TOKİ, dar gelirli ailelere düşük taksitli ödeme kolaylığı ve faizsiz konut kredisi verileceğini açıkladı. Faizsiz kredilerin kimlere ve hangi şartlarda verileceği merak konusu oldu. İşte TOKİ faizsiz kredi başvurusu ile ilgili konunu ayrıntıları…

TOKİ FAİZSİZ KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLİR?

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı maddesi ile mülga 45’inci ve 64’üncü maddelerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesine ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre; harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.

TOKİ KONUT KREDİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yine yukarıda sayıları verilen kanunların kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin; dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise, bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.

Bu kanunlara ilave olarak 667 sayılı KHK ve 675 sayılı KHK ile 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ile, malul olan ve malul sayılmayacak derecede yaralanan vatandaşlara da faizsiz konut kredisinden yararlanma imkan verilmiştir.

Ayrıca harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de birinci fıkra hükmünden yararlanırlar.

Toplu Konut İdareleri tarafından Şehit Ailelerine Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TOKİ FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

• Faizsiz kredi kullanacak vatandaşlar;
• Kredi istek dilekçesi,
• Kredinin müştereken kullanılması halinde diğer hak sahiplerinin kredi kullanmaktan vazgeçtiklerini belirten noter onaylı feragatname,
• SGK hak sahipliği belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
• Konuta ilişkin tapu senedi ve örneği ve yönetmelikte belirtilen diğer belgelerle kredi açılmaktadır,
• Hak sahipleri yönetmelikte geçen belgelerle kredinin verileceği banka şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir,
• Hak sahiplerine 2019 yılı için verilecek faizsiz konut kredi miktarı ise 137 000 liradır,
• Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının dörtte biri (¼) tutarındaki miktarı T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilmesi suretiyle yapılır.

TOKİ FAİZSİZKONUT KREDİSİ SORGULAMA

TOKİ ile e-devlet kapısının yaptığı işbirliği ile faizsiz konut kredileri internet üzerinden sorgulanabiliyor. E-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile e-devlete girildikten sonra arama kısmına “faizsiz konut Kredisi Sorgulama” yazılıp tıklanır.