T.C. MERSİN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.74014341-2023/22-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 16/03/2023 tarih ve 2023/22 esas, 2023/93 karar sayılı ilamı ile sanık Visam Muhammed'in üzerine atılı hakaret suçundan beraatine, gece vakti silahla konutta yağma suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın sanık müdafii tarafından istinaf edildiği, ancak Naser ve Halide kızı, 18.11.2001 Dera doğumlu katılan Haya Meraai'nin dosyada bulunan adresine tebligat yapılamadığı, açık adresinin de tespit edilemediği ve gerekçeli karar, istinaf dilekçesi ve gerekçeli istinaf dilekçesinin tebliğ edilemediği anlaşıldığından mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi uyarınca yerel bir gazetede tirajı Türkiye geneli bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,
İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememiz gerekçeli kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilip hakime onaylattırmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

25.05.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01841370