T.C. ANKARA 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/955 Esas

DAVALI : ABDÜLKADİR GÜZAĞAÇ Büyük Sanayii Bingöl Sk. No:210 Ankara Merkez/ ANKARA
Davacı Baki Demir tarafından davalı Abdülkadir Güzağaç aleyhine 06 PP 885 plakalı aracın davacı adına görülen 1/2 hissesinin Ankara 3. Noterliğince düzenlenen 18/09/1987 tarih 35877 yevmiye numaralı Kati Satış Senedi ile yapılan satış dikkate alınarak araç kaydının davacı üzerinden terkini talebi ile açılan davada, davalı Abdülkadir Güzağaç'ın belirtilen adresine gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edildiği, tebliğe yarar adres araştırmasından olumlu sonuç alınamadığından dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 07/07/2023 günü saat 09:30'da duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılabileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz dava dilekçesi ve ekleri ile ön inceleme duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01834626