Göç İdaresi, her il için ayrı ayrı açıklanacak Göç İdaresi Personel alımı sonuçları açıklandı. Mülakata çağrılacak adayların listesi kurumun resmi internet sitesinde yayınlandı. Peki, Göç İdaresi personel alımı için sözlü mülakat süreci nasıl işleyecek? İşte, konu ile ilgili bilgiler…

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Giriş (Sözlü) sınav veya mülakatlar 09 Aralık 2019 – 18 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

SÖZLÜ SINAVIN YAPILACAĞI YER

Adayların sınav günü, saati geçerli bir kimlik belgesi ile Genel Müdürlüğün, Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 06370 Yenimahalle/ANKARA adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

Sosyal Çalışmacı Personel için konular:

Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.

Büro Personeli için konular:

Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.

TÜM GELİŞMELER İÇİN TIKLAYIN

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ

Sözlü sınav veya mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar;
• Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
• Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
• Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
• Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
• Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
• Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

BAŞVURU BELGELERİRİN TESLİM TARİHİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar kurum tarafından belirlenen belgeler 21 Kasım 29 Kasım arasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne (Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi veya ulaştırılması şarttır.

TESLİM EDİLECEK BELGELER

• Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,
• Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı, noter ya da mezun olunan üniversiteden onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı.
• Son altı ay içinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,
• T.C. kimlik numarası beyanı.