T.C. UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2020/54 Esas
DAVALILAR : 1- DOĞAN YILANCIOĞLU
2- BEKİR EMRE YILANCIOĞLU
3- BEKİR SITKI YILANCIOĞLU
4- CELAL ÇINAR YILANCIOĞLU
5- SABİHA PINAR YILANCIOĞLU
6- ZEHRA BOYSAN
7- FATMA KAFTANCIOĞLU
Dava konusu Uşak İli Merkez İlçesi Özdemir Mahallesi 225 ada 4 parsel sayılı ( tek katlı kargir mağaza) taşınmazın davacılar Ali KILIÇ, Rafet KILIÇ, Kamil KILIÇ, Muammer KILIÇ, Ayşe TURAN, Yaşar KILIÇ'ın murisi Hakkı KILIÇ tarafından malik sıfatıyla yaklaşık 30-40 yıldır zilyetliğinin devam ettiği, taşınmazın üzerinde bulunan binanın muris Hakkı KILIÇ tarafından 1970'li yıllarda yapıldığı ve kullanıldığı, davacılara intikal eden taşınmazda Halil karısı Fatma KAFTANCIOĞLU ve İsmail kızı Fatma Zehra YILANCIOĞLU'nun ilgisinin bulunmadığı ve TMK 713.maddesinde belirtilen tescil şartlarının gerçekleştiği iddiasıyla davalılar aleyhine mahkememizde tapu iptali ve tescil davası açıldığı, mevki ve sınırları belirtilen bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise ilan tarihinden itibaren 3 AYLIK YASAL SÜRE içinde mahkememize yazılı olarak müracaat etmeleri İLAN olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01843442