T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2018/155 Esas
KARAR NO : 2019/528
Hakaret ve tehdit suçundan mahkememizin 2018/155 Esas sayılı dava dosyasının 03/05/2019 tarihli ilamı ile sanık Seyit Selam Aslan hakkında katılanlar Merve ve Kader'e yönelik hakaret suçundan (2 kere) 2 Ay 15 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak TCK'nın 51/1 maddesi gereğince Ertelenmesine ve 1 Yıl denetim süresine tabi tutulmasına, katılan Merve'ye karşı tehdit suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak TCK'nın 51/1 maddesi gereğince Ertelenmesine ve 1 Yıl denetim süresine tabi tutulması ile katılan Kader'e karşı tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak TCK'nın 51/1 maddesi gereğince Ertelenmesine ve 1 Yıl denetim süresine tabi tutulmasına mahkememizce karar verilmiş olup katılanlar Kader Civaroğlu ve Merve Aslan tarafından verilen bu karar temyiz edilmiş ancak Selim ve Vesile oğlu, 20/12/1970 doğumlu, Batman, Gercüş, Güzelöz mah/köy nüfusuna kayıtlı SEYİT SELAM ASLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ile temyiz başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

23.05.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01834863