ALES için bugün (17 Kasım) nefesler tutuldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM)düzenleyeceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) için 'geç başvuru' işlemi8 Ekim’de sona ermişti.

ALES NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE KADAR SÜRECEK?

Bugün saat 10.15’te başlayacak olan sınavda adaylara 150 dakika verilecek.

KAÇ SORU SORULACAK?

Sayısal ve sözel testlerin uygulandığı sınavda adaylara toplam 100 soru sorulacak.Sınav kağıdının dağıtılmasının ardından adaylar ilk 100 dakika bitirilmeden ve sınavın son 15 dakikası içerisinde sınav salonundan çıkamayacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI

Sınavın geçerli sayılmasının kritleri şunlar:
-Öğrencinin sınav başlamadan evvel Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
-Öğrencinin sınava, atandığı salonda girmesi,
-Yanıtların sınav zamanı içerisinde yanıt kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
-Öğrencinin kopya çekme ya da çekilmesine yardımda bulunma girişiminde bulunmaması,
-Soru kitapçığı ile yanıt kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
-Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
-Cevap kâğıdına T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
-Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
-Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
-Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması