Görüşler
15 Temmuz direnişi statükonun aparatına dönüştürülmemeli!
15 Temmuz direnişi statükonun aparatına dönüştürülmemeli! Abdulbaki Değer Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer “FETÖ’nün kötücül karakterine ilişkin dönen resmi anlatının kendi başına bir anlamı var ancak çok sınırlı ve yetersiz olduğu bilinmeli. Yaşadığımız hadise ezoterik bir anlatı ve dizginsiz bir güç istenci üzerinden kafayı sıyırmış bir şahsın ve örgütünün akıl almaz eylemliliği gibi ele alınamaz” diyor.
Enrique Dussel ve kurtuluş felsefesi
Enrique Dussel ve kurtuluş felsefesi Halil Turhanlı ‘Şenlik Sanat ve Sabotaj’ kitabının yazarı Halil Turhanlı, modern kapitalist dünya sistemini dönüştürme girişimi olarak doğan kurtuluş felsefesine mercek tutuyor.
Esas sınav
Esas sınav Vahap Coşkun Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Vahap Coşkun “Mevcut şartlar altında HÜDA PAR, HDP’nin yerine ikame edilemez. Ama HDP’nin gerçekten endişelenmesi ve üzerinde uzun boylu düşünmesi gereken bir mesele var. O da, HDP’nin dindar-muhafazakâr Kürt seçmenlerle kurduğu ilişkinin zayıflığı ve bu seçmende HDP algısının olumsuzluğudur’ diyor.
Şüpheye düşmeyen insanın seçkinliği
Şüpheye düşmeyen insanın seçkinliği Namık Kemal Okumuş ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Kelam Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Okumuş "Dünya hayatının emanet edildiği insanın olası gereklilikler konusunda şüpheye düşmeyen varlık olması, daha yaratılma aşamasında ona duyulan güvenin sigortası hükmündedir" diyor.
Dostoyevski LGS veya kör topal idare etmek!
Dostoyevski LGS veya kör topal idare etmek! Abdulbaki Değer Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer, Liselere Geçiş Sistemi’nde tercih süreci devam ederken sistemdeki aksaklıklara dikkat çekiyor.
Mücadeleye adanmış bir ömür: Angela Davis
Mücadeleye adanmış bir ömür: Angela Davis Mehmet Utku Şentürk Mehmet Utku Şentürk, 1970’lerin en tanınmış siyasi aktivistlerinden biri olan Angela Yvonne Davis’in sıra dışı yaşamına ışık tutuyor.
Azap askeri iktidarı
Azap askeri iktidarı Mustafa Everdi Hukukçu Mustafa Everdi “Batıda statü ve sınıfsal konumlar önemini kaybetmiştir bugün. Oysa doğuda statü her şeydir” tespitinde bulunuyor.
2023 Mayıs seçimleri analizi: Mahur bir beste
Mahur bir beste Kutlu Kağan Dalkılıç Türk siyasi tarihi üzerine çalışmalar yürüten Kutlu Kağan Dalkılıç cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunuyor.
'Boş tencere' neden iktidar değiştiremedi?
Boş tencere ve seçimler Ünay Tamgaç Tezcan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünay Tamgaç Tezcan “2023 seçimlerinde tencere sanıldığı kadar boş değildi” tespitinde bulunuyor.
Yolculuklar üzerine
Yolculuklar üzerine Vahap Coşkun Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Vahap Coşkun “Tekniğin hızla ilerlediği bir çağda hayatın her geçen gün daha da mekanikleştiğinin ve her yanımızı saran modernleşmenin yaşamımızı kolaylaştırmakla birlikte bizi belli kalıplara zorladığının farkındadır Zweig” diyor.
‘Stanbol Kumkapısı’nda deniz mâlikleri oynar’
‘Stanbol Kumkapısı’nda deniz mâlikleri oynar’ Taner Ay Kültür Tarihi Araştırmacısı Taner Ay, Evliya Çelebi’nin Kumkapı’yı pek sevmediğini, bunun birinci nedeninin de semtteki meyhaneler olduğunu belirtiyor.
Virginia Woolf: Militarizmin ve ataerkilliğin eleştirisi
Virginia Woolf: Militarizmin ve ataerkilliğin eleştirisi Halil Turhanlı ‘Şenlik Sanat ve Sabotaj’ kitabının yazarı Halil Turhanlı ‘Virginia Woolf Birinci Dünya Savaşı’nın başından 1914 Ağustos’undan itibaren ‘savaş dışında başka bir düşünmenin zor olduğu bir karamsarlık hali’ne saplandı” diyor.
Temel ihtiyacın reddi durumundaki ateizm
Temel ihtiyacın reddi durumundaki ateizm Namık Kemal Okumuş ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Kelam Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Okumuş ‘Dinin eleştirisinden kaçıp reddine ulaşan ateizm, hesap bilincini de inkâr etmek suretiyle, olası adalet tasavvurunun da önünü kesmiş olmaktadır’ diyor.
Tarihi hakikatler ışığında Batı Azerbaycan gerçeği: Kendi evinden kovulmak
Kendi evinden kovulmak Elsevar Salmanov Azerbaycan'ın Malezya Konsolosu Dr. Elsevar Salmanov, Batı Azerbaycan’da yaşanan zulme mercek tutuyor.
Ruhları yarında çocuklar, miskin derviş ve biten eğitim-öğretim sezonumuz
Ruhları yarında çocuklar, miskin derviş ve biten eğitim-öğretim sezonumuz Abdulbaki Değer Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer, biten eğitim öğretim sezonunun ardından "Aynı yapı yürürlükte kaldığı halde başka sonuçların çıkmasını nasıl bekliyoruz?" sorusunu yöneltiyor.
Muhafazakârlık-milliyetçilik ve çağdaşçı sekülerlik kapanında Türkiye
Muhafazakârlık-milliyetçilik ve çağdaşçı sekülerlik kapanında Türkiye İlhami Güler Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İlhami Güler, siyasetin ideolojik-düşünsel olmayan ‘ölümcül kimlikler’ üzerinden yapılmasının demokrasiyi tahrip ettiği görüşünü dile getiriyor.
Metamorfoz
Metamorfoz Nimet Demir Hukukçu Nimet Demir ilk bölümüyle tartışmalara konu olan ‘Metamorfoz’ dizisi üzerinden değerlendirmelerde bulunuyor.
Kürdistan’la barışmak
Kürdistan’la barışmak Vahap Coşkun Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Vahap Coşkun “Osmanlı’nın Kürdistan’ın ismiyle bir derdi olmaz, Kürdistan’a Kürdistan der. Cumhuriyet’in kuruluş dönemlerinde de Kürdistan ismi sakıncalı görülmez” diyor.
Sorumluluk bilincimiz
Sorumluluk bilincimiz Namık Kemal Okumuş ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Kelam Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Okumuş, Yüce Allah’ın doğrudan tercihine dâhil ettiği yegâne varlığın insanoğlu olduğunu belirtiyor.
Türkiye siyaseti CHP ve mülteciler
Türkiye siyaseti CHP ve mülteciler Rabia Karakaya Polat Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rabia Karakaya Polat, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde Türkiye’nin en çok sığınmacı barındıran ülke olduğuna dikkat çekiyor
Din ve din anlayışı
Din ve din anlayışı Namık Kemal Okumuş ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Kelam Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Okumuş “Dinin insanın anlam dünyasına hitap eden varlık konusunu gündemine alması insanın bunu anlamlandıracak yetenekle donatıldığını göstermektedir” diyor.
Hakan Fidan’ın bakanlığı köklü değişim yaratır mı?
Hakan Fidan’ın bakanlığı köklü değişim yaratır mı? Hasan Mesut Önder Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Hasan Mesut Önder "Fidan, politika seçenekleri hazırlayan bir bakan olarak, istihbarat başkanı olarak yaptığı hizmetlerden daha yararlı işler yapacaktır" değerlendirmesinde bulunuyor.
Kati olan her şey buharlaşıyor
Kati olan her şey buharlaşıyor Murat Çemrek Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Çemrek “Modern insanın moderniteyle ve/ya modernizmle temel sorunu, güvenli bir limana demirlemiş değil de fırtınalı bir denizde var olma çabasını süreklileştirmesinin verdiği ebedi kriz hali” diyor.
Dini-Ulusal kimliğin özgüven sorunu ve seçimler
Dini-Ulusal kimliğin özgüven sorunu ve seçimler Nimet Demir Hukukçu Nimet Demir 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçları üzerinden değerlendirmelerde bulunuyor.
Pis gerçekler ve güzel teoriler arasındaki Türkiye
Pis gerçekler ve güzel teoriler arasındaki Türkiye Abdulbaki Değer Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer, Türkiye’nin yapısal ve bütüncül meselelerinin bütüncül ele alınması gerektiğine vurgu yapıyor.
Türkiye’de siyaset-hukuk dengesi(zliği) üzerine
Türkiye’de siyaset-hukuk dengesi(zliği) üzerine İlhami Güler Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İlhami Güler, siyasetin toplulukların hayatta kalma ve hegemonya kurma içgüdüsünün tezahürü olduğunu dile getiriyor.
Sinemada Orhan Kemal izleri
Sinemada Orhan Kemal izleri Mehmet Utku Şentürk İletişim Uzmanı Mehmet Utku Şentürk, Türk edebiyatının kilit taşlarından biri olan Orhan Kemal’in aynı zamanda beyazperde için de üretken olduğunu vurguluyor.
‘Saz seslerinin sahile aksettiği demler, âh o demler!’
‘Saz seslerinin sahile aksettiği demler, âh o demler!’ Taner Ay Kültür Tarihi Araştırmacısı Taner Ay, Heybeli’nin Bizans İmparatorluğu döneminde bakır madenleri nedeniyle az da olsa yerleşik nüfusa sahip olduğunu anlatıyor.
Muhalefetin hataları oldu mu?
Muhalefetin hataları oldu mu? Ergun Özbudun Anayasa hukukçusu Ergun Özbudun “Muhalefeti imkânsızı başarmadığı için suçlamanın anlamı yok. CHP ve diğer muhalefet partileri elbette seçim sonuçlarını titizlikle analiz edip hataları düzeltme yoluna gitmeli fakat bir ‘dip dalga’ hayaliyle acele bir lider değişikliğinden mucizevî sonuçlar beklememeli” diyor.
Türkiye’nin yolu Kosova’dan geçiyor
Türkiye’nin yolu Kosova’dan geçiyor Savaş Hoştaş Balkan ülkeleri üzerine araştırmalar yapan Savaş Hoştaş, Kosova'da Bölgesel Kalkınma Bakanı olan Fikrim Damka ile Balkanlardaki siyasi iklimi ve Türkiye ile ilişkileri konuştu.
Joy Division: Karanlık ve kasvetli müzik
Joy Division: Karanlık ve kasvetli müzik Halil Turhanlı 'Şenlik Sanat ve Sabotaj' kitabının yazarı Halil Turhanlı, Joy Division grubunun 1970'lerin sonunda toplum yapısı üzerinde oynadığı rolü irdeliyor.
Seçimler ve siyasi partilerin kimlik krizi
Seçimler ve siyasi partilerin kimlik krizi Nihat Ergün ‘Adım Adım Siyaset’, ‘İktisadi ve siyasi Düşüncede Akıl’, ‘Yüzyılın Başında Siyasal Değişimin Kodları’ kitaplarının yazarı Eski Bakan Nihat Ergün, seçimlerin sonuçlarına ilişkin detaylı bir değerlendirmede bulunuyor.
