T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1531 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu "Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Süleymaniye Mahallesi 209 Ada 133 Parsel (yeni 7038 Ada, 9 Parsel) sayılı taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01902321