T.C. BANDIRMA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/2 Ort. Gid. Satış 18/09/2023

İLANEN TEBLİGAT

T.K.nun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

İLGİLİ : Muhterem TÜTÜNCÜ, TC: 15*****0944, Mustafa ve Zeliha'dan olmak, 1957 d.lu Satış memurluğumuzun yukarıda belirtilen dosyasında hissedarı olduğunuz;

-Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Çakıl Mahallesi, 173 parsel sayılı taşınmaz 218.250,00 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmış olup 1. İhale başlangıç tarihi 23/10/2023 saat:13:33 bitiş tarihi 30/10/2023 saat : 13:33, 2. İhale başlangıç tarihi 15/11/2023 saat:13:33 bitiş tarihi 22/11/2023 saat: 13:33, -Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Çakıl Mahallesi, 499 parsel sayılı taşınmaz 568.750,00 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmış olup 1. İhale başlangıç tarihi 23/10/2023 saat:13:43 bitiş tarihi 30/10/2023 saat : 13:43, 2. İhale başlangıç tarihi 15/11/2023 saat:13:43 bitiş tarihi 22/11/2023 saat: 13:43,
-Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Çakıl Mahallesi, 581 parsel sayılı taşınmaz 1.102.750,00 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmış olup 1. İhale başlangıç tarihi 23/10/2023 saat:13:53 bitiş tarihi 30/10/2023 saat : 13:53, 2. İhale başlangıç tarihi 15/11/2023 saat:13:53 bitiş tarihi 22/11/2023 saat: 13:53,
-Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Çakıl Mahallesi, 839 parsel sayılı taşınmaz 652.500,00 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmış olup 1. İhale başlangıç tarihi 23/10/2023 saat:14:03 bitiş tarihi 30/10/2023 saat : 14:03, 2. İhale başlangıç tarihi 15/11/2023 saat:14:03 bitiş tarihi 22/11/2023 saat: 14:03 ,
-Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Çakıl Mahallesi, 847 parsel sayılı taşınmaz 1.556.000,00 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmış olup 1. İhale başlangıç tarihi 23/10/2023 saat:14:13 bitiş tarihi 30/10/2023 saat : 14:13, 2. İhale başlangıç tarihi 15/11/2023 saat:14:13 bitiş tarihi 22/11/2023 saat: 14:13 de olduğu hususları tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01894081