Türkiye’deki seçimler Ortadoğu’da neden coşkuyla karşılandı?
Türkiye’deki seçimler Ortadoğu’da neden coşkuyla karşılandı? Betül Doğan Akkaş Körfez ülkelerinin siyasal kültürleri üzerine araştırmalar yürüten Betül Doğan Akkaş “Liderlerin mevkidaşlarını tebrik etmeleri doğal, fakat Ortadoğu ülkelerinden vatandaşların seçim öncesinde de sosyal medyada AK Parti’nin politikalarına destek verip, muhalefet kanadını eleştirmeleri nasıl açıklanabilir?’ sorusunu yöneltiyor.
Çürümenin manevi boyutu?
Çürümenin manevi boyutu? Tarık Çelenk Ekopolitik Düşünce Merkezi’nin Kurucusu Tarık Çelenk “Seçimler ve beka tartışmaları derken çürüyenin sadece sistem değil mahallenin dindar eğitimli gençleri olduğunu fark edemeden yeni bir döneme girmekteyiz” uyarısında bulunuyor.
'Şu ada senin, bu ada benim, yelkovan kuşlarının peşi sıra'
'Şu ada senin, bu ada benim, yelkovan kuşlarının peşi sıra' Taner Ay Kültür Tarihi Araştırmacısı Taner Ay, Türk hikayeciliğinin kilometre taşlarından biri olan Sait Faik'in yaşamının az bilinen yönlerine ışık tutuyor.
Ahlâkın bireysel ve kamusal alandaki tahakkuku
Ahlâkın bireysel ve kamusal alandaki tahakkuku Namık Kemal Okumuş OSGÜ İlahiyat Fakültesi Kelam Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Okumuş “Kamusal alandaki adalet gösterisi, bireysel alanda devrede olan ahlâk ve adalet tasavvurunun eyleme dönüşmesi hâlidir” diyor
Boşa gitmeyen oy
Boşa gitmeyen oy Muhsin Altun ‘İtibar ve İktidar’ kitabının yazarı Muhsin Altun, kutuplaşma üzerinden sürdürülen bir seçim rekabetinin bütün oyların boşa gitmesiyle sonuçlanabileceği uyarısında bulunuyor.
27 Mayıs darbesi ve Beyaz Zambaklar Ülkesi
27 Mayıs darbesi ve Beyaz Zambaklar Ülkesi Abbas Bilgili Avukat Abbas Bilgili, 27 Mayıs’ın 63’üncü yılında darbenin yansımalarına ilişkin değerlendirmede bulunuyor.
Kürt siyaseti için hasar tespit raporu
Kürt siyaseti için hasar tespit raporu Reha Ruhavioğlu Rawest Araştırma’nın kurucularından Reha Ruhavioğlu, 14 Mayıs seçimine ilişkin “Sandıktan çıkan iki net sonuç var. Birincisi, Kürt şehirlerinde katılım Türkiye ortalamasından düşük. İkincisi HDP’nin oyu 2015’ten beri düşüş eğiliminde” değerlendirmesinde bulunuyor.
ABD ekonomisinde alarm zilleri çalıyor
ABD ekonomisinde alarm zilleri çalıyor Ünay Tamgaç Tezcan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünay Tamgaç Tezcan “ABD dünyanın en büyük ekonomisi aynı zamanda da dünyanın en borçlu devleti” tespitinde bulunuyor.
Seçimler, teferruat  ve normalleşen kriz
Seçimler, teferruat ve normalleşen kriz Abdulbaki Değer Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunuyor.
İlkesel ve sistemli  düşünmenin kazanımları
İlkesel ve sistemli düşünmenin kazanımları Namık Kemal Okumuş ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Kelam Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Okumuş, sistemli düşünebilme becerisinin Müslüman kültürün en değerli kazanımı olduğuna vurgu yapıyor.