kaynakları
Fransa ve yumuşak güç kaynakları Dr. Eyüp Ersoy Ortadoğu uzmanı Dr. Eyüp Ersoy “2019 yılında, dünyadaki ülkeleri sahip oldukları yumuşak güce göre değerlendiren ve sıralayan ‘Yumuşak Güç 30’ isimli indekste Fransa’nın birinci sırada yer alması bir tesadüf değil” değerlendirmesinde bulunuyor.
Uygarlığın güvencesi öğretmenler Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının da mimarları olacaklar
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının da mimarları olacaklar Görüşler CHP Genel Başkan Yardımcısı, siyaset bilimci Prof. Dr. Fethi Açıkel, “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına girerken, öğretmenlerimizin Türkiye’nin kalkınma stratejisinin anahtarı konumunda olması bir tercih değil, zorunluluktur” diyor.
Erdoğan’ın Bahçeli sınavı
Erdoğan’ın Bahçeli sınavı Hatem Ete Hatem Ete, “Erdoğan için en makul çıkış yolu, asgari bir normalleşmeyi bile hayata geçiremediği bu iktidar denklemini bozmaktır. Bunun somut zemini, başkanlık sistemini ciddi bir reforma tabi tutmak veya parlamenter sisteme geçişi sağlamaktır” diyor.
Psikolojinin yükselişi: Yıkıcı kutuplaşma, kaygı ve endişeli vatandaşlar
Endişelerim fazla umuda ihtiyacım var E. Fuat Keyman Prof. Dr. Fuat Keyman, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve Bir Başkadır dizileri üzerinden ‘Niye toplumsal psikolojiye büyük ilgi var?’ın yanıtını aradı: Bu ilgi, Türkiye’yi yönetenlere ve yönetme iddiasında olanlara bir mesaj.
Neil Amstrong itişip-kakışmak veya Türkiye’nin sorunu
Neil Amstrong itişip-kakışmak veya Türkiye’nin sorunu Abdulbaki Değer Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer “Türkiye’nin sorunu hiçbir sorununun olmadığı bir ‘tarihin sonu’na ulaşamamış olması değil, varlığının niteliğini artıracak bir anlayıştan yoksun olmasıdır” diyor.
Sömürge İmpararotorluğu’nun ilk mâcerâperest kuramcıları
Sömürge İmpararotorluğu’nun ilk mâcerâperest kuramcıları Taner Ay Kültür tarihi araştırmacısı Taner Ay “Büyük Britanya’nın Rusya İmparatorluğu’na karşı askerî ve ticârî üstünlük sağlayabilmesi için, Hindistan’dan Kaşmir’e ve Ladakh’a kadar genişlemesi gerekiyordu” diyor.
Dini düşüncenin sekülarizasyonu
Dini düşüncenin sekülarizasyonu Ahmet Çiğdem “Mucizenin Etik Uğrağı” kitabının yazarı Ahmet Çiğdem, “sekülarizasyon, bir tercih değildir; kendisini yaratan daha geniş bir ufuk olarak modernitenin biçimlendirdiği tersine çevrilemez bir süreç ve dolayısıyla bir mecburiyettir” diyor.
Willy Brandt ve Almanya’nın doğu açılımı
Willy Brandt ve Almanya’nın doğu açılımı Görüşler Yaşar Aydın, “Willy Brandt’ın Yahudi Gettosu Anıtı önünde diz çökmesinin, Almanya’nın demokratikleşmesine, uluslararası alanda ise yeniden itibar kazanmasına katkısının olduğu yadsınamaz” diyor.
Son birkaç yılda yapılanların tersi yapılsa yeter
'Ekonomi 2008’den sonra bozuldu' Taha Akyol ile Eğrisi Doğrusu Merkez Bankası eski Başkanı, İYİ Parti’li Durmuş Yılmaz ekonomik kıskaçtan çıkışın reçetesini Taha Akyol’a anlattı.
El Diego hayata çalımı ‘en alttakilerle’ birlikte attı
El Diego hayata çalımı ‘en alttakilerle’ birlikte attı Alper Çeker Alper Çeker “Maradona nasıl ki futbolu futbol olmaktan çıkardıysa, şahsı da futbolcu olmaktan çıkmıştır. “El Diego”nun emperyalizme karşı olan, ezilen, bu hayattan payına düşeni alamayan herkes için bir anlamı var” diyor.
Uzaktan eğitimde MEB neye dikkat etmeli?
Uzaktan eğitimde MEB neye dikkat etmeli? Abdulbaki Değer Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer uzaktan eğitim sürecine ilişkin “Milli Eğitim Bakanı’nın kısmen değindiği ‘seyreltme’ işini hem ders hem içerik bazlı yürütmekte fayda var” ifadesini kullanıyor.
Osmanlı ulemâsı bilgi değil meşruiyet üretiyordu
Osmanlı ulemâsı bilgi değil meşruiyet üretiyordu Taner Ay Kültür tarihi araştırmacısı Taner Ay “Ayaklı Kütüphane” lakabının sahibi 18’inci yüzyıl alimlerinden Müftîzâde Mehmed Emîn Efendi’nin ayrıksı şahsiyeti üzerinden Osmanlı ulema zümresinin sosyal rolündeki dönüşümü ele alıyor.
İki farklı Tanrı tasavvuru ve İslamcı siyaset pratiği
İki farklı Tanrı tasavvuru ve İslamcı siyaset pratiği İlhami Güler ‘Politik Teoloji Yazıları’ kitabının yazarı İlhami Güler: Batı’nın ancak İkinci Dünya Savaşından sonra oturtabildiği kurumsal akıl, kuvvetler ayrılığı, anayasal demokrasi ve hukuk devletine kavuşabilmemiz için biraz daha çabalamamız gerekir.
Karantina günlerinde evin e-hali
Karantina günlerinde evin e-hali Görüşler Kırklareli Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Kadir Metin Akbaş “İnsanlık ailesi olarak pandemide travma yaşadığımızı gözden kaçırıyoruz. Bu travmanın sonuçlarını ilerleyen yıllarda daha net göreceğiz” diyor.
Yeniden Birakujî mi?
Yeniden Birakujî mi? Vahap Coşkun Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Vahap Coşkun “Bir süredir Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde tırmanan bir gerilim var. Önü alınmadığı takdirde yükselen tansiyonun meşum bir ‘birakujî’ye (kardeş kavgası) yol açmasından endişe ediliyor” diyor.
Öğretmenler Günü’nü niye 24 Kasım’da kutluyoruz?
Öğretmenler Günü’nü niye 24 Kasım’da kutluyoruz? Abdulbaki Değer Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer “Ne öğretmenlerin mali ve özlük haklarının ne eğitimdeki sıkıntıların dile geldiği bu günler, basma kalıp laflar eşliğinde öğretmenlerin araçsallaştırıldığı bir gün olarak kutlanıyor” diyor.
Üç yılın faturası kişi başı 28 bin TL
Kayıp üç yılda 306 milyar dolar Taha Akyol ile Eğrisi Doğrusu Taha Akyol’a konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Turhan, beş yılda kişi başı 5 bin 875 dolar daha fazla gelirin kötü yönetim nedeniyle engellendiğini belirtti.
Bir Başkadır
‘Sağırlar diyaloğu’na ilaç gibi geldi E. Fuat Keyman Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı E. Fuat Keyman, Bir Başkadır dizisine ilişkin “Türkiye’nin kendisini konuşmaya, düşünmeye ne kadar ihtiyacı olduğunu bizlere hatırlattı” diyor.
Popülizm Trump ile gelmedi, onunla da gitmez
Popülizm Trump ile gelmedi, onunla da gitmez Emre Erdoğan ‘Siyaset’teki Gölge: Korku’ kitabının yazarı Emre Erdoğan “Trump’ın gitmesi küresel zevklere sahip elitlere ya da işlerini ellerinden aldığını düşünen göçmenlere karşı öfkesini dindirdi mi? Bilakis, hayır” değerlendirmesinde bulunuyor.
Amerika ve Türkiye mukayesesi: Popülizm  hegemonya ve halk
Amerika ve Türkiye mukayesesi: Popülizm hegemonya ve halk Kutlu Kağan Dalkılıç Türk siyasi tarihi üzerine çalışmalar yapan Kutlu Kağan Dalkılıç “Millet ile hegemonya arasındaki gerilimden türeyen popülizmin önünü erkenden alan Amerikan halkı demokrasi, halk ve kurumsal hegemonya uzlaşısına iyi bir örnek olabilir” diyor.
Bir Başkadır yahut tek yol aydınlanma!
Bir Başkadır yahut tek yol aydınlanma! Ahmet Çiğdem ‘Aydınlanma Düşüncesi’ kitabının yazarı Ahmet Çiğdem “Bir Başkadır dizisi Türkiye’nin çatışma alanlarındaki öznelik konumlarının hiç de mutlak olmadığını, sorunların, travmaların ve tahayyüllerin mevcut politik matrislere sığmadığını gösteriyor” diyor.
3 Kasım sonrası ABD İran ilişkilerinin geleceği
3 Kasım sonrası ABD İran ilişkilerinin geleceği Gizem Aslantepe İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam eden İran araştırmacısı Gizem Aslantepe, Biden döneminin Washington ile Tahran ilişkilerini ne yönde etkiyeceğine dair değerlendirmede bulunuyor.
Digenes Akrites Destânı’nın sınıf karakteri
Digenes Akrites Destânı’nın sınıf karakteri Taner Ay Kültür tarihi araştırmacısı Taner Ay “Digenes Akrites’in yazıldığı dönemde, nüfûzluların yoksullara karşı zora dayalı hâkimiyeti sürdüğü için halk düşmânı bir akritainin mâcerâlarının yüzyıllarca ‘halk destânı’ olarak okunması garâbet değil mi?” diyor.
Amerika’nın tercihi:  Joe Biden ve Kamala Harris
Amerika’nın tercihi: Joe Biden ve Kamala Harris E. Fuat Keyman Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı E. Fuat Keyman “Amerika’nın küresel ve bölgesel ölçeklerde yeniden inşası, aktif ve dost ülkeler ve kurumlarla ilişkilerini düzeltme gayretinde olan bir hareket tarzını gerekli kılıyor” diyor.