Resmi Gazete yayınlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 16 Müfettiş yardımcısı alımı için ilan yayınladı. Alımların sözlü sınavla yapılacağı açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcısı alım başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar…

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
• En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
• Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla; iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden mezun olanlar için KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden, mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için de KPSSP1 puan türünden en az 80 puan almış olmak.
• 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
• Adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak.
• Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

• Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar; Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın resmi internet adresinde www.teftis.saglik.gov.tr yayımlanan “Sınav Başvuru Formu” nu ıslak imzalı, eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyecek.
• KPSS sonuç belgesi, Lisans diploması veya bitirme belgesi, varsa denklik belgesinin birer sureti ve iki adet fotoğrafla birlikte 9 – 20 Aralık 2019 tarihleri arasında, T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Sk. No:9 Kat:6 06800 Çankaya/ANKARA adresine posta veya kargo yoluyla veya hafta içi 09:30 - 18:00 mesai saatleri arasında şahsen teslim edeceklerdir.
• Yukarıda sayılan belgelerin 20 Aralık 2019 tarihine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaşması gerekmektedir.
• Süresi içinde Başkanlığa ulaşmayan, eksik bilgi ve belgeleri bulunan veya belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Başvuru tarihi olarak, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı evrak birimine giriş tarih ve saati esas alınacaktır.
• Başvuru şartlarını haiz olmayanların başvuru ile ilgili belgeleri talepleri halinde, kendilerine elden iade edilecektir.

DİĞER BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

SINAV TARİHİ, GİRİŞ YERİ VE ŞEKLİ

Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sınavı 20 ile 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Giriş sınavı, “Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yalnızca SÖZLÜ sınavdan oluşacak.
Sınav, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Sk. No:9 Kat: 6 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

rkiye

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRMESİ

• Müfettiş Yardımcılığı sınavında başarılı sayılmak için giriş sınavdan en az 70 puan almak gerekir.
• Giriş sınav notunun eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.
• Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, ilanda belirtilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek adayın isimleri belirlenecektir.
• Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecektir.