T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDE

ESAS NO : 2023/172 Esas
DAVALI : ASAL HOSSEINZADEFEROZABADI Ayazağa Mah. Vadiistanbul Park Blok 5A D:132 Sarıyer/ İSTANBUL

Davacı BURAK KOÇ ile davalı ASAL HOSSEINZADEFEROZABADI arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davasında;

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Davalının ilan tarihinden itibaren HMK. 122. maddesi gereğince 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01834934