T.C.BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.32717165-2022/618-Ceza Dava Dosyası 07.06.2023
Konu :

İ LAN

Kasten yaralama suçundan Mahkememizin 09/02/2023 Tarih ve 2022/618Esas 2023/92 karar sayılı dosyasında Müşteki Alioğlu 1972 Erciş doğumlu Ekrem Çalışır'ın bilinen yurt içi adreslerine tebligatın yapılamaması nedeni ile Mahkememizden verilen 09/02/2023Tarihli gerekçeli kararın ve
15/02/2023 tarihli İstinaf başvuru dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır.
İş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE -
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra müştekiye kararın ve İstinaf Başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde İstinaf yasal yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01843455