T.C.İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90469455-2019/495-Ceza Dava Dosyası 25.05.2023

ESAS NO : 2019/495
KARAR NO : 2023/53
KARAR TARİHİ : 25/01/2023
SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
SANIK KİMLİĞİ : ÜMİT CAN GÖK : Hamit ve Emine oğlu, 15/10/1994 Kadıköy d.lu, Samsun, Çarşamba, Taşdemir n.k. (TC Kimlik No: 67069079262)

KARAR ÖZETİ : Sanığın "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan dolayı yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında 4 yıl hapis cezası ve 17.500 TL adli para cezasına hükmedilmiştir.

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı Kanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01836099