T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/307

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale Merkez Sarıcaeli Köyü
MEVKİİ : Çeşmealtı Mevkii
ADA NO : 225 ada
PARSEL NO : 5 parsel
VASFI : Yol/ Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 351,34 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Recep KEMAHLI - Hidayet KEMAHLI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/307 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

15/05/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01832252