T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2023/33060 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33060 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.000.000,001Taşıt34VJ1244 Plakalı , 2012 Model , BMW Marka , 5.20 D Tipli , N47D20C19A2252A066 Motor No'lu , WBAFW110 ...

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 11:35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 11:35
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 11:35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 11:35

29/09/2023 (İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01902830