T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/1115 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1115 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, İstinye Mah, 388 Ada, 46 Parsel, 112/10000 Arsa Payı/Payda, 48.730,99 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Tarla,B Blok Bodrum+Zemin+1+Çatı Kat 1 Nolu Bağ. Bölüm Nit. Dubleks Mesken Olan Taş. Tamamı.
Adresi : İstinye Mah. Nuri Paşa Cad. İntes Park Evleri Sitesi Dış Kapı No:103At, B Blok 1 BB Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti : 52.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 13:50
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2023 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2023 - 13:50

20/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01897088