Görüşler
Dinde samimi niyet ve muhtemel felaket sonuçları
Dinde samimi niyet ve muhtemel felaket sonuçları Görüşler Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İlhami Güler “Fransız filozof Alain Bodiou, ahlaki kötülüğün başlıca üç kaynağının taklit, ihanet ve felaket olduğunu söyler. Dindarlar, bu kötülüklerden genellikle birincisine ve üçüncüsüne düşer” diyor.
Fetişist inkâr paradoksal gerçek veya mülakatın anlamı
Fetişist inkâr paradoksal gerçek veya mülakatın anlamı Abdulbaki Değer Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer, “Mülakatın yönetim geleneğimizde ne anlama geldiği, ne tür çağrışımlar yaptığı bellidir. Bunu görmezden gelip haksızlığa, hukuksuzluğa kapı aralamak, şaibeli iş ve işlemlerin önünü açmak, savunulması güç uygulamayı izahı mümkün olmayan bir takım gerekçelerle haklılaştırmaya çalışmak en iyimser ifadeyle minareye kılıf hazırlamaktır” diyor.
İslamcı muhafazakâr zihniyetin dönüşümü, cumhuriyet ve demokrasi
İslamcı muhafazakâr zihniyetin dönüşümü, cumhuriyet ve demokrasi Görüşler CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Kuşoğlu "Türkiye’de siyasal İslamcı muhafazakârlık toplumsal kutuplaştırma çabalarına karşın demokratik muhafazakârlığa dönüşme eşiğinde" değerlendirmesinde bulunuyor.
Tacoma Köprüsü
Tacoma Köprüsü Görüşler Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota “Sorunlara kısa vadeli parlak çözümler sunan finansal mühendislik uygulamaları başta çok çekici gelebilir. Bu çekici önerilerin daha sonra büyük sorunlar yaratması da olası” diyor.
İspanya iç savaşındaki Türkler
İspanya iç savaşındaki Türkler Taner Ay Kültür Tarihi Araştırmacısı Taner Ay “İspanya iç savaşı sürerken Komintern’e bağlı komünist partiler gönüllüleri Uluslararası Tugaylar’a gönderirlerken, Türkiye Komünist Partisi’nin İspanya’ya muharipler göndermemesi kafa karıştırıcı” diyor.
‘Bize güvenin’
‘Bize güvenin’ Muhsin Altun Kamuoyu araştırmaları üzerinden değerlendirmede bulunan araştırmacı yazar Muhsin Altun "Aldıkları kararlarla hayatımızı bazen geri döndürülemez biçimde etkileyen siyasal öznelerin “bize güvenin” demesiyle güven tesis edilemez" diyor.
Volney ve harabelerin cazibesi
Volney ve harabelerin cazibesi Halil Turhanlı Anarşik Armoni kitabının yazarı Halil Turhanlı “Fransız düşünür Volney’in 1792’de yayınlanan kitabı İngiltere’de romantik devrimcileri, Amerika’da reformcuları ve kölelik karşıtlarını etkiledi” diyor.
Dilin mekanizması ve matematik ilişkisi
Dilin mekanizması ve matematik ilişkisi Ünal Çamdalı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Çamdalı “Bir milletin değerleriyle birlikte yaşamda kalarak neslini devam ettirmesinde dilin hayati derecede önemli olduğunu tarihsel gerçekler göstermektedir” diyor.
'Nas'ın siyasetle imtihanı
'Nas'ın siyasetle imtihanı Abdulkadir İlgen ‘Türk Modernleşmesi ve İktisadî Zihniyet’ kitabının yazarı Abdulkadir İlgen, Türkiye’nin gündeminde yer alan ‘nas’ kavramının siyasetteki yansımaları üzerinden değerlendirmede bulunuyor.
Türkiye ne olsun?
Türkiye ne olsun? Ahmet Okumuş Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Okumuş “Bir ülkenin birkaç on yılda bir başka bir yer olma endişesiyle yaşaması… Nedir burada açığa çıkan? Bizleri en çok düşündürmesi gereken belki de bu” diyor.
Ukrayna'yı anlamak
Ukrayna'yı anlamak Görkem Dirik London School of Economics’de Milliyetçilik ve Kriz Çalışmaları üzerine yüksek lisans yapan Görkem Dirik, Rusya'nın Donbas üzerinden yükselttiği tansiyona mercek tutuyor.
