T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı :2022/672 Esas

Dahili Davalı: Özlem ÇELEĞEN
Mahkememizin 2022/672 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Balışeyh ilçesi, Işıklar mahallesi, 137 ada 35 parsel (Eski:135/12) sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 29.02.2024 günü saat 10.15'de yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda mirasçısı olduğunuz Çakır AKPINAR'ın payına 13.086,86 TL kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki hafta süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01934864