Bekle beni...
Bekle beni... Mehmet Utku Şentürk Maltepe Üniversitesi İletişim Bilimleri bölümünde doktora çalışmalarını sürdüren Mehmet Utku Şentürk, Konstantin Mihayloviç Simonov’un ölümsüz şiirini dikkat çekici anekdotlar eşliğinde hatırlatıyor.
İslam dünyasında yalnızlaşıyoruz çünkü batıdan uzaklaşıyoruz
İslam dünyasında yalnızlaşıyoruz çünkü batıdan uzaklaşıyoruz Görüşler Emekli Diplomat Abdurrahman Bilgiç Taha Akyol'a açıkladı.
Asgari ücret camera obscura veya rahat nefes alacak seviye ne demek?
Asgari ücret camera obscura veya rahat nefes alacak seviye ne demek? Abdulbaki Değer Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer, asgari ücretin belirlenmesi süreci üzerinden değerlendirmelerde bulunuyor.
John Locke liberalizmi  muhafazakârlara  yenilirken
John Locke liberalizmi muhafazakârlara yenilirken Hande Ramazanoğulları İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hande Ramazanoğulları “Boris Johnson iktidarı parlamentoda onaylanan yasayla tarihte 300 yıldan fazla geriye giderek İngiliz siyasetinin belirsizlik dönemlerine geri dönüşün adımlarını atmaktadır” diyor.
Sürdürülebilir Bodrum ya da dönüşümün kapıları
Sürdürülebilir Bodrum ya da dönüşümün kapıları Görüşler Konuk Yazar Ahmet Aras yazdı.
İktidar, nas ve hayat üçgeninde sonu belli bir kumar
İktidar, nas ve hayat üçgeninde sonu belli bir kumar Kutlu Kağan Dalkılıç Türk siyasi tarihi üzerine çalışmalar yürüten Kutlu Kağan Dalkılıç “Bu dönemde bazılarının işleri kotarmaya çalışması beyhude bir çaba" değerlendirmesinde bulunuyor.
‘Dil yarası’ mı devrim yarası mı?
‘Dil yarası’ mı devrim yarası mı? Hale Sert İstanbul Şehir Üniversitesi eski öğretim üyesi Hâle Sert “Toplumsal bir travma yaşadığımız ve bu travmayı atlatamadığımız doğru, harf devrimi de en travmatize olduğumuz alan” değerlendirmesinde bulunuyor.
Julius Evola, radikal sağın gözde düşünürü
Julius Evola, radikal sağın gözde düşünürü Halil Turhanlı 'Ütopyanın Sesleri' kitabının yazarı Halil Turhanlı, Gelenekçiliğin önde gelen düşünürü olan eleştirmen Julius Evola'nın faşizmin ideologlarından biri sayıldığını dile getiriyor.
Türkiye’de değişen seçmen paradigması ve CHP
Türkiye’de değişen seçmen paradigması ve CHP Görüşler Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rüstem Erkan, Türkiye’de seçmen davranışlarını kimlikler üzerinden okuma döneminin sona erdiğini dile getiriyor.
Frida, Sylvia, Marguerite ve Troçki suikastı
Frida, Sylvia, Marguerite ve Troçki suikastı Taner Ay Kültür Tarihi Araştırmacısı Taner Ay, Utka Operasyonu olarak isimlendirilen Troçki suikastının perde arkasındakiilgi çekici detaylara dikkat çekiyor.
Şûra, eğitimde fırsat eşitliği veya doğruyu yanlışa payanda yapmak
Şûra, eğitimde fırsat eşitliği veya doğruyu yanlışa payanda yapmak Abdulbaki Değer Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdülbaki Değer, yedi yıl sonra toplanan Milli Eğitim Şûrası üzerinden eğitim sistemine ilişkin tespitlerde bulunuyor.
Adil bir dünya
Adil bir dünya Muhsin Altun Araştırmacı yazar Muhsin Altun “Sosyal adaletsizlik üreten bir sisteme karşı kayıtsızlığın eşlik ettiği, kendi ruhunu kurtarmaya odaklı bir ‘öte dünya’ inancı, mağdura yönelik dindarca tutumları karakterize etmektedir” diyor.
Uzun süreli iktidar nasıl mümkün?
Uzun süreli iktidar nasıl mümkün? Adnan Boynukara 26’ncı dönem Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara “Değişim, süreklilik içinde bir değişim olarak anlatıldığında, bunun siyasal karşılığı genellikle olumlu olmaktadır” diyor.
‘Mühürsüz zarf’a hukuk  iki çözüm yolu gösteriyor
‘Mühürsüz zarf’a hukuk iki çözüm yolu gösteriyor Sami Selçuk Eski Yargıtay Birinci Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Selçuk ‘Keşke hukuksal olabilseydi ve hukuk dünyasında doğabilseydi ama olmadı ve doğmadı’ başlıklı değerlendirmesiniyazının ikinci bölümüyle sürdürüyor.
Keşke hukuksal (meşru) olabilseydi ve hukuk dünyasında doğabilseydi ama olmadı ve doğmadı
Keşke hukuksal (meşru) olabilseydi ve hukuk dünyasında doğabilseydi ama olmadı ve doğmadı Sami Selçuk Yargıtay eski Birinci Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Selçuk, 2017'deki 'mühürsüz zarf' kararı üzerinden oy hakkını yerleşik hukuk normları üzerinden irdeliyor.
Çin modeli: Kırk yıl sefalet
Çin modeli: Kırk yıl sefalet Taha Akyol ile Eğrisi Doğrusu Hükümetin Türkiye'ni önüne koyduğu modelin, çalışanı sömüren Çin sisteminin bile gerisinde olduğunu vurgulayan Usta "Orada insanlar karın tokluğuna çalıştı. Tasarrufu ise Türkiye'deki gibi betona gömmediler" dedi. Hatalı ekonomi politikalarının yüksek işsizlik ve derin yoksulluğu getireceğini belirtti: Devletin borcu artar. Nasıl bilançosu bozuk tefeciden yüksek faizle kredi alırsa, Türkiye de bu hale gelir.
İktisatçı Erhan Usta Çin modelini Taha Akyol'a anlattı: Türkiye tefeciye mahkum olur
İktisatçı Erhan Usta Çin modelini anlattı: Türkiye tefeciye mahkum olur Görüşler Hükümetin Türkiye’nin önüne koyduğu modelin, çalışanı sömüren Çin sisteminin bile gerisinde olduğunu vurgulayan Usta “Orada insanlar karın tokluğuna çalıştı. Tasarrufu ise Türkiye’deki gibi betona gömmediler” dedi. Hatalı ekonomi politikalarının yüksek işsizlik ve derin yoksulluğu getireceğini belirtti: Devletin borcu artar. Nasıl bilançosu bozuk şirket tefeciden yüksek faizle kredi alırsa, Türkiye de bu hale gelir.
Kulüp'ün ilk sezonu üzerine
Kulüp'ün ilk sezonu üzerine Bilgehan Uçak Gazeteci Bilgehan Uçak "Kulüp, hiçbir şekilde yargılamadan bir arada yaşama kültürünün nasıl yok edildiğini anlatıyor" değerlendirmesinde bulunuyor.
Ekoloji dindarların  meselesi değil mi
Ekoloji dindarların meselesi değil mi Ömer Saruhanlıoğlu Gelenekselci Ekol’ün temsilcilerinden yaptığı tercümelerle tanınan tasavvuf kültürü araştırmacısı, çevirmen, neyzen ve fotoğraf sanatçısı Ömer Saruhanlıoğlu dindar zihnin ‘çevre emanetiyle’ imtihanını sorguluyor.
Helalleşme çağrısı
Helalleşme çağrısı Hatem Ete Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Hatem Ete, CHP liderinin dile getirdiği helalleşme çağrısının birçok imkân ve risk barındırdığına dikkat çekiyor.
Türkiye’de siyasal partiler neden ‘cemaat’leşiyor?
Türkiye’de siyasal partiler neden ‘cemaat’leşiyor? İlhami Güler Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İlhami Güler “Seçim ve sandık, demokrasinin ‘Elif-Ba’sıdır. Ahlaki bir fazilet olarak demokrasi yani ortak akıl, şura ve kurumsal yapılardır” değerlendirmesinde bulunuyor.
Bir Tatyana Okunevskaya vardı...
Bir Tatyana Okunevskaya vardı... Taner Ay Kültür Tarihi Araştırmacısı Taner Ay "Sinema ve tiyatro oyuncusu Tatyana Okunevskaya'nın başına gelenler Stalinizm yapbozunun 'kullan ve sustur' parçası olmuştur" diyor.
Aydın ve Halk: İki gelenek bir gerçek
Aydın ve Halk: İki gelenek bir gerçek Abdulkadir İlgen ‘Türk Modernleşmesi ve İktisadî Zihniyet’ kitabının yazarı Abdulkadir İlgen “Bu toplum, dün ortaya çıkmış nevzuhur bir halk değildi. Kökü çok derinlere uzanan tarihin yapıcı unsurlarından biriydi o” diyor.
Robbinson Jeffers: Kuledeki şair
Robbinson Jeffers: Kuledeki şair Halil Turhanlı 'Tuhaf Günler Peşimizde’ kitabının yazarı Halil Turhanlı "Jeffers’ın şirinde doğa ve insan kaynaşmaz. Esasında onun dünyasında insanlar da birbirlerinden uzaktırlar" diyor.
Dostoyevski 200 yaşında İnsan zihninin derinliklerinde gezinen yazar
Dostoyevski 200 yaşında İnsan zihninin derinliklerinde gezinen yazar Mehmet Utku Şentürk Mehmet Utku Şentürk, büyük Rus yazar Dostoyevski’nin bağımsız bilinçler ve çoksesliliğin hâkim olduğu yeni bir dünya edebiyatı örneği yarattığını belirtiyor.
Atatürkçülüğün 'Sivil' hali
Atatürkçülüğün 'Sivil' hali Vahap Coşkun Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Vahap Coşkun “Atatürk’ün devlet tarafından dayatılan resmi bir kimlikten toplumsal tabanda üretilen bir kimliğe dönüşmesindeki temel faktör AK Parti iktidarı” diyor.
Kadına yönelik şiddetle mücadele ve İBB yerel eşitlik eylem planı
Kadına yönelik şiddetle mücadele ve İBB yerel eşitlik eylem planı Yavuz Saltık İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık “Kadına yönelik şiddet makro politikada hayata değil diskura dair bir mesele” değerlendirmesinde bulunuyor.
Her ülke önce kendi  evini düzene koymalı
Her ülke önce kendi evini düzene koymalı Abdullah Gül 11 .Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 17 Kasım 2021’de Kazakistan’da Astana Club Genel Oturumu’nda gerçekleştirdiği “Büyük Avrasya: Dünya’nın Geleceğinin Yeni Vizyonu” başlıklı konuşmasının tam metni:
Seçim için popülist ekonomi
Seçim için popülist ekonomi Taha Akyol ile Eğrisi Doğrusu Ekonomist Seyfettİn Gürsel Taha Akyol’un sorularını cevapladı.
Yaklaşan seçimler niye tarihi önemde?
Yaklaşan seçimler niye tarihi önemde? E. Fuat Keyman Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı E. Fuat Keyman “İktidar-Yönetim Sistemi-Türkiye’nin Hikayesi: varolanın devamı mı, değişim mi; demokratik geri dönüş mümkün mü; helalleşme-hesaplaşma yıkıcı kutuplaşma sorununu çözebilir mi; muhalefet ekonomiyi düzlüğe çıkarabilir mi, v.b soruları tartışacağımız bir döneme girdik” diyor.
Zorlu bir imtihan
Zorlu bir imtihan Yunus Emre CHP Parti Meclisi Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre "Adalet için yürüyen Kılıçdaroğlu ve arkasından gelen milyonlarca insan tek bir kişi için, bir zümre ya da bir partinin mensupları için adalet istemiyordu. Aksine bütün toplum için adalet çağrısını gündeme almışlardı. Helalleşme çağrısında da Kılıçdaroğlu bir grup insana ya da bir partiye değil bütün topluma sesleniyor. Bir sonraki iktidarın değil Türkiye’nin gelecekteki tüm iktidarlarının bu temelde oluşması çağrısını yapıyor" diyor.